Particuliere opvang

Hebben ongedocumenteerde migranten recht op particuliere opvang?

Nee. Particuliere opvang is opvang die niet door de overheid wordt betaald. Daarom hebben ongedocumenteerde migranten geen recht op deze opvang. Er zijn wel veel organisaties die onderdak bieden aan deze doelgroep. Ook zijn er mensen die ongedocumenteerde migranten opvangen in hun eigen huis. Of een ongedocumenteerde migrant particuliere opvang kan krijgen hangt af van goodwill en de voorwaarden van organisaties om mensen op te vangen.

Organisaties

Stichting LOS heeft een overzicht gemaakt met alle organisaties in Nederland die onderdak bieden aan ongedocumenteerde migranten, zie daarvoor bij noodopvang in de linkerkolom. Hierbij staan ook de voorwaarden (criteria) voor opvang per organisatie. Veel organisaties staan alleen open voor uitgeprocedeerde asielzoekers in een kansrijke procedure of bezig met terugkeer. Kijk eerst per organisatie of de migrant voldoet aan de criteria. Bel daarna pas met organisatie.

Logeren bij familie of vrienden

Vaak logeren ongedocumenteerde migranten bij vrienden, landgenoten of familie. Het bieden van opvang door mensen in hun eigen huis is niet strafbaar. Particulieren die opvang bieden moeten dit wel melden bij de politie (meldplicht). De politie kan dan beslissen het huis binnen te gaan om te kijken of iemand daar illegaal verblijft.

Hoe werkt het in de praktijk?

In de praktijk is opvang krijgen bij organisaties lastig. Of opvang mogelijk is en hoe lang iemand mag blijven, is afhankelijk van de regels die de organisatie heeft.

Opvang bij mensen thuis is erg afhankelijk van de goodwill van degenen die opvang geven. In de praktijk melden ze meestal niet dat ze een ongedocumenteerde migrant opvangen om de politie niet een reden te geven om het huis binnen te gaan.

Voor abonnees:

- nieuws
- toelating en verwijdering