Nieuws

SvJ&V: voor Rvb hoeft slachtoffer mensenhandel niet in vrouwenopvang te wonen; en uitbreiding voor EU-burgers

Deze regeling bevat een aantal aanpassingen van artikel 2 van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (hierna: Rvb).

(lees verder)

Rb: afwegen of VBL geschikt is

Verweerder kan niet in alle gevallen waarin de vreemdeling bereid is te werken aan zijn terugkeer, volstaan met een aanbod van onderdak in de VBL.

(lees verder)

DT&V: in zes jaar drie LP’s voor Bangladesh verstrekt, één gedwongen terugkeer

In de periode van 1 januari 2013 tot 28 februari 2019 is voor 96 personen een aanvraag voor (vervangende) reisdocumenten ingediend bij de Bengaalse autoriteiten.

(lees verder)

DT&V: aantallen gedwongen terugkeer Afghanistan

  1. Op 11 januari 2019 bevinden zich ca 145 Afghanen tussen 17 en 20jr in de caseload van DT&V.
(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Theater: Hosseini, 16 jan – 12jun, div steden

Hoe leg je de vluchtelingencrisis uit aan een kind? Over die vraag gaat de voorstelling Hosseini:

Tentoonstelling: ‘Waar kom je weg? – Zes eeuwen migratie naar Groningen’, 16 mrt-16juni Gr

De expositie laat bezoekers kennismaken met verhalen en sporen van migranten in Groningen door de

TK Commissie: Algemeen overleg over Problemen bij de IND, 23 april 18:30-21:30u

Agenda:

Workshop Security, Borders and International Development, 25 – 26 April 2019, Warwick

As an unprecedented number of people are on the move, international mobility has become one of th