Rb: ptss zorg Afghanistan mogelijk niet beschikbaar

Vreemdeling heeft traumaklachten en is langdurig opgenomen in psychiatrische inrichtingen vanwege suïcidaliteit. In beroep handhaaft hij zijn standpunt dat de medische behandeling niet beschikbaar dan wel niet toegankelijk is.

De rechtbank overweegt dat niet in geschil is dat bij het uitblijven van behandeling van vreemdeling een medische noodsituatie op korte termijn te verwachten is. Het geschil beperkt zich tot de vraag of voldoende inzichtelijk is dat de benodigde zorg aanwezig is in land van herkomst. Het BMA heeft  geconcludeerd dat behandeling in het land van herkomst aanwezig is. Daartoe heeft het BMA gewezen op een brondocument met referentienummer BMA 11929 waaruit blijkt dat voor een 45-jarige vrouwelijke patiënt met paranoïde schizofrenie (poli)klinische behandeling door een psychiater aanwezig is in Kaboel. Voorts blijkt uit brondocument BMA-11929 dat het voorgeschreven Quetiapine aanwezig is.

De rechtbank is van oordeel dat uit brondocument BMA 11292, onvoldoende duidelijk is geworden dat de voor de specifieke klachten noodzakelijke medische behandelingsmogelijkheden aanwezig zijn in de aangewezen kliniek in Afghanistan. Dit geldt temeer gelet op de informatie afkomstig van hulporganisaties en verklaringen van behandelaars ter plaatse die vreemdeling heeft ingebracht. Staatssecretaris heeft niet voldaan aan zijn vergewisplicht. Beroep gegrond.  

Rb Groningen, AWB 19/5083, 10.3.20