IND: helft asielverzoeken in 2020 is ingewilligd

In 2020 werden 13.670 eerste asielaanvragen ingediend en werd op 17.350 eerste asielaanvragen besloten. Het percentage inwilligingen was 49% - in 2019 25% en in 2018 21%.

https://ind.nl/Documents/Tabel%20NL%202020.pdf