Nieuws

SvJ&V: LVV-plannen

Vreemdelingen zonder recht op verblijf die Nederland niet uit eigen beweging dan wel gedwongen hebben verlaten, kunnen gemeenten confronteren met problematiek rondom zorg en veiligheid.

(lees verder)

CAK: 12.000 ongedocumenteerden hebben zorg gevraagd in 2016, en 13.000 in 2017

Uit de gegevens van het CAK blijkt dat er in 2016 voor 12.068 personen zorg is gedeclareerd en in 2017 voor 12.894 personen. In beide jaren gaat het om iets meer mannen (51%) dan vrouwen (49%).

(lees verder)

Rb vovo: statushouder Hongarije heeft in NLse asielprocedure recht op AZC-opvang tot beroep

Dat de vreemdeling geen recht meer heeft op internationale bescherming in Nederland omdat zij in Hongarije al internationale bescherming heeft gekregen, volgt de rechtbank niet. O.g.v.

(lees verder)

Rb vovo: geen recht op opvang tijdens beroep bij herhaald asielverzoek zonder nova

De voorzieningenrechter stelt vast dat de vreemdeling met het onderhavige verzoek beoogt te bewerkstelligen dat hij weer wordt toegelatentot de opvang.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling The Bricks That Build A Home, 7 dec'18 – 20 jan'19, Migratie Museum DHaag

In de 21e eeuw vluchten en migreren er meer mensen dan ooit tevoren overal ter wereld, op zoek na

ASKV ea: Workshop Staatloosheid, 12 december 14.15-18.00 Amsterdam

Het aantal staatlozen in Nederland is de afgelopen tijd aanzienlijk gestegen, voornamelijk door d

ASKV-symposium: Het A’ damse model voor opvang, begeleiding & activering, 13dec A’dam

Doel van deze bijeenkomst is om enerzijds de positieve resultaten onder de aandacht te brengen di

TK Commissie: Algemeen Overleg over Vreemdelingen- en Asielbeleid, 13dec 10-13u

Agendapunten: