Agenda

Theater: Hoe ik talent voor het leven kreeg, 13feb-19apr div plaatsen

Vijf acteurs, vijf muzikanten en vijftig mensen met een vluchtverleden vertellen het indringende èn humoristische verhaal van Semmier Kariem, een jonge man die asiel aanvraagt in Nederland. Semmier droomt van een nieuw leven, maar het AZC wordt voor hem een bijna magisch dorp waar hij eindeloos wacht.

De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Rodaan Al Galidi. Al Galidi schetst daarin op een rauwe en verrassend grappige manier een beeld van het asielbeleid en ook van de Nederlandse samenleving. Door de ogen van Semmier bezien, wordt het publiek meegenomen in de levens van de mensen die er wonen en werken. Ze proberen vaak het goede voor zichzelf en anderen te doen, maar raken soms hopeloos verstrikt in het systeem.

https://talentvoorhetleven.nl/speeldata/

Debates in Conflict & Development 2020, 21 feb - 17 maart

Development and humanitarian aid have become more and more aligned with the EU’s and its member states’ migration and security concerns and border governance has literally become ‘big business’. Growing evidence points at the detrimental effects of the EU’s efforts to reinforce and externalize its borders: an increasing number of people need to seek recourse to illegal and dangerous migration routes, migrants and refugees are contained in overcrowded hotspots on the Greek islands, authoritarian (non-)state armed actors in both home and transit countries are strengthened, and the intra-African economic migration and mobility of people is at risk. This years’ Debates will engage with these challenges, through a series of international guest lectures by leading academics in this field.

Overview lectures

 • Friday 21/02 10:00-11:30: Humanitarian Borderwork and Unequal Mobility - Dr. Polly Pallister-Wilkins (University of Amsterdam),
 • Thursday 27/02 19:30-21:30: ‘No Go World’: How Fear Is Redrawing Our Maps and Infecting Our Politics - Dr. Ruben Andersson (University of Oxford), followed by a panel with Ludo De Brabander (Vrede) and Mark Akkerman (Stop Wapenhandel)
 • Friday 28/02 9:30-10:30: Borders as markets: How fighting migration became big business - Dr. Ruben Andersson (University of Oxford)
 • Friday 28/02 13:30-15:00: Activist-humanitarian interventions in the Mediterranean border zone - Dr. Maurice Stierl (Warwick University)
 • Tuesday 10/03 11:30-13:00: The migration-development nexus in the EU’s international development policies - Drs. Nathan Lauwers (Ghent University)
 • Friday 13/03 10:00-11:30: Between a rock and a hard place: on implementation gaps and surpluses in the execution of deportation policies - Dr. Barak Kalir (University of Amsterdam)
 • Tuesday 17/03 11:30-13:00: Donor influence in the West African migration governance – to the benefit of whom? - Leonie Jegen, Affiliated Researcher at the IES, VUB and the ABI, University of Freiburg

https://www.mo.be/bordering-europe-securitization-europe-s-migration-and-development-policies

Symposium JWS: Mensenhandel signaleren, 28feb 13:30-17:00u Amnesty Amsterdam

Het symposium beoogt artsen en andere zorgverleners alert te maken op signalen van mensenhandel en handvatten te geven hoe te handelen bij vermoeden van mensenhandel.

In Nederland verstaat men onder mensenhandel het werven (voor werk), vervoeren of huisvesten van iemand met gebruik van dwang, geweld, misleiding of misbruik makende van zijn of haar kwetsbare positie met als doel iemands inkomsten af te nemen of niet uit te betalen (uitbuiting).
Het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland schat men op 6.250 per jaar. Daarbij blijft veel mensenhandel, dus veel leed verborgen. Ongeveer een derde van de slachtoffers heeft de Nederlandse nationaliteit. Steeds vaker zijn jongeren het slachtoffer. Op dit moment is zelfs de helft van de slachtoffers minderjarig. Het grootste deel betreft gedwongen prostitutie cq. Loverboyproblematiek.

