Steun LOS

Stichting LOS ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk van giften en fondsen. Het is een voortdurende uitdaging om de financiering van diensten zoals de helpdesk, lobby en publieksactiviteiten op jaarbasis rond te krijgen.

Wilt u helpen ons werk mede mogelijk te maken? Steun ons met een eenmalige gift of door donateur te worden. Door een (minimale) bijdrage van 20,00 Euro per jaar wordt u donateur van Stichting LOS.

Wilt u donateur worden? Mail naar info@stichtinglos.nl.

Ons rekeningnummer is  NL72 INGB 0009 552 448 ten name van Sticht Landel Ongedocument Steunpunt te Rotterdam. Stichting LOS heeft ANBI-status, zie hier. Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!