SvJ&V: bezetting detentie

Uw Kamer heeft mij gevraagd informatie te verstrekken over het aantal personen in vreemdelingendetentie. In reactie hierop meld ik u dat op peildatum 29 februari circa 440 personen in vreemdelingenbewaring zaten. Op peildatum 25 mei waren dat circa 270 personen: dit betreft circa 260 mannen en circa 10 vrouwen. Op peildatum 25 mei bevonden er zich geen gezinnen met kinderen en amv’s in bewaring.

kamerstuk 19637 nr. 2633, 9.6.20
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2633.html