Rb: mogelijk vrijstelling middelenvereiste voor reguliere gezinshereniging bij vluchteling

Uit de Afdelingsuitspraak volgt - naar het oordeel van de rechtbank - dat verweerder beoordeelt of de vreemdeling, in zijn hoedanigheid van iemand die internationale bescherming geniet, moet worden vrijgesteld van het middelenvereiste. De rechtbank stelt vast dat het middelenvereiste de enige afwijzingsgrond die verweerder heeft gehanteerd. Tegen de achtergrond van wat hiervoor is overwogen, heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gemotiveerd waarom in dit geval, gegeven de internationale beschermingsstatus van referent en wat eiseres aan verdere persoonlijke omstandigheden heeft aangevoerd, geen vrijstelling van het middelenvereiste kan worden verleend.

Het beroep is gegrond.
Rb Zwolle Awb 20/6103, 8.6.21
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:6038