IND: recht op opvang in corona-tijden

Na registratie in Ter Apel worden nieuwe asielzoekers per bus naar de tijdelijke opvang in Zoutkamp gebracht. Om risico's zoveel mogelijk te vermijden, kunnen vreemdelingen de kazerne niet vrijelijk verlaten. Zorg en ondersteuning worden op de locatie zelf georganiseerd. Vertrek uit de kazerne vindt onder begeleiding plaats.

Vreemdelingen van wie het asielverzoek is afgewezen blijven in de COA-locatie.

https://ind.nl/nieuws/Paginas/Noodonderdak-vreemdelingen-in-Groningen.aspx, 20.3.20

Informatie over Zoutkamp:

  • Zoutkamp is alleen voor nieuwe asielzoekers, niet voor herhaalde asielverzoekers of mensen die recht hebben op opvang vanwege art-64. Zij kunnen wel een beroep doen op leefgeld en COA-verzekering.
  • De voorzieningen zijn heel basic: mensen slapen in grote slaapzalen. Zij krijgen geen W-document. Ze hebben beperkt recht op medische zorg.
  • Er is veel buitenruimte maar ze mogen de locatie niet uit. Op overtreding staat boete of gevangenisstraf.