Nieuws

RvS: behandeling bij Equator geen reden verblijf AZC te continueren

In de brief van 25 juli 2017, waaruit de rechtbank uitvoerig heeft geciteerd, staat dat het centrum een voor de vreemdeling veilige en vertrouwde behandelsetting is, die beschermend werkt, en het v

(lees verder)

SvJ&V: opvang nieuwe asielzoekers in Zoutkamp gestopt

Op 12 mei is het gebruik van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp als noodonderdaklocatie voor asielzoekers met een eerste asielaanvraag beëindigd.

(lees verder)

SvJ&V: evaluatie terugkeersubsidies

De 17 inmiddels afgeronde en vastgestelde Terugkeer projecten hadden gezamenlijk circa 1.240 deelnemers, waarvan circa 560 daadwerkelijk zijn teruggekeerd.

(lees verder)

Rb: detentie onrechtmatig want uitzetting niet mogelijk (paspoort aanwezig)

De rechtbank stelt vast dat de vreemdeling gereed is om uitgezet te worden nu hij over een geldig paspoort beschikt en dat er, afgezien van de daadwerkelijke uitzetting, geen andere handelingen mee

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

IOM Webinar: The Future of Mobility in the Context of COVID-19, 28 mei, 16h -17h CET

While COVID-19 is a staggering global health pandemic, it is also creating a mobility crisis with

AFGELAST: Performance The Suppliants, 4juni 8:15-10:15 Vondelpark Amsterdam

European premiere of the play The Suppliants in the open air theatre in Vondelpark. 

Summer School on Labour Migration in the European Union, Naples 7-16 July 2020

EULab is open up to 30 postgraduate students in the fields of Law, International Relations and So

Conference Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: 7-8 July Sussex, Brighton (UK).

The SOGICA project aims to produce the necessary evidence ba