Agenda

UVA: Reintroduction of Border Controls in the Schengen Area, 26jan 13u

In 2015 several EU Member States reintroduced controls at their internal borders as a response to the rising number of asylum applications in the EU. More than five years later, these controls are still in place. An analysis of the law and practice of reintroduction of border controls may tell us how borders are perceived in the area without internal borders. In this presentation I advance a twofold argument. First, I argue that, unlike earlier instances of reintroduction of border controls in the Schengen Area, border controls since 2015 expanded considerably in duration and number and that Member States’ justification for reintroducing controls at their internal borders reveals a dialectic of interiorising the functions of the external border. Second, I challenge the common assumption in EU legal scholarship that, historically, cooperation in the Schengen area developed as intergovernmental and that these remnants still shape cooperation today. Instead, I argue that historically the development of the area without internal borders was linked to Union citizens, which is reflected in the current Treaty framework. Emphasising the linkage between the abolition of border controls and Union citizenship seeks to reframe the legal debate from a focus on irregular migration to the negative effects on Union citizens.

To register for this online lecture, please email acelg@uva.nl and the zoom link will be sent to you.
https://acelg.uva.nl/content/events/lectures/2021/01/reintroduction-of-b...

TK Commissievergadering, 27 januari 2021 10-13u

Met als agendapunten:

 1. Uitkomsten audit van het COA over sociale veiligheid en opvanglocaties
 2. Herbeoordeling veilige landen van herkomst – tranche 2 tot en met 5
 3. Samenwerkingsverband Nederland en Griekenland
 4. Reactie op Vierde jaarverslag Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije
 5. Beleidsreactie WODC-onderzoeksrapport ‘Decision making on the Balkan route and the EU-Turkey Statement'
 6. Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het migratiebeleid
 7. Beleidsreactie Inspectierapport Toezicht op leeftijdsonderzoeken - gecombineerd jaarbericht 2018 en 2019
 8. Inzet op terugkeer van uitgeprocedeerde minderjarige Afghaanse vreemdelingen
 9. Antwoorden op vragen van het lid Van den Hul, gesteld tijdens het AO Vreemdelingen- en Asielbeleid van 24 september 2020, om nader te infomeren over de berichtgeving over de sluiting van twee opvangkampen op Lesbos
 10. Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021
 11. Diverse onderwerpen LHBTI in migratiebeleid
 12. Reactie op rapport Isolatie in vreemdelingendetentie
 13. Aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers
 14. Landenbeleid Libië
 15. Landenbeleid Azerbeidzjan
 16. Gebruik van het landeninformatie Content Management System
 17. Reactie op het inspectierapport uitzetting naar Bahrein
 18. Escalatiemogelijkheden bij opvangtekort COA
 19. Reactie op de moties van het lid Van Ojik over een overgangsregeling voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zodra zij achttien jaar zijn geworden en van het lid Van Toorenburg c.s. over verlengde pleegzorg ook mogelijk maken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers
 20. Antwoorden op vragen van het lid Van Ojik, gesteld tijdens het notaoverleg van 16 november 2020, over het aantal incidenten in asielzoekerscentra dat verband houdt met de keuze van asielzoekers om wel of juist niet te geloven

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/d...

TK Commissie: Voorbespreking JBZ-Raad van 28-29jan, 27jan 12:30-15u

JBZ-Raad 28-29jan

UITGESTELD Film: Antigone, februari 2021 div theaters

Antigone vluchtte als kind met haar broers en zus vanuit Algerije naar Canada. Als Antigone’s broer wordt doodgeschoten door de politie en haar andere broer dreigt te worden gedeporteerd, smeedt ze een riskant plan om de familie te redden. Meelevend drama over opoffering, gerechtigheid en het leven van immigranten.

moviesthatmatter.nl/movies_that_matter_on_tour/on-tour-2020/on-tour-februari-antigone