Agenda

Tentoonstelling The Bricks That Build A Home, 7 dec'18 – 20 jan'19, Migratie Museum DHaag

In de 21e eeuw vluchten en migreren er meer mensen dan ooit tevoren overal ter wereld, op zoek naar veiligheid, vrijheid, meer kansen. Het actuele debat rond migratie in de Nederlandse politiek wordt gedomineerd door woorden als 'grensbewaking' en 'migratiedeals' en gaat voorbij aan de complexiteit van de verplaatsing van het individu. Meer dan de helft de Haagse inwoners heeft een migratie-achtergrond. Zij maakten van Den Haag hun thuis. Wat is de rol van familie, afkomst en stamboom voor het vormen van je identiteit en het gevoel ergens thuis te zijn, ook al ben je ver van huis?

De kunstenaars van The bricks that build a home houden zich in hun werk bezig met migratie, ontheemding, belonging en koloniale geschiedenis, die in grote mate heeft bijgedragen aan de huidige Nederlandse bevolkings-samenstelling. Ze gebruiken veelal persoonlijke familiegeschiedenissen en -verhalen om hun eigen identiteit en hun eigen 'thuis' te onderzoeken.

Locatie: Migratie Museum, Hoge Zand 42, 2512 EM Den Haag
https://www.migratie-museum.nl/

ASKV ea: Workshop Staatloosheid, 12 december 14.15-18.00 Amsterdam

Het aantal staatlozen in Nederland is de afgelopen tijd aanzienlijk gestegen, voornamelijk door de komst van staatloze Palestijnen en Koerden uit Syrië. Er ligt een wetsvoorstel voor een vaststellingsprocedure staatloosheid klaar om naar de Tweede Kamer verstuurd te worden.

Tijdens deze workshop zal er dieper worden ingegaan op de herkomst van staatloosheid, hoe staatloosheid te identificeren, en hoe staatlozen te begeleiden. Handige tools voor de praktijk worden meegegeven.

Locatie: DLA Piper Nederland Gebouw Meerparc Amstelveenseweg 638 Amsterdam
Aanmelden tot 3 december bij: marlotte@askv.nl.

ASKV-symposium: Het A’ damse model voor opvang, begeleiding & activering, 13dec A’dam

Doel van deze bijeenkomst is om enerzijds de positieve resultaten onder de aandacht te brengen die activerende begeleiding heeft teweeggebracht en anderzijds de discussie te voeren over de opvang van ongedocumenteerden in Amsterdam in 2019.

Met het Project Activering Ongedocumenteerden (PAO) heeft het ASKV in de afgelopen drie jaar 61 praktijkleertrajecten en cursussen aangeboden, die varieerden van kappersopleiding tot meubelmaker en ICT-webdesign. Deze cursussen waren toegankelijk voor cliënten van het ASKV en andere ongedocumenteerden in Amsterdam. De impact en het effect van het PAO wordt publiek gemaakt tijdens ons symposium.

Daarnaast willen wij ook in gesprek over de opvang van ongedocumenteerden in Amsterdam in 2019. Wij presenteren daarbij de nieuwe NGO-monitor, waarin is onderzocht wat de huidige effecten van het Amsterdamse beleid zijn, en wie buiten de boot vallen. Aansluitend organiseren wij een debat met gemeenteraadsleden, waarvoor verschillende fracties zijn uitgenodigd.

Tijd en plaats: 13dec 19:30-22u; Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61, Amsterdam
Aanmelden via aanmelden@askv.nl.

TK Commissie: Algemeen Overleg over Vreemdelingen- en Asielbeleid, 13dec 10-13u

Agendapunten:

