Nieuws

SvJ&V: onderwijs in eigen taal en cultuur in gezinslocaties

De commissie van Zwol adviseert om zowel richting gezinnen die op de gezinslocaties wonen als richting de directe omgeving duidelijk(er) te zijn over de noodzaak tot vertrek uit Nederland.

(lees verder)

HvJ EU: tijdelijk AZC-verbod als straf is in strijd met menselijke waardigheid, zeker voor amv

Deze Afghaanse alleenstaande minderjarige heeft in België een asielaanvraag ingediend en is in de opvang geplaatst. In het opvangcentrum is hij betrokken geraakt bij een gevecht.

(lees verder)

Rb: statushouder Griekenland heeft recht op opvang tijdens nieuwe asielprocedure in NL

Verweerder voert aan dat verzoeker niet valt onder artikel 2, aanhef en onder b, van de Opvangrichtlijn, omdat de autoriteiten van Griekenland al definitief hebben beslist op verzoekers aanvraag om

(lees verder)

SvJ&V: wetsvoorstel om juridische status van mensen in procedure opnieuw te definieren

Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel waarin de gevolgen van het arrest Gnandi en de beschikking in de zaak C. worden verwerkt in de nationale wetgeving.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Fototentoonstelling ‘50 jaar migratie in Nederland’ 4nov-15dec Rotterdam

Voor de expositie zijn er in totaal 50 mensen, waarvan 25 (gast)arbeiders uit Italië, Spanje, Gri

Verkiezing Mensenrechtenmens, 10dec 14-17u Geertekerk Utrecht

Rondom de prijsuitreiking heeft het College voor u een programma samengesteld waarbij we met elka

Informatiebijeenkomst met IOM Nigeria, 10-12dec div steden

Op 12 December 2019 organiseert IOM in Nederland een bijeenkomst voor partnerorganisaties om kenn

IOM Rutgers, Pharos, Arq : presentatie over bestrijden sexueel geweld, 10dec 13-17:30u D' Haag

IOM sluit met deze bijeenkomst het project PROTECT af.