Nieuws

RvS: ontoegankelijkheid medicijnen en psychiater in Guinee onvoldoende aangetoond

De staatssecretaris voert terecht aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de vreemdeling niet heeft aangetoond wat de daadwerkelijke kosten zijn van de volgens het BMA noodzakelijke medische

(lees verder)

SvJ&V: nieuw mensenhandelbeleid Dublinclaimanten: tijdelijke B8/3 ingeval opsporingsindicaties

T/m mei zijn al ruim 475 verzoeken ontvangen om aangiftes op te nemen, waarbij het in ruim 80% van de verzoeken gaat om Dublinclaimanten.

(lees verder)

RvS: geen ‘more than normal ties’ oude hulpbehoevende Syrische moeder met zoon in NL

De Syrische vreemdeling is 70 jaar oud, weduwe en heeft medische klachten. Zij beoogt verblijf in Nederland bij haar 48 jaar oude zoon, houder van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

(lees verder)

Rb: nareis grootouders bij kleinkinderen in NL; voldoende afhankelijk

De Afdeling heeft in haar uitspraak van 4 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1003), geoordeeld dat voor de vaststelling van beschermenswaardig familie- of gezinsleven als bedoeld in artikel 8 van het EVR

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Vrouweneetcafe, 27 juli 18:00u, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzonder

Amsterdam City Rights: Markt met internationale entrepreneurs, 28 juli 14-18u A’dam

Locatie: de Volkskamer, Van Ostadestraat 233-D Amsterdam

ISI, Statelessness Summer Course 2019, 29 July – 2 August 2019

The Course offers a one-week programme for participants from all regions of the world to learn an

No Border Camp NL, 1-4 augustus

Het inperken van migratie blijft hoog op de agenda van de Nederlandse regering en van de EU staan