Agenda

Theater ‘Babylon aan de IJssel’, okt-25nov, div plaatsen

Terwijl vluchtelingenkampen in Griekenland in brand staan, duizenden onder erbarmelijke omstandigheden de nacht moeten doorbrengen zonder een dak boven hun hoofd en hulporganisaties wanhopig de alarmbel luiden, lijkt Europa liever zijn hoofd af te willen wenden van dit menselijk drama.

https://www.hexagon-ensemble.com/nl/2020-2021-nl/babylon-aan-de-ijssel/

Rode Kruis: online bijeenkomst Mensenhandel onder Ongedocumenteerden, 28okt 15-16:45u

Ongedocumenteerde migranten lopen een groot risico op mensenhandel en uitbuiting. Het Rode Kruis en FairWork streven er met het project ‘Mensenhandel/uitbuiting onder ongedocumenteerden’ naar om de bescherming van deze groep te verbeteren.

De bijeenkomst begint met een presentatie van:

 • Een e-learning en training voor hulpverleners die werken met ngedocumenteerde migranten, om signalen van mensenhandel te herkennen, te bespreken en adequaat op te volgen;
 • Een voorlichtingsworkshop voor ongedocumenteerde migranten zodat zij hun rechten kennen en weerbaarder worden tegen risico’s van uitbuiting;
 • Een toolkit met ondersteunende materialen voor de training en voorlichtingsworkshop.

Daarna volgt een Panelgesprek met als thema: Geen aangifte, toch hulp voor (vermoedelijke) ongedocumenteerde slachtoffers mensenhandel?
Contact: Maartje Holdorp: mholdorp@redcross.nl, +31 6 23187423

Webinars: Marokkaans en Turks (familie)recht bij achterlating en huwelijksdwang, 2nov

Nog steeds zijn er vrouwen en kinderen in Nederland en België die door hun echtgenoot of ouders worden meegenomen naar het buitenland en daar tegen hun wil verblijven. Ook komt het voor dat jongeren in het land van herkomst worden gedwongen tot het aangaan van een huwelijk.

Bij de voorbereiding van het terughalen van deze vrouwen, kinderen en jongeren is het van belang om kennis te hebben van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. Daarom bieden we de volgende twee webinars aan:

 • 13:00 tot 14:30 uur: Marokkaans (familie)recht bij achterlating en huwelijksdwang
 • 15:00 tot 16:30 uur: Turks (familie)recht bij achterlating en huwelijksdwang

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/course/Marokkaans-en-Turks-%28familie%29recht-bij-achterlating-en-huwelijksdwang

Webinar JWS:  Covid-preventie en -zorg en de omgang met kwetsbare groepen, 3nov 19-20:30u

In de afgelopen anderhalf jaar hebben we te maken gekregen met een pandemie vanwege het Covid-19-virus. De Nederlandse overheid heeft in haar beleidskeuzes voor de preventie en de zorg scheidslijnen gemaakt die naar het oordeel van velen nadelig zijn geweest voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ongedocumenteerden, personen uit lage sociaal-economische klassen, laaggeletterden.

In dit webinar van de JWS zullen drie prominente sprekers de  kwestie van diverse kanten belichten. Daarna vindt er een discussie plaats met de deelnemers van het webinar.

 1. Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact (LUMC): 
 2. Shakib Sana, huisarts te Rotterdam en Leerdam, promovendus ESSB - Erasmus Universiteit Rotterdam:
 3. Joy Escaño, één van de grondleggers van Filipino Migrants in Solidarity (FILMIS), vertegenwoordiger van het Migrant Domestic Workers netwerk van de FNV:
 4. Discussie met de deelnemers. Eerste discussiant: Gera Nagelhout, hoogleraar Onderzoeksinstituut IVO en Universiteit Maastricht, Gezondheid en Welzijn van Mensen met een Lagere Sociaal-Economische Positie,

Aanmelden: https://us02web.zoom.us/j/87910191281

Wake Detentiecentrum Zeist 7nov, 16:30

Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie in Kamp van Zeist. Een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.

info: 0629025008 en www.wakezeist.nl of fb

Wake detentiecentrum Rotterdam, 7nov 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (Vliegveld Zestienhoven). Je bent van harte welkom om samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Locatie: Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (vliegveld Zestienhoven), Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam

Migreat: Demonstratie tegen het Europese Migratiebeleid, 17-18nov Rotterdam

Op 17 en 18 november komt de EPP (Europese Volkspartij, oa CDA) samen voor een congres in Rotterdam. Van de EPP zijn 82 partijen lid, afkomstig uit 43 verschillende landen. Elke lidpartij komt met een delegatie van het hoogste niveau, waaronder staatshoofden, ministers, oppositieleiders en partijvoorzitters.

