Resultaten opvang ongedocumenteerden

Jaar

Aantal geïnventariseerde noodopvangen

Aantal in begeleiding

Oplossing

Totaal

Status

AZC

Terug

2013

29

768

331 (43%)

208 (27%)

123 (16%)

78 (10%)

2014

13

609

163 (27%)

122 (20%)

41 (7%)

33 (5%)

2015

13

546

144 (23%)

83 (15%)

45 (8%)

16 (3%)

2016

14

682

164 (24%)

76 (11%)

61 (9%)

27 (4%)

2017

14

723

147 (20%)

88 (12%)

49 (7%)

10 (1,5%)

2018

15 1029 194 (19%) 96 (9%) 94 (9%) 5 (0,5%)