Nieuws van organisaties

Nieuwsbrief 19, 2021

Vaccinaties zonder afspraak, ook voor mensen zonder BSN

Prikken zonder afspraak (rijksoverheid.nl)


Vacature HVO/ Querido Amsterdam Opvang ongedocumenteerden, (32 uur/ 0 uren oproepkracht)

De Opvang Ongedocumenteerden van HVO-Querido heeft verschillende locaties in Amsterdam (Centrum, Oud Zuid 3x en Noord) en biedt plaats aan meer dan 300 ongedocumenteerden (mensen zonder verblijfsvergunning) volwassenen, zowel mannen als vrouwen. De cliënten komen uit Afrikaanse en Aziatische landen en uit het Midden-Oosten. Hun leeftijden lopen uiteen van 18 tot 65 jaar. De cliënten wonen in woongroepen en zorgen zelf voor hun boodschappen en maaltijden.

Wij begeleiden cliënten die zoveel mogelijk in zelfbeheer samenleven en werken aan een stabiel toekomstperspectief. Ons team bestaat uit een teammanager, een zorgcoördinator en woonbegeleiders (persoonlijk begeleiders en ondersteunend begeleiders). Er wordt gewerkt volgens een 4-weeks rooster waarbij je ook 's avonds en in het weekend ingeroosterd wordt (niet tussen 23.00 en 7.00 uur).

https://samenvoorthuis.nl/vacature/residentiele-begeleiding/2778353/


Vacature Amnesty International: (Beleids)medewerker Vluchtelingen en Migranten 32 upw

De medewerker Vluchtelingen en Migranten is (mede)verantwoordelijk voor het uitvoeren van het programma Vluchtelingen en Migranten. We zetten ons binnen dit programma in voor het tegengaan van mensenrechtenschendingen binnen de asielketen en voor een menswaardig Europees migratiebeleid. We kijken de komende jaren specifiek naar risico’s van gedwongen terugkeer, bewijsnood en vluchtelingen en seksueel geweld. Daarbij streeft Amnesty Nederland ernaar de strijd voor de bescherming van vluchtelingen en migranten nauwer met de rightsholders samen te voeren.

De nieuwe medewerker fungeert als inhoudelijk deskundige op dit dossier, voert onderzoek uit en bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de externe uitingen, vertegenwoordigt Amnesty extern en op ministeries en werkt aan de strategische programma-ontwikkeling. Er is veel ruimte binnen het team voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroei.

We zoeken iemand die scherpe (juridische) analyses kan maken van mensenrechtenschendingen en gevoel heeft hoe mensen en organisaties te verbinden aan concrete oplossingen voor betere bescherming van vluchtelingen in Nederland en Europa.

Je sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk zondag 3 oktober a.s.
https://www.amnesty.nl/werken-bij-amnesty/beleidsmedewerker-vluchtelinge...


Nieuwsbrief 18, 2021

Petitie Vluchtelingenwerk: Kom in actie voor Afghaanse vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Wat moet er gebeuren?

1. Een nieuw asielbeleid voor Afghanistan
2. Evacueer Afghaanse medewerkers
3. Ondersteun de buurlanden
4. Maak solidaire Europese afspraken

https://actie.vluchtelingenwerk.nl/petitie-vluchtelingen-afghanistan


Aanbod workshop Rode Kruis/ Fairwork: Ken je Rechten als je werkt

Het Rode Kruis en FairWork bieden een gratis informatieve en participatieve voorlichting aan die zich richt op ongedocumenteerde migranten. Tijdens de workshop leren deelnemers wat hun (arbeids)rechten zijn in Nederland, over de risico’s op mensenhandel en hoe zij zichzelf hiertegen kunnen beschermen.

Contact Maïté Theze-Lassus via mtheze-lassus@redcross.nl voor een gratis sessie op maat.


Aanbod training Rode Kruis/ Fairwork: Mensenhandel/uitbuiting onder ongedocumenteerden

Het Rode Kruis en FairWork bieden een training aan in het signaleren van mensenhandel en de vervolgstappen. Tijdens de training behandelen we drie vormen van mensenhandel; seksuele-, criminele- en arbeids­uitbuiting. Na de training zijn hulpverleners in staat om signalen van mensenhandel te herkennen, deze adequaat op te volgen, en preventief zowel rechten als risico’s te bespreken met ongedocumenteerde mensen om hen beter in staat te stellen zichzelf te beschermen tegen uitbuiting.

Contact Maïté Theze-Lassus via mtheze-lassus@redcross.nl.


Nieuwsbrief 17, 2021

Vacature ASKV: ZZP-er voor onderzoek impact PAO

ASKV wil het Project Activering Ongedocumenteerden (PAO) evalueren. Wat levert deelname aan de PAO-ambassade concreet op voor ongedocumenteerde mensen? Zorgen de activiteiten van de PAO-ambassade inderdaad voor zelfregie van ongedocumenteerden? Wat gaat goed en waar zijn verbeteringen mogelijk binnen het project?

Om deze vragen te beantwoorden zoeken we een onderzoek die dit impact- en evaluatieonderzoek op ZZP-basis kan leiden. Onze voorkeur gaat uit naar een onderzoeker die affiniteit en ervaring heeft met de doelgroep ongedocumenteerden.  

Schrijf een korte onderzoeksopzet (max. 500 woorden) waarin je uitlegt hoe je deze opdracht zou aanpakken. Stuur je CV en onderzoeksopzet voor 19 augustus op naar pao[at]askv.nl.

https://www.askv.nl/nieuws/vacature-onderzoeker-project-activiteiten-ongedocumenteerden-zzp/


Teken voor een ruimhartig toelatingsbeleid voor Afghaanse medewerkers

Ondertekenaars wensen een ruimhartig evacuatiebeleid voor elke Afghaan die voor en met Nederlandse militairen en NGO’s heeft samengewerkt, van tolken tot gidsen, chauffeurs, andere ondersteunende en leidinggevende Afghaanse collega’s zoals journalisten, advocaten, rechters en vrouwen- en mensenrechtenactivisten, en een zo snel mogelijke evacuatie van deze mensen uit Afghanistan.

https://evacueerafghanen.petities.nl/


Vakantierechten domestic workers

De coronacrisis bracht veel domestic workers in grote financiële problemen doordat werkgevers thuis bleven en ze plotseling geen loon meer kregen. Nog niet echt hersteld krijgen velen nu weer te maken met de jaarlijkse vakantiecrisis: werkgevers gaan op vakantie en betalen niet door.

Daarom vragen we jullie om te helpen de oproep te verspreiden: respecteer de vakantierechten van huishoudelijk werkers; vier weken doorbetaalde vakantie en 8% vakantiegeld. Dat is wettelijk vastgelegd en geldt ook wanneer er geen schriftelijk contract is en/of de werknemer ongedocumenteerd is.

Contact: migrantdomesticworkersfnv@gmail.com


Nieuwsbrief 16, 2021

Petitie voor Layan en Karam, en voor terugkeer discretionaire bevoegdheid

Layan (13) en Karam (12) vluchtten ruim vijf jaar geleden samen met hun moeder Hafsa voor de burgeroorlog in Syrië. De IND wil hen uitzetten naar Marokko omdat hun opa een Marokkaans paspoort heeft. Een land dat ze niet kennen en waar ze amper geweest zijn. Wij willen dat kinderen als Layan en Karam, die meer dan 5 jaar in Nederland wonen en dus geworteld zijn, een verblijfsvergunning krijgen.

Als er geen structurele oplossingen komen moeten we telkens weer voor individuele gevallen strijden. Daarom vinden wij dat de discretionaire bevoegdheid terug moet komen. Daarmee kan de staatssecretaris uitzonderingen maken voor situaties als die van Layan en Karam. IK TEKEN DE PETITIE


Vacature Cordaid: Stagiair(e) Migratie en Vluchtelingen (32 upw)

Tijdens deze stage bied je ondersteuning aan de uitvoering van Public and Political Attitudes on Migration and Development, een tweejarig project op het terrein van draagvlak, polarisatie en communicatie over migratie en vluchtelingen in Nederland. Doel is een gezamenlijke visie en aanpak voor een meer humaan ontwikkelings- en migratiebeleid te bevorderen in samenleving en politiek. Daarbinnen is aandacht voor de problematiek van vluchtelingen en ontheemden, voor de grondoorzaken waarom mensen moeten vluchten, en voor de bijdrage van migranten en diaspora bij duurzame ontwikkeling in het land van herkomst. Dit werk gebeurt in samenwerking met migranten, diaspora en vluchtelingen zelforganisaties en met humanitaire en ontwikkelingsorganisaties.

Solliciteren uiterlijk woensdag 8 september bij dhr. Bob van Dillen: bvd@cordaid.org.
https://www.cordaid.org/nl/wie-we-zijn/werken-bij-cordaid/nederland/?cd_job_id=197975


Vacature Justice and Peace : Programmamedewerker Migratie en Mensenrechten (32upw)

Justice and Peace Nederland richt zich op het empoweren van burgers en professionals die opkomen voor gelijkheid, vrijheid van meningsuiting, rechten van vluchtelingen of een gezond milieu.

Binnen het programma Migratie & Mensenrechten hebben we ons de afgelopen vijf jaar ingezet voor het zichtbaar maken en versterken van de lokale solidariteit met vluchtelingen. Dit deden wij onder andere met de reeks van Welkom Hier festivals, het Europees Burgerinitiatief A Welcoming Europe en het platform Haagse Huiskamer. In 2019-2020 zijn we Samen Hier gestart: het eerste ‘community sponsorship model’ in Nederland. Samen Hier wil dat vluchtelingen via veilige routes naar Nederland kunnen (blijven) komen en bouwt aan een beweging in verschillende Nederlandse steden en dorpen waarin burgers een grote rol op zich nemen om daaraan bij te dragen. In 2019 startte een pilot waarin we veertig groepen van vijf vrienden of kennissen koppelden aan een vluchteling(engezin), die zij opnamen in hun community. De komende jaren willen we dit programma verder uitbouwen naar een nationale en zichtbare beweging van actief burgerschap voor vluchtelingen.

Solliciteren tot 1augustus
https://justiceandpeace.nl/vacatures/programmamedewerker-migratie-en-men...


Nieuwsbrief 13, 2021

VACCINATIES

-  Leiden en omgeving (Wassenaar, Noordwijk, Alphen), 30 juni
Mensen zonder papieren die gevaccineerd willen worden, kunnen contact met de Fabel opnemen. Dat kan via langskomen op ons inloopspreekuur, elke woensdag tussen 1 en 4 uur, Middelstegracht 36, Leiden.
Of per telefoon/whatsapp 071-5127619, of per email: info@defabel.eu.

Op woensdag middag 23 juni is er in Leiden een informatiebijeenkomst met een GGD-arts waarop mensen vragen kunnen stellen. Ook daarvoor kunnen mensen zich via de Fabel opgeven.
 

- Rotterdam, 28 juni – 9 juli Maassilo
Iedereen kan zonder afspraak langskomen. De prik is veilig en is gratis

Tijden: Maandag 28 juni tot en met donderdag 1 juli, 09.00 – 16.00 uur Vrijdag 2 juli, 09.00 – 21.00 uur Maandag 5 juli tot en met donderdag 8 juli, 09.00 – 16.00 uur Vrijdag 9 juli, 09.00 – 21.00 uur


Vacature STIL-Utrecht: Leidinggevende Organisatie en Medisch, 24upw

STIL stelt een nieuw managementteam samen met drie leidinggevenden, die collegiaal en meewerkend de leiding van STIL vormen.

Wij zijn op zoek naar een leidinggevende voor het team Organisatie en Medisch (24 uur / week), voor de periode van een jaar met de mogelijkheid van verlenging. In dit team zijn de volgende functies ondergebracht: medische dienstverlening aan de doelgroep, telefoon en receptie, financiële administratie, facilitair (waaronder IT, gebouw en kantoor) en Arbo-zaken.

Solliciteren voor 1 juli 2021 per mail naar sollicitatie@stil-utrecht.nl.

https://www.stil-utrecht.nl/media/41453/vacature-leidinggevende-organisa...


Nieuwsbrief 12, 2021

Stuur een actiemail voor een humaner migratiebeleid

Nu de formatie voor een nieuw kabinet op gang komt, is het van belang om de formerende partijen te laten weten dat het huidige migratiebeleid niet deugt. Het aanpakken van de knelpunten kan niet langer wachten. Met uw hulp kunnen we de politieke partijen eraan herinneren dat ze ook tijdens de formatie moeten kiezen voor een humaner migratiebeleid.

Op de website https://kiesvoorongedocumenteerden.nl hebben wij, in samenwerking met andere organisaties, een aantal knelpunten weergegeven die volgens ons echt moeten worden opgelost tijdens deze kabinetsformatie. Zo vinden wij dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan waarbij iedereen verzekerd is van onderdak, voedsel, kleding en behoorlijke toegang tot medische zorg. Dus ook mensen die ongedocumenteerd zijn!

Help ons mee de politieke partijen aan te sporen om te kiezen voor een beleid waarbij ook mensen zonder papieren kunnen rekenen op een menswaardig bestaan in Nederland door een actiemail te sturen.


Vacature juridisch medewerker ex-amateam Utrecht, 28 upw, 1jr Utrecht (vóór 7 juni!)

Het ex-amateam is gevestigd in Utrecht en begeleidt ex-ama’s, alleenstaande minderjarige asielzoekers die inmiddels boven de 18 zijn (en hun eventuele kinderen). Kenmerkend voor deze begeleiding is dat deze plaatsvindt vanuit een laagdrempelige setting. We begeleiden jongeren met een status, maar ook jongeren die ongedocumenteerd zijn. In de begeleiding van de gehele doelgroep is aandacht voor de toekomst, financiën, psychosociale problematiek, zelfredzaamheid en sociale binding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met senior teamleider Floorke Schoonheym, telefoon 030-2725002 of per mail fschoonheym@vluchtelingenwerk.nl.

Je schriftelijke reactie met CV kan je vóór 7 juni 2021 mailen naar sollicitaties-westmidden@vluchtelingenwerk.nl ter attentie van Ariëtte Reijersen van Buuren, regiomanager.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vacatures/juridisch-medewerker-ex-amateam-utrecht


Vacature coordinator zorgcafé DvdW Amsterdam, 20upw (vóór 7 juni!)

Als Coördinator Zorgcafé ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het Zorgcafé en zorg je voor een goede positionering van het Zorgcafé binnen het netwerk van formele en informele partners. Je bent de spil van het Zorgcafé, het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers, evenals contactpersonen van partnerorganisaties gelieerd aan het Zorgcafé in Amsterdam.

Je begeleidt de vrijwilligers in de individuele zorgverlening zowel inhoudelijk als gesprekstechnisch, draagt bij aan de continuïteit van zorg en ziet toe op dataregistraties en overdrachten. Daarnaast begeleid je de vrijwilligers ook in de ontwikkeling van groepsvoorlichtingen en vrouwenbijeenkomsten in samenwerking met ontmoetingscentrum ‘Boost’ en andere partners. Iedere 6 weken organiseer en faciliteer je een teamoverleg en je initieert 2 keer per jaar training en intervisie voor de vrijwilligers. Samen met de afdeling personeelszaken, werf en selecteer je nieuwe vrijwilligers en voer je evaluatiegesprekken met de vrijwilligers.

Als coördinator draag je zorg voor de logistieke, administratieve en financiële zaken van Zorgcafé Amsterdam en draag je actief bij aan diverse rapportages. Je rapporteert aan de Programma Manager Zorgcafé en draagt samen met je collega coördinator in Arnhem/Nijmegen bij aan strategie ontwikkeling en lange termijn planning binnen DvdW.

Ontvangen we graag voorzien van een inspirerende motivatiebrief en cv, uiterlijk zondag 6 juni 2021 via de website http://www.doktersvandewereld.org/vacatures/ t.a.v. Tirza Dantuma, HR Adviseur. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Petra Wisse, via telefoonnummer 020-7653819.


Campagne Domestic Workers voor Decent Work

Migrant Domestic Workers in Nederland organiseren zich lange tijd voor erkenning van hun werk als echt werk èn van zichzelf als werkers, met volledige rechten.Op 16 juni a.s. bestaat ILO-Conventie 189 tien jaar. Hierin wordt huishoudelijk werk gelijkgesteld aan ander werk, met bijbehorende bescherming, sociale zekerheid en meer. Nederland heeft C189 nog niet geratificeerd.

