Nieuws

Rb: geen studiefinanciering bij vergunning bepaalde tijd medisch

Vreemdelinge heeft in Nederland verblijf voor bepaalde tijd bij haar vader, die een vergunning bepaalde tijd heeft wegens medische behandeling.

(lees verder)

RvS: recht op opvang tijdens procedure tegen niet-ontvankelijkheidsverklaring

Uit de overwegingen van de uitspraak van de Afdeling van 15 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3442, volgt dat een vreemdeling na afwijzing van zijn asielverzoek als kennelijk ongegrond, rechtmatig ver

(lees verder)

Rb: detentie onrechtmatig want binnentreden onrechtmatig (niet eerst geklopt)

De vreemdelingen voeren aan dat ten onrechte gebruik is gemaakt van de machtiging tot binnentreden en dat hierdoor een ontoelaatbare inbreuk is gemaakt op hun privacy.

(lees verder)

Rb: geen onttrekken toezicht want verbleef met gezin in AZC

de vreemdeling is een maatregel van bewaring opgelegd.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

IFFR Filmfestival, met oa: We are from there, 24-31jan Rotterdam

Jamil en Milad zijn broers met zeer verschillende persoonlijkheden.

TK Commissie over het Incidentenoverzicht in de RVK 2018, 29jan 15-18u

Commissievergadering Interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelinge

Debat: How does film raise awareness about migration and refugees?, 31jan 20u Humanity House den Haag

Films and documentaries are often about subjects that speak to the social consciousness of its au

Wake Detentiecentrum Zeist: 2feb, 16.30 uur

Een Jaar geleden kwam het kinderpardon als een blijde boodschap voor veel gezinnen.