Lobby

Stichting LOS zet zich op diverse manieren in voor de positieverbetering van migranten zonder verblijfsvergunning. Recent heeft Stichting LOS de volgende activiteiten ondernomen:

Lobby-brieven Tweede Kamer

Stichting LOS reageert op geplande (kamer)debatten.
Brief nav behandeling Facilitation Directive in Eerste Kamer (april 2024)
Pleidooi bij het Europees Parlement voor aanpassing van de AI Act (januari 2023)
Voor de Commissievergadering J&V over LVV (december 2022)
Voor de Commissievergadering VWS over dakloze EU-burgers (december 2022)
Voor het AO over Asiel en Vreemdelingenbeleid, mbt Menselijke Maat, oktober 2022
Voor het AO over Asiel- en Vreemdelingenbeleid, jan 2021
Voor het debat over Slachtofferhulp, okt 2020
Voor het debat over maatregelen Corona in de Migratieketen, mrt 2020
Voor het debat over vergoeding opvang ongedocumenteerden (BBB-regeling) en inreisverbod, maart 2015
Voor het debat over recht op opvang, inreisverbod en vreemdelingendetentie van kinderen, november 2014
Voor het debat over de 5,- eigen bijdrage voor medicijnkosten, februari 2014, plus bijlagen overzicht apotheken en hulpverleners
Voor de internetconsultatie over vreemdelingendetentie, februari 2014
Briefwisseling met minister Schippers over verantwoordelijkheid informatie over toegankelijkheid medische zorg, januari 2014 en mei 2014
Voor het debat op 30 oktober 2013 over Syriers, medische zorg en Dublin-claims van minderjarigen
Voor het debat over alternatieven vreemdelingenbewaring op 3 oktober 2013
Met de coalitie tegen strafbaarstelling voor de PvdA ledenraad op 12 mei 2013
Voor het debat over de zaak-Dolmatov op 18 april 2013
Voor het debat op 13 maart 2013 over Opvang en Terugkeer
Voor de inbreng over Strafbaarstelling Illegaal Verblijf op 14 februari 2013

Verkiezingen 2023-2021

Brief aan de politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma, juli 2023
Brief aan nieuwe Staatssecretaris, januari 2022
Korte reactie regeerakkoord, december 2021
Brieven aan partijen bij de formatie, april 2021
Lobby-document over terugkeer Discretionaire bevoegdheid (met VluchtelingenWerk en ASKV), januari 2021
Overzicht van partijprogramma's: www.kiesvoorongedocumenteerden.nl, december 2020
Brief aan de commissies die verkiezingsprogramma's schrijven, mei 2020 (met meerdere NGO's)

Over LVV, 2020-2022

NGO-reactie Evaluatie LVV, 25 november 2022
Expertmeeting LVV, 13 september 2021
Tussenevaluatie LVV, februari 2021
Tussenevaluatie LVV, juni 2020

Strafbaarstelling illegaal verblijf, 2013-2015

Stichting LOS heeft met heel veel andere organisaties sinds eind 2009 gestreden tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Via een petitie, on-line handtekeningenactie, brieven, en diverse gecoördineerde lokale aktiviteiten is geprobeerd om de strafbaarstelling tegen te houden.
Het betrof drie wetten: de Implementatiewet Terugkeerrichtlijn waarbij verblijf met inreisverbod strafbaar is gesteld; de Visumwet waarbij iemand die eerder zonder verblijfsvergunning in NL was geen verblijfsvergunning meer kan krijgen; en de strafbaarstelling van illegaal verblijf als zodanig.
Helaas heeft deze lobby niet tot het gewenste resultaat geleid: de eerste twee wetten zijn in 2012 ingevoerd. Het laatste wetsvoorstel, de strafbaarstelling van illegaal verblijf als zodanig, werd in januari 2013 gepubliceerd en in april 2014 na veel protesten, uiteindelijk ingetrokken.
Zie voor meer informatie de website: www.geenstrafbaarstelling.nl.
Voor informatie over de bestraffing van mensen met een inreisverbod, zie het antwoord op ons WOB-verzoek, van 1 september 2014
Lees de reactie van Stichting LOS op de voorgestelde beleidswijziging tav. het inreisverbod van 12 maart 2015.

Verkiezingen 2012

Voor de verkiezingen van september 2012 hebben alle partijen opnieuw hun standpunten ten aanzien van migratie moeten bepalen. Stichting LOS stuurde samen met Justitia et Pax en Cordaid de volgende oproep naar de politieke partijen:
Oproep voor een nieuw en realistisch migratiebeleid. Een overzicht van de standpunten van de politieke partijen op de onderwerpen die in dit statement staan, vindt u hier.

In oktober schreef Stichting LOS samen met bijna 50 organisaties een oproep aan de informateurs. Na het bekendworden van het regeerakkoord schreef Stichting LOS samen met enkele tientallen organisaties een oproep aan de PvdA om de strafbaarstelling van illegaal verblijf uit het regeerakkoord te halen. Lees deze brief hier.

Bijdrage Stichting LOS over AMV-beleid, 2012

In juni 2012 presenteerde minister Leers het wetsvoorstel voor aanpassing van het AMV-beleid. De wijzigingen waren al een jaar eerder aangekondigd, en besproken tijdens een hoorzitting op 23 maart 2011. Stichting LOS was daarbij als spreker uitgenodigd. De bijdrage van Stichting LOS kwam tot stand na een consultatieronde met organisaties uit Utrecht, Rotterdam, Tilburg, den Haag en Zwolle. Ter voorbereiding op de hoorzitting stuurde Stichting LOS de volgende brief aan de Tweede Kamer:
Stellingname Stichting LOS over nieuw AMV-beleid