 1. Reactie op verzoek commissie inzake afschrift reactie op e-mail van LGBT Asylum Support over onder andere Oekraïne ‘Veilig land van herkomst’, LHBTI asielzoekers en schending mensenrechten (kst 4.7.18)
 2. Reactie op WRR-essaybundel “Regie over migratie: Naar een strategische agenda” (kst 30573-151, 24.9.18)
 3. Reactie op een tweetal openstaande vragen en een motie inzake het landgebonden asielbeleid (kst 19637-2424, 8.10.18)
 4. Rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari tot en met juni 2018 (kst 19637-2426, 17.10.18)
 5. Plan van aanpak Onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid over terugkeerproces Armeense kinderen (kst 19637-2427, 18.10.18)
 6. Rapport sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra (kst 33042-32, 19.10.18)
 7. Landgebonden asielbeleid Syrië (kst 19637-2428, 22.10.18)
 8. Reactie op het rapport ‘Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties’ (kst 19637-2439, 12.11.18)
 9. Aanpassing in beoordeling LHBTI en bekeerlingen (kst 19637-2440, 13.11.18)
 10. Staandehouding en inbewaringstelling gezinnen met minderjarige kinderen (kst 19637-2441, 14.11.18)
 11. Kabinetsreactie op het advies “Pieken en dalen” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (kst 19637-2442, 14.11.18)
 12. Informatie over ontwikkelingen met betrekking tot maatregelen ten aanzien van overlastgevende asielzoekers en de Extra Begeleiding- en Toezichtlocaties (EBTL) (kst 19637-2446, 15.11.18)
 13. Stand van zaken van het Programma Flexibilisering Asielketen en capaciteit voor de opvang van asielzoekers (kst 19637-2443, 16.11.18)

Transforming the US Ambassy, 15-16 dec 13-17u

Een weekend met eten en gesprek om de voormalige ambassade van de VS te veranderen in een publieke hulpbron voor migrantengemeenschappen en een open ruimte waar migranten en anderen als één gemeenschap samen kunnen komen.

 • 13.00 – 14.00 uur lunch en informele discussie
 • 14.00 – 15.00 rondleidingen door het ambassadegebouw
 • 15.00 – 17.00 bespreking van ideeën voor het gebouw

We kunnen reiskosten vergoeden en ter plaatse kinderopvang bieden.
Adres: Lange Voorhout 102, Den Haag
Graag aanmelden bij safs.pereira@gmail.com waarin staat of je op ZATERDAG, ZONDAG of BEIDE DAGEN kunt komen, en of je kinderopvang nodig hebt.

International Migrants Day, 16dec 14-18u den Haag

Indonesian and Filipino migrant organizations would like to cordially invite you to join us in celebrating the International Migrants Day.

The celebration will feature speeches by different leaders of each organization, performances, videos and exhibition that displays photos, paintings and drawings about migrants and their struggle.

After the program, delicious meals, made of oriental cuisines, will be served.

Locatie: oTrefpunt Laakhage, Peilstraat 67, 2516 RG, The Hague, the Netherlands.

Film: A Walk on the Tightrope, 18dec 19:30-21:15u Humanity House DHaag

Deze documentaire neemt je mee in het asielsysteem van Duitsland. Voor het eerst hebben medewerkers van de Duitse immigratiedienst de camera toegelaten. Je kijkt mee met hun dagelijkse werkzaamheden en met de interviews die normaal gesproken achter gesloten deuren plaatsvinden.

In Duitsland ontmoeten asielzoeker en case medewerker elkaar één keer. In een persoonlijk interview moet de asielzoeker geloofwaardig bewijs leveren over de vervolging en het gevaar in het land van herkomst. De case medewerker moet beslissen of dit bewijs geloofwaardig genoeg is en of de asielzoeker mag blijven of moet vertrekken.

De documentaire A Walk on the Tightrope verkent de morele dilemma’s die case medewerkers tegenkomen bij het nemen van deze beslissing. Ook als kijker wordt je uitgedaagd om je definities over vervolging, waarheid, angst, asiel en zelfs de aard van mededogen te bevragen.

Na afloop van de documentaire volgt een nagesprek. De sprekers worden nog bekend gemaakt.
https://www.humanityhouse.org/agenda/docu-a-walk-on-the-tightrope/

Eat to Meet met ongedocumenteerden & Amsterdammer in Pakhuis de Zwijger, 20dec

Informal dinner where you can meet (new) Amsterdammers. This edition focuses on the importance of solidarity with undocumented refugees.

https://dezwijger.nl/programma/solidarity-dinner

Wake Detentiecentrum Zeist: 6jan, 16.30 uur

Uit protest tegen de detentie van vreemdelingen waken de Raden van Kerken van Zeist en Soest al meer dan elf jaar elke eerste zondag van de maand.

