Nieuws

SvJ&V: betere opvang en begeleiding amv’s nodig

In de rapporten van ABDTOPConsult en de inspecties belangrijke verbetermogelijkheden gesignaleerd voor de begeleiding van amv’s.

(lees verder)

Rb vovo : kwetsbaar persoon (blind) geen opvang bij kennelijk ongegronde tweede hasa

Overeenkomstig artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van de Richtlijn 2013/32/EU is verweerder in het geval van een opvolgende asielaanvraag waarbij een eerdere opvolgende aanvraag als (kennel

(lees verder)

SvJ&V: wijzigingsvoorstel bewaring Dublinclaimanten

Wanneer sprake is van een Dublinclaimant met rechtmatig verblijf in afwachting van de feitelijke overdracht, die zich bevindt in een asielzoekerscentrum (azc), kan de staandehouding met het oog op

(lees verder)

Rb: geen geld voor diabetesbehandeling in Irak, na 20jr in NL

Volgens verzoeker is de medische behandeling die hij nodig heeft niet voor hem toegankelijk.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tentoonstelling The Bricks That Build A Home, 7 dec'18 – 20 jan'19, Migratie Museum DHaag

In de 21e eeuw vluchten en migreren er meer mensen dan ooit tevoren overal ter wereld, op zoek na

Film Styx, 8-29jan 2019 div steden

De veertigjarige Rike is een succesvolle Duitse dokter op de eerste hulp en haar baan eist veel v

Theater: Hosseini, 16 jan – 12jun, div steden

Hoe leg je de vluchtelingencrisis uit aan een kind? Over die vraag gaat de voorstelling Hosseini:

Vrouweneetcafe, 26jan 18:00u, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzonder