Nieuws

Pharos: informatie over het Corona-virus in meerdere talen

Nederlands | 

(lees verder)

GGD-landelijk plant vaccinaties ook voor ongedocumenteerden

Uit contact met GGD-landelijk blijkt dat zij ook vaccinaties inplannen voor ongedocumenteerden.

(lees verder)

SvJ&V: aantallen terugkeer

Tot en met november 2020 zijn ongeveer 2.420 vreemdelingen zelfstandig vertrokken en 1.470 vreemdelingen gedwongen.

(lees verder)

SvJ&V: mogelijk eerder detentie

In ambtelijke gesprekken is door de Europese Commissie desgevraagd bevestigd dat de bepalingen van de Opvangrichtlijn ruimte bieden voor bewaring van vreemdelingen die zich bij het doen van de aanv

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

EMN-OECD: Gevolgen Covid-19 voor vrijwillige en gedwongen terugkeer, 20jan 15u

Het Europees Migratienetwerk (EMN) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkelin

Debat: Na de verkiezingen: een betere positie voor ongedocumenteerden?, 22jan 19:30 de Balie

Er verblijven enkele tienduizenden ongedocumenteerden in NL.

UVA: Reintroduction of Border Controls in the Schengen Area, 26jan 13u

In 2015 several EU Member States reintroduced controls at their internal borders as a response to

TK Commissievergadering, 27 januari 2021 10-13u

Met als agendapunten: