Rb: ID bij voorlopige art-64 want rechtmatig verblijf

De staatssecretaris heeft besloten dat vreemdeling in aanmerking komt voor opschorting van vertrek o.g.v. art 64 Vw in afwachting van het BMA-advies en een definitieve beslissing.

De rechtbank overweegt : Vreemdeling heeft dus rechtmatig verblijf. Daarom moet staatssecretaris een nieuw besluit nemen op het verzoek voor een identiteitsdocument.

Rb Haarlem, AWB 17/8354, 13.12.17