Doe mee met de social media campagne van de Migrant Domestic Workers campagne. Stuur een boodschap in of post er zelf een met link naar de MDW.

https://www.instagram.com/domestic_workers_netherlands
Facebook: Domestic Workers Netherlands
Website: FNV Migrants Domestic Workers Union


Petitie Generaal Pardon 2021

Voor asielzoekers die 5 jaar of langer in Nederland zijn: www.generaalpardon2021.nl


Nieuwsbrief 11, 2021

Vacature Amnesty: Senior beleidsmedewerker Vluchtelingen en Migranten, 32upw

Deze medewerker is (mede) verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van het programma Vluchtelingen en Migranten. We kijken de komende jaren specifiek naar nieuwe onderwerpen zoals vluchtelingen en seksueel geweld en de toenemende surveillance en technologisering van het migratiebeleid. Daarbij streeft Amnesty Nederland ernaar de strijd voor de bescherming van vluchtelingen en migranten nauwer met de rights holders samen te voeren.

De nieuwe collega heeft als professional gewerkt aan verbetering van het Nederlandse vluchtelingen- en migratiebeleid, is initiatiefrijk en in staat om onderscheidende activiteiten van Amnesty uit te denken en uit te (laten) voeren. We zoeken iemand die scherpe analyses kan maken van mensenrechten-schendingen én mensen en organisaties weet te verbinden aan concrete oplossingen voor betere bescherming van vluchtelingen in Nederland en Europa.

Reageren uiterlijk 30 mei naar Paul Helsloot: p.helsloot@amnesty.nl.
https://www.amnesty.nl/werken-bij-amnesty/senior-beleidsmedewerker-vluchtelingen-en-migranten


Vacature STIL Utrecht: leidinggevende voor het team Medisch en Ondersteuning (24 upw)

STIL is een solidariteitsorganisatie voor mensen zonder verblijfsvergunning. Al ruim twintig jaar helpen we ongedocumenteerden in Nederland op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak.

De afgelopen jaren zijn we sterk gegroeid, waarbij de aandacht voor ondersteuning en management is achtergebleven bij de aandacht voor onze doelgroep. Daarom stellen we een nieuw managementteam samen met drie leidinggevenden, die collegiaal en meewerkend de leiding van STIL vormen.

Sollicitaties graag voor 29 mei naar sollicitatie@stil-utrecht.nl. Voor vragen over de functie-inhoud: mail naar Leonie@stil-utrecht.nl, dan zorgt zij voor een telefonische afspraak.
https://www.oneworld.nl/vacaturebank/vacature-leidinggevende-medisch-en-...


Actie 20.000 namen, 1-28 juni

Met deze actie herdenken wij de dodelijke slachtoffers van het Europese asiel- en migratiebeleid. 

Graag zouden wij in contact komen met betrokken individuen en organisaties met wie wij samen deze actie tot een succes kunnen maken. We horen dan ook graag of uw organisatie hier iets in zou kunnen betekenen. Dit kan het delen van een post op Sociale Media zijn tot het aansporen van personen binnen uw organisatie om zichzelf aan te melden als coördinator voor een herdenking of het maken van gedenktekens. Alles is mogelijk!

Zie migreat.org en facebook.nl/migreat.nl.
Vragen kun je stellen aan Sofie Croonenberg, sofie@migreat.org of 06 46663239.


Nieuwsbrief 09, 2021

Verlenging Noodopvang Niet-Rechthebbenden tot 11 mei

In verband met verlenging van de coronamaatregelen, vraagt het Rijk gemeenten de noodopvang voor dak- en thuislozen langer open te houden. Concreet betekent dit dat het Rijk vraagt de noodopvang open te houden totdat stap 2 uit het openingsplan in gaat. Op dit moment is dat voorzien op dinsdag 11 mei a.s. Vanaf het moment dat stap 2 in gaat, volgt een afbouwperiode van twee weken, ongeacht de datum waarop stap 2 ingaat.

Zie verder: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-mensen, 21.4.21


Stem in de Stad Haarlem: Luister naar de verhalen van de stad

Deze audiotour is bedacht om meer aandacht te vragen voor onze meest kwetsbare medeburgers en het werk van Stem in de Stad.

Onze audiotour is een wandeling langs twaalf locaties in Haarlem waar Haarlemmers hun verhaal en herinneringen delen over die plek.

De audiotour is herkenbaar door een speciale stoeptegel met een QR code erop. Wanneer u met de camera van uw mobiele telefoon de QR code scant, dan hoort u het ontroerende maar ook hoopvolle verhaal van één van de gasten van Stem in de Stad. Een beroepsmilitair bijvoorbeeld die PTSS kreeg na een missie en die een schuilplaats vond onder de Amsterdamse Poort. Een echtpaar dat vertelt dat zij vanwege financiële problemen negen maanden in hun auto sliepen. Een vrouw, gevlucht uit Burundi, die door haar ‘’bevrijders’’ gedwongen werd om in de prostitutie te werken.


Draag bij aan de Wake voor vluchtelingen, 19-20 juni Den Haag

Met de jaarlijks terugkerende 24-uurswake op Wereldvluchtelingendag willen de Haagse kerken de betrokkenheid bij vluchtelingen inspireren en stimuleren, relevante informatie delen en publieke aandacht genereren. Het gaat hierbij om minder vooroordelen, minder hardheid, meer kennis, meer begrip, meer medemenselijkheid, een humaan asielbeleid en menswaardige behandeling van vluchtelingen.
De tweede editie van de Wake voor vluchtelingen is van 12.00 uur op 19 juni tot 12.00 uur op 20 juni. Opnieuw in het Haagse buurt-en-kerkhuis Bethel, plaats van het kerkasiel voor het gezin Tamrazyan in 2018/2019.

Graag jullie bijdrage aanmelden via info@wakevoorvluchtelingen.nl. Dan nemen de organisatoren contact op om de praktische gang van zaken te regelen.

We hopen op inspirerende bijdragen en veel belangstelling!
Meer informatie: www.wakevoorvluchtelingen.nl.


OnMigration

OnMigration heeft als centrale vraag: "Hoe vergroten we in deze gepolariseerde tijd het draagvlak voor migratie in Nederland". We hebben daarvoor een plek gecreëerd waarin professionals zich kunnen laten inspireren door relevante modellen, door onderzoek en door ervaringen uit binnen- en buitenland. Vooral willen we van elkaar leren: welke relevante leerervaringen hebben we opgedaan en wat kunnen we leren van de best-practices van specialisten in collega-organisaties? We openen ook een kenniskamer die tijdens onze zoektocht zal uitgroeien tot een centrale plek met relevante modellen en onderzoeken.

www.onmigration.nl


Nieuwsbrief 08, 2021

Vacatures Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt

 • Vacature (zwangerschapsvervanging) medewerker toekomstoriëntatie en activering 16 uur per week
 • Vacature medewerker juridische begeleiding / spreekuur 20 uur per week

Solliciteren tot 20 april. Meer info: https://stichtingros.nl/vacatures


Petitie: NLs paspoort voor pardonners

Veertien jaar geleden kregen 10.000 mensen te horen dat ze de rest van hun leven in Nederland mochten blijven. Nu, jaren later, mogen zij zichzelf nog steeds geen Nederlander noemen – bureaucratische regels staan dit in de weg.

Laat je stem horen en teken de petitie


Sofia en Najoua Sabbar dreigen te worden uitgezet. Teken de petitie!

Na twee keer een nee te hebben gehoord van de IND heeft de rechter daarna besloten dat de meiden mogen blijven. Nu gaat IND in hoger beroep en dreigen ze alsnog uitgezet te worden. De rechter zal uiteindelijk beslissen of Sofia en Najoua mogen blijven.
Sofia heeft zoveel gezinnen ondersteund in Amsterdam. Sofia kwam naar Amsterdam Fashion College om vervolgens Ambassadeur te worden, te schrijven voor Modemuze en om benoemd te worden als Junior Held. Najoua werkt bij een steunpunt en heeft vele mensen aan haar bureautafel kunnen helpen. Nu is het tijd dat Najoua en Sofia geholpen worden! 
De strijd gaat door en als community en in zusterschap willen wij ervoor zorgen dat deze mooie zielen een toekomst in Nederland hebben.

https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/fatima_essahsah_sofia_en_najoua_sabbar_dreigen_te_worden_uitgezet_teken_de_petitie/


Petitie: Jacob en Tina blijven hier

Jacob, een brugklasleerling van 13, vluchtte in 2015 met zijn moeder voor de oorlog in Syrië. De IND zegt dat ze naar Armenië moeten, omdat ze Armeense Christenen zijn. Maar ze kennen dat land helemaal niet, ze zijn Syrisch! Tina is één keer in haar leven in Armenië geweest. Vier dagen maar. Om een Armeens paspoort aan te vragen, in de hoop daarmee een visum voor Europa te krijgen. Dat ging niet. Dus restte haar en Jacob niets anders dan een gevaarlijke boottocht naar Griekenland. Van daaruit zijn ze naar Nederland gekomen, naar hun familie hier. Tina’s moeder, oma, een broer en twee ooms wonen al langer in Nederland én hebben de Nederlandse nationaliteit. Tina en Jacob zijn inmiddels vele rechtszaken en hoger beroepen verder en krijgen afwijzing na afwijzing te verwerken. Zonder verblijfsvergunning is hun perspectief uiterst somber. Hun opties: Syrië (oorlog), Armenië (oorlog) of illegaal in Nederland blijven.

https://actie.degoedezaak.org/petitions/jacob-en-tina-blijven-hier


Nieuwsbrief 07, 2021

Pharos: Informatie over corona en vaccinaties, simpel uitgelegd in verschillende talen


Vacature DvdW:  Coördinator Mondzorgnetwerken, 20upw

Toegang tot mondzorg is niet voor alle mensen vanzelfsprekend. In de medische programma’s van Dokters van de Wereld (DvdW) en de mondzorgcampagne met Prodent streven wij naar toegang tot mondzorg voor o.a. ongedocumenteerden, vluchtelingen, mensen in de schuldhulp of onder de armoedegrens, sekswerkers en arbeidsmigranten. Dit betekent dat wij directe tandartsbehandelingen bieden door de inzet van de Mondzorgkaravaan, maar daarnaast ook een netwerk van tandartsen willen opzetten en versterken die gratis of tegen een kleine vergoeding behandelingen willen geven aan de doelgroepen.

Als Coördinator ondersteun je de Projectleider en werk je nauw samen met de vrijwilligers van de programma’s Zorgcafé en Zorgrecht en andere organisaties ten aanzien van de doorverwijzing van ongedocumenteerden naar tandarts en mondhygiënist. Verder zoek jij tandartsen en mondhygiënisten die preventieve mondzorg, (acute) mondzorgbehandelingen en voorlichting willen geven aan kwetsbare doelgroepen. Voor een duurzame verandering in de toegang tot mondzorg is het belangrijk om vrijwilligers en/of tandartsen te ondersteunen met informatievoorziening en de tandartsen met elkaar te verbinden.

Sollicitaties uiterlijk woensdag 31 maart 2021.


Nieuwsbrief 06, 2021

Oproep: meld ongedocumenteerde jongeren die een studieverblijfsvergunning overwegen

Door te studeren aan een Hogeschool of Universiteit kunnen ongedocumenteerden een studieverblijfsvergunning krijgen. Het is niet eenvoudig, maar er is een fonds beschikbaar voor een deel van het benodigde geld. We komen graag in contact met potentiele studenten. Meld je aan bij Stichting LOS: rian.ederveen@stichtinglos.nl


Vacature Projectmedewerker Toezichthouder Trajecten Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam, tijdelijk (32 uur)

Als Projectmedewerker Toezichthouder Trajecten lever je een bijdrage aan een goed verloop en positieve uitkomst van begeleidingstrajecten (screening, participatie, opvang, juridisch, toekomstoriëntatie, doormigratie en terugkeer) binnen de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) pilot. Je werkt continu aan de realisatie van het gemeenschappelijke doel: een duurzame oplossing voor ongedocumenteerden. Je concentreert je op de begeleidingstrajecten die door partnerorganisaties worden uitgevoerd. Je bent een vraagbaak en kritische vriend voor de casemanagers. Je signaleert knelpunten en lost ze samen met de casemanagers op.

Graag ontvangen we je digitale reactie vóór 19 maart a.s.
https://samenvoorthuis.nl/vacature/innovatie-support/2660769/


Vrijwilligerswerk: Mede-coördinator voor het Harriet Tubman Huis

Wij zijn op zoek naar twee daadkrachtige en energieke regelaars die als mede-coördinatoren in een leuk team van vier coördinatoren ongeveer één dag in de week aan de slag willen in het Harriet Tubman Huis, een kleinschalig opvang voor 7 vrouwen en hun 12 kinderen, in Amsterdam Zuidoost.

Deadline sollicitaties: 22.3.21
https://www.harriettubmanhuis.nl/2021/03/03/harriet-tubman-huis-zoekt-twee-coordinatoren/


Petitie: Help Nune en Davit in hun geboorteland Nederland te mogen blijven!

Nune van 9 en Davit van 7 zijn in Nederland geboren nadat hun ouders in 2011 vanuit Armenië naar Nederland zijn gevlucht omdat het voor hen daar niet meer veilig was en is. Hun asielaanvragen in Nederland zijn helaas afgewezen.

Ze hebben in 2019 een beroep gedaan op de kinderpardonregeling. Dit is afgewezen omdat het gezin een tijd uit beeld is geweest Ze wonen echter bijna 9 jaar op hetzelfde adres in Groningen. Er loopt op dit moment nog een beroep bij de rechtbank Groningen.

Wij pleiten voor hen; 'Laat ze na bijna 10 jaar in Nederland te zijn ook in Nederland mogen blijven in het belang van de kinderen!'

https://www.openpetition.eu/nl/petition/online/help-nune-en-davit-in-hun-geboorteland-nederland-te-mogen-blijven#petition-main


We Are Belgiums Too: actie voor regularisatie in Belgie

Wij kruisen elkaar regelmatig. Je kent ons als de moeder van de klasgenoot van je kind, als de kruidenier op de hoek van de straat, als de persoon die je kantoren schoonmaakt of je verwarmingsketel controleert. Net als jullie, werken we, betalen we huur, sorteren we ons afval …

Kortom, we zijn gewone burgers. Eén ding is anders: in de ogen van de staat bestaan wij niet.

In België zijn we met zo’n 150.000 mensen die leven zonder papieren, soms wonen we hier al 5, 10 of zelfs 20 jaar. Ook al werken we, we hebben geen recht op sociale bescherming. Onze gezondheidszorg wordt niet terugbetaald, we hebben geen vangnet als we onze baan verliezen. Voor werk en een dak boven ons hoofd zijn we overgeleverd aan de willekeur van corrupte bazen en huisjesmelkers.

Al vele jaren roepen wij de Belgische politieke besluitvormers met alle middelen (demonstraties, petities, bezettingen….) op om een duurzame en redelijke oplossing te vinden voor onze situatie. Onze vragen blijven onbeantwoord. Onze stem wordt niet gehoord.
Daarom spreken wij vandaag tot jullie. Help ons om de beleidsmakers te tonen dat wij in de ogen van de Belgen ook tot België behoren. Laat de migranten zonder papieren toe in de rechtsstaat. Je hebt de kracht om een positief verschil te maken in onze situatie door de petitie te ondertekenen.

https://www.wearebelgiumtoo.be/nl/


VNG: Kader Aanpak Mensenhandel

Gemeenten kunnen voortaan hun aanpak van mensenhandel toetsen aan het Kader Aanpak Mensenhandel. Het kader biedt bouwstenen bij het formuleren van een aanpak van mensenhandel die gemeenten in 2022 gereed moeten hebben.

https://vng.nl/nieuws/kader-aanpak-mensenhandel-biedt-gemeenten-houvast?utm_medium=email, 12.3.21


Nationale Ombudsman: Raadbaak

De Nationale ombudsman lanceert een platform, speciaal voor professionals: de Raadbaak. Op dit online platform delen professionals van verschillende organisaties kennis met elkaar en de Nationale ombudsman, worden praktische vragen beantwoord en knelpunten gesignaleerd. Met als doel om burgers die in de knel zijn gekomen sneller en nog effectiever te kunnen ondersteunen.
www.raadbaak.nl


Nieuwsbrief 05, 2021

Teken voor tandzorg in het basispakket

Zo'n anderhalf miljoen mensen in Nederland gaan wegens geldgebrek niet of te weinig naar de tandarts of mondhygiënist. Dokters van de Wereld wil dit probleem gaan aanpakken.

