Nieuws

IND: recht op opvang in corona-tijden

Na registratie in Ter Apel worden nieuwe asielzoekers per bus naar de tijdelijke opvang in Zoutkamp gebracht.

(lees verder)

WBV 2020/7: uitbreiding mogelijkheid detentie minderjarige inklimmers

Met deze wijziging is een beperkte uitbreiding beoogd van situaties waarin een alleenstaande minderjarige vreemdeling in bewaring kan worden gesteld.

(lees verder)

Rb: terugkeerbelemmering vanwege corona is tijdelijk

Het is op dit moment nog onduidelijk hoelang de huidige maatregelen ter bestrijding van (de verspreiding van) het coronavirus zullen duren.

(lees verder)

​​​​​​​IND: grensasiel als quarantaine

De grensprocedure blijft van toepassing op personen die aan de buitengrens een asielverzoek indienen (veelal op Schiphol).

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

GEANNULEERD Theater: Hoe ik talent voor het leven kreeg, 13feb-19apr div plaatsen

Vijf acteurs, vijf muzikanten en vijftig mensen met een vluchtverleden vertellen het indringende

Walk of Shame 9 apr- 9 mei, Athene - Triest

Groepjes van Europeanen lopen samen met vluchtelingen de zware route over de Balkan van Griekenla

UITGESTELD: Refereeravond Het ongedocumenteerde kind in de zorg, 20apr 17-21:15u UMC Utrecht

In Nederland wonen veel kinderen zonder papieren. Deze kinderen zijn uiterst kwetsbaar.

TK Commissie Algemeen Overleg Achterlating Minderjarigen, 23april 10-13uu

Algemeen Overleg Achterlating Minderjarigen in het Buitenland. Agenda: