INLIA: terugkeer cijfers vanuit VBL

Als antwoord op het WOB-verzoek van INLIA meldt de DT&V dat in het jaar 2014 ongeveer 440 vreemdelingen in de VBL zijn opgenomen. Hoeveel van deze groep vanuit de VBL is vertrokken naar het land van herkomst is “niet eenvoudig te genereren uit het registratiesysteem”, reden waarom deze vraag niet kan worden beantwoord. Wel wordt aangegeven dat in de periode van 1 januari 2015 tot 1 oktober 2015 ongeveer 140 vreemdelingen aantoonbaar zelfstandig zijn vertrokken naar het land van herkomst. Ongeveer 15 vreemdelingen zijn in deze periode vanuit de VBL in bewaring gesteld ten behoeve van uitzetting en ongeveer 195 vreemdelingen zijn “vanwege een andere reden” uitgestroomd.

Zie de brief van de DT&V 12.11.15 in antwoord op het WOB-verzoek van INLIA 13.10.15