Daartoe zijn we een petitie gestart en voeren we de politieke druk op om mondzorg terug in het basispakket te krijgen. Daarmee voorkom je dat eenvoudige tandproblemen uitgroeien tot complexe gezondheidsschade. Teken jij ook?

https://doktersvandewereld.org/campagnes/mondzorg-in-het-basispakket/


Nieuwsbrief 04, 2021

Verlenging noodopvang voor niet-rechthebbenden tot en met 1 maart 2021

De lockdown is verlengd tot en met 1 maart. Dat betekent dat ook de oproep om de opvang open te stellen voor niet-rechthebbende dakloze mensen wordt verlengd tot en met 1 maart.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-mensen/Richtlijn+opvang+dak-+en+thuisloze+mensen+versie+4+februari+2021.pdf


Estafette-wake voor Moria: Lopend Vuur, 1 tot 17 maart

De verwoestende brand in kamp Moria, kinderen die opgroeien in de blubber, zinkende boten en verdrinkende mensen: de ellende aan de Europese grenzen is enorm. Toch gaan er stemmen op voor nóg harder grensbeleid, meer deals en kampen, minder vluchtelingen en migranten. En daarmee een minder menselijk Nederland en Europa.

We willen door het hele land kleine, Corona-proof wakes organiseren, waarmee we voorbijgangers informeren over de bedroevende situatie aan de Europese grenzen én aan politici laten zien dat er wel degelijk draagvlak is voor menselijk beleid. Dorpjes of steden, een half uurtje of een halve dag, met z’n tweeën of met z’n vijftigen? Dat maakt niet uit. Belangrijk is dát we van ons laten horen. En daarbij hebben we jou keihard nodig.

Zo zullen er vanuit alle hoeken van het land wakes en tochten richting Den Haag bewegen, waar op 17 maart de hele dag gewaakt wordt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Zie migreat.org/lopendvuur of facebook.nl/migreat.nl.
Contact Sofie Croonenberg, via sofie@migreat.org of telefonisch / Whatsapp via 06 46663239. 


Defence for Children kieswijzer over kinderrechten

We analyseerden de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van dertien politieke partijen op kinderrechtenthema’s. Uit de kieswijzer blijkt dat maar vijf politieke partijen de ambitie uitspreken om de situatie van kwetsbare kinderen te verbeteren. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 scoren hoog op urgente onderwerpen als armoede, jeugdzorg en de opvang van vluchtelingen.

Stemvoorkinderen.nl


Overzicht migratie-standpunten politieke partijen

Wat willen de verschillende politieke partijen met een ingewikkeld onderwerp als migratie? NU.nl liep alle verkiezingsprogramma's voor je af, zodat je precies weet wat je kunt verwachten als het gaat om de opvang van vluchtelingen, het beschermen van de Europese grenzen en om arbeidsmigratie.

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114578/dit-willen-de-politieke-partijen-met-migratie-en-integratie.html


Nieuwsbrief 03, 2021

Vacature projectmedewerker Monitoring en Onderzoek Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam, tijdelijk (24-32u)

Als projectmedewerker Monitoring en Onderzoek lever je een bijdrage aan het inzichtelijk maken van processen en uitkomsten binnen de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). De LVV is een pilot, wat betekent dat er continue gezocht wordt naar wat wel of niet werkt bij de realisatie van het gemeenschappelijke doel: een duurzame oplossing voor ongedocumenteerden. Je concentreert je daarom op het cijfermatig en kwalitatief inzichtelijk maken van alles wat er gaande is binnen de LVV. Je rapporteert hierover in begrijpelijke taal, zowel op papier als mondeling.

Reageren voor 9 februari.
https://samenvoorthuis.nl/vacature/innovatie-support/2637181/


Openingstijden Kruispost in corona-tijd

De Kruispost is elke ochtend open, na telefonische afspraak. Voor dringende medische zorg, die niet kan wachten tot de volgende ochtend, kun je ’s avonds terecht tussen 18.30 en 20.00. We hebben verklaringen liggen waarmee mensen evt op de terugweg kunnen legitimeren waarom ze op straat zijn.

Tel: 020-6248078 (maatschappelijk werk)/ 020-6249031 (algemeen)
www.kruispost.nl


RvIG: Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties geopend

Vanaf 4 januari 2021 is het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) geopend. Het MFO helpt burgers, bedrijven en organisaties problemen op te lossen met overheidsregistraties.

Het MFO:

 • Wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren. Als het zo niet lukt, gaat het meldpunt aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan te helpen oplossen.
 • Helpt waar mogelijk om aanmaningen en boetes te laten stoppen. Zolang er nog geen oplossing is, helpt het meldpunt betrokkenen niet verder in de problemen te komen.
 • Werkt samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot de gegevens weer kloppen.

Het MFO wordt in 2021 doorontwikkeld. Klik hier voor het bericht >>


Krant van vluchtelingen uit zestien landen

In de week van 6 februari komt De Nieuwste Amsterdammer uit, een krant gemaakt door 23 vluchtelingen uit zestien verschillende landen. De krant kun je on-line bestellen. De teller staat al op bijna 50.000 exemplaren die gedrukt zullen worden.

De krant is een afstudeerproject van Joppe Soons. Hij wil vluchtelingen invloed geven op de maatschappelijke discussie. Het asielzoekerscentrum op de Willinklaan in Amsterdam West ging met hem in zee. Joppe vormde een redactieteam van 23 mensen uit zestien verschillende landen. Zij waren volledig vrij om de inhoud te bepalen. Er kwamen basisworkshops van journalisten van NRC en de Volkskrant en toen alles liep boden steeds meer mensen zich aan om te helpen met vertalen en redigeren.

De krant kun je online bestellen. Je kunt doneren, zodat zij meer kranten gratis kunnen verspreiden. Ook is het mogelijk om te adverteren in de krant. Voorlopig is het een eenmalig initiatief.
Meer informatie en bestellen via 
deze link


Nieuwsbrief 02, 2021

Positive Sisters en Brothersvan Stichting ShivA maken kans op Appeltje van Oranje 2021

Stichting ShivA heeft tot doel in heel Nederland mensen met hiv (weer) toegang te laten vinden tot hun eigen krachtbronnen en antwoorden te zoeken ophun levensvragen. De stichting heeft een methodiek ontwikkeld waarin ‘Positive Sisters’ en ‘Positive Brothers’ mede-migranten met hiv/aids begeleiden.

De Positive Sisters en Brothers hebben zelf ook hiv/aids en, net als de migranten die ze begeleiden, komen ze uit Afrika of het Caribisch Gebied. Veelal zijn ze gevlucht uit hun thuisland. Hierdoor spreken ze dezelfde talen en delen ze elkaars culturen, ervaringen en het feit dat ze hiv/aids hebben.

Dankzij hun Positive Sister of Positive Brother neemt de mentale gezondheid van de deelnemers sterk toe. Ze zien dat het mogelijk is om te leven met hiv en mee te doen in de maatschappij. Ze leren hun leven (weer) in eigen hand te nemen, sociale contacten te leggen, werken aan hun inburgering en gaan participeren in de samenleving.

Stemmen kan via stem.oranjefonds.nl/peers; van maandag 11 tot en met woensdag 20 januari.


Oproep: Houd noodopvang voor alle dak- en thuislozen open tot april

Het Rode Kruis en Vereniging Valente roepen gemeenten op om de noodopvang voor alle dak- en thuislozen open te houden na de lockdown. We vragen lokale overheden om mensen te blijven opvangen tot april 2021. Tijdens de lockdown krijgen meer mensen toegang tot de noodopvang dan gebruikelijk. Zo mogen bijvoorbeeld ook ongedocumenteerden momenteel in de noodopvang overnachten. Het Rode Kruis wil dat alle dak- en thuislozen ook na de lockdown kunnen blijven rekenen op onderdak bij de gemeente.

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/hou-noodopvang-dak-en-thuislozen-langer-open/, 8.1.21


Nieuwsbrief 01, 2021

Vacature Fairwork: Projectcoördinator tegen arbeidsuitbuiting, 24-28upw

Rollen en verantwoordelijkheden

 • Coördinatie van en meewerken aan een EU-project over arbeidsuitbuiting in de privésfeer;
 • Coördinatie van en meewerken aan een project over misstanden op het gebied van arbeidsuitbuiting in Amsterdam;
 • Meewerken aan een project over het bij autoriteiten melden van misstanden op het gebied van arbeidsuitbuiting;
 • Signaleren van trends op het gebied van arbeidsuitbuiting en dilemma’s rondom slachtofferschap.

Reacties mét CV en motivatiebrief kun je voor zaterdag 16 januari 2021 sturen naar sollicitatie@fairwork.nu. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 22 januari 2021.

https://www.fairwork.nu/2020/12/21/vacature-projectcoordinator-tegen-arbeidsuitbuiting/


Vacature VluchtelingenWerk Utrecht: medewerker aanmeldloket met coördinerende taken, 16upw

Je bent mede verantwoordelijk voor het draaiende houden van het aanmeldloket. Bij het aanmeldloket melden zich ongedocumenteerden die op zoek zijn naar opvang. Als medewerker van het loket heb jij de taak om te kijken of ze in aanmerking komen voor een plek in de bed, bad, brood-voorziening van Utrecht. Indien ze uit een andere regio komen en daar is een bed, bad, brood-voorziening of andere opvangmogelijkheid, dan meldt je ze daarvoor aan. Indien nodig geef je uitleg over de mogelijkheden van het verkrijgen van gezondheidszorg, maaltijden en juridische begeleiding. Waar nodig verwijs je door.

Je schriftelijke reactie met CV kun je vóór 13 januari ter attentie van Anne-Els Jansen mailen naar sollicitaties-westmidden@vluchtelingenwerk.nl.
Gesprekken zullen plaatsvinden in week 4 in Utrecht.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vacatures/medewerker-aanmeldloket-met-coordinerende-taken-16-uur-utrecht


Vacature VluchtelingenWerk Utrecht: (Sociaal) juridisch medewerker ex-amateam, 24upw

Je biedt individuele ondersteuning en advies aan vreemdelingen waarbij de aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen en die in Utrecht verblijven. Je informeert over toegang tot basisvoorzieningen en rechtspositie in Nederland.

Samen met cliënt onderzoek je de verblijfsmogelijkheden in Nederland. Je houdt hierbij rekening met de hulpvraag en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Daarnaast ondersteun je de andere medewerkers in het team met betrekking tot de juridische begeleiding middels het maken van begeleidingsplannen, het bijhouden van beleidswijzigingen en het geven van advies.

Je schriftelijke reactie met CV kan je vóór 13 januari 2021 mailen naar sollicitaties-westmidden@vluchtelingenwerk.nl ter attentie van Anne-Els Jansen, regiomanager.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vacatures/sociaal-juridisch-medewerker-ex-amateam


Nieuwsbrief 26, 2020

Vacature Juridisch Medewerker ASKV, 24-32upw, va 1mrt

Taken en verantwoordelijkheden oa:

 • Het begeleiden van juridische procedures en dossierbeheer;
 • Het onderhouden van het contact met asiel- en vreemdelingenrechtadvocaten;
 • Het bewaken van de voortgang van individuele juridische trajecten;
 • Het ondersteunen van stagiaires en vrijwilligers bij hun dagelijkse werkzaamheden;
 • De voorbereiding van en het deelnemen aan verschillende overleggen;
 • Het opstellen van rapportages;
 • Vroegtijdige signalering van crisissituaties.

Een motivatie en CV kun je voor 8 januari 2021 sturen naar: sollicitatie@askv.nl o.v.v. vacature juridisch medewerker. De eerste ronde is op 13 januari 2021.

https://www.askv.nl/nieuws/vacature-medewerker-juridisch-team


Vacature Campagne- en CommunicatiemedewerkerASKV (32 uur) per direct

We zoeken een echte duizendpoot: iemand die de kar trekt bij het ontwikkelen van campagnes, soms samen met andere maatschappelijke organisaties. Ook iemand die communicatiemateriaal kan ontwikkelen in diverse vormen, teksten kan editen en op strategisch niveau kan meedenken.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • In samenwerking met ASKV-medewerkers campagne(s) opzetten, organisatie en coordinatie van campagneoverleggen, bijhouden van planningen, onderhouden van externe contacten.
 • Ontwikkelen van vernieuwende manieren om mensen in Nederland te betrekken bij het thema ongedocumenteerden.
 • Eindverantwoordelijkheid voor de externe communicatie van het ASKV, kwaliteitsbewaking hiervan en coördinatie van perscontacten.
 • Productie(begeleiding) van communicatiemiddelen (print, digitaal, audio, video en actiematerialen, zowel qua inhoud als vorm).
 • Eindredactie en begeleiding van vormgeving van campagnegerelateerde rapporten en andere uitingen naar de buitenwereld.
 • Updaten en bijhouden van de website.

Een motivatie en CV kun je tot uiterlijk woensdag 13 januari 2021 sturen naar: sollicitatie@askv.nl o.v.v. vacature campagne- en communicatiemedewerker. Gesprekken vinden plaats in de week van 18 januari.

https://www.askv.nl/nieuws/vacature-campagne-en-communicatiemedewerker-32-uur


Vacature VluchtelingenWerk : Juridische consulent voor ongedocumenteerden, 32 upw Amsterdam

In het kader van het gemeentelijke Programma Ongedocumenteerden Amsterdam en het landelijke pilotprogramma LVV (Landelijke Vreemdelingenvoorziening) biedt VluchtelingenWerk juridische begeleiding aan ongedocumenteerden in Amsterdam. Met het bieden van juridische begeleiding onderzoek je samen met de cliënt of er perspectief bestaat op rechtmatig verblijf in Nederland. Indien dit perspectief er is begeleid je de cliënt in het bereiken van rechtmatig verblijf door juridische ondersteuning. Daarnaast wordt maatschappelijke ondersteuning gegeven. Als dit perspectief er niet is, ondersteun je de cliënt desgewenst bij vervolgstappen.

Je schriftelijke reactie met CV kun je vóór 23 december a.s. mailen naar: sollicitaties-westmidden@vluchtelingenwerk.nl. Voor meer informatie kun je mailen naar Sabine Koppes skoppes@vluchtelingenwerk.nl of Hans van Stee, hvanstee@vluchtelingenwerk.nl.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vacatures/juridische-consulent-voor-ongedocumenteerden-1#


Vacature Projectleider Den Haag Wereldhuis, zwangerschapsvervanging (21upw)

Vanuit Den Haag Wereldhuis helpt Stek ongedocumenteerden in Den Haag en omgeving om zich staande te houden in de samenleving en zich te oriënteren op hun toekomst. Het gaat vooral om ongedocumenteerden die in een isolement terecht zijn gekomen en nauwelijks een netwerk hebben. Doel is om deze mensen weerbaarder te maken en hen te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun toekomst. Dit op basis van advies en juiste informatie over hun rechten en plichten. In het contact met de doelgroep probeert het Wereldhuis vooral te focussen op de eigen kracht van mensen en op wat ze zelf kunnen. De activiteiten van het Wereldhuis bestaan uit o.m. een inloop, een spreekuur, themabijeenkomsten en gezamenlijke maaltijden. In het Wereldhuis vorm je samen met de projectmedewerker en met enkele vrijwilligers een team.

Reageren kan tot 11 januari 2021 door per e-mail een motivatiebrief en een Curriculum Vitae te sturen naar Jeannette Remigius (managementassistent) via e-mailadres jremigius@stekdenhaag.nl


Vacature Rode Kruis: Projectcoördinator Ondersteuning Kwetsbare Migranten Flevoland

Het project heeft tot doel dat kwetsbare migranten die in Nederland verblijven beter in staat zijn om hun gezondheid op een effectieve manier te beschermen. De coördinator Kwetsbare Migranten is verantwoordelijk voor de aansturing van de vrijwilligers gerelateerd aan het project en relatieonderhoud binnen de regio en met het vereniging kantoor.

Je motivatiebrief + cv gericht aan gericht aan Vera Beijer ontvangen we graag uiterlijk 10 januari 2021. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 18 januari 2021.

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Landelijke projectleider: Sabrina Poorte, spoorte@redcross.nl of Natasja Sijffers-van der Elst, Vrijwilligersmanager Flevoland

https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacature/Details/173865/projectco-rdin...


