Agenda

KUNO: debatten over migratie en vluchtelingenbeleid, april-october Den Haag

In this series, journalist Bahram Sadeghi will interview a range of prominent speakers to explore opportunities for humanitarian NGOs and discuss how international NGOs can cope with migration-related challenges. Co-hosts of Bahram Sadeghi are Anila Noor (New Women Connectors) and Ton Huijzer (independent humanitarian consultant).

The preliminary agenda is as follows:

 • 27 May, 2022: Political Dilemma’s, with Tineke Strik (Member of European Parliament and advocate for refugee rights)
 • 12 september, 2022: Global Trends in migration, Leo Lucassen (Professor of History at Leiden University and director of the Institute for Social History)
 • October 2022: Climate Change and Refugees, guest to be announced

https://www.kuno-platform.nl/themes/series-on-migration-and-humanitarian-action/
Fluwelen Burgwal 58, Den Haag

Theater: Salomonsoordeel, Haarlem 25mei, Oerol 16-18juni en Arminius Rotterdam 20-22 juni

Wanneer de asielaanvraag van Hassan, een goede vriend van theatermaker Ilay, wordt afgewezen, wil hij meer leren over asielprocedures. Hiervoor gaat hij in opleiding en werken bij de IND en de Rechtbank Amsterdam.

Ilay weet dat het leven van zijn vriend in gevaar is in Gaza, maar als hoor- en beslismedewerker zou hij Hassan’s asielrelaas ongeloofwaardig hebben verklaard en afgewezen. Ilay nodigt Hassan en IND-mentor Peter uit op het toneel om samen met het publiek te praten over de vraag: Hoe pakken wij met elkaar de verantwoordelijkheid? 

https://www.tgilay-salomonsoordeel.nl/kaarten#speellijst

Cultural Cookery - pop- up restaurant steunt Fanga Musow, 28,28,39 mei en 3,4,5, juni.

Cultural Cookery is een door studenten gerund pop-up restaurant dat jaarlijks wordt georganiseerd door een team van University College Utrecht. Het restaurant steunt het goede doel en draait elke zomer twee weken. Door lekker eten te combineren met een goed doel zorgt The Cultural Cookery voor een gezellige avond voor een goede prijs. Dit jaar heeft Cultural Cookery ervoor gekozen om Fanga Musow te steunen, dus zorg vooral dat je erbij bent!

Het pop-up restaurant zal plaatsvinden bij Kaffeeteria aan de Saffierlaan in Utrecht.
Reserveer hier je tafel: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0vTTKMtYqiNYfTE

TV: Leven in Limbo, 30mei-2juni 22:18u HUMAN

Wat als je al een leven opgebouwd hebt Nederland, maar toch niet mag blijven? Je op papier in geen enkel land bestaat? Of Nederland moet verlaten, maar in je geboorteland niet welkom bent of al jaren wacht op een verblijfsvergunning? De vierdelige documentaireserie Leven in Limbo neemt ons mee in de levens van mensen die zonder (geldige) papieren in Nederland wonen. Een bestaan dat risico’s en onzekerheden met zich meebrengt. Hoe is het om te leven in een land waar je niet mag bestaan?

Zonder papieren geen recht op een eigen woonplek, geen kans om te werken, slechts beperkte toegang tot zorg en een ongewisse toekomst. Leven in Limbo, van de makers van De Wasstraat, vertelt op intieme wijze verhalen van mensen die hun uiterste best doen om hun bestaan vorm te geven in een maatschappij waarin ze geen bestaansrecht hebben. En laat zien hoe het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) deze groep met raad en daad bijstaat.

De hoofdpersonen laten zien wie ze echt zijn, los van alle vooroordelen. Wat ze in hun mars hebben, waar ze van dromen, maar ook wat ze elke dag weer moeten overwinnen. Een leven waarin wanhoop, vrees en hoop elkaar afwisselen. Alleen maar door het ontbreken van één papiertje: een Nederlands paspoort.

https://www.human.nl/leven-in-limbo.html

Wake Detentiecentrum Zeist 5 juni, 16:30

Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie in Kamp van Zeist. Een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.

info: 0629025008 en www.wakezeist.nl of fb

Wake detentiecentrum Rotterdam, 5 juni 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (Vliegveld Zestienhoven). Je bent van harte welkom om samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Locatie: Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (vliegveld Zestienhoven), Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam

JBZ-Raad Luxemburg, 8 juni 12:00 - 14:30 uur

Agendapunten:

 1. Appreciatie Raadsaanbevelingen Schengenevaluatie buitengrenzen 2021, kst 32317-745, 18.2.22
 2. Richtlijn Tijdelijke Bescherming en Asiel- en Migratiepact op JBZ-raad van 3 en 4 maart 2022, kst 32317-750, 8.3.22
 3. Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de commissie Meijers over het regeerakkoord, kst 35925-VI-138, 8.3.22
 4. Verslag van de ingelaste JBZ-Raad van 28 maart 2022, 32317-757, 4.4.22
 5. Kabinetsappreciatie voorstel tot wijziging van Europese Migratie- en Veiligheidsfondsen d.d. 8 maart 2022, kst 32317-755, 25.3.22
 6. Kabinetsreactie op de policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), kst 32317-756, 30.3.22

Workshop: The Boundaries of Punishment: The Criminalisation and Policing of Migration, 9-10th June London

Recent years have seen an increasing trend in the criminalisation and policing of migration. The latest example of this is the UK which, in its Nationality and Borders Bill, has proposed higher sanctions for irregular entry and stay. Beyond the UK, almost all EU member states make use of criminal penalties to address irregular migration. European countries also increasingly criminalise and deport migrants engaging in informal labour practices such as sex work and begging. When interpreting criminalisation in the broader sense of associating migrants with criminals, practices and discourse contributing to it have intensified as well. What are the reasons behind such pushes for criminalisation, and what are their implications? How do people manage and counter these practices? How does migrant criminalisation intersect with gender, sexuality, and race?

