Nieuws

CRvB: geen aanvullende bijstand voor jong-gehandicapte met kind en partner zonder verblijfsrecht

Appellant ontvangt een Wajong-uitkering. Het college heeft aanleiding gezien om aan appellant bijzondere bijstand toe te kennen voor een bedrag van € 67,- per maand.

(lees verder)

SvJ&V: antwoord kamervragen uitzetting naar Soedan

In de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2020 zijn er vanuit de caseload van de DT&V, afgerond op tientallen, in totaal 190 Soedanese vreemdelingen aantoonbaar vertrokken naar So

(lees verder)

Rb: tijdsduur meewegen bij opheffen ongewenstverklaring Palestijnse 1F-er, inmiddels Belg

De vreemdeling vroeg in 1998 in NL asiel, dit is afgewezen en 1F is op hem van toepassing geacht. De vreemdeling is vervolgens ongewenst verklaard.

(lees verder)

Rb: heroverweging zwaar inreisverbod teruggekeerde Bosnische 1F-er

Verweerder betwist niet dat eiser na de periode waarin de 1(F)-gedragingen hebben plaatsgevonden geen handelingen meer heeft verricht die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat hij een actueel,

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Estafette-wake voor Moria: Lopend Vuur, 1 tot 17 maart

De verwoestende brand in kamp Moria, kinderen die opgroeien

De Zwijger Livecast: Recht op Menswaardig Bestaan - Hoe is de huidige situatie van staatlozen en ongedocumenteerden in Nederland? En wat kunnen we doen?, 16mrt 20:30u

Voor verschillende groepen in Nederland wordt een menswaardig bestaan nagenoeg onmogelijk gemaakt

Film: Antigone, april 2021 div theaters

Antigone vluchtte als kind met haar broers en zus vanuit Algerije naar Canada.

Online Academy 2021: Migration, Mobilities and Citizenship, 6 mei -17juni

The Academy includes live lectures, interactive debate and panel discus