BBB Tilburg

Nachtopvang van FSMO-Traverse, ongedocumenteerden mogen overdag blijven

Contactpersonen: 
Afd. Zorg en wmo; inwoners@tilburg.nl - tel. 14 013 - fax 013-5429337