SvV&J: aantallen amv’s 2014, en verlenging begeleiding NIDOS

In de eerste tien maanden van 2014 zijn circa 640 aanvragen van amv’s afgehandeld. Van die aanvragen zijn er ongeveer 130 afgewezen en zo’n 510 ingewilligd. Een aanzienlijk deel van die inwilligingen valt te verklaren door de grote instroom van Eritrese amv’s in april en mei. In de eerste tien maanden van 2014 hebben ongeveer 900 amv’s een asielaanvraag ingediend.

Ik heb de Kamer toegezegd om te onderzoeken of Nidos als coach kan blijven fungeren na het achttiende jaar. Op basis van het gezamenlijke voorstel van het COA en Nidos is besloten om in 2015 een pilot te starten voor de duur van één jaar. Die bestaat uit drie onderdelen: voortzetting van de beschermde opvang na het achttiende jaar, het treffen van aanvullende voorzieningen in azc’s en het niet abrupt laten eindigen van de begeleiding door Nidos voor jongeren in de beschermde opvang. De formele rol wordt natuurlijk wel beëindigd als een jongere 18 jaar wordt. Ik start die pilot omdat het programma in de beschermde opvang niet altijd rond het achttiende levensjaar is afgerond.

kamerstuk 19637 - 1956, 19.3.15 (overleg 20.11.14)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-1956.html