Toegang gratis, donatie gewenst. Aanmelden via info@johannes-wier.nl
Meer informatie op www.linkedin.com/in/johannes-wier-stichting en www.johannes-wier.nl.

Let's talk about war, 28feb 20u de Zwijger A’dam

Migration, climate change and poverty are often framed as threats instead of complex social, economic and political questions. The arms industry is pushing this approach. It is lobbying for military and security technology in European capitals and at the EU. However, people from grassroots organisations are pushing back, using creative actions and positive narratives and working on sustainable solutions.

A night of international discussion with researchers, campaigners, audience and the European Network Against Arms Trade.
https://dezwijger.nl/programma/lets-talk-about-war

FNV Conferentie 'Migratie vanuit Afrikaans perspectief', 28feb 10-17u Utrecht

Migranten vanuit Afrika verlaten hun land op zoek naar een beter leven. Soms vluchten zij voor geweld, soms uit wanhoop. Omdat zij geen goede toekomst zien in hun geboorteland, nemen zij het risico om naar een nieuwe, hopelijk betere toekomst te reizen. Bij aankomst in West-Europa wacht hen niet altijd een warm welkom. Maar zij zijn onze collega-werknemers. Die een helpende hand nodig hebben en waar nodig ondersteuning. Gewoon uitdrukkingen van solidariteit. 

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/01/conferentie-migratie-vanuit-afrikaans-perspectief

Amsterdam City Rights: Markt met internationale entrepreneurs, 29feb 14-18u A’dam

Locatie: de Volkskamer, Van Ostadestraat 233-D Amsterdam
Info: https://nl-nl.facebook.com/events/589295434904982/

Wake detentiecentrum Rotterdam, 1mrt 16-17u

De wakes bij het detentiecentrum Rotterdam vinden plaats elke eerste zondag van de maand, van 16-17u.

Adres: Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. Contact: connie@maraprojecten.nl

Wake Detentiecentrum Zeist: 1mrt, 16.30 uur

Kerken uit Zeist, Baarn en Culemborg gaan door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet. De wake is voor ALLEN  die zonder strafblad eindeloos vastzitten.

Locatie: het hek van het Detentiecentrum, Richelleweg 13, Soesterberg

Per auto: Afslag Soesterberg.
OV: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min. lopen via Kampweg

Raden van kerken Zeist en Soest/Soesterberg
Informatie: 06 29025008 / 06-38795678; www.wakezeist.nl

Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning, 5mrt 10:15-13u Utrecht

Met als onderwerpen:

 • Afgewezen kinderpardonners (met Martin Vegter, DCI)
 • Langdurig Ongedocumenteerde Ouderen (met Frederiek de Vlaming)
 • Lobby verkiezingen 2021 (met Anne van Schaik, ASKV)

Locatie: Nieuwe Gracht 27A in Utrecht.
Contact: rian.ederveen@stichtinglos.nl

TK Commissie AO JBZ-Raad, 11mrt 12-14:30u

Onderwerp: JBZ-Raad in Brussel 12-13 maart 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid). Agenda

 1. Werking Visumcode (kst 19637-2574, 18.12.19)
 2. Reactie op verzoek commissie over toezending conceptversies vierlandenverdrag en bilateraal verdrag (kst 32317-590, 22.1.20)

