Nieuws

Rb: Iraakse identiteit onvoldoende onderbouwd na afgewezen asielaanvraag als Iraniër

De vreemdeling is in 2009 naar Nederland gekomen, en is na afwijzing van zijn asielaanvraag uit Nederland vertrokken.

(lees verder)

SvJ&V: geen recht op arbeid MBO’ers en ongedocumenteerden

Het kabinet herkent de problematiek rondom kwetsbare personen, zoals ongedocumenteerde achttienplussers, die al lang in Nederland verblijven.

(lees verder)

RvS: wel zicht op uitzetting naar Marokko

De rechtbank heeft terecht overwogen dat, anders dan ten tijde van de uitspraak van de Afdeling van 2 april 2021 het zicht op uitzetting binnen redelijke termijn naar Marokko niet ontbreekt.

(lees verder)

RvS: verblijf in politiecel hoeft niet langer dan 24u te duren

De rechtbank heeft terecht en op goede gronden overwogen dat uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat een vreemdeling alleen in een niet gespecialiseerde inrichting geplaatst kan wo

(lees verder)

Stichting LOS

Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Dat is onze missie.
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij.
Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Agenda

Tentoonstelling: Amsterdam Migratiestad, 16sept- 30 nov OBA Amsterdam

Zes migranten organisaties hebben samen een tentoonstelling opgebouwd met de belevenissen van mig

Fototentoonstelling: New Voices - werk van gevluchte fotografen, 10 nov t/m 30 jan, OBA A’dam

De expositie New Voices toont werk van negen fotografen en fotojournalisten met een vluchtelingen

Workshop: Return and Readmisson: A Normative Approach, 1-2dec Oslo

Deportation is widely known to pit host states against unauthorised migrants, but it also pits ho

Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning, 1dec 10-12:30u Utrecht en online

Met in elk geval een presentatie van onderzoek naar toekomstbeslissingen van Afghaanse uitgeproce