CBS: groei immigratie in 2019 vooral Europees

In het eerste halfjaar werden bijna 82 duizend kinderen geboren en overleden ruim 77 duizend mensen. De natuurlijke aanwas kwam daarmee uit op bijna 5 duizend, waar dat in het eerste halfjaar van 2018 nog duizend was. Het aantal immigranten steeg in de eerst helft van 2019 tot bijna 113 duizend, in de eerste zes maanden van 2018 was dat 101 duizend. Het aantal emigranten nam toe van 70 duizend naar 72 duizend. Per saldo kwamen er 41 duizend mensen bij door buitenlandse migratie, 10 duizend meer dan in de eerste helft van 2018.

Vooral het aantal migranten uit Europa nam toe, per saldo van ruim 14 duizend in de eerste helft van 2018 naar bijna 21 duizend in de eerste helft van 2019. Ook steeg het aantal migranten met een Aziatische en Amerikaanse achtergrond. Vanuit Afrika bleef het aantal migranten ongeveer gelijk, ruim 5 duizend. Uit Eritrea en Ethiopië vestigden zich per saldo minder mensen in Nederland, maar uit andere Afrikaanse landen nam de migratie juist toe, zoals van mensen met een Zuid-Afrikaanse of Marokkaanse achtergrond.

CBS, 31.7.19
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/31/immigratie-in-eerste-helft-2019-toegenomen