SvV&J: nieuwe schatting aantal ongedocumenteerden in de maak

Het WODC concludeert dat een volgende illegalenschatting niet meer alleen gebaseerd zou moeten worden op de vangst-hervangst methode. Er zijn verschillende potentiële databronnen en methoden die bij een toekomstige illegalenschatting kunnen worden ingezet ter validatie en duiding van de resultaten. Het WODC concludeert dat een vooronderzoek waarin de geschiktheid en beschikbaarheid van de aanvullende data en methoden deel kan uitmaken van een volgende illegalenschatting. Het WODC gaf aan dat dit vooronderzoek nog in 2017 kan worden afgerond. In dit vooronderzoek kijkt het WODC naar nieuwe beschikbare data en methoden en hoe we deze bij de nieuwe illegalenschatting kunnen inzetten. In de loop van 2018 kan dan een nieuwe illegalenschatting worden uitgevoerd.

kamerstuk 19637-2333, 20.6.17
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2333.html