Nieuws

Rb: geen Chavez voor moeder want naam in geboorteakten kinderen anders dan op paspoort

Eiseres heeft op 23 februari 2010 een asielaanvraag ingediend, onder de naam [A], geboren op [1987] , van Iraakse nationaliteit. Deze asielaanvraag is afgewezen.

(lees verder)

Rb: controle AVIM na bezoek Haagse Pandbrigade toegestaan

De rechtbank stelt vast dat uit het proces-verbaal het volgende blijkt.

(lees verder)

IB  2022/83 : Toelichting belang van het kind

In de Stuurgroep van het project Belang van het Kind is vastgesteld dat het belang van het kind in vreemdelingenprocedures zwaarwegend is en daarom expliciet tot uiting moet komen in besluiten.

(lees verder)

Rb: afwegingen Chinees kind met ouders, sinds 2005 in NL en kinderrechtenrapportages

Eisers hebben allen de Chinese nationaliteit.

(lees verder)

Stichting LOS

Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Dat is onze missie.
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij.
Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Agenda

Tentoonstelling: Amsterdam Migratiestad, 16sept- 30 nov OBA Amsterdam

Zes migranten organisaties hebben samen een tentoonstelling opgebouwd met de belevenissen van mig

March: "Rights, No Death!“, 30sept – 1okt Brussel

Due to the increasing number of deaths and disappearances at the EU borders, we propose a protest

Wake Detentiecentrum Zeist 2okt, 16:30

Elke 1e zondag van de maand staa

Wake detentiecentrum Rotterdam, 2okt 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Ai