TK Commissie AO Vreemdelingen- en Asielbeleid, 12mrt 10-13u

Agendapunten

 1. Reactie op Inspectierapport 'Het vertrekproces van de Armeense kinderen' (kst 29344-136, 5.11.19)
 2. Rapportage Vreemdelingenketen eerste helft 2019 (kst 19637-2538, 15.11.19)
 3. Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen (kst 19637-2539, 15.11.19)
 4. Opvolging aanbevelingen evaluatie COA (kst 33042-35, 18.11.19)
 5. Rapporten Periodiek beeld terugkeer 2018 en Informatieoverdracht in de asielketen (kst 19637-2545, 25.11.19)
 6. Evaluatie Wet biometrie vreemdelingenketen (kst 33192-18, 26.11.19)
 7. Evaluatie van de Wet modern migratiebeleid (MoMi) door het WODC (kst 30573-178, 4.12.19)
 8. Toezegging uit het Algemeen Overleg Internationale Misdrijven van 6 november 2019 over 1F-zaken (kst 19637-2547, 6.12.19)
 9. Feitenrelaas inzake het afzeggen van de afspraak met de ambassadeur van Marokko (kst 19637-2567, 13.12.19)
 10. Maatregelen inzake hoge instroom van Moldaviërs (kst 19637-3564, 16.12.19)
 11. Evaluatie van de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) en overlastgevende vreemdelingen (kst 19637-2572, 18.12.19)
 12. Landenbeleid Sudan (kst 19637-2564, 18.12.19)
 13. Landenbeleid Libië (kst 19637-2565, 18.12.19)
 14. Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken (Kamerstuk 35300-X-45) (kst 19637-2573, 18.12.19)
 15. Reactie op uitvoeringstoetsen over de maatregel rechtsbijstand (kst 31753-192, 19.12.19)
 16. Reactie op verzoek commissie over de inzet tijdens het gesprek met Eurocommissaris Johansson (kst 32317-593, 29.1.20)
 17. Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op het rapport “Waar geen wil is, is geen weg” (kst 19637-2576, 30.1.20)
 18. Landgebonden asielbeleid voor Turkije (kst 19637-2578, 4.2.20)

TK Commissie Algemeen Overleg Achterlating Minderjarigen, 18mrt 14-17u

Algemeen Overleg Achterlating Minderjarigen in het Buitenland. Agenda:

 1. Antwoorden op vragen commissie over achterlating van minderjarigen in het buitenland (kst 32175-68, 1.7.19)
 2. Achterlating van minderjarigen in het buitenland (kst 32175-67, 22.5.19)

Refereeravond Het ongedocumenteerde kind in de zorg, 20apr 17-21:15u UMC Utrecht

In Nederland wonen veel kinderen zonder papieren. Deze kinderen zijn uiterst kwetsbaar. Door hun herkomst en geschiedenis hebben ze vaak lichamelijke en psychosociale  problemen. Toch is voor hen de toegang tot medisch specialistische en psychosociale zorg niet altijd eenvoudig of vanzelfsprekend. En eenmaal onder behandeling blijken de coördinatie en continuïteit van zorg vaak onvoldoende gewaarborgd. Dit willen wij graag veranderen, omdat ieder kind het recht heeft om zo gezond mogelijk op te groeien en zich te ontwikkelen. 

https://www.hetwkz.nl/nl/Opleidingen/Onderwijskalender-WKZ#Februari

Conference Addressing Statelessness in Europe: Closing Protection Gaps and Realising Everyone’s Right to a Nationality, 7-8 mei University of Alicante, Spain

This conference will celebrate the launch of a new comparative analysis on existing law, policy and practice on statelessness in Europe, including the pressing need to improve identification and protection. The conference is intended to facilitate the sharing of information and good practices among stakeholders from across Europe. The objective is to identify new solutions and galvanise an effective pan-regional strategy to address current gaps and problems. By holding the conference in Spain, it is also hoped that it will help stimulate discussion and reform of the Spanish statelessness determination procedure, one of the first to be established in Europe but in relation to which there remains room for improvement. The conference will also showcase tools such as the ENS Statelessness Index and the #StatelessJourneys knowledge hub. https://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/ENS-CEPAIM_Addressing%20Statelessness_in_Europe_draft-programme-call-for-proposals.pdf

Summer School: Migration and Mobility in an Era of Contention, 22juni-3juli Florence

The Migration Policy Centre is now taking applications for the 2020 edition of the Migration Summer School, which will take place at the European University Institute in Florence (Italy) from 22 June – 3 July 2020. Applications are welcome from research and policy professionals to create an enriching mix of postgraduate students, civil servants, international organisation practitioners, NGO workers, journalists, policy analysts and teachers from around the world. The Migration Policy Centre has a long-standing experience in organising summer schools and executive trainings. It has been selected by the European Commission (DG DEVCO) to train civil servants in Brussels and in the EU Delegations worldwide. It coordinates the provision of training in the field of migration for the European University Institute’s new School of Transnational Governance.

