Stichting LOS

Missie:

Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft. Dat is onze missie.
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij.
Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Visie:

We bouwen met onze netwerken krachtige bondgenootschappen die hulp bieden aan ongedocumenteerden.

Met onze verzamelde en opgebouwde kennis en kunde zijn we een essentiële bron van informatie en onafhankelijk klankbord voor organisaties, instellingen en individuen die te maken hebben met ongedocumenteerden.

Onze experts geven aan politiek en overheid gevraagd en ongevraagd adviezen voor een humaner beleid, waarin de basisrechten en legaliseringsmogelijkheden van ongedocumenteerden worden bevorderd.

Met onze kennis en netwerk bieden we de samenleving inzicht in de leefwereld van deze medeburgers.

Kernfuncties:

 • Netwerkfunctie
 • Kennisfunctie
 • Maatschappelijke functie

Doelgroep:

Tot de doelgroep van Stichting LOS behoren de reguliere en particuliere hulpverleningsorganisaties en migrantenzelforganisaties, die volwassenen en kinderen zonder verblijfsvergunning ondersteunen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020 en financieel jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018 en financieel jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017 en financieel jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015 (kort) en financieel jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012 en financieel jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011 en financieel jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009

Beleidsplan

Werkplan 2021
Meerjarenplan 2020-2023
Werkplan 2020
Werkplan 2019
Werkplan 2018
Werkplan 2017
Werkplan 2016
Project Impact Verbeteren 2014

Bestuur

 • Igor Ivakic (voorzitter)
 • Diederik van Luyken (penningmeester)
 • Simone Kennedy-Doornbos
 • Joelle de Poorte (secretaris)
 • Ariëtte Reijersen van Buuren (lid)

Medewerkers

 • Rian Ederveen (coördinator)
 • Revijara Oosterhuis en Chaimae El Faddali (Meldpunt Vreemdelingendetentie)
 • Joset van der Hoeven (medewerker project Solidaire Burgers)

Beloningsbeleid

Personeel: CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Bestuur: onbezoldigd

Stichting LOS heeft een ANBI-status, zie hier.