Nieuws

EHRM: Franse opvang van gezinnen in tentenkamp zonder voorzieningen geen schending 3EVRM

The case concerns 17 applicants, four families including minor children, who were seeking international protection.

(lees verder)

Rb: terecht vraag naar identiteitsbewijs vanwege bier drinken in park

Blijkens het proces-verbaal van bevindingen van 4 augustus 2020 zagen de verbalisanten dat eiser met een doorzichtige tas waarin bier lag het Park 1943 inreed en stopte bij een bankje waarop al een

(lees verder)

RvS: geen verblijfsvergunning Georgische moeder, partner en dochter in NL met psychische problemen

De rechtbank heeft aan haar oordeel dat de staatssecretaris het besluit opnieuw ondeugdelijk heeft gemotiveerd, ten grondslag gelegd dat de staatssecretaris ten onrechte het zwaartepunt heeft geleg

(lees verder)

Rb: nader onderzoek nodig voor vrijstelling mvv voor verblijf zorgende vader bij ziek stiefkind

Eiser beoogt verblijf bij partner, stiefzoon en zoon.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Debat: de lange arm van Teheran, 24sept 21u De Balie, A’dam

Een netwerk van Iraanse informanten houdt vanuit Teheran politiek actieve Iraniërs in de diaspora

TK Commissie, 1okt 14u: inbreng landenbeleid

Laatste mogelijkheid Inbreng feitelijke vragen Landenbeleid

TK Commissie 7okt 15:30-18u: JBZ-Raad over Asiel en Migratie

Deze vergadering dient ter voorbereiding op de JBZ-Raad in Brussel op 8-9 oktober.

ELENA Course 2020: Asylum in Europe, 30-31okt Marseille

This year's course will offer an in-depth analysis of the latest developments in the jurisprudenc