Locatie: het hek van het Detentiecentrum, Richelleweg 13, Soesterberg

Per auto: Afslag Soesterberg.
OV: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min. lopen via Kampweg

Raden van kerken Zeist en Soest/Soesterberg
Informatie: 06 29025008 / 06-38795678; www.wakezeist.nl

Wake detentiecentrum Rotterdam, 6jan 16-17u

De wakes bij het detentiecentrum Rotterdam vinden plaats elke eerste zondag van de maand, van 16-17u.

Adres: Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. Contact: connie@maraprojecten.nl

Lezing Pim Fischer over Recht op Onderdak en de LVV, 16jan 15-18u Keizersgrachtkerk A'dam

Vijf jaar na de beslissing van het Europees Comité Sociale Rechten (ECSR) van 25 oktober 2013, drie jaar na bed-bad-brood-akkoord van het kabinet van 22 april 2015, is op 29 november 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen VNG en staatssecretaris Harbers. In vijf steden komen er Voorzieningen voor Vreemdelingen (LVV). Het idee is dat met deze voorzieningen het beleid voor de komende drie jaar vast ligt.

Is dit het sluitende systeem waar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en Raad van State (RvS) op uit waren gekomen op 26 november 2015?  Een update. 

Taal: Nederlands.
Info en evt reader vantevoren bestellen: mail@amsterdamcityrights.org
www.amsterdamcityrights.org

Vrouweneetcafe, 26jan 18:00u, Amsterdam

Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzondere groep vrouwen te leren kennen en solidariteit met hen te tonen. We doen dit met een maaltijd, elke laatste zaterdag van de maand vanaf 18:00 uur. 

Adres: 'de Peper', Overtoom 301, in Amsterdam (tram 1, halte j. P. Heijestraat).
Contact via Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning: www.svzv.nl.

Conference :“Migration and Social Protection in the European Union” 27feb-1mrt Liège, Belgium

This conference is organized by the Centre for Ethnic and Migration Studies (CEDEM) of the University of Liège in partnership with the ERC-funded research project ‘Migration and Transnational Social Protection in (post) crisis Europe’ (MiTSoPro). In line with the topical focus of the conference, the event will be held within the conference facilities of the Valdor hospital, located in the neighborhood of Amercoeur in Liège.

The issue of migrants’ access to social protection occupies a central position in European politics. Whether debates concern the future status of mobile EU citizens in post-Brexit Europe or the treatment received by recently-arrived asylum seekers, issues of social protection and migration trigger heated debates and motivate policy reforms across Europe. Against this background, it has been suggested once again that migration poses a challenge for national welfare states and ‘welfare chauvinist’ positions are appearing to gain new momentum among political parties in the EU.

https://www.imiscoe.org/news/network-news/858-call-for-paper-proposals-migration-and-social-protection-in-the-european-union-public-policies-migrant-practices-and-the-politics-of-welfare

Conference DEMOCRATIZING DISPLACEMENT, 18 - 19 March 2019

New College, OxfordThe Refugee Studies Centre’s 2019 Conference proposes to examine the role of refugees as political agents able to inform the decisions that affect them at local, state, regional and global levels. The Conference will explore the ethics and politics of accountability, participation, and humanitarian governance; the character of practical, institutional and legal mechanisms to ensure that refugees have a say in their protection; and ways in which those who make decisions in relation to the displaced are (or could be) held accountable for their actions.

https://www.rsc.ox.ac.uk/news/call-for-papers-democratizing-displacement-rsc-conference-2019

Workshop Security, Borders and International Development, 25 – 26 April 2019, Warwick

As an unprecedented number of people are on the move, international mobility has become one of the most important global challenges of our times. Mounting economic inequality, climate change, natural disasters, civil conflict and political instability, have triggered mass migration on a regional and global scale. This mobility has been increasingly framed as a security problem, linked to terrorism and organized crime, and managed through increasingly punitive and coercive measures, including through criminal justice practices and institutions, to identify, eject and repel irregular migrants and foreign convicts. The containment of migration is also taking place outside the territorial borders of the receiving state with increased border controls, processes and institutions established in migrant transit or home countries aimed at controlling emigration and enabling the repatriation and rehabilitation of foreigners.

https://www.law.ox.ac.uk/news/2018-05-22-cfp-workshop-security-borders-and-international-development-intersections