Nieuws

Rb: terecht stopzetten COA-voorzieningen bij status medisch na art-64, woont al bij familie

Eiseres heeft de Sri Lankaanse nationaliteit en verbleef vóór november 2022 al enige tijd zonder verblijfsvergunning bij familie in [plaats] .

(lees verder)

RvS: inreisverbod 10jr intrekken want geen actuele bedreiging meer en familieleven in Belgie

De vreemdeling heeft zich in 2021 met zijn Nederlandse partner in België gevestigd. Daar is ook hun dochter geboren.

(lees verder)

Rb: geen GGZ-behandeling in Angola

Het Bureau Medische Advisering (BMA) heeft vastgesteld dat eiser een psychiatrische aandoening heeft, waarvoor blijvende behandeling noodzakelijk is.

(lees verder)

Rb: meewegen gevolgen psychische capaciteit moeder als mantelzorger voor ziek kind bij terugkeer

Ten aanzien van het medisch advies dat betrekking heeft op eiseres is de rechtbank van oordeel dat niet is gebleken dat de minister niet aan zijn vergewisplicht heeft voldaan.

(lees verder)

Stichting LOS

Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Dat is onze missie.
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij.
Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Agenda

Training gespreksvoering voor verandering, 17 juli 17:45-21u A’dam/ 4 sept 18u R’dam

Tijdens de training leer je onder andere: verbinding te maken met het stellen van open vragen, je

Stateless Stories Café 25 juli 14:30 - 16:30, ASKV Amsterdam

Wellicht kom je in jouw werk staatloze personen tegen, maar heb je behoefte aan meer informatie?

Wake Detentiecentrum Zeist 5 augustus, 16:30u

Elke 1e zondag van de maand staa

Wake detentiecentrum Rotterdam, 5 augustus 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Ai