SvV&J: soepeler toelating kennismigranten in 2015

Om verdere economische groei te realiseren zijn meer kenniswerkers in Nederland nodig. In 2015 komt het kabinet hiertoe met een voorstel. Bedrijven kunnen het beste zelf bepalen wie ze in dienst nemen of met wie ze zakelijke relaties aangaan. Dat is geen taak van de overheid. Bovendien bestaan er grote verschillen tussen en binnen arbeidsmarktsectoren en regio’s in Nederland. Te veel beperkende regels remt de economische groei en nieuwe investeringen af. Dit is ook niet in het belang van Nederlandse werkzoekenden, zowel hoog- als laagopgeleid.

Kamerstuk 30573 nr. 128, 18.11.14
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-128.html