SvJ&V: enkele legesbedragen per 1jan2019

I. Verblijfsdoel

II. Verlening of wijziging

III. Verlenging

a. ‘verblijf als familie- of gezinslid’

€ 171

€ 171

m. ‘studie’

€ 171

€ 171

p. ‘medische behandeling’

In het kader van ‘medische behandeling’ als bedoeld in artikel 3.46, vierde lid, van het Besluit € 0, overige € 1.033

In het kader van ‘medische behandeling’ als bedoeld in artikel 3.46, vierde lid, van het Besluit € 0, overige € 361

q. ‘tijdelijke humanitaire gronden’

In het kader van ‘buiten schuld’, met uitzondering van amv’s € 326, overige € 0

In het kader van ‘buiten schuld’, met uitzondering van amv’s € 326, overige € 0

s. ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’

In het kader van de regeling langdurig verblijvende kinderen € 164, overige € 1.033

In het kader van de regeling langdurig verblijvende kinderen € 164, overige € 361

t. alle overige verblijfsdoelen

€ 1.033

€ 361

Regeling nummer 2433902, 11.12.18 in Staatscourant Nr. 71186, 24.12.18
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-71186.html

zie ook de lijst in Kamerstuk 30573 nr. 169, 20.12.18
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-169.html

En zie voor alle tarieven: https://ind.nl/Paginas/Kosten.aspx