Rapportage vreemdelingenketen: aantallen aanvragen regulier en percentages toekenningen

Aanvragen 2018

TEV

% inwill

VVR

% inwill

uitwisseling

1.510

97%

2.070

90%

studie

13.420

97%

5.250

98%

arbeid tijdelijk

310

80%

190

85%

arbeid regulier

1.840

78%

560

72%

kennis & talent

14.030

98%

5.320

84%

familie & gezin

26.630

75%

12.420

89%

humanitair tijdelijk

<5

33%

690

76%

humanitair niet-tijdelijk

30

52%

410

27%

bijzonder verblijf

20

95%

40

66%

totaal

57.800

87%

26.940

88%

Bijlage bij kamerstuk 19637 nr. 2493, 15.5.19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-882930