Nieuws

EC: koppeling EU information systems for security, migration and border management

The European Parliament and the Council reached political agreement on the Commission's proposal to close important security gaps by making EU information systems for security, migration and border

(lees verder)

Rb: Rijk moet verzoek over geschikte opvang beoordelen

In deze procedure is de vraag aan de orde of verweerder kan volstaan met een aanbod van onderdak in de VBL dan wel dat hij onder bijzondere omstandigheden een andere vorm van onderdak moet aanbiede

(lees verder)

Gemeente Amsterdam: Subsidieregeling 24u opvang

In totaal komt er plaats voor vijfhonderd mensen, verspreid over tien locaties.

(lees verder)

SvJ&V: Ongedocumenteerden kunnen basisrechten ontzegd worden

[Bij de onderhandelingen over de Global compact on Migration]… is ook aandacht gevestigd op het recht van landen om – met respect voor de fundamentele mensenrechtenstandaarden - onderscheid te make

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Theater: Hosseini, 16 jan – 12jun, div steden

Hoe leg je de vluchtelingencrisis uit aan een kind? Over die vraag gaat de voorstelling Hosseini:

Movie-Debate with Domestic Workers League, 21feb 18.30u Brussel

As part of the national campaign for the regularization and with the next elections in sight, The

Debat: België & EU: naar een samenhangend migratiebeleid, 22feb 12-18u Brussel

We geven eerst de kans om kennis te maken met een aantal inzichten van experten over drie deelthe

Vrouweneetcafe, 23feb 18:00u, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzonder