Nieuws

MvOCW: geen structurele verlaging collegegeld vluchtelingstudenten

Voor vluchteling-studenten is gekozen voor een maatwerkaanpak.

(lees verder)

Rb: wanneer recht op opvang tijdens procedure tegen afwijzing art-64-verzoek?

In deze procedure is de vraag gerezen tot wie eiser zich moest wenden voor continuering van zijn opvang tijdens de procedure tegen het besluit waarin de verlening van artikel 64 Vw is afgewezen.

(lees verder)

WOB-verzoek INLIA: duur afgifte LP per land in jaren 2018-2021

Uit het overzicht blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd bij landen van herkomst waarmee een T&O-overeenkomst is gesloten over het algemeen sneller is dan bij landen van herkomst waarmee niet zo

(lees verder)

Rb: belangenafweging vreemdelingendetentie oude zieke pakistaan

De vreemdeling voert aan dat de motivering van de belangenafweging die in het kader van het opleggen van een lichter middel dan vreemdelingendetentie is gedaan, onvoldoende is.

(lees verder)

Stichting LOS

Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Dat is onze missie.
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij.
Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Agenda

OnMigration training Draagvlakversterking migratie, 12dec-3apr 16-17u online

In vijf sessies van één uur gaan we in op de belangrijkste bouwstenen.

Filmfestival Rotterdam, 25jan-5feb, met oa:

  • 15 Days: vluchteling in VK
  • 45 Parallel: over grenzen en vrijheid

Wake Detentiecentrum Zeist 5 feb, 16:30

Elke 1e zondag van de maand staa

Wake detentiecentrum Rotterdam, 5 feb 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Ai