Info: aantallen in detentie

Er verblijven nog zo'n 260 personen in vreemdelingendetentie, wat fors minder is dan in de periode vóór de coronacrisis. Toen schommelde het aantal rondom de vierhonderd.

Nederland heeft tussen 11 maart en 31 mei 390 mensen vrijgelaten uit vreemdelingendetentie. Hieronder bevinden zich zeventig zogeheten Dublin-claimanten, zij worden voorlopig opgevangen in asielzoekerscentra. Nog eens zestig vreemdelingen zijn met behulp van ngo’s naar het land van herkomst vertrokken. Het overige deel, 260 vreemdelingen, is op straat beland. Ze hebben vanwege hun status geen recht op opvang. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/opvallend-veel-vreemdelingen-vrijgelaten-uit-detentie-merendeel-belandt-op-straat~b9f395ab/, 30.6.20