CRvB: geen bijzondere bijstand om verlies huurtoeslag op te vangen

Artikel 16, eerste lid, van de WWB biedt de mogelijkheid om bijzondere bijstand te verlenen indien, gelet op alle omstandigheden, zeer dringende redenen daartoe noodzaken. Volgens vaste rechtspraak (uitspraak van 1 december 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK6576) dient daarvoor vast te staan dat sprake is van een acute noodsituatie en dat de behoeftige omstandigheden waarin de betrokkene verkeert op geen enkele andere wijze zijn te verhelpen zodat het verlenen van bijstand onvermijdelijk is. Een acute noodzaak is aan de orde als de situatie levensbedreigend is of blijvend ernstig psychisch of lichamelijk letsel of invaliditeit tot gevolg kan hebben.

Appellante heeft betoogd dat door het ontbreken van huurtoeslag een zorgwekkende financiële situatie is ontstaan. Appellante loopt maandelijks € 200,- mis en tevens moet worden afgelost op de teveel verkregen huurtoeslag. Dit vormt volgens appellante een aanslag op het privé- en familieleven en gaat in tegen het belang van het kind.

Met wat appellante heeft aangevoerd, heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een acute noodzaak.
CRvB 14/4254 WWB, 29.3.16
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2016:1251