Rb: bij besluit over terugkeer naar Mali belang kind meewegen

... Verder heeft de vreemdeling een verloofde en kind met beide een Nederlandse nationaliteit, waarmee hij een gezinsleven wil opbouwen. ...De rechtbank overweegt dat de staatssecretaris terecht in aanmerking mocht nemen dat de partner van de vreemdeling in Mali is opgegroeid, de cultuur kent en daarnaast is het gestelde privéleven van zijn partner in Nederland niet nader onderbouwd. Tevens mocht de staatssecretaris stellen dat gezien de jonge leeftijd van het kind de verwachting is dat hij zich snel in Mali zal aanpassen. Echter heeft de staatssecretaris de algehele onveilige situatie in Mali onvoldoende bij de belangenafweging in acht genomen, had hij onderzoek moeten doen naar de situatie waarin het kind terecht zal komen en had hij dit bij de belangenafweging moeten betrekken. Uit overgelegde informatie en bronnen blijkt bijvoorbeeld dat de situatie voor kinderen slecht is, er een binnenlands conflict gaande is, kinderen de grootste slachtoffer zijn van een gewelddadige crisis, ruim 300.000 kinderen geen onderwijs volgen en dat ruim 190.000 kinderen onder de vijf jaar acuut ondervoed zijn. Tot slot had de staatssecretaris moeten motiveren waarom uit de situatie niet volgt dat er sprake is van een ‘certain degree of hardship’.

Rb Haarlem, NL19.31691, 20.2.20