VNG: 10,3mln beschikbaar voor BBB

Voor de bed-bad-broodvoorziening die gemeenten bieden is, in de periode van 17 december 2014 tot de aanvulling op het bestuursakkoord wordt getekend of totdat er een uitspraak is van de Raad van State (naar verwachting uiterlijk 1 november), 10,3 miljoen euro beschikbaar.

Het geld wordt uitgekeerd volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de bed-bad-brood-aantallen die gemeenten onlangs bij de VNG hebben aangeleverd (voor de periode van half december 2014 tot juni 2015).

Voor de komende periode hoeven gemeenten dus geen lijsten meer aan te leveren bij de VNG. Om vast te stellen of de vreemdeling tot de doelgroep behoort, is het van belang dat bij de aanmelding van de vreemdeling het v-nummer wordt geregistreerd en naar de IND wordt gestuurd (ketenservice@ind.minvenj.nl).

VNG 20.7.15
http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2015/20150720_ledenbrief_financiele-tegemoetkoming-opvang-uitgeprocedeerden.pdf