Nieuws

SvJ&V: recht op huurtoeslag bij inwonend kind zonder vergunning, en kindgebonden budget bij partner zonder vergunning

Vorig jaar heeft er een inventarisatie plaatsgevonden naar knelpunten in het toeslagenstelsel naar aanleiding van de motie Lodders/Van Weyenberg.

(lees verder)

Rb: korten bijstand vanwege illegale partner vereist grondig onderzoek

Bij besluit heeft het college de bijstandsuitkering van eiseres per 19 september 2019 gewijzigd van de alleenstaandennorm naar de norm voor een gehuwde met een niet rechthebbende partner.

(lees verder)

RvS: procedure tegen COA mogelijk bij beëindiging voorzieningen 1jr na afwijzen asielverzoek

De vreemdeling verblijft met zijn minderjarige zoon in een AZC. Op 26 augustus 2019 is de asielaanvraag van de vreemdeling buiten behandeling gesteld.

(lees verder)

DT&V: instroom, vertrek en uitstroom zonder vertrek

(lees verder)

Stichting LOS

Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Dat is onze missie.
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij.
Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Agenda

KUNO: debatten over migratie en vluchtelingenbeleid, april-october Den Haag

In this series, journalist Bahram Sadeghi will interview a range of prominent speakers to explore

Conference: Resilience and resistance: the criminalisation of solidarity across Europe, 29 June 9:30-11:30 Brussels

Acting in solidarity with migrants and refugees in the European Union has been difficult for year

Moviera-Sessie voor professionals: ‘Mensenhandel, ook in Gelderland!’ 30 juni, 15-18u Arnhem

De zorgcoördinatoren mensenhandel van Moviera krijgen regelmatig het signaal van professionals da

Wake Detentiecentrum Zeist 3 juli, 16:30

Elke 1e zondag van de maand staa