Nieuws

Rb: erkennning door niet-biologische vader (NLer) blijft in stand ivm gevolgen voor kind

1. Onvoldoende is komen vast te staan dat sprake is van een schijnerkenning.

(lees verder)

Rb: afweging 8EVRM voor Armeens kind van 14, sinds 2011 in NL, veel medische klachten

De rechtbank is van oordeel dat verweerders standpunt dat terugkeer naar Armenie tot een afname van de klachten zal leiden omdat X en zijn moeder dan duidelijkheid hebben over hun woon-en verblijfs

(lees verder)

Rb: geen toelating als zelfstandige met langdurigheids-status in Italie, onvoldoende inkomsten

Verweerder mag van een vreemdeling die de status van langdurig ingezetene in een ander EU-land heeft, stukken verlangen waaruit blijkt dat hij arbeid als zelfstandige verricht of gaat verrichten en

(lees verder)

Rb: toelating zieke moeder die afhankelijk is van genaturaliseerde dochter met EU-verblijfsrecht

Verweerder heeft gesteld dat eiseres (moeder) en referente (volwassen dochter) geen rechten kunnen ontlenen aan de EU-Richtlijn Vrij Verkeer omdat referente door het verwerven van het Nederlandersc

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Bios in de Buitenlucht, 1-29 augustus in Humanity House, den Haag

Met oa:

Conference Geographies of Trouble/ Geographies of Hope, 27- 30 August 2019, London

We are said to live in troubled times.

Info Aanpassingen Mensenhandelregeling, 27 aug 15:15 - 17:00 uur den Haag

Op 1 augustus wordt de verblijfsregeling mensenhandel aangepast.

Tentoonstelling  Van nieuwkomer tot Hagenees - Javaanse Surinamers in Beeld, va 30 aug DHaag

Opening op vrijdag 30 augustus 17.00 - 19.00 uur