Rb: detentie onrechtmatig want uitzetting niet mogelijk (paspoort aanwezig)

De rechtbank stelt vast dat de vreemdeling gereed is om uitgezet te worden nu hij over een geldig paspoort beschikt en dat er, afgezien van de daadwerkelijke uitzetting, geen andere handelingen meer zijn vereist. Daarnaast stelt de rechtbank vast dat enkel de omstandigheid dat vanwege het Coronavirus op dit moment geen vluchten vanuit Nederland naar Georgië plaatsvinden, aan de feitelijke uitzetting in de weg staat. Tevens stelt de rechtbank vast dat er uitsluitend gewacht dient te worden op een vertrekkende vlucht naar Georgië. Wel is er geen enkele zekerheid dat het luchtruim de komende weken, in ieder geval binnen een afzienbare termijn, geopend zal worden en vertrek op korte termijn mogelijk is. De rechtbank overweegt dan ook dat in deze specifieke omstandigheden het zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn ontbreekt, hetgeen een voorwaarde is voor het opleggen van een bewaringsmaatregel o.g.v. artikel 59 lid 1, aanhef, en sub a, Vw. De rechtbank is daarom van oordeel dat de bewaringsmaatregel van begin af aan onrechtmatig is. Beroep gegrond.

Rb Groningen, NL20.9006, 30.4.20