Nieuws

Rb: GBA-inschrijving terecht geweigerd voor vader NLs kind met afgewezen Chavez-procedure

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder in dit geval op goede gronden aangenomen dat eiser aan artikel 20 van het VWEU geen rechten kan ontlenen.

(lees verder)

Uitstroom VBL en GL, 2010-2020

(lees verder)

SvJ&V: terugkeerspoor en terugkeerbelemmeringen

Gebleken is dat dit jaar (tot medio juni) ca. 550 vluchten geannuleerd moesten worden in verband met het weigeren van een COVID-test. Dit aantal is tot dusver elke maand toegenomen.

(lees verder)

De Staat van Migratie 2021: vertrek DT&V

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Expositie Michiel Voet: De Vreemdeling , 3 -25 juli,  do-zo 12-18u, NDSM- Amsterdam

Karim woonde jaren In het atelier van Michiel Voet op het NDSM terrein.

Wake Detentiecentrum Zeist 1aug, 16:30

Gelukkig kunnen we weer samenkomen om te laten zien dat we er nog zijn.

Wake detentiecentrum Rotterdam, 1aug 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Ai

Theater: Salomonsoordeel, 1 t/m 12sept Den Bosch

Voor Salomonsoordeel ging de theatermaker aan de slag als IND-medewerker die aan de hand