Nieuws

HvJ EU: recht op voorzieningen voor verzorgende ouder van volwassen, ernstig ziek kind

De Terugkeerrichtlijn en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale wettelijke regeling die niet bepaalt dat er

(lees verder)

Rb: overplaatsing statushouder uit LVV naar Hostel is terecht

Verzoekster is tegen haar wil overgeplaatst naar de Hostel.

(lees verder)

SvJ&V: terugkeercijfers

  • Van week 12 tot en met week 17 zijn per week circa 40 vreemdelingen uit de caseload van de DT&V aantoonbaar vertrokken.
(lees verder)

SvJ&V: kortere termijn voor informeren over gedwongen vertrek

De termijn waarbinnen de DT&V het gedwongen vertrek moet aankondigen wordt verkort van 48 uur naar 36 uur.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Debat: Ongedocumenteerde werkers bij jou over de vloer, 23 okt 19:30, de Balie Amsterdam

Amsterdammers geven enkele duizenden ongedocumenteerden een informele baan.

TK Commissie 28okt 13-16u

Slachtofferbeleid, met oa.

ELENA Course 2020: Asylum in Europe, 30-31okt Marseille

This year's course will offer an in-depth analysis of the latest developments in the jurisprudenc

Wake Detentiecentrum Zeist 1nov, 16:30

WakeZeist gaat door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de m