Nieuws

RvS: afwegingen over rechtmatig verblijf bij asielprocedure in detentie

In haar uitspraak van 19 december 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:4358) heeft de Afdeling overwogen dat voor het mogen afwachten van de rechtsmiddelentermijn bij opvolgende aanvragen asiel een onderscheid b

(lees verder)

SvJ&V: aantallen afsluitingsregeling kinderpardon

In totaal zijn 1.100 kinderen en 1.090 daarbij behorende volwassenen in eerste aanleg (her)beoordeeld op grond van de Afsluitingsregeling .

(lees verder)

Rb: geen buitenschuld want twijfel aan identiteit

In casu is de vraag of de vreemdeling voldoet aan het buitenschuldbeleid.

(lees verder)

Rb: voor art-64 is geloofwaardige identiteit en nationaliteit voldoende

Vreemdelinge verblijft in een verzorgingstehuis, is op hoge leeftijd en de gezondheidsklachten zijn ook aan ouderdom gerelateerd.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Theater: Hoe ik talent voor het leven kreeg, 13feb-19apr div plaatsen

Vijf acteurs, vijf muzikanten en vijftig mensen met een vluchtverleden vertellen het indringende

Debates in Conflict & Development 2020, 21 feb - 17 maart

Development and humanitarian aid have become more and more aligned with the EU’s and its member s

Symposium JWS: Mensenhandel signaleren, 28feb 13:30-17:00u Amnesty Amsterdam

Het symposium beoogt artsen en andere zorgverleners alert te maken op signalen van mensenhandel e

Let's talk about war, 28feb 20u de Zwijger A’dam

Migration, climate change and poverty are often framed as threats instead of complex social, econ