Nieuws

SvJ&V: geen humanitaire uitzondering in EU-voorstel strafbaarstelling hulp aan ongedocumenteerden

De staatssecretaris reageert op vragen van GroenLinks over de nieuwe Facilitation Directive, die momenteel in de EU wordt besproken. Daarin staat dat hulp aan illegale binnenkomst en verblijf altijd bestraft moet worden als er geld tegenover staat, of als mensen risico's lopen. Ook wordt 'instignatie' bestraft. Volgens de staatssecretaris zijn er voldoende waarborgen dat humanitaire hulp niet bestraft zal worden.

(lees verder)

Rb: geen gedwongen uitzetting Burundi mogelijk

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat op 27 februari 2024 informatie vanuit DIA is ontvangen dat de Burundese ambassade eiser alleen wil ontvangen indien hij zonder begeleiding verschijnt en hij v

(lees verder)

Rb: terecht in detentie ondanks verblijf in BBB Utrecht

Vast staat dat eiser in december 2022 met onbekende bestemming is vertrokken en zich niet aan zijn meldplicht heeft gehouden; hiermee heeft eiser zich enige tijd aan het toezicht op vreemdelingen o

(lees verder)

RvS: mobiele telefoon mag niet worden uitgelezen, want geen voldoende wettelijke grondslag

De Afdeling stelt voorop dat de wetgever in 2012 duidelijk heeft gemaakt dat onder ‘zaken’ ook een mobiele telefoon moet worden verstaan.

(lees verder)

Stichting LOS

Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Dat is onze missie.
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij.
Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Agenda

Tentoonstelling: Welkom in Nederland?, 7mrt-2juni Luthers Museum Amsterdam

Het Luther Museum Amsterdam toont de geschiedenis van de Salzburgse vluchtelingen : waarom zij mo

Reflection: ‘Smuggling Critique into Impact: Human Rights, Migration and Evidence’, 16 april 9:30-12:30u Gent & Online

9.30-11.00: Seminar ‘Critical and actionable migration research: exploring the potential and limi

Teach-in: Palestinian refugees excluded from Refugee Convention, 16 April 15.00-17.00 VU Amsterdam

In this teach-in, they will explore the enduring challenges faced by Palestinian refugees within

Event The Left: Ways forward for a humane European Asylum & Migration Policy, 18 april 9-12:30u Brussel

The adoption of the new Pact on Migration is bad news for the individual right to asylum in Europ