Loket Ongedocumenteerden

Het Aanmeldloket is bedoeld voor 1e-lijns aanmeldingen voor opvang van ongedocumenteerden, en functioneert mede als eerste informatiepunt.

Het Loket is gevestigd op: 
De Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat 101, 3531 SE Utrecht.
Open: maandag, dinsdag en vrijdag van 13:00 tot 15:30 uur.