Kruispost Amsterdam: veranderde openingstijden

Het avondspreekuur komt te vervallen

Voor het ochtendspreekuur geldt: bel naar Kruispost om een afspraak te maken met een dokter. U krijgt dan een telefonisch consult, indien dit niet afdoende is dan zal de dokter u uitnodigen om langs te komen op de Kruispost.  Tel: 020 6249031 Bereikbaar tussen 9.30-12.30


Nieuwsbrief 25, 2020

Oproep: deel verhalen van Eritrese vluchtelingen

STIL, Here to Support, Ex-AMA-team maken zich zorgen over een te hoge bewijslast in Eritrese zaken en de verwachting dat Eritrese mensen hulp moeten vragen van de autoriteiten van wie ze gevlucht zijn.  Daarnaast vragen we ons af wat er met deze doelgroep gaat gebeuren wanneer zij geen kant op kan. Daarom willen wij graag inventariseren hoeveel ongedocumenteerde Eritrese mensen zich nu in Nederland bevinden zonder de mogelijkheid om vrijwillig te vertrekken en zonder gedwongen uitgezet te worden.

Wij vragen alle organisaties in Nederland die met ongedocumenteerden werken, te melden hoeveel Eritrese cliënten zij opvangen/begeleiden wiens asielprocedure afgewezen is op inhoudelijke gronden sinds eind 2017. In de eerste instantie zijn we benieuwd naar aantallen. Straks nemen we contact met je op met vervolgvragen. Wellicht in de toekomst zullen wij overgaan tot een inventarisatie van positieve beschikkingen.
Je kunt een e-mail sturen aan eritresebewijsnood@gmail.com. Graag daarbij vermelden:

 • aantal Eritrese cliënten met een afwijzing sinds eind 2017
 • jaar en maand van afwijzing
 • naam van jouw organisatie
 • contactgegevens (naam + telefoonnummer)

Dokters vd Wereld: oproep voor noodopvang in wintermaanden

Wij roepen de overheid op om het tijdelijke dak- en thuislozenbeleid om te vormen tot een duurzame 24-uursopvang met begeleiding. Het steeds tijdelijk op en af tuigen van de noodopvang omdat er dan weer een hele, dan weer een halve lockdown is niet te volgen, bewerkelijk en duur.

Hierbij herhalen we onze dringende oproep: zorg dat er ook tijdens deze tweede golf weer opvang voor iedereen wordt geboden, en dat die wordt uitgebreid tot in ieder geval 1 april 2021. Nederland en al haar inwoners moeten de komende maanden zoveel mogelijk gezond blijven. En dat geldt ook voor dak- en thuislozen, ongeacht hun status.

Brief aan de TK: https://doktersvandewereld.org/wp-content/uploads/2020/12/brief-TKcie-VWS-Corona-opvang.pdf, 1.12.20
Teken onze petitie: Niemand op Straat!


Nieuwsbrief 24, 2020

Overlijden Leo Kleijn van Mai Mi Bath, Wageningen

Leo Klein, die de organisatie zo'n beetje in zijn eentje draaide is vorige  maand overleden aan corona. De organisatie zal worden opgeheven.


Onderzoek ongedocumenteerde werkers in Amsterdam

De Balie/ AT5 zijn bezig met een onderzoek naar werkomstandigheden voor ongedocumenteerde werkers in Amsterdam. Daarvoor hebben ze een korte vragenlijst opgesteld. De vragen zijn gericht aan ongedocumenteerde werkers.

De Balie/ AT5 hopen zo meer misstanden in kaart te brengen en voorbij het anekdotische te gaan. De resultaten gebruiken ze voor publicaties, geanonimiseerd. Wel vragen ze de respondenten hun voornaam, achternaam en contactgegevens in te vullen, zodat de antwoorden controleerbaar zijn. Het geeft hen de mogelijkheid om contact op te nemen als verdere vragen zich voordoen.

Vragen: Mandy Fit via mandy.fit@debalie.nl /  livejournalism@debalie.nl, tel .+31 (0)6-23587695


UNHCR Nederland: petitie voor snelle gezinshereniging vluchtelingen

 Op dit moment zijn gevluchte gezinnen vaak onnodig lang gescheiden van elkaar. Zij moeten vaak maanden of zelfs jaren wachten op een antwoord van de Nederlandse overheid over wanneer ze weer samen mogen zijn. En dat is onnodig! Teken de petitie en vraag de overheid om gevluchte gezinnen sneller bij elkaar te brengen.

Teken de petitie 


Nieuwsbrief 23, 2020

Min VWS: Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

Op 3 november zijn aanvullende maatregelen aangekondigd waarin iedereen wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Daarom roept het ministerie van VWS gemeenten op – net als tijdens de lockdown in maart/april - de nachtopvang ook open te stellen voor niet-rechthebbende dakloze mensen en ervoor te zorgen dat dakloze mensen overdag naar binnen kunnen om warm te worden, voor hun sanitaire behoeften en om een maaltijd te nuttigen. De oproep blijft 2 weken geldig, tot en met 18 november.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-mensen/Definitieve+richtlijn+opvang+dak-+en+thuisloze+mensen+5-11.pdf, 5.11.20


Rode Kruis geeft financiële ondersteuning en verwijzing voor Amsterdamse ongedocumenteerden

Financiële ondersteuning: voor ongedocumenteerde migranten die op de wachtlijst voor de LVV in Amsterdam staan. Na registratie en verificatie ontvangt iemand digitaal, via zijn of haar telefoon (Whatsapp) een Albert Heijn voucher ter waarde van EU35. Deze toelage wordt verstrekt totdat iemand wordt toegelaten tot het LVV programma, of tot de einddatum van de pilot (31/05/21). Mensen zonder telefoon komen in aanmerking voor een papieren voucher.

Informatievoorziening: voor iedereen toegankelijk. Ook voor mensen die niet op de wachtlijst van het LVV programma staan. De website geeft (in het engels) informatie over de toegang tot juridische hulp, opvang en medische zorg.

https://helpfulinformation.redcross.nl


Stichting Vluchteling als Naaste uit Helmond krijgt geen gemeentegeld meer in 2021

Per 01 juni 2021 moet de stichting het pand waar ze nu momenteel zitten verlaten. De gemeente Helmond gaat definitief alle financiële ondersteuning aan Stichting Vluchteling als Naaste stop zetten.


Internetconsultatie: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 om de afwijzingsmogelijkheden te verruimen voor aanvragen om verlening van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd van zeer zware criminele vreemdelingen.

Open consultatie


Nieuwsbrief 22, 2020

Kansfonds: Extra geld voor corona-initiatieven

Omdat de nood nog steeds heel groot is, heeft Kansfonds voor dak- en thuislozen, ongedocumentereden en mensen die in grote armoede leven de noodhulp verlengd tot eind 2020. Het gaat onder andere om leefgeld, menswaardige opvang en voedselvoorziening voor deze kwetsbare groepen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de noodhulp ook in 2021 wordt gecontinueerd.

Naar de website


Vacature Sociaal Juridisch Medewerker STIL-Utrecht

STIL is een solidariteitsorganisatie voor mensen zonder verblijfsvergunning. Ter vervanging van ziekte zijn wij z.s.m. op zoek naar een Sociaal Juridisch Medewerker voor 24 - 32 uur per week, voor een periode van zes maanden.

Reageren voor 6 november per mail naar sollicitatie@stil-utrecht.nl. Als je nog vragen hebt, bel (030-2713463, vraag naar Hermien of Monique).
https://www.oneworld.nl/vacaturebank/stil-utrecht-zoekt-per-direct-een-sociaal-juridisch-medewerker/


COOL: Nieuw netwerk voor ongedocumenteerden Leiden

Een aantal organisaties en individuen uit Leiden heeft het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden gestart. COOL dus. Een groep mensen die krachtig strijdt voor het welzijn van de ongedocumenteerden die permanent tussen wal en schip vallen - de kwetsbaarsten der kwetsbaren - en hen in woord en daad een broodnodig steuntje in de rug biedt. Juist nu in coronatijd. 

Tegelijkertijd maakt het actiecomité een gezamenlijke vuist richting de lokale politiek. Het stadsbestuur van Leiden, dat elf jaar geleden nog als eerste stad in ons land het Charter for Compassion tekende, laat juist op dit moment de meest kwetsbare groep onder de vluchtelingen als een baksteen vallen. Half september zijn daarom vertegenwoordigers van de lokale coalitiepartijen geïnformeerd over de situatie van de ongedocumenteerden, om samen op zoek te gaan naar een humane situatie voor deze - veelal - mannen, die al jaren stadsgenoten zijn.

Een project van COOL is LOF, Leids Ongedocumenteerden Fonds. LOF helpt met de financiering van de allereerste levensbehoeften van ongedocumenteerden die voor hulp bij hen aankloppen, zoals:

 • boodschappenbonnen voor levensmiddelen,
 • opwaardeerkaartjes voor beltegoed,
 • een kleine onkostenvergoeding voor verleend onderdak,
 • maar ook kosten voor ambulante ondersteuning en begeleiding om zelfredzaamheid te bevorderen of een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Wilt u bijdragen aan LOF? Maak dan een bedrag over op rekening: NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. LOF.

https://www.debakkerijleiden.nl/nieuws/2020/10/wij-zijn-cool


NOO!! - Mensen leven in Nederland op straat!

Door een falend vluchtelingenbeleid leven er duizenden ongedocumenteerden op straat.
Vind jij ook dat dat niet kan? En wil je helpen door opvang te bieden?
Sluit je dan aan bij het landelijke Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak (NOO)
Het netwerk dat de krachten wil bundelen van mensen zoals JIJ!

Meld ja aan bij Tom Waalewijn: twaalewijn@gmail.com


Internetconsultatie over de wijzigingen in aanmeldfase en eerste gehoor

In de praktijk bestaat al sinds 2014 een aanmeldfase en aanmeldgehoor, die niet formeel zijn geregeld in het Vb 2000. Op een later moment in de asielprocedure vindt het eerste gehoor plaats. Het eerste gehoor wordt samengevoegd met het aanmeldgehoor. In het aanmeldgehoor wordt voortaan ook gevraagd naar het asielmotief, zonder dat daarover verdiepende vragen worden gesteld. Dit met het oog op een betere planbaarheid van de verdere procedure.

Door de uitvraag van de asielmotieven kort na de aanvraag, wordt het naar verwachting beter mogelijk in te schatten hoeveel tijd het onderzoek naar inwilligbaarheid van de aanvraag zal vergen en of een verlenging van de termijnen in de algemene asielprocedure in de rede ligt.

Einddatum consultatie: 18 november 2020
https://www.internetconsultatie.nl/regelen_aanmeldfase


Internetconsultatie Afschaffen dwangsom en verlenging beslistermijn

Geregeld wordt dat voortaan ieder kwartaal zal worden gerapporteerd over de mate waarin binnen bepaalde categorieën vreemdelingenzaken binnen de geldende wettelijke termijnen wordt beslist. Deze rapportage zal zijn gebaseerd op constante monitoring van een aantal relevante indicatoren waarvan ten minste maandelijks verslag zal worden gedaan. Het wordt opnieuw mogelijk in alle vreemdelingenzaken beroep tegen niet tijdig beslissen in te stellen bij de bestuursrechter. In het kader van dit beroep kan de bestuursrechter de IND opdragen binnen een bepaalde termijn te beslissen.
Voorts wordt, conform de Procedurerichtlijn, geregeld dat de beslistermijn van zes maanden in asielzaken voortaan onder bepaalde voorwaarden direct met drie maanden kan worden verlengd, niet pas na een eerdere verlenging met negen maanden.

Einddatum consultatie: 12 november 2020
https://www.internetconsultatie.nl/herziening_regels_ntb


Nieuwsbrief 21, 2020

Project Amsterdam Migratiestad

Het project Amsterdam Migratiestad deelt kennis over Amsterdamse migratie en toont het belang ervan aan voor de ontwikkeling van de stad. De gemeente werkt voor Amsterdam Migratiestad samen met een brede groep partners: kennisinstituten, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, ‘grassroots’ organisaties, scholen en bewoners. De kernpartners zijn OBA, Amsterdam Museum en Stadsarchief. Daarnaast is er de komende jaren een denktank actief, bestaande uit vertegenwoordigers van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis IISG, de UvA, de VU en de Hogeschool InHolland, die samen actuele thema’s rondom migratie onderzoeken.

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/themasites/amsterdam-migratiestad/


Global Talk: vertaling Corona-persconferenties in acht talen

Het gesproken Nederlands is te horen bij de beelden van de persconferentie voor de talen: Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya (dat wordt gesproken in Eritrea), Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi (veel gesproken door mensen afkomstig uit bijvoorbeeld Iran en Afghanistan) en Engels.

https://www.globaltalk.nl/persconferentie/, 28.9.20


Nieuwsbrief 20, 2020

STUV-Leiden stopt op 1 januari 2021

Vanwege het besluit van de gemeenteraad van Leiden van december jl. om niet langer onderdak te verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers vervalt per 1 oktober de financiering van de gemeente aan STUV voor de laatste opvang. Thans vangt STUV nog 5 bewoners op die door psychische en/of fysieke aandoeningen niet zelfredzaam zijn. Deze opvang kan STUV, met behulp van externe sponsoring, tot uiterlijk 1 januari a.s. realiseren.

Het aanbod van de gemeente om samen met Vluchtelingenwerk een loketfunctie uit te voeren (zonder huisvestiging), sluit niet aan op de visie en missie van STUV. Derhalve ziet het bestuur van STUV zich genoodzaakt de werkzaamheden van de stichting per 1 januari 2021 te beëindigen.

https://www.stuv-leiden.nl/opheffen-stuv/


Vacature Projectmedewerker Meldpunt Vreemdelingendetentie, 16-32upw

Bij Stichting LOS is ook gevestigd het Meldpunt Vreemdelingendetentie, bedoeld om de leefomstandigheden van mensen vreemdelingendetentie te verbeteren. Het Meldpunt biedt een luisterend oor aan mensen die in vreemdelingendetentie zitten, ondersteunt hun klachten bij de Commissie van Toezicht en verspreidt de zo verkregen informatie naar publiek en politiek. Bij het Meldpunt werken 3-4 stagiaires die in de praktijk de telefoontjes uit het Detentiecentrum aannemen en de klachten schrijven.

De Projectmedewerker Meldpunt Vreemdelingendetentie is verantwoordelijk  voor de werving, selectie en begeleiding van de stagiaires, de contacten met de directie van het Detentiecentrum, de zichtbaarheid van het Meldpunt in de media, en de politieke lobby voor verbetering van de omstandigheden in het Detentiecentrum en de condities tijdens uitzettingen.

Voor het Meldpunt zoeken wij tijdelijk een Projectmedewerker, 16-32upw vanaf 1 december 2020 (zwangerschapsvervanging), solliciteren vóór 12 oktober.

http://stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Vacature%20Meldpunt.pdf


Vluchtelingen in de Knel zoekt Sociaal-juridisch begeleider (m/v) 32 upw

Vluchtelingen in de Knel is een stichting die zich vanuit medemenselijkheid inzet voor de basisrechten en belangen van (afgewezen) vluchtelingen die zijn uitgesloten van overheidsvoorzieningen. Ze biedt opvang, sociaal-juridische begeleiding en bemiddeling bij medische zorg. Daarnaast zet de stichting zich in om de bewustwording in de samenleving m.b.t. de positie van afgewezen vluchtelingen te vergroten.

Je biedt als kernteamlid intensieve sociaal-juridische begeleiding aan individuele cliënten zodat zij kunnen werken aan een duurzaam toekomstperspectief in Nederland, het land van herkomst of een derde land. Je bent verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de juridische, sociale en medische situatie van (nieuwe) cliënten van VidK. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van jouw cliënten op een strategische en creatieve manier.

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe sociaal-juridisch medewerkers waarvan de ene functie meer gefocust is op sociale begeleiding en de andere functie op sociaal-juridische begeleiding van onze cliënten.

Sollicitaties voor 12 oktober.
https://www.vluchtelingenindeknel.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Vacature-Kernteamlid-VidK-2020-1.pdf


Vacature voor 2 functies Activering Ongedocumenteerden Utrecht (totaal 32 uur per week)

Voor Villa Vrede zoeken we een coördinator en voor PAS een projectcoördinator.

Villa Vrede is een inloophuis en activiteitencentrum voor ongedocumenteerden in Utrecht.

Als coördinator activiteiten ben jij verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van activiteiten binnen Villa Vrede. Naast het opzetten van projecten en aansturen van vrijwilligers, ben jij in gesprek met bezoekers en collega-instellingen. Je brengt begeleiders van collega-instellingen op de hoogte van het activiteiten aanbod bij Villa Vrede. Je doet intakes en voert gesprekken aangaande activiteiten met bezoekers die doorgestuurd worden door collega-instellingen of die je zelf benadert.

Project aan de Slag (PAS) PAS wil ontwikkelkansen voor ongedocumenteerden waarborgen en verruimen.

