WBV 2020/6: Asielbeleid t.a.v. Turkije

Er worden twee risicogroepen aangewezen: (toegedichte) Gülen-aanhangers en personen uit Turkije die actief zijn in de politiek, journalistiek of op het gebied van mensenrechten en daarbij significant kritiek uiten op de autoriteiten en om die reden in de negatieve aandacht van de autoriteiten staan. Deze laatste groep omvat ook Koerdische politici en activisten, nu uit het ambtsbericht blijkt dat de Koerdische politieke oppositie, na de Gülenbeweging, het meest getroffen wordt door de huidige vervolging in Turkije.

Op 11 juli 2019 heeft het Ministerie van BuZa een thematisch ambtsbericht (TAB) gepubliceerd over de dienstplicht in Turkije. Op basis hiervan zal de IND t.a.v. dienstplichtige Koerden in beginsel niet aannemen dat zij een gegronde vrees hebben in een conflict te worden ingezet tegen eigen volk of familie.

WBV 20120/6, 12.3.20 in Staatscourant nr. 16571, 17.3.20
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-16571.html