Nieuws

Rb: Dublin-detentie gezin onrechtmatig want geen zicht op uitzetting ivm weigeren coronatest

De staatssecretaris heeft de asielaanvraag van de vreemdeling en haar minderjarige kinderen niet in behandeling genomen, omdat Frankrijk hiervoor verantwoordelijk is.

(lees verder)

RvS: bij detentie is check op rechtmatig verblijf als partner van Unieburger verplicht

Uit de uitspraak van de Afdeling van 28 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1346, volgt dat in het geval een vreemdeling voorafgaand aan het nemen van een terugkeerbesluit geen aanvraag om toetsing aan het

(lees verder)

Rb: straf voor mensensmokkel door familieleden

De rb overweegt dat verdachte zich samen met zijn broer schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van mensensmokkel. Bij de bepaling van de straf heeft de rb in het bijzonder het volgende in aanmer

(lees verder)

Rb: risico bij terugsturen zieke Ghanees zonder probleemoplossend vermogen

Niet in geschil is dat bij het uitblijven van de benodigde medische zorg voor eiser op korte termijn een medische noodsituatie zal ontstaan.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Fototentoonstelling Piet den Blanken en Stijn Peeters: Migratie, 4 sept-9okt Ehv

De fotograaf documenteert, de kunstenaar interpreteert.

Webinar Sociale Zekerheid EU-burgers 29 september, 10-11:30u

Tijdens dit webinar zal Paul Minderhoud, hoogleraar in Nijmegen, informatie geven over Sociale Ze

ELENA Course 2021, 1-2okt Marseille

This year’s course will explore recent jurisprudence and practices of the Court of Justice of the

Studientag „Handlungsspielräume im Kirchenasyl“, 02. Oktober, 11:00-17:00, Köln

Viele Auseinandersetzungen um das Kirchenasyl wurden und werden in den letzten Jahren auf juristi