Rb: ook bij evidente minderjarigheid onderzoek mogelijk naar evt. documenten in Dublin-land

Conform werkinstructie 2018/19 over leeftijdsbepaling wordt ook in het geval van evidente minderjarigheid onderzoek gedaan in een andere lidstaat. Zo is het mogelijk dat de vreemdeling daar documenten heeft overgelegd waaruit meerderjarigheid blijkt waardoor er wel kan worden geclaimd.

De stelling van de vreemdeling dat de verantwoordelijkheid van Nederland al van begin af aan vast stond, volgt de rechtbank daarom niet. De rechtbank ziet ook geen aanknopingspunten voor de conclusie dat de staatssecretaris oneigenlijk gebruik zou hebben gemaakt van de mogelijkheid tot onderzoek in een andere lidstaat om de beslistermijn op te schorten. Hij heeft dat onderzoek immers ingesteld ruim voordat de beslistermijn was verstreken. 

Rb Zwolle, NL19.4030 V, 15.10.19