Zwangerschap

Toegang tot zorg voor ongedocumenteerde zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen zonder verblijfsvergunning zijn een erg kwetsbare groep. Daarom mogen er geen belemmeringen zijn voor toegang tot zorg die ongedocumenteerde vrouwen nodig hebben bij de zwangerschap. Deze zorg wordt dan ook voor 100% vergoed. Hieronder valt:

  • Controles door de vroedvrouw of huisarts
  • Medische zorg door de huisarts
  • Opname in het ziekenhuis voor de bevalling
  • Medische zorg van een gyneacoloog
  • Kraamzorg
  • Zorg van het consultatiebureau

Twijfel over zwangerschap

Een zwangerschap kan ongewenst zijn. Er kan dan een keuze worden gemaakt om de zwangerschap te stoppen. Het maken van een keuze over het stoppen van een zwangerschap kan moeilijk zijn. De organisatie Siriz biedt hulp bij deze keuze door middel van gesprekken. Hierin worden alle mogelijkheden besproken.

Abortus

In Nederland moet een abortus worden gedaan in een speciale kliniek. Ongedocumenteerde vrouwen kunnen wel terecht bij een abortuskliniek, maar moeten de rekening zelf betalen. Hoeveel het kost om een abortus te laten doen, kan aan de abortuskliniek worden gevraagd. Soms willen we ook gratis helpen. Kijk hier voor een lijst van abortusklinieken.