RvS: legeskosten humanitair (€ 1030,-) voldoende gemotiveerd

In haar uitspraak van 12 januari 2018 heeft de Afdeling overwogen dat de staatssecretaris voldoende inzicht heeft gegeven in de opbouw van legeskostprijzen, de vaststelling van legestarieven en de wijze waarop het legesbedrag is gerelateerd aan de behandeling van de aanvraag.

De Afdeling heeft in de uitspraak van 12 januari 2018 de uitleg van de staatssecretaris niet onredelijk geacht waarom het toen nog niet mogelijk was om afdoende representatieve en toekomstbestendige kostprijzen te berekenen op basis waarvan de legesbedragen zo nodig kunnen worden aangepast. De staatssecretaris had daarbij toegelicht dat een nieuwe kostprijsberekening op korte termijn zou plaatsvinden. De staatssecretaris heeft de nieuwe kostprijsberekening op 21 maart 2018 bekend gemaakt en hieruit blijkt dat het geheven legestarief nog steeds aanmerkelijk lager ligt dan de kostprijs. Dit biedt steun voor het betoog van de staatssecretaris dat het niet in de rede ligt dat de legeskostprijs in 2017 ver onder het geheven legestarief lag.

De grief slaagt. Het hoger beroep is kennelijk gegrond.
RvS 201803585/1/V1, 12.8.19
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:2736