Nieuws

Rb: toch recht op opvang in procedure over terugkeer statushouder naar Griekenland

De rechtbank is van oordeel dat opposant terecht naar voren heeft gebracht dat in in de uitspraak onvoldoende is gemotiveerd dat buiten redelijke twijfel is dat de opvang die geopposeerde genoot ni

(lees verder)

Rb: arbeid toegestaan in bezwaarfase na afwijzing Chavez-zaak

Verzoeker heeft in 2018 een aanvraag gedaan voor verblijf bij zijn Nederlandse minderjarige dochter.

(lees verder)

RvS: beoordeling Identiteitswijziging op basis van houkou en oude paspoorten

In het kader van dit verzoek heeft [appellant] de volgende documenten overgelegd:

(lees verder)

Rb: geboorteakte in principe echt want afgegeven door bevoegde autoriteiten

Niet in geschil is dat de geboorteakte is afgegeven door de bevoegde autoriteiten in Ghana.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Expositie Congolees- Nederlands kunstenaarsduo tot 25 juni, Domkerk-Utrecht

De expositie in de Domkerk “Buiten de Mensentuin” is het resultaat van een zogenaamd “maatjesproj

Tafels van hoop voor vluchtelingen , 20 juni div locaties

Veel vluchtelingen voelen zich eenzaam, terwijl onderzoek laat zien dat persoonlijk contact heel

#HearItFromUs Statelessness Workshop, Amsterdam 21st June 12:30 - 16:00

This is a registration form for the statelessness workshop organised by the European Network on S

Basic Rights Festival 23 juni, den Haag

Op 23 juni (zondag) vindt van 12-18u weer het Basic Rights Festival plaats.