De PAS coördinator is de drijvende kracht en inspirator achter het project. PAS lobbyt constant voor het behoud en uitbreiding van dagbestedingsplekken. Op landelijk niveau is PAS onderdeel van de Landelijke werkgroep Aan de Slag, waarbij onder andere ingezet wordt op lobby rondom een wijziging in wet- en regelgeving. Ook heeft PAS zelf twee dagbestedingstrajecten opgezet voor de doelgroep die worden uitgevoerd door een vrijwilliger.
Alhoewel de coördinator in dienst komt bij Villa Vrede, zal de coördinator wat betreft werkplek rouleren tussen en ter dienst staan van de deelnemende organisaties (SNDVU, Tussenvoorziening Weerdsingel, Stichting Seguro, Huize Agnes, de Toevlucht en Villa Vrede).
Het betreft hier een tijdelijke functie met uitzicht op een vaste aanstelling.

Reageren kan tot uiterlijk maandag 28 september, 09:00, door een CV en motivatiebrief te sturen naar voorzitter@villavrede.nl. De gesprekken vinden plaats op ma 5 oktober

https://www.oneworld.nl/vacaturebank/coordinator-activering-coordinator-project-aan-de-slag/


Vrijwilligersvacature Mede-coördinator Harriet Tubmanhuis Amsterdam: kleinschalige opvang voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen, 8upw

Wij zijn dringend op zoek naar een daadkrachtige en energieke regelaar die als mede-coördinator minstens één dag in de week aan de slag wil in het Harriet Tubman Huis.

 • We zoeken een vrouw: je werkt voornamelijk samen met vrouwen die zich veiliger voelen bij andere vrouwen. Je bent daadkrachtig, empathisch, geduldig en neemt graag initiatief.
 • Je hebt ervaring met het (sociaal/maatschappelijk) begeleiden van vluchtelingen en kennis van de sociale kaart.
 • Je kan je minstens 1 jaar aan het Harriet Tubman Huis verbinden. 

https://vacaturebank.vca.nu/v-1492541/mede-coordinator-kleinschalige-opvang-voor-ongedocumenteerde-vrouwen-en-kinderen


Vacature Groepsbegeleiders Daalburgh Amsterdam

Daalburgh is een bestaande 24-uursopvang voor kwetsbaar ongedocumenteerde mannen en vrouwen. Op 23 november gaan wij verhuizen en breiden we uit van 30 naar 60 personen die wij een veilige plek bieden. Hiervoor zoeken wij gedreven en ervaren nieuwe medewerkers die ons team willen versterken op onze nieuwe locatie.
De mensen die wij opvangen noemen wij gasten en zijn mannen en vrouwen met multi problematiek, psychische en/of somatische problemen; wij zien veel mensen met PTSS klachten. Onze gasten hebben diverse culturele achtergronden, wij spreken in het Nederlands of in het Engels met onze gasten. Ze verkeren vaak in een uitzichtloze of onzekere juridische situatie omtrent verblijfsdocumenten. Zo ontvangen wij bijvoorbeeld gasten die slachtoffers van mensenhandel zijn geweest of uitgeprocedeerde asielzoekers.

Solliciteren voor 16 oktober.
https://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/alle-vacatures/details/groepsbe...


Online Course Human Rights and Migration

Nationalist politics and the COVID pandemic have produced policies and rhetoric that limit global mobility and impose significant harms on migrants and refugees. What does the regime of international human rights say about the current moment?  What is the structure and content of human rights protections for those on the move? 

This course will present multiple perspectives on mobility and human rights. Leading experts drawn from the academy and international institutions will address the most pressing issues of the day — including migrant workers, gender, racism and xenophobia, human trafficking, child migration, immigration enforcement, and forced migration. The course will provide ways to engage critically and imaginatively with these issues and consider alternative approaches to the current system. 

https://zolberginstitute.org/courses/hr-migration/#recording-2


Het Printrights team zoekt stoffen!

We krijgen veel requests voor mondkapjes van ongedocumenteerde Amsterdammers die geen geld hebben voor mondkapjes. Het PrintRights team kan alle prints of effen stoffen gebruiken, zolang het 100% katoen is. Stuur een bericht naar Printrights als je stoffen hebt! Dankjewel!

Heb je geen stoffen maar wil je wel deze actie steunen? Doneer een beetje voor nieuwe stoffen via deze tikkie: https://tikkie.me/pay/rsdo44fldts95n6dpojj


Nieuwsbrief 19, 2020

Gutmensch Scheurkalender 2021

Met de Gutmensch Scheurkalender 2021 willen de makers het maatschappelijke debat over asiel, migratie, vluchtelingen en extreemrechts een beetje bijsturen, de fatsoenlijke kant op.

We kennen de argumenten van de luidruchtige tegenstanders: een ‘tsunami van nepvluchtelingen’ bedreigt onze verzorgingsstaat, we worden omgevolkt waar we bij staan en ze willen onze dochters in boerka’s proppen. Er is nauwelijks ruimte voor nuance of bespiegeling.

Deze kalender is voor de gewone burger die zich op verjaardagsfeestjes, op het werk, in de kroeg, in de klas laat overschreeuwen, of de discussie ingewikkeld vindt en niet zo gauw tegenargumenten paraat heeft. De kalender voorziet ze elke dag van feiten en contexten waarmee ze elk debat vol zelfvertrouwen aan kunnen.

Linda Polman, auteur van Niemand wil ze hebben. Europa en zijn vluchtelingen, is eindredacteur. Met medewerking van oa. Adriaan van Dis, Geert Mak, Sheila Sitalsing en vele anderen.
https://www.uitgeverijjurgenmaas.nl/product/de-gutmensch-scheurkalender-2021/
Zie ook: https://gutmensch.org/


Vacature ASKV / Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO), 28 upw

Het Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO) van ASKV heeft als doel om het toekomstperspectief van vluchtelingen zonder verblijfsvergunning te vergroten. We beogen dit o.a. te bereiken door landelijke en lokale lobby in te zetten, fondsen en subsidies te werven en diverse cursussen en trainingen te organiseren voor de doelgroep.

Per 1 november 2020 zijn wij op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte projectmedewerker PAO ter versterking van ons team.

Je gaat je bezighouden met het schrijven van subsidieaanvragen en verantwoordingen. Je onderhoudt hiervoor contact met externe partijen, zoals subsidiegevers, overheid en partnerorganisaties. Je verricht lobbyactiviteiten gericht op het vergroten van mogelijkheden voor ongedocumenteerden om te studeren of (vrijwilligers)werk te doen, zowel lokaal als landelijk. Daarnaast lever je actief een bijdrage aan het (mede)ontwikkelen van beleid en strategie.

Sollicitaties uiterlijk woensdag 16 sept 12.00 uur naar sollicitatie[at]askv.nl tav Anne van Schaik.
Bij vragen kun je contact opnemen met Marloes Otten via 020 – 737 1228 of marloes[at]askv.nl.
https://www.askv.nl/nieuws/vacature-projectmedewerker-pao/


Vacature Teamleider Juridisch, Vluchtelingenwerk Rotterdam (32upw)

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van (vrijwillige) medewerkers, stagiair(e)s en de interne bedrijfsvoering zodat de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd zijn.

Jouw aandachtsgebied is de begeleiding van ongedocumenteerden binnen de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), het (laten) beantwoorden van juridische vragen en uitvoeren van gezinsherenigingsprocedures.

Reacties tot uiterlijk 16 september, 12.00 uur naar vacature-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures/teamleider-juridisch-standplaats-rotterdam-1


Nieuw adres Wereldhuis Amsterdam

Arie Biemondstraat 103
1054 PD Amsterdam

Openingstijden:

 • Maandag: 10:00 - 12:00 uur. Lunch: 11:30 uur
 • Dinsdag t/m vrijdag: 10:00 - 15.30 uur. Lunch: 13:00 uur.
 • Zaterdag & zondag: 12:00 - 14:00 uur. Lunch: 13:00 uur.

Gewijzigde openingstijden Kruispost Amsterdam

Op dit moment kampen wij op de Kruispost met onderbezetting wat betreft (huis)artsen. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat wij steeds tijdens de reguliere tijden open zullen zijn. Als we wel open zijn dan kunnen we niet garanderen hoeveel mensen we kunnen zien en zullen we mogelijk mensen moeten wegsturen. Het rooster is in de ochtenden redelijk gevuld deze maand maar de avonden lijken leeg te blijven. 

Het is daarom raadzaam om eerst te bellen of we open zijn. Telefoonnr 020 6249031


Nieuwsbrief 17, 2020

AT5: meer dan 600 ongedocumenteerden krijgen voedselpakketten in Amsterdam Osdorp

AT5 en de Balie onderzoeken het leven van ongedocumenteerde arbeidsmigranten in Amsterdam.

https://www.at5.nl/artikelen/203724/meer-dan-600-ongedocumenteerde-gezinnen-in-de-stad-afhankelijk-van-voedselpakketten, 10.8.20
Als je informatie wil delen, mail: livejournalism@debalie.nl


Nieuwsbrief 16, 2020

Sina biedt hulp voor alle kinderen in Amsterdam

Sina helpt alle kinderen in Amsterdam en gezinnen met lage inkomens met toegang tot bijvoorbeeld sportlessen (zoals zwemlessen voor een zwemdiploma), muzieklessen maar we kunnen hen ook ondersteunen met praktische zaken zoals (lucht bedden) bedden, matrassen, fietsen, kasten voor in huis en laptops voor school.

Wij werken op basis van vertrouwen en hebben geen documenten van mensen nodig en zullen adresgegevens (bijvoorbeeld voor het bezorgen van huisraad of een huisbezoek om te kijken wat het gezin nodig heeft aan huisraad) nooit aan derden verstrekken. Voor de vergoedingen voor sport en muzieklessen hebben wij sowieso geen persoonsgegevens nodig. 

We willen met name ook de groep ongedocumenteerde gezinnen en kinderen in Amsterdam graag helpen aan deze voorzieningen.

https://www.stichtingsina.nl/


Radboud Universiteit: Asielzoekers & daadwerkelijke toegang tot werk in Nederland

Wachten is vervelend, en lang wachten nog vervelender. Ook veel vluchtelingen die net in Nederland zijn, ervaren dat, en willen niets liever dan de handen uit de mouwen te steken. Werkgevers moeten een werkvergunning regelen (de Tewerkstellingsvergunning. In 20-30% van de aanvragen gaat dat mis, zo blijkt uit dit onderzoek.

https://www.ru.nl/publish/pages/981788/cmr-asielzoekers_daadwerkelijke_toegang_tot_werk-rapport_juli_2020.pdf, 6.7.20

Zie ook Toolkit voor Werkgevers 
Vluchtelingen en Werk Toolkit door Refugee Talent Hub 
VIP Project door VluchtelingenWerk 


Nieuwsbrief 14, 2020

SVZV vraagt steun voor domestic workers

Onze cliënten hebben ons in deze moeilijke tijden meer dan ooit nodig want juist zij zijn door de crisis als bijzonder kwetsbare groep zwaar getroffen. Een heleboel vrouwen zijn hun werk kwijtgeraakt en sommige dreigen hun huis uitgezet worden omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. De nood is groot en wij zijn naast de al bekende cliënten recentelijk door veel nieuwe vrouwen benaderd, met name een aantal die zich normaal gesprok​en met hun salarissen als domestic workers kunnen redden maar nu geen inkomen meer hebben.

Om deze vrouwen te kunnen helpen, hebben we financiële ondersteuning nodig. Wij zijn blij met elke donatie maar we hebben ook vaste donateurs hard nodig. Als jullie ons willen ondersteunen, kan dat via: https://svzv.nl/doneer/


Steun het Noodfonds Migrant Domestic Workers

Stichting Noodfonds MDW is opgericht om de Migrant Domestic Workers in Nederland te ondersteunen. In eerste instantie door ze financieel bij te staan gedurende de Corona-pandemie. Daarnaast wil de stichting de positie van de MDW verbeteren, onder meer door politieke lobby en bewustmaking van de samenleving.

Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van het MDW FNV-netwerk en vrijwilligers. Zij zorgen voor de aanvragen van de MDW en het uitbetalen van de gevraagde steun, voor zover dat financieel mogelijk is.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr NL45 TRIO 0788 9509 59 tnv Stichting Noodfonds MDW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton van Vroenhoven, penningmeester van het bestuur: tel 0615255924 of via mail: vanvroen@xs4all.nl


Council of Europe : HELP/UNHCR free online course on Alternatives to Immigration Detention 

The e-learning course is composed of four modules that explore three key questions: 1) Why use alternatives to immigration detention? 2) What possible types of alternatives can be implemented? 3) How do we make alternatives effective in particular national contexts? Through interactive information, examples, scenarios, reflective exercises and presentations, the course examines key legal and practical terms and principles, the applicable human rights standards, and the central factors that render alternatives effective in practice.

http://help.elearning.ext.coe.int/login/index.php


Vacature ASKV : kwartiermaker/ coördinator Programma Activiteiten MOO, 24upw

Het MOO is een opvangproject van het ASKV voor afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden, die vanwege ernstige psychische problemen (soms tijdelijk) niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Het MOO begeleidt cliënten bij een herhaald asielverzoek, een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden, een artikel 64 aanvraag (uitstel van vertrek) of terugkeer. Tijdens de voorbereiding van een aanvraag wordt tijdelijk opvang geboden, worden cliënten begeleid naar passende hulpverlening en krijgen ze juridische ondersteuning.

Het MOO start in de lente 2019 een nieuw programma, dat activeringsmodules realiseert in het kader van de zelfredzaamheid van haar cliënten. Dit programma wordt gefinancierd door het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Meer informatie bij Alice Beldman, tel: 06 - 40 30 89 18.
Aanmelden uiterlijk 9 juli via sollicitatie@askv.nl 


Einde clientenstop STIL

Je kunt je weer bij STIL melden voor juridisch advies, bij voorkeur per mail (juridisch@stil-utrecht.nl) of per telefoon (030 271 34 63)


Control Alt Delete: teken tegen politiegeweld

Wij vragen de Minister van Justitie en Veiligheid nu om actie te ondernemen: stop racisme, verminder politiegeweld en hervorm het systeem van de politie. We zijn een petitie gestart met 9 oplossingen voor de politie. We hebben nu alle hulp nodig om voor elkaar te krijgen dat deze oplossingen op de agenda komen van de regering.

Zie hier: actie.controlealtdelete.nl


Teken voor Fier

Help slachtoffers van geweld aan een veilige en warme plek door te stemmen op ons project 'Opgroeien in een wereld zonder geweld'. Op die manier maken we kans op ruim 80.000 euro voor de inrichting van onze nieuwe Veilige Veste in Capelle aan den IJssel.
Stem via https://voor.nl/voorbeeld-projecten/2020


Nieuwsbrief 13, 2020

Petitie voor pardon

In Noord Nederland  wonen 3 jonge vrouwen. Ze zijn als tiener gekomen, en wonen al meer dan vijf jaar in Nederland. Ze zijn volledig geïntegreerd maar krijgen tot hun frustratie en onze verbazing geen verblijfsvergunning. Ze zijn een petitie voor een nieuw pardon gestart. Door de petitie te ondertekenen help je wellicht hun kansen op een verblijfsvergunning te vergroten. Bovendien is het een teken van solidariteit, ze zien dat er naar ze wordt om gekeken, ze voelen zich gesteund en halen er kracht uit.

https://petities.nl/petitions/generaal-pardon-2020 ?locale=nl   


Crowdfunding voor de studie van Anna

Anna woont al bijna haar hele leven in Nederland. Ze wil na de zomer beginnen aan de studie verpleegkunde aan de HvA. Daarvoor moet ze naar Brazilie om een MVV (visum) op te halen. Helaas zal zij het instellingsgeld moeten betalen. Dat kan ze niet alleen. Daarom zijn we een crowdfunding gestart. Help Anna studeren: https://www.doneerdoel.nl/actie/2599/inzamelingsreactie-voor-anna%C2%B4s-collegegeld


Help vrouwen en kinderen aan een veilige plek! 

Afgelopen tijd werden geen vluchtelingen vanuit AZC's op straat gezet vanwege Corona, maar dat is nu voorbij. Er belanden weer dagelijks mensen op straat die geen kant op kunnen en onderdak zoeken. Daarom zoekt STIL dringend nieuwe gastadressen.

