Nieuws

RvS: intrekking verblijfsvergunning terecht want uitgeschreven uit GBA

Bij besluit van 29 oktober 2020 heeft de staatssecretaris de verblijfsvergunning regulier van de vreemdeling ingetrokken omdat de vreemdeling eerder langer dan zes achtereenvolgende maanden buiten

(lees verder)

RvS: geen uitzetting naar Libië mogelijk

De vreemdeling klaagt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat in zijn geval zicht op uitzetting niet ontbreekt, omdat de staatssecretaris bij de eerdere besluiten op zijn asielaanvraag i

(lees verder)

Rb: vergunning mensenhandel kan ingetrokken met terugwerkende kracht, voor voortgezet verblijf kan ‘aannemelijkheid van slachtofferschap’ vereist worden

De bevoegdheid van verweerder om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met terugwerkende kracht in te trekken vindt haar grondslag in artikel 19 gelezen in samenhang met artikel 18, e

(lees verder)

Rb: 8EVRM-afweging nodig bij aanvraag verblijf bij lesbische partner in NL ondanks huwelijk in Iran

De vreemdeling heeft aan haar asielaanvraag ten grondslag gelegd dat zij biseksueel is en dat er als gevolg daarvan een arrestatiebevel voor haar uitstaat in Iran.

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

MPC Webinar: Public attitudes towards immigration and immigrants & What are the factors affecting them and what can we do about it?, 19 May 15:00 – 16.15 CET

While increasing proportions of immigrants in Western societies are viewed positively by some, st

TK Commissie: inbreng wetsvoorstel Staatloosheid, 20 mei 14u

Laatste gelegenheid voor inbreng over: Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687 en 35688-(

Landscapes of Border Control and Immigration Detention in Europe, 24-26mei

By bringing together people working on detention matters and resisting against harmful detention

Internationale Webinar-Reihe: Kirchenasyl und das globale Migrationsregime, 25mei-18 juni, 19-20:30u

  • 25. Mai - Räume schaffen: Überleben und Sicherheit auf der Flucht