This two-day workshop aims to explore the criminalisation and policing of migration and of migrants’ work.

https://boundariesofpunishmentworkshop.weebly.com/

Union Migrant Net : Inclusion of migrants in the social economy, 10 june 9:30-1:00h Liège (Belgium) and online

To overcome the difficulties of access to labour market, groups of migrant workers – with and without residence permits – are coordinating around activities in the social and solidarity economy, which meet their needs as well as those of society.

The Union Migrant Net project (AMIF), carried out with the European Trade Union Confederation, brings together in Belgium the city of Liège, « Le Monde des Possibles » and « CEPAG ». It aims to highlight social economy initiatives that promote the inclusion of migrants, by identifying good practices in European municipalities.

This conference aims to share the results of this survey, gathered in an awareness-raising guide, and to meet the initiators of inspiring European projects. It will also be an opportunity to present the achievements of Liège, in the framework of the Liège Hospitalière motion.

Translation in English and French.
Contact : pauline.mallet@possibles.org
https://www.possibles.org/4932-2/

Conference: Protection of Migrant Workers in Irregular Situation in Europe, Trier/Online, 13-14 June

Although there is no accepted definition of migrant workers in irregular situation (e.g. persons moving outside regular migration channels (IOM), or not authorised to enter, stay or work in the country of destination (ILO), undocumented individuals), this group faces several human rights abuses in Europe.

This hybrid legal seminar will explore how these persons can exercise their human rights under EU law and the European Convention of Human Rights, especially in terms of access to justice and legal remedies available to them against exploitation and abuse from employers.

The seminar will further provide a forum for discussion to legal professionals on how to balance the relevant interests at stake in line with human rights standards.
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=131199

Wake voor vluchtelingen, 18 en 19 juni Den Haag

Met de jaarlijks terugkerende 24-uurswake op Wereldvluchtelingendag willen de Haagse kerken de betrokkenheid bij vluchtelingen inspireren en stimuleren, relevante informatie delen en publieke aandacht genereren. Het gaat hierbij om minder vooroordelen, minder hardheid, meer kennis, meer begrip, meer medemenselijkheid, een humaan asielbeleid en menswaardige behandeling van vluchtelingen.

De menselijke maat ten aanzien van vluchtelingen is soms ver te zoeken, ook binnen de grenzen van Nederland. Daarbij gaat het in het bijzonder om respect voor de waardigheid van vluchtelingen als mens en voor de bescherming en de bevordering van hun mensenrechten. Er is respect voor hun waardigheid als zij vanuit vertrouwen en zonder vooringenomenheid behandeld worden en er aandacht is voor hun persoon en omstandigheden.
Om hun mensenrechten te beschermen en bevorderen is het soms nodig van regels af te wijken of daar ruimhartig mee om te gaan.

In de wake van dit jaar staan we stil bij voorbeelden en tegenbeelden, inspiraties en motivaties voor de menselijke maat; dat kan op allerlei manieren: persoonlijke en andere verhalen, gedichten, gebeden, liederen, overwegingen, stilte en uitwisseling en andere vormen, samengebracht in een liturgisch/dramaturgisch geheel.

Meer informatie: www.wakevoorvluchtelingen.nl.
Als je wil bijdragen, graag aanmelden via info@wakevoorvluchtelingen.nl.

Commissievergadering Vreemdelingen en Asielbeleid, 22 juni 10-13u

Agendapunten:

 1. Situatie opvang asielzoekers, kst 19637-2838, 29.3.22
 2. Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2022, over de opvang van Oekraïense vluchtelingen, kast 19637-2839, 30.3.22
 3. Stand van zaken rond de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Nederland, kst 19637-2854, 6.4.22
 4. Antwoorden op vragen commissie over uitstel van vertrek voor amv’s zonder terugkeerbesluit, kst 29344-150, 7.4.22
 5. Afschrift brief aan het Veiligheidsberaad en de CdK's over een passend juridisch instrumentarium voor de asielopvang, kst 19637-2856, 12.4.22

Debat: afhankelijk verblijfsrecht en zelfbeschikking, 23 juni 13-17:30u Rotterdam

Het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht presenteert de voorlopige onderzoeksresultaten van VU-onderzoek naar afhankelijk verblijfsrecht.

Na de presentatie praten we verder met direct betrokken vrouwen, professionals en lokale en landelijke beleidsambtenaren en politici over de praktijk van het beleid: wat betekent de afhankelijke verblijfsstatus voor de emancipatie, participatie en veiligheid van vrouwen, wat zijn de grootste knelpunten (zowel lokaal als in landelijke wet-/regelgeving), waar liggen de oplossingen.

U kunt zich alvast opgeven door een mail te sturen naar zelfbeschikking.verblijfsrecht@gmail.com.

EDRi: Colour of Surveillance Conference, 15-16sept Amsterdam

This will be the first-ever Colour of Surveillance Conference in Europe. It will focus on the topic of criminalisation and, within this, the themes of migration and border technologies, data-driven policing and artificial intelligence (AI) as a tool of austerity (e.g., in the context of labour and social services).

Please find full details of the conference's themes in the call for proposals, as well as a separate form to express interest in attending as a participant, here: https://edri.org/take-action/events/call-for-proposals-colour-of-surveillance-europe-conference-15-16-september-2022/.