Nieuws

Rb: vovo om wajong-uitkering te kunnen voortzetten tijdens aanvraag verlenging verblijf

De Wajong-uitkering van verzoeker is beëindigd, omdat hij geen verblijfsvergunning meer heeft. Hij was in het bezit van een vvr-bep en heeft een aanvraag voor vvr-onbep ingediend.

(lees verder)

Rb: geen presentatie bij ambassade tot beslissing in asielberoep

De rechtbank overweegt dat uit het arrest Gnandi volgt dat hangende het beroep tegen het terugkeerbesluit uitzettingshandelingen zijn verboden als ze de effectiviteit van het rechtsmiddel aantasten

(lees verder)

RvS: voor bewaring kinderen is apart besluit nodig

De Afdeling heeft eerder overwogen dat vrijheidsontneming van kinderen zonder een daartoe strekkende schriftelijke maatregel, waarin de redenen voor de vrijheidsontneming uiteen zijn gezet, niet aa

(lees verder)

RvS: ondraaglijke pijn valt ook onder 3EVRM-risico

De vreemdeling komt uit Sierra Leone en heeft geen rechtmatig verblijf in Nederland. Hij heeft een tumor in zijn schouder.

(lees verder)

Stichting LOS

Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Dat is onze missie.
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij.
Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Agenda

No Border Camp Nederland, (Zuid Holland), 8-14 aug, ook voor ongedocumenteerden!

Thema's als grenzen, EU-beleid en vluchtelingen staan centraal.

Wake voor een humaan asielbeleid, 18 aug 18-19u A'dam

De derde donderdag van de maand.

Training: digital storytelling, 27-28aug Amsterdam

In deze tweedaagse training kun je

KUNO: debatten over migratie en vluchtelingenbeleid, sept-october Den Haag

In this series, journalist Bahram Sadeghi will interview a range of prominent speakers to explore