MiGreat is erbij om te demonstreren tégen het hardvochtige, gewelddadige anti-migratiebeleid dat deze partijen de afgelopen tien jaar hebben gevoerd, en natuurlijk vóór menselijk migratiebeleid. Doe je mee?
Het congres duurt in totaal ruim 30 uur. We hopen de gehele 30 uur vol te krijgen met een marathon aan sprekers, muziek, koren, religieuze leiders en alle andere mensen die christelijke politici willen helpen herinneren wat mensenrechten en naastenliefde betekenen.
Meld je aan om een deel van het programma te vullen!

Kijk op de website https://migreat.org of stuur ons een e-mail: info@migreat.org

ACVZ en universiteiten: Nationale migratie dialoog 18nov, Evoluon Eindhoven, 14.00 – 18.30 uur

Centraal staat de vraag hoe we als Nederland met migratie willen omgaan in de toekomst, en hoe we die dialoog daarover met elkaar kunnen voeren. Wat kunnen we leren van de impact die corona heeft (gehad) op de economie en op migratie? Welke uitdagingen moeten we aangaan en welke acties horen daarbij?

Sprekers tijdens de conferentie zijn o.a. Ankie Broekers-Knol (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), Dilip Ratha (Hoofdeconoom Wereldbank), Tesseltje de Lange (Hoogleraar Europees Migratierecht). Verder gaat moderator Esther van Rijswijk o.a. het gesprek aan met Natalia Robledo Contreras (voormalig woordvoerder FNV werkgroep migrant domestic workers), Petra Damen-Bolster (lid DB FNV, werknemerslid SER), Jurriën Koops (directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen), Bart-Jan ter Heerdt (directeur Migratiebeleid ministerie JenV), Kris de Prins (directeur Holland Expat Center South)

In interactieve deelsessies worden oa de volgende deelsessies behandeld:

 • Brede welvaartsbenadering in het arbeidsmigratiebeleid;
 • Irregulier verblijvende migranten aan het werk;
 • Post-corona economie, migratie en duurzaamheid;
 • Toekomstperspectief Brabantse aanpak migratie.

Nadere info hierover kunt u vinden op de website

Werkdag Raad van Kerken: Vluchtelingen zonder recht, 20nov 10-16u Amersfoort

Doel van deze werkdag is de situatie van ongedocumenteerden onder de aandacht te brengen. Wie zijn deze mensen en wat zijn de ervaringen van kerken die hen voor korte of langere tijd opvangen? Met medewerking van Derk Stegeman, directeur van Stek Den Haag, en Linda Polman, onderzoeksjournaliste.

Voor deze dag kunt u zich nu reeds opgeven bij het secretariaat van de Raad: rvk@raadvankerken.nl .

Startbijeenkomst project ZELFBESCHIKKING en VERBLIJFSRECHT, 29nov 14:30-17:30U

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseerde in oktober 2019 in samenwerking met het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht een bijeenkomst "Vrouwen, Verblijfsrecht en Internationale Verdragen" en publiceerde een overzicht over hoe de vijf jaar durende afhankelijke verblijfsvergunning zich verhoudt tot internationale verdragen zoals het VN-Vrouwenverdrag en het Istanbul Verdrag.

In het vervolg hiervan lanceert het Platform nu het project "Zelfbeschikking en Verblijfsrecht" over de gevolgen van het afhankelijk verblijfsrecht voor de emancipatie, integratie en veiligheid van vrouwen. Het project gaat de komende twee jaar de genderspecifieke implicaties van de verblijfsafhankelijkheid voor vrouwen weer op de agenda zetten, door middel van onderzoek,  voorlichtings- en deskundigheidsbijeenkomsten en  politieke lobby.

Opgave : zelfbeschikking.verblijfsrecht@gmail.com.

FEANTSA: Homelessness among mobile EU citizens: New data from four EU cities, 9dec 11-13:30u

The reality of mobile EU citizens who do not have access to the rights enshrined in the treaties of the functioning of the EU becomes clear as the number of those who experience homelessness across Member States has been on the rise. Comprehensive data about EU citizens and the factors that push individuals into destitution remain scarce. This is a major challenge in developing support solutions and policies to prevent homelessness among people engaging in free movement.

As part of the PRODEC (Protecting the Rights of Destitute mobile EU citizens) project, FEANTSA initiated a data collection process in four European cities. Our aim is to increase the knowledge on this topic and to put it on the public agendas of the European and national institutions.

https://www.feantsa.org/en/event/2021/12/09/homelessness-among-mobile-eu...