Agenda

Expositie Michiel Voet: De Vreemdeling , 3 -25 juli,  do-zo 12-18u, NDSM- Amsterdam

Karim woonde jaren In het atelier van Michiel Voet op het NDSM terrein. Ze hadden toen een wonderlijke afspraak: Michiel gaf hem een dak boven zijn hoofd en Karim vertelde hem verhalen over zijn leven in de illegaliteit van Amsterdam. Maar het verhaal over Karim is nog niet ten einde. Hij woont nu, na 22 jaar illegaliteit in Europa, weer in Algerije. Mislukte zijn Europese droom? Of lokte de heimwee hem terug naar zijn geboortegrond?

Michiel Voet ging hem achterna. Door de afstand die Michiel in Algerije voelde tot Europa -letterlijk en figuurlijk- keek hij met andere ogen naar zijn Europa. Omdat het centrum van Algiers nog steeds de sfeer uitademt van een mediterrane Franse stad, realiseerde hij zich met een schok de grootheidswaanzin en daadkracht van Frankrijk om vanaf 1830 hun grenzen op deze manier over de Middellandse Zee te verplaatsen. Michiel realiseerde zich tijdens zijn zoektocht naar Karim Ramtani dat er een pijnlijke relatie bestaat tussen het verhaal van Karim Ramtani en het Europese koloniale verleden.

https://www.ndsm-fuse.eu/page2.html

Wake Detentiecentrum Zeist 1aug, 16:30

Gelukkig kunnen we weer samenkomen om te laten zien dat we er nog zijn.
Dat de situatie van ongedocumenteerden ons onverminderd zorgen baart.
Dat kinderen nooit in een cel horen en dat mensen zonder strafblad niet gestraft kunnen worden.

info: 0629025008 en www.wakezeist.nl of fb

Wake detentiecentrum Rotterdam, 1aug 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (Vliegveld Zestienhoven). Je bent van harte welkom om samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

We zullen de anderhalve meter richtlijn respecteren in een extra grote kring. Komt u vooral met eigen vervoer en alleen als u geen gezondheidsklachten heeft!

Locatie: Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (vliegveld Zestienhoven), Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam

Theater: Salomonsoordeel, 1 t/m 12sept Den Bosch

Voor Salomonsoordeel ging de theatermaker aan de slag als IND-medewerker die aan de hand van interviews met een aanvrager en een hele hoop criteria beslist of diegene mag blijven. Waar halen we die wijsheid vandaan, vraagt hij zich af. Op de speelvloer zijn vriend Hassan (gevlucht uit Gaza), Peter, IND-ambtenaar en Ilay, de gretige theatermaker, die jaren research in zijn project stak en dat helder uiteenzet. Met als uitgangspunt Hassans asielaanvraag, leef je mee in twijfel, nieuwe inzichten, afwegingen; bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Op onze kantoorstoelen rondom dat drietal in het midden van de ruimte kunnen we ideeën hardop delen.

https://www.tgilay-salomonsoordeel.nl/

Conference, The New Pact on Migration and Asylum: Dead or Alive?, 9 -10 September

Webinar Sociale Zekerheid EU-burgers 29 september, 10-11:30u

Tijdens dit webinar zal Paul Minderhoud, hoogleraar in Nijmegen, informatie geven over Sociale Zekerheid voor EU-burgers. Bedoeld voor mensen die in hun werk te maken hebben met EU-burgers die onregelmatig werken/ bijstand krijgen, en die niet zeker weten hoe lang zo iemand nog recht op voorzieningen houdt, en hoe ze deze mensen kunnen adviseren.
Het gaat dan bijvoorbeeld over vragen als:

  • als je je werk kwijtraakt, mag je dan ook bijstand aanvragen zonder gevolgen voor je verblijfsrecht? Hoe lang? Kun je dan nog steeds duurzaam verblijf krijgen?
  • als je een arbeidsongeval hebt, wat betekent dat voor je verblijfsrecht? Kun je na de ziektewet nog een WIA-uitkering krijgen?
  • als je een verbrokkeld arbeidsverleden hebt, kun je dan toch na 5jr duurzaam verblijf aanvragen?
  • als je meerdere weken in de nachtopvang hebt geslapen, kan je verblijfsrecht dan ingetrokken worden?
  • wat zijn de consequenties als je niet voor ziektekosten verzekerd bent? Voldoet je verzekering uit het herkomstland?

Aanmelden verplicht, bij rian.ederveen@stichtinglos.nl.
Wil je bij je aanmelding ook een voorbeeld sturen van een casus waar je mee te maken had?

Studientag „Handlungsspielräume im Kirchenasyl“, 02. Oktober, 11:00-17:00, Köln

Viele Auseinandersetzungen um das Kirchenasyl wurden und werden in den letzten Jahren auf juristischer Ebene geführt. Strafverfahren gegen Geflüchtete im Kirchenasyl und Verantwortliche von Gemeinden und Klöstern in Bayern sind die Regel. Erst Monate nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts stellte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Januar 2021 endlich seine rechtswidrige Praxis ein, die Überstellungsfrist bei sog. Dublin-Kirchenasylen von sechs auf 18 Monate zu verlängern.

Bei unserem Fachtag werden wir der Frage nachgehen, wer eigentlich Kirchenasyl definiert und was Kirchenasyl in unseren jeweiligen Kontexten genau bedeutet. Welche Herausforderungen werden auf die Kirchenasylpraxis zukommen? Und wie gehen wir mit dem öffentlichen Druck um, der auf Gemeinden bei dieser Praxis oftmals lastet? Der Studientag ist eine Kooperation zwischen der Ökum. BAG Asyl in der Kirche e.V., dem Ökum. Netzwerk Kirchenasyl in NRW e. V. und der Melanchthon-Akademie.

https://www.melanchthon-akademie.de/programm/kurs/16909-handlungsspielraeume-im-kirchenasyl/

Werkdag Raad van Kerken: Vluchtelingen zonder recht, 20nov 10-16u Amersfoort

Doel van deze werkdag is de situatie van ongedocumenteerden onder de aandacht te brengen. Wie zijn deze mensen en wat zijn de ervaringen van kerken die hen voor korte of langere tijd opvangen? Met medewerking van Derk Stegeman, directeur van Stek Den Haag, en Linda Polman, onderzoeksjournaliste.

Voor deze dag kunt u zich nu reeds opgeven bij het secretariaat van de Raad: rvk@raadvankerken.nl .