Rb: belang W2-document, ook bij tijdelijk artikel-64

De vreemdeling heeft een brief gekregen waaruit blijkt dat hij voorlopig uitstel van vertrek heeft gekregen in afwachting van de besluitvorming op grond van art. 64 Vw 2000. Hiermee kan hij, net als met een W2-document, zijn verblijfstatus aantonen. De vreemdeling heeft aangevoerd dat hij wel degelijk belang heeft bij afgifte van een W2-document, omdat in de dagelijkse praktijk bijna niemand weet wat de brief voor waarde heeft. De zoon van de vreemdeling heeft ter zitting betoogd dat legitimeren nergens lukt en dat hij geen aangifte kon doen van het verlies van zijn portemonnee, en niet is aangenomen op school, omdat hij zich niet kon legitimeren.

De rechtbank oordeelt op basis van wat de vreemdeling heeft aangevoerd dat hij wel degelijk belang heeft bij de afgifte van het gevraagde document, nog los van het gegeven dat bij wet is bepaald dat eenieder zich onder bepaalde omstandigheden dient te legitimeren. De reden om afgifte van het W2-document te weigeren is gelegen in de korte tijdsduur die de vreemdeling uitstel van vertrek wordt verleend, terwijl in het geval van de vreemdeling reeds meer dan anderhalf jaar uitstel van vertrek is verleend. Gezien deze omstandigheden is het niet redelijk om vast te houden aan de werkinstructie. De staatssecretaris heeft het belang van de vreemdeling onvoldoende meegewogen bij zijn besluitvorming. Beroep gegrond.

Rb Groningen, AWB 18/2188, 9.8.18