Nieuws

RvS: nieuw toetsingskader verzoek wijziging persoonsgegevens in BRP

Het bestaande toetsingskader

(lees verder)

EHRM : wettelijke basis nodig voor binnentreden woning ongedocumenteerde & handboeien alleen indien noodzakelijk

Op 19 maart 2015 werd een nieuw Bevel Grondgebied te Verlaten ten aanzien van verzoekster uitgevaardigd, samen met een beslissing tot terugleiding naar de grens en vasthouding.

(lees verder)

Rb: geen zicht op uitzetting naar Gambia

Eiser heeft bijna negen weken in bewaring doorgebracht.

(lees verder)

RvS Conclusie: afwegen evenredigheid tegenwerpen contra-indicatie ouder bij kinderpardon

Aanvragen kinderpardon worden beoordeeld ‘in de context van het gezin’, hetgeen impliceert dat handelen van een ouder dat in strijd is met bepaalde contra-indicaties wordt toegerekend aan het kind

(lees verder)

Stichting LOS

Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Dat is onze missie.
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij.
Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Agenda

KUNO: debatten over migratie en vluchtelingenbeleid, april-october Den Haag

In this series, journalist Bahram Sadeghi will interview a range of prominent speakers to explore

Theater: Salomonsoordeel, Haarlem 25mei, Oerol 16-18juni en Arminius Rotterdam 20-22 juni

Wanneer de asielaanvraag van Hassan, een goede vriend van theatermaker Ilay, wordt afgewezen, wil

Cultural Cookery - pop- up restaurant steunt Fanga Musow, 28,28,39 mei en 3,4,5, juni.

Cultural Cookery is een door studenten gerund pop-up restaurant dat jaarlijks wordt georganiseerd

TV: Leven in Limbo, 30mei-2juni 22:18u HUMAN

Wa