SvJ&V: Ongedocumenteerden kunnen basisrechten ontzegd worden

[Bij de onderhandelingen over de Global compact on Migration]… is ook aandacht gevestigd op het recht van landen om – met respect voor de fundamentele mensenrechtenstandaarden - onderscheid te maken tussen reguliere en irreguliere migranten, inclusief de toekenning van rechten op basis van verblijfsstatus. Hierbij is nadrukkelijk verwezen naar de verschillende mate van toegang tot bijvoorbeeld (basis) voorzieningen.

Kamerstuk 34964 nr. H, 7.2.19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34964-H.html