Wil jij vrouwen en kinderen helpen? STIL zoekt gastadressen voor een paar weken of maanden. Lees hier hoe dit werkt en hoe je je kunt opgeven: https://www.stil-utrecht.nl/wat-kan-jij-doen/opvang/


Brief Dokters van de Wereld en Straatdokters over einde extra corona-opvang

Ondanks het feit dat we nog middenin de coronacrisis zitten, zijn er de afgelopen dagen steeds meer daklozen ’s nachts op straat gesignaleerd. De belangrijkste oorzaak is dat de extra noodopvang die sinds de start van de coronacrisis was opgezet, in verschillende steden alweer wordt afgebouwd. In onder andere Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven belanden op dit moment daklozen op straat, die eerder vanwege de coronacrisis nog in aanmerking kwamen voor opvang. Zo sliepen in Amsterdam deze week daklozen op straat omdat voor de noodopvang geen nieuwe intakes worden gedaan. En in Den Haag is de noodopvang al voor een groot deel afgebouwd en werden de afgelopen week al groepjes ‘straatslapers’ onder bruggen waargenomen.

Dokters van de Wereld en Straatdokters vinden het niet humaan en medisch onverstandig om een significant aantal daklozen de komende maanden voorzieningen als stromend water, zeep, een douche en een wasmachine te ontzeggen. Daarom hebben ze aan de bel getrokken bij politiek Den Haag.


From the Sea to the City: a network calling for a fundamental change in European migration policy

This campaign brings together mayors, city representatives, civil society initiatives, social movements, unions, organisations and institutions from all over Europe and it is thought to be the first step in the process of creating a European network of cities and municipalities with the aim to advocate for an active role of cities and civil society organisations in EU decisions on migration policy.

DISCOVER MORE
JOIN THE CAMPAIGN ON FACEBOOK


Learn a language. Change a life.

NaTakallam (“we speak” in Arabic) pairs displaced persons with learners around the world for language practice over Skype. The platform offers affordable, flexible, tailored language practice with native speakers for language learners while also providing a valuable income source to displaced people in Lebanon, Argentina, Turkey, Yemen, Iraq, Burundi, Egypt, France, Brazil, Italy and Germany, plus other countries not listed here.

https://natakallam.com/


Nieuwsbrief 12, 2020

Amsterdam City Rights maakt mondkapjes voor ongedocumenteerden

Iedere ongedocumenteerden in de gemeentelijke opvang krijgt van hen twee wasbare mondkapjes. Het plan is om nu ook mondkapjes te maken voor andere Amsterdammers. Zo kunnen we iets teruggeven aan de stad. Daarnaast ligt het plan ter tafel om een kit samen te stellen waarmee mensen zelf hun mondkapje kunnen naaien. 

JIJ kunt ze ook kopen! Voor slechts €5,-! Mail naar mondkapjes@heretosupport.nlDe bestelling komt dan terecht bij de makers. De opbrengst gaat direct naar de makers. Dit is voor hen een mogelijkheid om eigen geld te verdienen, een bijdrage aan de maatschappij te leveren en te investeren in nieuw materiaal. 


United Nations Network on Migration: The COVID-19 pandemic is an opportunity to reimagine human mobility

The Secretary-General has reiterated that an effective recovery from COVID-19 requires national and global responses that include all people, if governments are to fulfil the promise of the 2030 Agenda for Sustainable Development to leave no one behind. Many States are leading the way, implementing their GCM commitments and taking action to reduce the vulnerabilities of migrants in the context of COVID-19. This has included regularising migrants, extending permits to stay and work, ensuring access to basic health services and social protections, and releasing migrants from immigration detention into community-based alternatives.  

https://www.iom.int/news/covid-19-pandemic-opportunity-reimagine-human-mobility, 2.6.20


Nieuwsbrief 11, 2020

ASKV zoekt een Project medewerker Advocacy (staatloosheid project), 24upw 1aug-31juli

Het staatloosheid project is sinds 2016 onderdeel van het ASKV. Naast de juridische en maatschappelijke begeleiding van staatlozen zonder verblijfsvergunning richt het staatloosheid project zich op een structurele verbetering van de positie van staatlozen in Nederland. Wij doen dit door middel van strategisch procederen, onderzoek, lobby en campagne.

Voor het staatloosheid project zijn op zoek naar een flexibele en hands-on ‘project medewerker advocacy’. De medewerker zal actief zijn op de verschillende onderdelen van het project en nauw samenwerken met de project coördinator op staatloosheid. De focus ligt op de directe ‘advocacy werkzaamheden’ – het behartigen van de belangen van staatlozen middels onze lobby, campagne en communicatie activiteiten. Je bent medeverantwoordelijk voor het actief aankaarten van het onderwerp staatloosheid op de politieke agenda, bij het publiek, en andere relevante stakeholders.

Reageren voor 2 juni. Meer informatie: https://askv.homerun.co/staatloosheid.


Fotoprotest tegen dakloos maken van Leidenaren zonder papieren. Doe je mee?

Meer dan 80 Leidenaren en anderen laten via een foto aan de gemeente Leiden weten dat ze het niet eens zijn met het sluiten van de Bed-, Bad-, Brood-voorziening (BBB), en al helemaal niet tijdens de coronapandemie. Vind jij ook dat niemand in deze tijd op straat mag worden gezet? Doe dan ook mee, toon solidariteit met de BBB-ers en roep de politici ter verantwoording. Maak een foto van jezelf met de hashtag #OpenBBB en verspreid die op sociale media! Stuur je foto ook even naar  0641206167 (whatsapp) of doorbraak@doorbraak.eu (mail).

Lees meer over de kwestie, en bekijk alle foto's, hier: https://www.doorbraak.eu/meer-dan-70-leidenaren-zeggen-met-een-foto-open-de-bbb-laat-ook-van-je-horen/


Noodfonds Netwerk DAK

Al ruim 70 aanvragen ontving het Noodfonds van Netwerk DAK. Bijvoorbeeld eten voor ongedocumenteerden die opeens hun schoonmaakbaantjes kwijt zijn, hulp voor sekswerkers, steun voor thuislozen die iedere dagstructuur kwijtraakten. Zo werden de mensen die echt in de knel komen snel geholpen. Ook aanvragen om op andere manieren present te zijn, zoals een koffie-fiets of partytent werden gehonoreerd.

Dien een aanvraag in als je extra kosten hebt voor noodhulp, extra kosten  voor veilige heropening van het inloophuis of om op andere manieren present te zijn. Een aanvraag indienen kan tot € 2500. Klik hier voor het aanvraagformulier.


EU: Council  considers action on "non-removable" irregular migrants

The Croatian Presidency of the Council has raised the prospect of EU measures to deal with "non-removable" irregular migrants - people who for a variety of reasons "end up in a situation of prolonged illegal stay, which can last for a number of years.

http://www.statewatch.org/news/2020/may/eu-council-unremovable-migrants.htm


Info: Regularisatie Italie

The regularisation will include agricultural workers, domestic workers and with two tracks:

1. Employers may submit an application to conclude an employment contract with a foreign national on the territory or declare an existing irregular employment relationship.

The worker must have been present in Italy before 8 March 2020 (and not left since). Or have signed a declaration of presence with the border/ local immigration police in Italy.

The worker will get a normal residence and work permit (valid for duration of work contract). This also means that if they lose their job or resign, their residence permit remains valid at least for its duration and in some cases longer, and they can look for alternative employment.

2. People whose residence permit expired since 31 October 2019 and has not been renewed or converted into another permit can apply for a temporary permit of 6 months to look for work.

The worker must have been in Italy before 8 March 2020 (and not left since) and must have carried out work in one of the sectors prior to 31 October 2019.

The application costs 160 euros and is made to the local police (questura).

Upon submission of the request, a certificate is delivered that allows the worker to stay regularly, work in the sectors mentioned, present an application to convert from job-seeker to a work permit, and enrol in the local employment offices (i.e. they do not have to wait for the application to be accepted first).

If the person can show an employment contract or remuneration and social security documents proving regular employment in one of the sectors, the temporary permit is converted into a normal residence and work permit.

The sectors are defined as:

 • agriculture, livestock and animal husbandry, fishing and aquaculture and related activities;
 • assistance to the person for themselves or for members of their family, even if they are not living together, suffering from pathologies or handicaps that limit their self-sufficiency;
 • domestic work to support family needs.

Applications have to be made between 1 June – 15 July 2020.

Complementary measures:

 • Sanctions for employing undocumented workers have been doubled.
 • Specific measures will be undertaken to address health and safety and housing conditions of workers.

Some articles:
https://www.repubblica.it/politica/2020/05/13/news/decreto_bozza_migranti-256494579/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/accordo-regolarizzazione-lavoratori-immigrati


Transnational Statement on Migrants' Struggles in Pandemic Times : Breaking Isolation, Claiming a European Residence Permit

In these months of pandemic we never stopped fighting against racism and exploitation. We are protesting the miserable life conditions in reception and detention centers, in ghettoes and camps where we are highly exposed to the risk of contagion. Many of us are refusing to go to work without protections. Others are going back to their countries. Others are refusing to become disposable workforce for companies, as established by international agreements between European and nonEU countries aimed at recruiting seasonal workers. Many of us are striking in factories and warehouses in Europe and beyond. Countries like France and Portugal are recruiting exclusively refugees or regularizing all or some of them in order to make them work in the farms; other countries are organizing charter flights for seasonal workers and special corridors for farmers and care-workers; several governments announced migrants' regularizations in order to cope with production demands.

This is not the solution for us! We do not want a paper which legalizes the right to exploit us! We want freedom of movement, freedom from institutional racism and exploitation. Our life cannot be at the mercy of the link between documents and work or family status. The global pandemic is showing that, while migrant labor is considered essential, the same doesn't hold for migrants' lives. We, migrant women and men, can be left to die in the sea or on the European borders; we can be shut in detention or reception centers; we can be fired and become illegal; we can be left on the streets without a home. But migrant labor is constantly necessary for the care of the elderly, kids and sick people; to clean houses and offices; to pick fruit and vegetables before they rot in the fields; to keep things going in factories and warehouses where the production is hastily restarting. In Europe as elsewhere States are using the pandemic to turn migrant labor into a mere instrument to save profits and to be moved wherever it is necessary and only for the time necessary. Our lives matter only if we enrich someone other than us: this is what national laws on immigration, European policies and international agreements say.

Today more than ever our struggles cannot stop at the borders and be limited to contest national laws which tie us to employers, income or family reunifications. Therefore we need to break the isolation of our struggles. We crossed the borders and we challenge them every day: we cannot be at the mercy of every single government's calculations. We have already gone on strike and protested together in France, Italy and other European countries. Today, when the EU states are negotiating to intensify the exploitation of migrant labor and the institutional racism which sustains it, it is even more urgent that we speak with one voice. For those who have been living under the blackmail of residence permit for years; for those who are still undocumented after many years; for those who will become illegal because of the pandemic; for those who have just arrived and saw their asylum application denied; for those who are fighting against borders' violence inside and outside of Europe; for those who suffered and are still suffering sexual violence in the Libyan camps and elsewhere: we claim an unconditional and unlimited European residence permit, which is not linked to family status, income and labor. Against racist policies which constantly demand us to provide essential labor whereas are lives can always be sacrificed, it is time to organize across and beyond the borders: it is time to assert out freedom against exploitation.

Collectif des Travailleurs sans papiers de Vitry/ Coordinamento Migranti Bologna
http://www.laboursolidarity.org/Transnatinal-Statement-on-Migrants?lang=en


Statement IOM and UNHCR: COVID-19 and mixed population movements: emerging dynamics, risks and opportunities

'In Europe, we can: (...)

 • Assist States to achieve quantified objectives in the field of legal opportunities to migrate or enjoy protection through refugee resettlement, easier access to family reunification, building on lessons learnt from existing programmes, effectively developing labour migration opportunities for migrants and refugees, improving labour integration through better recognition of diplomas and previous working experience, through the managed regularization of some categories of irregular workers and a more robust implementation of seasonal migrant workers schemes.'

https://www.refworld.org/docid/5ec4e2c84.html, 14.5.20


Global Survey: Migrants and refugees: How is COVID-19 affecting you?

Are you living through the COVID-19 pandemic outside your home country? A global team is trying to find out the impact of the virus on migrants and refugees so that decision-makers and NGOs can provide better support to cope with the crisis.

The Apart Together survey is coordinated by Ghent University in Belgium, together with academics in Sweden, UK, France, Denmark, Portugal, Spain, Greece, US, Netherlands and Italy. The questions mostly relate to the impact of the crisis on the social lives and mental well being of migrants, and ways of coping. The researchers say the results will be used to inform and support organizations and decision-makers on how they can better support migrants and refugees during and after the pandemic.

There are 36 questions in the survey, which take about 10-15 minutes to answer. You can leave at any time or skip questions. It can be filled out on a phone, another handheld device or a computer. It uses relatively simple language and has been translated into 32 languages. Participants have to be at least 16 years old (18 years for France).

The survey is anonymous – you are only asked to give your sex, age, where you come from and which country you are in. The data from the questionnaires will be stored or shared on secure servers and in accordance with EU privacy law.

The survey runs until May 31, 2020. You will find it on https://www.aparttogetherstudy.org/


Nieuwsbrief 10, 2020

Seguro-Utrecht: vacature sociaal-juridisch begeleider (32upw)

Seguro zet zich in voor kwetsbare ongedocumenteerden met aanmerkelijke psychische en of fysieke problemen. Om te kunnen herstellen biedt Seguro deze mensen tijdelijk een veilige leefomgeving van waaruit zij kunnen werken aan de terugkeer in de samenleving, hetzij in Nederland danwel elders. Daartoe heeft Seguro één woning beschikbaar voor vrouwen/kinderen en drie woningen voor mannen. Seguro werkt nauw samen met de gemeente Utrecht en andere organisaties die in dit veld werkzaam zijn.

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een team van professionals, bestaande uit een coördinator, casemanager, sociaal juridisch begeleider, orthopedagoog en stagiaires. Om ons kleine team weer op sterkte te brengen zoeken wij een hands-on Sociaal-Juridisch begeleider.

Reageren voor 24 mei
https://seguro-opvang.nl/vacature-sociaal-juridisch-begeleider/


STUV-Leiden is gesloten op 1 mei

https://www.stuv-leiden.nl/stuv-gesloten/


Online Training International Migration Law for NGOs

As NGO staff are often in front line of providing services to migrants and advocating for them, it is crucial that they are aware of the international legal framework guaranteeing the rights of all migrants. Such rights are often but not always enshrined in national legislation. National law must not conflict with the binding obligations accepted by States under international law. Therefore, understanding international legal frameworks relevant to migration governance is important for NGO staff. Such understanding better equips NGO staff to play a broader role within the whole of the society approach and be able to support both migrants and States of origin, transit and destination to ensure compliance with the international legal framework.

This learning program is free, available online and combines a theoretical approach to the law with concrete examples of interventions by NGOs and discussions of opportunities for more coordinated future advocacy.

https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/20200422_International%20Migration%20Law%20learning%20opportunity_FINAL.pdf


Nieuwsbrief 9, 2020

Vacature medewerker maatschappelijke hulpverlening bij ASKV (32upw)

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen.

De maatschappelijk medewerker is verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten met een maatschappelijke hulpvraag. In nauwe samenwerking met collega’s van het juridisch team geef je het begeleidingstraject vorm. Voor cliënten in de opvang van het ASKV verzorgt de medewerker met het maatschappelijk team de woonbegeleiding, alsmede de plaatsing in de opvang.

Solliciteren vóór 8 mei via sollicitatie[at]askv.nl. De eerste gespreksronde zal zijn op 12 mei.

https://www.askv.nl/nieuws/vacature-medewerker-hulpverlening-maatschappelijk/


Actie voor vrijlating uit Detentiecentrum Rotterdam

Vreemdelingen in Detentiecentrum Rotterdam zitten twintig uur op cel en uitzetten lukt nu door Corona niet, terwijl dat de wettelijke grond is van de bewaring. Eerder pleitten diverse mensenrechten- en andere organisaties al voor vrijlating.

De initiatiefnemers laten (bijna) dagelijks vanaf 13 u -15u.30, met 2 of 3 personen, rondom de gevangenis muziek horen en communiceren via een megafoon met de mensen binnen, ook als alternatief voor bezoek dat nu niet kan plaatsvinden. De mensen binnen reageren met zwaaien en het roepen van bedankjes. Geef je op om een dag mee te doen, via 06 8785 8782 of laatzevrij@maisonpaysbas.org.


