SvJ&V: voor ongewenstverklaring is actuele bedreiging van de openbare orde nodig

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraak van 8 november 2016, 201507441/1/V3) blijkt dat voor de ongewenstverklaring is vereist dat er sprake is van een werkelijke, actuele, voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving. Een dergelijke bedreiging hoeft niet uitsluitend te volgen uit een veroordeling tot een misdrijf, maar kan ook bestaan als er nog geen strafrechtelijke veroordeling heeft plaatsgevonden. Zo kan ook een verdenking wegens een ernstig misdrijf voldoende zijn.

WBV 2019/5, 21.3.19 in staatscourant 16905, 29.3.19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-16905.html