Nieuws

Werkinstructie 2018/12: bevoegdheid IND tot wijzigen identiteit

De IND is gemachtigd om de identiteitsgegevens in de volgende gevallen zelfstandig aan te passen:

(lees verder)

RvS: asielvergunning ingetrokken vanwege aanvraag paspoort, toeslagen terecht teruggevorderd

Uit de Wet op Toeslagen (Awir) volgt dat een vreemdeling zijn recht op toeslagen behoudt indien een periode van rechtmatig verblijf tijdens een procedure aansluit op een periode van rechtmatig verb

(lees verder)

Rb: recht op opvang tijdens vovo in beroepsfase art64, belang vreemdeling prevaleert

De vreemdeling verblijft zonder recht of titel in het AZC. Nog daargelaten of art.

(lees verder)

SvJ&V: detentie kinderen

Sinds 2014 vindt de uitvoering van de bewaring van gezinnen met minderjarige kinderen plaats in de GGV, worden gezinnen naar de GGV vervoerd in minimaal beveiligde en neutraal uitziende voertuigen

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

IDFA: Films over migratie, 14-25nov Amsterdam

  • Backwards: Oekraiense vluchtelingen in tel Aviv

Conferentie Solid Road: vrijwillige terugkeer Armeense gezinnen 20 nov 13:30 -17:00 uur Utrecht

Tijdens deze conferentie presenteren wij de resultaten van het eerste jaar van ons project The Gr

Aanbieden Petitie COC Nederland, 20nov 13.45u

Aanbieden Petitie COC Nederland, en #Ikbenhetzat, inzake veiligheid LHBTI’s

Studiedag Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, 22 november, 13.30-17.30 Gent

De studiedag bestaat uit twee delen: eerst laten wij Belgische migratieonderzoekers aan het woord