Agenda

Training gespreksvoering voor verandering, 17 juli 17:45-21u A’dam/ 4 sept 18u R’dam

Tijdens de training leer je onder andere: verbinding te maken met het stellen van open vragen, je eigen persoonlijke verhaal te vertellen en stelling te nemen met betrekking tot het gespreksthema; migratie.

https://deepcanvassing.nl/events

Stateless Stories Café 25 juli 14:30 - 16:30, ASKV Amsterdam

Wellicht kom je in jouw werk staatloze personen tegen, maar heb je behoefte aan meer informatie? Het Stateless Stories Café biedt de kans om in gesprek te gaan met staatloze mensen, ervaringen te delen en meer te leren over hun dagelijkse uitdagingen in Nederland. Ongeveer 30.000 mensen in Nederland zijn als staatloos of 'nationaliteit onbekend' geregistreerd. Zij hebben geen nationaliteit of hebben moeite om die aan te tonen. De redenen achter iemands staatloosheid kunnen heel verschillend zijn en dat geldt ook voor hun verhalen.

Graag aanmelden als je erbij wilt zijn, in verband met de hapjes en drankjes: catharina@askv.nl

Wake Detentiecentrum Zeist 5 augustus, 16:30u

Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij de situatie van vreemdelingen in het detentiecentrum Zeist.

Kom ook. Neem bloemen mee. Neem mensen mee.
info: 0629025008 en www.wakezeist.nl of fb

Wake detentiecentrum Rotterdam, 5 augustus 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (Vliegveld Zestienhoven). Je bent van harte welkom om samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Locatie: Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (vliegveld Zestienhoven), Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam
https://www.maraprojecten.nl/agenda/wake-bij-detentiecentrum-rotterdam-30/

No Border Camp 2024, 20-25 augustus. midden van Nederland

Van parlementair links, dat op zoveel vlakken vooral een beetje achter rechts aanhobbelt, en grote NGO’s zal geen fundamenteel verzet tegen de extreemrechtse anti-migratiekoers komen. Er zijn soms hoopgevende berichten van vluchtelingen die zelf terugvechten, tijdens hun reis, aan de grenzen of binnen Nederland. Maar er ligt hier ook een grote verantwoordelijkheid voor (witte) mensen die het privilege van de ‘juiste’ verblijfspapieren hebben. De no border-strijd is sterk verbonden met de anarchistische beweging en zal de komende jaren een speerpunt van verzet tegen dit extreemrechtse kabinet moeten zijn.

Het No Border Camp dat in augustus in het midden van het land plaatsvindt hoopt een katalyserende functie voor te hebben, met duidelijk zichtbare acties en mogelijkheden om samen te discussiëren, verbonden te sluiten en plannen te smeden. Verschillende organisaties en groepen zullen zich nadrukkelijk profileren tijdens het kamp. Zij kunnen meer steun en aansluiting goed gebruiken voor de taaie strijd die voor ons ligt.

https://www.globalinfo.nl/nieuws/kom-in-augustus-naar-het-no-border-camp/
www.nobordercamps.eu

Human Rights in Migration Societies, 18–20 September 2024, University Giessen

References to human rights have become increasingly prominent in migration-related discourse and practices. Actors in migration societies frequently use the language of human rights to articulate their interests and goals. Concurrently, other actors challenge such rights-based claims to migrants’ inclusion. In the legal system, for example, doctrinal arguments based in human rights law and strategic litigation at the European Court of Human Rights play important roles in shaping European immigration and refugee law. In various contexts of political action, migrant and non-migrant activists, diaspora members and policymakers refer to human rights when making political claims, pursuing transitional justice, or legitimizing inclusionary and exclusionary migration and border policies. The advance of human rights discourse is also occurring in professional and other everyday contexts, where the attitudes of actors within migration societies are actually expressed and formed, such as in school contexts, in social work, and in social and traditional media. At the same time, however, European migration laws and policies are becoming increasingly restrictive, leading to human rights violations on a daily basis, discourses of exclusion, and a widespread perception of a “human rights backlash”. How do these observations match?

https://www.medimi.de/en/topic/50.conference-2024.html

Internationale conferentie: Credibility in SOGIESC asylum cases, 20 sept de Zwijger Amsterdam

De conferentie beoogt oplossingen te vinden voor de veelvoorkomende problemen bij de geloofwaardigheidsbeoordeling van LHBTI-asielzaken en momentum te creëren om de UNHCR Guidelines No. 9 over seksuele gerichtheid en genderidentiteit te actualiseren. De conferentie wordt georganiseerd door de Striking Sirens Coalition, een samenwerkingsverband van verschillende onderzoekers op het gebied van lhbti-asielrecht uit Griekenland, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

https://coc.nl/nieuws-en-publicaties/call-for-paper-on-challenging-stereotypical-assumptions-in-asylum-cases/

Demonstratie 22 sept: Geef haat geen macht!

Met het kabinet PVV 1 is een extreemrechtse regering aangetreden. Dit is een gevaar voor onze idealen van solidariteit en rechtvaardigheid. Want deze regering zal zich inzetten om deze idealen te verwoesten. Een samenleving waar iedereen welkom is? Een land zonder racisme en waar een veilig klimaat boven winst gaat? Niet als het aan de nieuwe regering ligt.

Daarom is verzet nu van levensbelang. Verzet je tegen racisme, moslimhaat, antisemitisme, lhbtqi+-haat. Kom op voor minderheden, voor vluchtelingen en iedereen die bedreigd wordt door extreemrechtse afbraakpolitiek. Kortom: geef haat geen macht! Sluit je aan bij de strijd en kom op 22 september naar het Spui in Amsterdam om samen te laten zien dat deze nieuwe regering niet namens ons spreekt.

We vragen individuen en organisaties de oproeptekst voor de demonstratie te ondertekenen.