Rapportage vreemdelingenketen: aantal controles aan aangetroffen personen

AVIM-controles

persoonsgerichte controles

% aangetroffen bij controles

2017

2.710

20%

2018

4.240

19%

% verschil

+56%

-1%

De Politie registreerde in 2018 onderstaande resultaten:

  • 2.740 overdrachtsdossiers aan de DT&V als gevolg van maatregelen van bewaring of vanwege strafrechtelijke detentie (VRIS);
  • 280 periodieke meldplichten met een overdrachtsdossier aan DT&V;
  • 20 overdrachtsdossiers aan DT&V zonder meldplicht;
  • 880 terugkeerbesluiten zonder overdrachtsdossier aan DT&V;
  • 640 bevelen terugkeerstaat EU lidstaat.

Bijlage bij kamerstuk 19637 nr. 2493, 15.5.19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-882930