Crowdfunding Migrant Domestic Workers

Door de coronacrisis zijn duizenden Migrant Domestic Workers in één keer hun werk en inkomen kwijt geraakt. Mensen worden massaal weggestuurd omdat opdrachtgevers hen 'even niet nodig hebben'. Vaak omdat zij zelf vanuit huis kunnen werken of betaald door hun werkgever even niet hoeven te werken. 
MDW kunnen nergens op terugvallen, hebben geen toegang tot sociale zekerheid en staan voor de onmogelijke opgave het hoofd boven water te houden. Veel MDW hebben nu acuut hulp nodig. Zij zijn door hun reserves heen en hebben de financiële middelen niet meer om aan eten te komen. Velen dreigen dakloos te worden. Deze crowdfundingsactie is opgezet vanuit de actieve vakbondsleden onder de MDW om de ergste nood te lenigen.

https://www.gofundme.com/f/domesticworkerssupportaidnow


Oproep Everaert Advocaten groepsprocedure naturalisatie Pardonners

Everaert Advocaten is bezig met een groepsprocedure voor naturalisatie van zogenoemde 'Pardonners'. Deze procedure is bedoeld voor iedereen met een RANOV-vergunning die wil naturaliseren maar niet over een geboorteakte en/of paspoort uit het land van herkomst kan beschikken en die wel de juiste persoonsgegevens heeft opgegeven aan IND en gemeente. Wij proberen zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan dit project zodat de kans van slagen zo groot mogelijk is.

Aanmelden voor 1 juni 2020. Voor meer informatie zie deze link.


Nieuwsbrief 8, 2020

Twee vacatures Sociaal-Juridisch medewerker bij STIL, Utrecht

STIL is een solidariteitsorganisatie voor mensen zonder verblijfsvergunning. Al ruim 20 jaar helpen we ongedocumenteerden in Nederland op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak. Wij zijn op zoek naar twee Sociaal Juridisch Medewerkers voor 22 uur per week, per 18-5-2020 en per 1-7- 2020, tot 1-3-2021, met mogelijkheid tot verlenging. Reageren voor 20april

https://www.stil-utrecht.nl/media/41332/vacature-sjm-2020docx.pdf


GREVIO database

GREVIO is the independent expert body responsible for monitoring the implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) by the Parties. The convention is based on the understanding that violence against women is a form of gender-based violence that is committed against women because they are women. It is the obligation of the state to fully address it in all its forms and to take measures to prevent violence against women, protect its victims and prosecute the perpetrators.

The HUDOC-Grevio database gives you access to all baseline evaluation reports, Government comments and Recommendations of the Committee of the Parties.

https://hudoc.grevio.coe.int/ , 3.3.20


Nieuwsbrief 7, 2020

Pharos: informatie over Corona in meerdere talen

Veel mensen in Nederland hebben behoefte aan begrijpelijke, laagdrempelige communicatie over het coronavirus. Daarom zetten we de belangrijkste adviezen en maatregelen van de overheid om naar begrijpelijke beeldtaal. Ook vertalen we de informatie in Engels, Turks, Arabisch en Tigrinya. We actualiseren en testen alle informatie voortdurend.


Kruispost: gewijzigde openingstijden

Patiënten moeten ons EERST bellen voordat ze naar de Kruispost toe komen. Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 10.00-13.00u en 19.00-21.00u telefonisch bereikbaar. We beslissen telefonisch of er een consult op Kruispost nodig is. Tel:  020-6249031


Noodfonds voor inloophuizen

Met de strenge corona maatregelen raken de meest kwetsbare mensen nog meer in de knel. Het noodfonds is gericht op hulp bij basisvoorzieningen in de coronacrisis. Dat kan zijn voor beltegoed omdat er financiële problemen zijn, voor eten omdat de voedselbank gesloten is, om extra telefoons aan te schaffen, een broodfiets of soepbus. Of om je voor te bereiden op het moment dat het inloophuis weer geleidelijk de deuren kan openen en er bijvoorbeeld een buiten terras nodig is.
Het is gaat dus om noodhulp voor inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat die extra dingen doen en waarvoor de gebruikelijke kanalen nu niet werken. Aanvragen tot €1500 worden rechtstreeks door Netwerk DAK behandeld en binnen een paar dagen volgt uitsluitsel. Kansfonds heeft toegezegd grotere aanvragen in een snelle procedure te behandelen.
Doe een aanvraag als je snel extra middelen nodig hebt!
https://netwerkdak.nl/wp-content/uploads/2020/03/DAK-Noodfonds-persbericht.pdf,


Brief Amnesty over corona

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2020/03/Amnesty-brief-aan-ministers-over-maatregelen-coronavirus-18-03-2020.pdf?x79755


Brief Meldpunt Vreemdelingendetentie over corona

https://meldpuntvreemdelingendetentie.nl/wp-content/uploads/Oproep-Tweede-Kamer-vrijlating-vreemdelingen.pdf


Portugal: verblijfsvergunningen ivm corona

Portugal regularises all immigrants who have applied for residence permit by 18 March, when the state of emergency was declared.

https://t.co/nj2zd08Zch?amp=1


EFFAT: EU moet extra zorgen voor werkers in landbouw en voedselproductie ivm corona

As a Trade Union organization representing workers along the food chain, EFFAT expresses its profound concern for the conditions of millions of workers employed in agriculture and food production. It is unfortunately well known that agricultural workers are often victims of difficult and precarious working and employment conditions across Europe. In some regions, thousands of migrant workers live segregated in deplorable housing; rudimental shelters built in isolated and overcrowded slums without water, electricity and toilets. EFFAT is deeply concerned about the considerable risk of those informal settlements becoming hotspots for the COVID-19 pandemic.

https://www.effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-Workers-in-agriculture-and-food-production-deserve-better-protection-final.pdf, 24mrt20


CPT: Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic

Whilst acknowledging the clear imperative to take firm action to combat COVID-19, the CPT must remind all actors of the absolute nature of the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment.

https://rm.coe.int/16809cfa4b, 20mrt20


Mensenrechtencommissaris Raad van Europa: immigration detention and corona

The Human Rights Commissioner calls on member States to  release migrants in detention to the maximum extent possible, prioritising the most vulnerable and children (unaccompanied and with their families). She also calls on states to refrain from issuing new detention orders and to ensure that those released from detention are given appropriate access to accommodation and basic services. 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues, 26.3.20


Bridge Radio: SEND US YOUR DEMANDS, STATEMENTS AND EXPERIENCES

Now with the coronavirus many people across Europe and beyond are placed in isolation and are experiencing shortage of hygienic materials for prevention of the virus. However for many people this is an everyday reality. People in the asylum camp and migrant detentions centers, have been stuck for many years without neither the freedom to move nor to stay. And people living on the streets because of insufficient housing possibilities for migrants are in even more severe risk of getting sick now.

We want to collect statements, experiences and demands from different people living in the asylum camps and precarious housing across Europe which we will publish as a radio program.

Send us your statement as a voice-message to the Bridge Radio Facebook site. You can choose to respond to the following questions:

 • What are your experiences during the corona-virus?
 • How is the lock-down of society affecting you?
 • What are the facilities to prevent getting sick in the place that you live?
 • If you live in a camp/center: How is your experience of being isolated in the camp during the times of the corona-virus?
 • How can we keep organizing in responsible ways and support each other to stay safe during this virus?
 • What are your demands/ changes you want related to the current virus outbreak - and beyond?

https://www.facebook.com/TheBridgeRadioDK


Nieuwsbrief 6, 2020

Vacature bij Vluchtelingen in de Knel te Eindhoven: Coördinerend leidinggevende (24-32 upw)

Wil je je inzetten voor afgewezen vluchtelingen in Eindhoven? Geef je graag leiding en vind je het interessant om beleid uit te zetten? Dan zijn we op zoek naar jou! Een van onze twee coördinatoren gaat met pensioen en daarom zijn we op zoek naar een vervanger.

Sollicitaties tot 23 maart 2020.
https://www.vluchtelingenindeknel.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/vacature-clt-1.pdf


Vacature bij ASKV Amsterdam: communicatie medewerker (32upw)

Je primaire taak is het verzorgen van de externe communicatie voor het ASKV, met name op social media en bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van onze communicatiestrategie. Je bent verantwoordelijk voor de communicatieplanning en totstandkoming van campagne-communicatiemiddelen. Daarnaast heb je een leidende rol in de publieksactiviteiten.

Solliciteren voor woensdag 18 maart.
https://www.askv.nl/nieuws/vacature-communicatie-medewerker/


HUDOC-GREVIO database

The Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) is the independent body responsible for monitoring the implementation of the Istanbul Convention. The database provides access to, inter alia, baseline evaluation country reports, which highlight positive initiatives and provide recommendations to improve the situation of women facing violence.

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/launch-of-the-udoc-grevio-database, 3.3.20


PICUM, La Strada International and Victim Support Europe :  support and compensation needed for migrant workers who experience violence and exploitation.

There is a need for firewalls to be implemented between reporting mechanisms and immigration enforcement, so people will feel safe reporting crimes or labour rights violations. More in our blog.

https://picum.org/what-a-way-to-make-a-living-the-urgent-need-to-create-complaints-mechanisms-that-work-for-all-workers/, 17.2.20


Nieuwsbrief 5, 2020

Vacature bij STIL: opvangcoordinator, 24upw

Het werken met particuliere gastadressen voor mensen die (tijdelijk) nergens anders terecht kunnen, is kenmerkend voor STIL en het succes waarmee we dit al meer dan 20 jaar doen is uniek.

Om het werken met particuliere opvang nieuw leven in te blazen, zijn we per direct op zoek naar een opvangcoördinator voor 24 uur per week tot 1 maart 2021. We streven naar de mogelijkheid tot verlenging, maar dit hangt vooralsnog af van verdere fondsenwerving.

Reageren voor 23 maart.
https://www.stil-utrecht.nl/media/41081/vacature-opvangcoordinator.pdf


Dokters van de Wereld: petitie voor opvang voor iedereen

Wie niet zeker is van goede opvang, is aan het overleven, dag tot dag, en denkt niet eens aan terugkeer of vertrek. De tijd van dralen is voorbij, de nood is hoog en het Rijk aan zet. Opvang en gezondheid zijn mensenrechten, waar je ook vandaan komt. Daar mag je, volgens onze eigen rechters, geen extra voorwaarden aan stellen.

Kabinet, biedt nú geld voor hulp waar daklozen morgen iets aan hebben. Voor opvang, overdag en ’s nachts, en ongeacht het jaargetij. Help praktische drempels te verlagen, biedt meer bedden, of een opslagplek voor spullen. Teken de petitie.


Dublinoverdrachten naar Italië vanwege uitbraak Corona-virus opgeschort?

VluchtelingenWerk is van mening dat de IND geen asielzoekers zou moeten overdragen naar gebieden waar het Coronavirus zich naartoe heeft verspreid. De adviezen van het RIVM en de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn daarbij leidend. Voor Italië geldt nu een negatief reisadvies. Van Dublinoverdrachten naar Italië mag dan ook geen sprake zijn

vluchtweb, 27.2.20


Petitie tegen Frontex ivm boete voor opvragen informatie

Frontex, de Europese kustwacht die vluchtelingen moet tegenhouden, heeft een rekening van 24.000 euro gestuurd naar 2 activisten die via een juridische procedure probeerden meer informatie te krijgen over de methoden van Frontex. Een groot aantal NGO's, waaronder Vredesbeweging Pais en Stop Wapenhandel, steunt de activisten met een verklaring.

 Ook personen kunnen de petitie ondertekenen.


Nieuwsbrief 4, 2020

RvR - Beleidswijziging toevoeging Dublin zaken die in een tweede asielaanvraag inhoudelijk worden behandeld

De Raad voor Rechtsbijstand voert een wijziging door in het beleid voor asielzoekers die een tweede asielverzoek indienen, nadat hun eerste asielverzoek op basis van het Dublinverdrag buiten behandeling is gesteld. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op die buiten behandeling gestelde asielverzoeken die tijdens het tweede asielverzoek voor de eerste keer inhoudelijk worden beoordeeld. Met de wijziging zorgt de Raad ervoor dat dit type zaken wordt vergoed als een eerste (inhoudelijke) aanvraag en niet langer als een tweede en volgende aanvraag.

Directe aanleiding voor de wijziging is een advies van de Landelijke adviescommissie asiel en vreemdelingenbewaring (Larav) aan de Raad. De Raad heeft bij zijn keuze ook als argument laten meewegen dat de IND dit type zaken ook behandelt als een inhoudelijke aanvraag.
De beleidswijziging geldt voor toevoegingen aangevraagd op of na 15 januari 2020 en toevoegingen afgegeven op of na 15 januari 2020 door RvR Legal Aid.

https://www.rvr.org/nieuws/2020/januari/beleidswijziging-dublin-zaken-die-in-een-tweede-asielaanvraag-inhoudelijk-worden-behandeld.html, 13.1.20


Info: stoppen toeslagen hoofdpersoon bij Chavez-aanvraag partner?

Personen die gebruik maken van de zogenoemde 'Chavez-route' krijgen in Nederland bij de aanvraag voor verblijfsvergunning 'Toetsing EU-recht' verblijfscode 30 toegekend. Volgens de Belastingdienst heeft iedereen met verblijfscode 30 een verzekeringsplicht. Maar Zorgverzekeraars kunnen de aanvraag zorgverzekering weigeren als ze twijfelen aan het verblijfsrecht. Dat kunnen ze doen zolang er nog geen verblijfsvergunning is afgegeven.

Toch stopt de Belastingdienst de zorgtoeslag van de toeslagpartner (omdat de inwonende geen zorgverzekering heeft). Zijn er meer die hier tegenaan lopen? Waarom kiest de Belastingdient voor deze aan pak, en kan het niet anders?

Bekijk en reageer op de discussie: https://bdt.pleio.nl/discussion/view/55320590/stoppen-zorgtoeslag-toeslagpartner-bij-aanvraag-verblijf-ogv-chavez-arrest


Vacature Juridisch medewerker ex-amateam Utrecht, 24-28upw

Het ex-amateam is gevestigd in Utrecht en begeleidt ex-ama’s, alleenstaande minderjarige asielzoekers die inmiddels boven de 18 zijn (en hun eventuele kinderen). De begeleiding vindt plaats vanuit een laagdrempelige setting met aandacht voor de toekomst, financiën, psychosociale problematiek, zelfredzaamheid en sociale binding.

In deze functie biedt je individuele ondersteuning en advies aan vreemdelingen waarbij de aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen en die in Utrecht verblijven. Je informeert over toegang tot basisvoorzieningen en rechtspositie in Nederland. Samen met cliënt onderzoek je de verblijfsmogelijkheden in Nederland. Je houdt hierbij rekening met de hulpvraag en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Daarnaast ondersteun je de andere medewerkers in het team met betrekking tot de juridische begeleiding middels het maken van begeleidingsplannen, het bijhouden van beleidswijzigingen en het geven van advies.

Gaat het om jongeren met een vergunning dan bied je ondersteuning bij gezinshereniging en help je bij aanvragen voor de omzetting of verlenging van de vergunning en naturalisatie.

Verder denk je mee over kansen voor de organisatie en implementeer je vastgesteld beleid.

Reageren vóór 24 februari. Gesprekken zullen ws plaatsvinden op maandag 2 maart.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vacatures/juridisch-medewerker-ex-amateam-mv-voor-24-28-uur-week-locatie-utrecht


Vacature Juridisch consulent voor ongedocumenteerden Amsterdam, 32upw

Het juridisch team ongedocumenteerden biedt individuele ondersteuning en advies aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning in Amsterdam. We informeren over toegang tot basisvoorzieningen en rechtspositie in Nederland. Samen met cliënt onderzoeken we de verblijfsmogelijkheden in Nederland. We houden hierbij rekening met de hulpvraag en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt.
In veel gevallen zal het gaan om het verkrijgen van een asielvergunning, maar het kan ook zijn dat een vergunning op andere gronden wordt verkregen. Voor sommige cliënten zijn er geen mogelijkheden om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Om dit onderzoek naar de verblijfsmogelijkheden goed te kunnen volbrengen, werken we nauw samen met advocaten en andere betrokken hulporganisaties en ketenpartners. 

Reageren voor 16 februari.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vacatures/juridisch-consulent-voor-ongedocumenteerden-32-uur-pw-locatie-amsterdam


Opdracht: consultant vreemdelingenbewaring minderjarigen, 10 dagen in mrt-apr2020

In Nederland worden vreemdelingenkinderen in bewaring gesteld als onderdeel van de asielprocedure. Dit gebeurt ten behoeve van gedwongen uitzetting, en – in mindere mate – ook in de vorm van grensdetentie bij binnenkomst in Nederland. In 2018 ging het om in totaal 210 kinderen.

