Legalisering

Er zijn drie soorten verblijfsvergunningen:

  • Verblijfsvergunning Asiel
    Asiel is een vorm van bescherming. Een verblijfsvergunning asiel is bedoeld voor mensen die in  Nederland bescherming zoeken.  Bijvoorbeeld omdat ze gevaar lopen als ze terugkeren naar hun eigen land. Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen. Mensen die in Nederland asiel aanvragen, komen in de asielprocedure. Met deze procedure bepaalt de IND of zij recht hebben op een verblijfsvergunning asiel.
  • Verblijfsvergunning Regulier
    Een verblijfsvergunning voor mensen die geen asiel hebben aangevraagd, heet een verblijfsvergunning regulier. Mensen die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven, hebben zo’n verblijfsvergunning nodig. Er bestaan verschillende soorten verblijfsvergunningen. Dit ligt aan het doel van het verblijf in Nederland, bijvoorbeeld werken, studeren, familie of andere redenen. Voor elk soort reguliere verblijfsvergunning gelden aparte voorwaarden.
  • Verblijfsvergunning humanitair
    Soms zijn er humanitaire redenen waardoor iemand niet uit Nederland kan vertrekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor slachtoffers mensenhandel, mensen die slachtoffer zijn van huiselijk of eergerelateerd geweld, mensen met medische problemen, of mensen die geen reisdocumenten krijgen voor vertrek. 

Voor abonnees:

- aantallen immigranten
- beleid
- documentatie
- advocaten

Intrekken vergunning

Een verblijfsvergunning kan ingetrokken worden als niet meer aan de voorwaarden voldaan wordt. Zie daarvoor bij het verblijfsdoel waar het om gaat (bijvoorbeeld gezinsleven, studie, werk). Een verblijfsvergunning kan ook ingetrokken worden als er sprake is van een strafblad of van verkeerde informatie. Daarbij moet altijd een afweging gemaakt worden, waarbij de banden met Nederland meetellen. In geval van een strafblad geldt de zogenaamde 'glijdende schaal'.

Voor abonnees:

- intrekken vergunning algemeen
intrekken vergunning vanwege strafblad
- intrekken vergunning vanwege strafblad - literatuur
intrekken vergunning vanwege verkeerde informatie
- intrekken vergunning vanwege verblijf buiten NL
- intrekken vergunning ivm inburgeringsvereiste