For more information see the Migration Summer School page on the MPC website.

Summer School Odysseus Network 29th June - 10th July 2020, Brussels

The Summer School has been designed to provide participants with a comprehensive understanding of the immigration and asylum policy of the EU from a legal perspective. The programme is organised by the Odysseus Academic Network under the umbrella of the Institute for European Studies of the Université libre de Bruxelles (ULB). Participants in the Summer School typically include PhD and graduate students, researchers, EU and Member State officials, representatives of NGOs and International Organisations, lawyers, judges, social workers and more.

In addition to the classes, evening debates and visits to the European Institutions, the course provides an excellent opportunity to spend an intellectually stimulating fortnight and to network among a group of around one hundred fellow participants coming from all over Europe. The setting of the summer school in Brussels, capital of the European Union, creates a unique environment that facilitates participants' deeper engagement with EU institutions and networking between participants.

https://odysseus-network.eu/2020-summer-school/

Conference Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: 7-8 July Sussex, Brighton (UK).

The SOGICA project aims to produce the necessary evidence base for a more just and humane asylum process for individuals seeking refuge in Europe on the basis of their SOGI.

To this end, since 2016, the project has studied the social and legal experiences of SOGI asylum claimants across Europe, by exploring the European Union (EU) and Council of Europe (CoE) frameworks and by focusing on Germany, Italy and the UK as case studies. During this time, SOGICA has carried out more than 150 interviews and focus group discussions with asylum claimants, refugees, decision-makers, practitioners, and experts in the field, and has conducted observations of hearings of SOGI claimants in courts and tribunals. The team has produced a number of publications on different aspects of SOGI asylum (such as credibility, persecution, discretion, domestic and European adjudication of these claims) and made presentations at conferences and seminars across Europe. A database of materialswebsite of resources and network of more than 1,000 friends and allies beyond academia has been established. The SOGICA project will conclude in 2020 with the publication of a monograph and further peer-reviewed articles, all of which are intended to inform fairer SOGI asylum processes in Europe and greater sensitivity and humanity for SOGI minorities outside the legal process.

Registration deadline is 30 April 2020.
Conference registration is free. However, we are keen to provide bursaries to enable some project participants – asylum claimants, refugees and activists – to take part. We are therefore creating a bursary fund.

http://www.sogica.org/en/final-conference/

Ninth annual edition of the Statelessness Summer Course, 13-17july

This Course offers a one-week programme to learn and share new knowledge, tools and skills in order to address statelessness and realise the right to a nationality. The programme includes reflections on the history and concepts of nationality and statelessness, and them moves on to more specific questions relating to statelessness, including such topics as

 • children's right to a nationality,
 • the interaction between statelessness and forced migration,
 • the place of statelessness in the Sustainable Development Goals and
 • the problem of arbitrary deprivation of nationality.

www.InstituteSI.org/Courses

Conference: 'Migrants, Law and the State In and Beyond Europe', Lisbon, 21-24 July 2020

This panel interrogates how migrants without settled legal status in the Global South and North use the law to demand political, economic, social and cultural rights. It brings together research on migrants' navigation of bureaucratic landscapes as well as ethnographic work on state bureaucracies.

https://nomadit.co.uk/conference/easa2020/p/8815

Odysseus Network : One Year Certificate in European Law on Immigration and Asylum 5sept-12juli, Brussel

The aim of this programme is to provide its participants with an in-depth understanding of the EU migration and asylum law. It will be of interest to all persons who wish to acquire a specialised knowledge in immigration and asylum law.

The courses are given in English in Brussels at the Université Libre de Bruxelles (ULB) on Friday evenings and Saturday mornings throughout the year. Participants are supposed to attend physically the classes, but it will also be possible to follow them live on skype upon distance. Several specific gatherings will be organised in Brussels throughout the year for participants following the courses from abroad.
Participants will receive a university certificate if they follow succesfully the programme, includng some written or oral exams. Registration will start in January 2020.

http://odysseus-network.eu/2020-21-certificat/