Agenda

NJCM: 'Het EVRM – Op weg naar 2030', 27jan 19-21u online

Het EVRM heeft in zijn 71-jarig bestaan een grote invloed gehad op de Europese rechtsorde en is uitgegroeid tot een motor voor verandering voor de bescherming van de mensenrechten. Het Verdrag heeft Europa gemaakt tot een plek waar gelijkheid prevaleert en discriminatie wordt aangepakt. Het EVRM heeft er voor gezorgd dat fundamentele rechten een belangrijke positie hebben gekregen waar niet zomaar aan voorbij kan worden gegaan. Hieraan hebben de bijna 25.000 uitspraken van het EHRM enorm bijgedragen.

Tijdens dit webinar zal worden stilgestaan bij de betekenis van het Verdrag voor de huidige uitdagingen van Europa door dit vanuit enkele actuele thema's – het vreemdelingenrecht, het familierecht en klimaatverandering – te belichten. De sprekers zullen vanuit hun specifieke expertise, ingaan op de volgende vragen: welke waarde zal het EVRM in de nabije toekomst hebben voor deze onderwerpen? Wat kunnen we de komende jaren verwachten van het Hof? Waar zal het EVRM in 2030 staan?

Aan het woord komt oa: Mr. dr. Bahija Aarrass, universitair docent bestuursrecht bij de Open Universiteit over het EVRM als mobilisator voor rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor het webinar via deze link.

Wake Detentiecentrum Zeist 6feb, 16:30

Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie in Kamp van Zeist. Een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.

info: 0629025008 en www.wakezeist.nl of fb

Wake detentiecentrum Rotterdam, 6feb 16-17u

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (Vliegveld Zestienhoven). Je bent van harte welkom om samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Locatie: Detentiecentrum bij Rotterdam-The Hague Airport (vliegveld Zestienhoven), Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam