Nieuws

Rb: geen verzekeringsplicht met terugwerkende kracht als Chavez-status met terugwerkende kracht

Op 14 maart 2018 heeft de IND besloten dat eiseres geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft.

(lees verder)

Rb: terecht toeslagen terugbetalen bij partner die tijdelijk met terugwerkende kracht illegaal was

De rechtbank erkent dat de omstandigheden bij elkaar genomen voor eiser, zijn echtgenote en zijn beide kinderen zorgwekkend zijn.

(lees verder)

CRvB: geen aanvullende bijstand naast WAO gedurende periode verlenging status

Vast staat dat appellant eerst nadat zijn rechtmatige verblijf was beëindigd een aanvraag om verlenging van zijn verblijfsvergunning heeft ingediend.

(lees verder)

RvS: geen zicht op uitzetting naar Marokko

De Marokkaanse autoriteiten hebben in 2020 geen enkele laissez-passer verstrekt. In 2020 zijn ook geen mensen naar Marokko uitgezet die wel meewerkten aan hun uitzetting.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Webinar EMN-World Bank Group: roundtable on perceptions of migration, 13apr, 16-17:30u

The economics literature has traditionally focused on competition between immigrants and natives

Movies that Matter, 16-25 april, met oa:

Shorts:

Webinar Taakgroep Vll RvK A’dam: Een gedoogstatus voor ongedocumenteerden?, 22apr16-17:30u

De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam organiseert een webinar over het Duit

Digitale presentatie ACVZ-advies 'Samen werken aan terugkeer', 22april 16u

We hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit en zorgvuldigheid van vreemdelingenbewaring en d