UNICEF Nederland vindt dit zorgelijk, omdat detentie schadelijke effecten heeft op kinderen en er geen bewezen impact is op terugkeercijfers. Omdat vluchtelingen- en migrantenkinderen extra kwetsbaar zijn, hebben overheden volgens het VN-Kinderrechtenverdrag (art. 22) de verantwoordelijkheid deze kinderen extra goed te beschermen.

Er bestaan in andere landen, binnen en buiten Europa, succesvolle alternatieven voor vreemdelingendetentie. UNICEF zoekt een consultant voor het in kaart brengen van (bestaande) succesvolle alternatieven voor vreemdelingendetentie voor kinderen, voor zowel alleenreizende kinderen als kinderen in gezinnen, door het bundelen van deze informatie in een kort rapport.

Reageren voor maandag 24 februari 2020.
https://www.unicef.nl/over-unicef/vacatures/consultant-alternatieven-voor-vreemdelingendetentie-van-kinderen-in-nederland


Noorwegen: Pardon voor oudere langdurig ongedocumenteerden

On 19 December the Norwegian government agreed to a one-time amnesty for Norway’s ‘unreturnable’ failed asylum seekers (unable to be deported to their country of origin due to safety concerns but rejected for asylum). However, the proposed Norwegian law  is particularly restrictive. Firstly, it is a ‘one-shot’ programme, with a deadline for applications (in this case the end of 2021), as opposed to a scheme administered on a rolling basis. Then the scheme has numerous complicated qualifiers – eg, applicants must have been in Norway for over 16 years, and to have by 2021 a combined age plus years of residency in Norway that exceeds 65 (eg, 20 years in Norway and an age of 46, or 35 years of age and have been in Norway for 30 years). The scheme does not include anyone who has a criminal conviction, excluding violations to the immigration act (by the refusal to leave Norway).

http://www.irr.org.uk/news/finding-a-voice-news-from-europes-frontline-migrant-struggles/


Nieuwsbrief 3, 2020

VW Den Bosch: vacature vrijwillige juridisch begeleider ongedocumenteerden

Je bent in deze functie verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van asielzoekers waaraan geen verblijfsvergunning verleend wordt. De werkzaamheden bestaan uit dossieronderzoek voor aanknopingspunten voor kansrijke, nieuwe procedures.

Als je kansen ziet dan begeleid je de cliënt richting de nieuwe procedure. Je werkt dan samen met advocaten en andere specialisten. Als je geen kansen ziet, begeleid je jouw cliënt bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief. Goed kunnen luisteren is voor deze functie, waarbij de toekomst van de cliënt centraal staat, van groot belang. Je werkt systematisch en doelgericht, zowel zelfstandig als in teamverband. Als begeleider ben je betrokken én nuchter en heb je een respectvolle houding naar je cliënt.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/vacatures/juridisch-begeleider-ongedocumenteerden-vrijwilliger


Nieuwsbrief 2, 2020

IND: pasfoto's bij alle aanvragen

Vanaf 1 januari 2020 moet een vreemdeling bij elke aanvraag naar een IND-loket voor het maken van een pasfoto. Soms worden ook vingerafdrukken afgenomen, afhankelijk van de situatie.

De fotokaart kan alleen nog maar gebruikt worden voor kinderen jonger dan 1 jaar oud.

https://ind.nl/paginas/afspraak-afnemen-biometrie.aspx


Comensha: verzoek om informatie over slachtoffers mensenhandel met Dublinclaim

Heb je cliënten gehad die zijn uitgezet naar Italië? Hoe is dat gegaan? Heb je gehoord of cliënt goed is aangekomen? Of heb je alleen maar cliënten die MOB zijn gegaan? Hebben cliënten op de wachtlijst voor intake/aangifte in Nederland alsnog aangifte kunnen doen?

Graag melden bij Comensha: Sandra van den Berg via s.vandenberg@comensha.nl


NVVB: Vertalingen en legalisatie

Een groot aantal openbare documenten die worden afgegeven in de lidstaten van de EU zijn voortaan vrijgesteld van legalisatie. Het is echter niet helemaal duidelijk of beëdigde vertalingen, die betrekking hebben op een document dat vrijgesteld is van legalisatie, zélf ook vrijgesteld zijn van legalisatie.
De NVVB adviseert om legalisatie van vertalingen niet langer te vragen, wanneer er niet getwijfeld wordt aan de authenticiteit van de vertaling.

https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/vertalingen-en-legalisatie/, 18.12.19


Internetconsultatie wijziging Wet Arbeid Vreemdelingen

Momenteel worden er relatief weinig vergunningen verleend na de reguliere aanvraag-procedure. Daarom wordt de dwingende afwijzingsgrond onvoldoende inspanningen door de werkgever (art. 8 lid 1 onder c Wav) omgezet in een facultatieve afwijzingsgrond. Voorts komt er een mogelijkheid een twv voor ten hoogste drie jaar te verlenen (wijziging art. 11 Wav).
Verder bevat de herziening twee maatregelen: de verplichting voor de werkgever om het loon maandelijks, giraal te betalen (wijziging art. 9 lid 1 onder h en art. 11a Wav) en de facultatieve afwijzingsgrond indien een werkgever geen economische activiteiten (meer) heeft (toevoeging art. 9 lid 1 onder i en art. 10 aanhef en onder e).
De herziening van de BuWav ziet oa op de mogelijkheid een twv voor twee jaar te verlenen.

Reageren voor 9 februari
https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingwetarbeidvreemdelingen


Nieuwsbrief 1, 2020

Vacature Teamleider Juridisch bij Vluchtelingenwerk Eindhoven, 32upw

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het coördineren van het Vreemdelingen Informatie Punt (VIP). Het VIP geeft vreemdelingen van binnen en buiten de Europese Unie gratis informatie en advies op het gebied van regulier én Europees verblijfsrecht. Bijvoorbeeld over zaken als inburgering, naturalisatie, vreemdelingenrecht en Europees recht in brede zin. Je hebt hiervoor contact met diverse partijen zoals het Juridisch Loket, de Vreemdelingenpolitie en advocaten.

Daarnaast organiseer je informatiebijeenkomsten over verschillende thema's m.b.t. het verblijfsrecht.  Je werft, selecteert en leidt nieuwe vrijwilligers op, waarbij je hun behoeften inventariseert en optimaal gebruik maakt van hun talenten. Ook lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het lokale beleid. Hiervoor signaleer je relevante maatschappelijke ontwikkelingen en breng je de wensen, behoeften en problemen van de vreemdelingen in kaart. Dit communiceer je met de regiomanager. En, ‘last but not least’, je behartigt natuurlijk de belangen van vreemdelingen! Zowel bij overheden, instellingen als maatschappelijke organisaties ben jij het aanspreekpunt.

Solliciteren voor 8 januari.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/vacatures/teamleider-juridisch-32-uur-pw-eindhoven


Nieuwsbrief 26, 2019

Vacature ASKV : Medewerker intakes (32 upw)

De medewerker intake is verantwoordelijk voor de intakes van nieuwe ongedocumenteerden bij het ASKV, met een juridische en een maatschappelijke hulpvraag. In nauwe samenwerking met collega’s van het maatschappelijk en het juridisch team geef je de intakes vorm. Dit zijn intakes zowel binnen de LVV (Lokale Vreemdelingen Voorziening) als daar buiten. Je vraagt de dossiers op van mensen die bij het ASKV op intake zijn gekomen, screent deze en indien iemand cliënt wordt verwijs je intern door naar het maatschappelijk en juridisch team.

Start 1 maart 2020, jaarcontract, met uitzicht op verlenging. Stuur een motivatiebrief en CV voor 8 januari 2020 naar sollicitatie[ad]askv.nl. De gespreksronde zal plaatsvinden op 13 januari 2020.

https://www.askv.nl/nieuws/vacature-askv-medewerker-intakes/


Vacature Regenboog Groep: Projectleider ‘Perspectief voor oudere ongedocumenteerde stad- en landgenoten’, 16upw, 2jr

De Regenboog Groep zet zich in voor dak- en thuislozen, mensen met een verslaving, niet-
rechthebbenden, ongedocumenteerden, statenlozen en mensen met psychiatrische problemen. Op 1 januari 2020 start de afdeling Hulpverlening met een nieuw project, met als doel om oudere
ongedocumenteerden en statenlozen (> 50 jaar en minimaal 20 jaar in Nederland) toegang tot reguliere zorg, huisvesting en inkomen te bieden. Voor dit project zoeken we een Projectleider
Kernwoorden: inventief, vasthoudend, verbindend, resultaatgericht, accuraat, communicatief sterk.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Michael Sprokkereef, Programmacoördinator Hulpverlening: 06-10331543. Sollicitaties met CV kunt tot 13 januari, 12.00 uur richten aan De Regenboog Groep, t.a.v. Leo de Kam, sollicitatie@deregenboog.org of Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam. Gesprekken vinden plaats op 24 januari.

https://www.deregenboog.org/sites/default/files/191216_vacature_projectleider_oudere_ongedocumenteerden.pdf


Spreekuur Fabel-Leiden op maandag en woensdagmiddag

De Fabel van de illegaal steunt mensen zonder verblijfsverguning, die verblijven in Leiden of omgeving Leiden. Wij helpen met toegang tot de medische zorg en juridisch advies.
Vanaf 1 december 2019 heeft de Fabel van de illegaal elke maandag en woensdag inloopspreekuur. De mensen kunnen tussen 13:00 tot 16:00 bij ons langskomen. Er is geen afspraak vereist. Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij gesloten.
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.defabel.eu.


Petitie - Voor het recht van ieder mens op goede zorg

Sinds 2012 moet een patiënt die de Nederlandse taal niet optimaal beheerst zelf iemand meenemen om te vertalen. Terwijl er maar liefst 2,5 miljoen mensen in ons land leven die een andere taal als moedertaal hebben! Velen van hen zijn nu afhankelijk van een familielid of bekende die meekomt om te vertalen, wat risico’s met zich meebrengt voor de arts én voor de patiënt. Bovendien is het een aantasting van de privacy van de patiënt.

Iedereen heeft recht op goede zorg, dat is een mensenrecht. Voor vele vluchtelingen, studenten, arbeids- en kennismigranten en hun kinderen is goede zorg nu dus niet vanzelfsprekend. Zorgverleners zijn vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor “tijdig overleggen, en de patiënt uitnodigen vragen te stellen”. Dat kan niet zonder toegang tot tolken. Een oplossing is dan ook in ieders belang.

https://actie.degoedezaak.org/petitions/taalbarrieres-in-de-zorg-maak-ze-bespreekbaar


Contact gezocht: amv’s uit Congo, Angola, Iran, Ethiopie, Eritrea die tussen 1990-2010 naar NL kwamen

Onderzoekers vanuit de Universiteit Groningen willen weten hoe het amv’s uit deze herkomstlanden gaat en hoe zij terugkijken op de opvang en begeleiding.

We hopen op 10 – 15 respondenten per groep). Interviews vinden plaats op een door de respondent verkozen locatie. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk behandeld, werken we met een informed consent en kunnen betrokkenen op ieder gewenst moment het gesprek beëindigen of vragen niet beantwoorden.

Om de respondenten niet onnodig te belasten zal geen informatie worden gevraagd over de vlucht (maar uiteraard luisteren we als die vanzelf naar voren komt). Iedere respondent zal enkele dagen na het interview worden gebeld om te horen hoe het gaat.

De interviews zullen in januari en februari worden gehouden. 


IOM : Return and Reintegration Platform

The Return and Reintegration Platform is intended to share knowledge, expertise and lessons learnt among practitioners in host, transit and origin countries. Users will be able to take part in online discussions with peers through thematic groups, attend online courses and webinars, share resources and publications and showcase flagship initiatives. The Platform works as a depository of knowledge, gathering relevant publications and resources on return and reintegration in one place. The Platform also proposes a collection of articles about news, events and stories from the field as well as initiatives related to the Knowledge Management Hub.

https://returnandreintegration.iom.int/en (press release here).


Nieuwsbrief 25, 2019

Petitie voor Daniel

Een in Nederland geboren en getogen Dominicaanse jongen, die nu, 19 jaar oud, dreigt te worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, terwijl hij hier zijn hele leven heeft gewoond en naar school is gegaan.

https://www.petities.com/dit_is_voor_daniel


Vacature Vluchtelingenwerk Pauluskerk, 16upw

Vanuit verbinding weet je contact te leggen met de bezoekers en stimuleer je hen tot participatie. In de begeleiding wordt nadrukkelijk accent gelegd op een langdurig perspectief in het bestaan en wordt er nadruk gelegd op de ontwikkeling, ontplooiing en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Hierbij wordt samengewerkt met andere disciplines binnen de Pauluskerk, zoals de coördinator ‘arbeid, opleidingen en dagbesteding’ en andere de hulpverlening. Verbindend kunnen werken en goede communicatieve eigenschappen zijn dus noodzaak. Vluchtelingenwerk Pauluskerk werkt volgens het
8-fasenmodel en biedt bezoekers wanneer van toepassing een trajectplan aan. Tevens draag je enige verantwoordelijkheid voor toegewezen budgetten en de financiële administratie ervan.

Reageren voor 11 december

https://www.indeed.nl/vacature-bekijken?cmp=Stichting-Diaconaal-Centrum-Pauluskerk&t=Medewerker+Vluchtelingenwerk&jk=ddc27b61c3736078&vjs=3


Vacatures Trajectbegeleider (24upw) en SPV'ers voor MOO ASKV

Het MOO is een opvangproject voor afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden, die vanwege ernstige psychische problemen (soms tijdelijk) niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Het MOO begeleidt cliënten bij een herhaald asielverzoek, een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden, een artikel 64 aanvraag (uitstel van vertrek) of terugkeer. Tijdens de voorbereiding van een aanvraag wordt tijdelijk opvang geboden, worden cliënten begeleid naar passende hulpverlening en krijgen ze juridische ondersteuning. Wij zoeken met ingang van 1 februari 2020 een trajectbegeleider voor 24 upw.

Een motivatie en CV kun je tot uiterlijk vrijdag 3 januari 2020 sturen naar: sollicitatie@askv.nl o.v.v. vacature MOO.

Ook zoekt het ASKV/MOO met ingang van 1 februari of zo snel mogelijk HBO-verpleegkundigen / SPV ers. Deze functies zijn voor 32/36 uur per week en betreffen de nog te starten 24-uursopvang van het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO).

Zie voor alle vacatures: https://www.askv.nl/kom-in-actie/vacatures


Groepsprocedure Naturalisatie Pardonners zonder documenten

Deze procedure is bedoeld voor mensen die een RANOV-vergunning hebben, maar niet kunnen naturaliseren omdat ze geen paspoort en/of geboorteakte kunnen krijgen (niet voor mensen die een verkeerde identiteit opgaven, neem daarvoor contact op met diels@everaert.nl)

Als je mee wil doen, moet je vóór 1 maart 2020 de vragenlijst invullen. Je moet daarna zelf vóór 1 september 2020 een naturalisatieverzoek indienen. Ook zonder alle documenten moet de gemeente dit in behandeling nemen. Als de IND de naturalisatie weigert, gaat kantoor Everaert in bezwaar en eventueel (hoger) beroep. De aanvraag naturalisatie kost geld, de advocaten werken op toevoegingsbasis.

Om te kunnen deelnemen moet je ook de volgende documenten sturen naar ranov@everaert.nl :

 • kopie van uw huidige verblijfsdocument, voor-en achterzijde
 • kopie van uw eerste verblijfsdocument, voor-en achterzijde
 • als u al eerder een naturalisatieverzoek heeft ingediend en dit verzoek is afgewezen: kopie van het besluit van de IND

https://www.everaert.nl/nl/nieuws/21-nieuws-particulieren-nl/1045-naturalisatie-zonder-papieren-groepsprocedure


Nieuwsbrief 24, 2019

Twee vacatures bij STIL-Utrecht

Sociaal Juridisch Medewerker (20upw, reageren voor 5dec) en Sociaal Juridisch Coördinator (28upw, reageren voor 11dec)

Meer info: https://www.stil-utrecht.nl/vacatures


Crowdfunding boek 'Stil Leven'.

STIL-Utrecht maakte afgelopen jaar portretten van ongedocumenteerden in woord en beeld. Het idee hierachter is het zichtbaar maken van de mensen achter de cijfers en regels die het debat rond (opvang van) ongedocumenteerden domineren, om zo een bijdrage te leveren aan een menselijker karakter van debat en beleid.

Die portretten bundelen we nu in een boek. Hiervoor hebben we een crowdfunding opgezet.

Meer informatie : www.stil-utrecht.nl/boek-stil-leven-bestel-nu


Nieuwsbrief 23, 2019

ASKV, UNHCR, ISI: Petitie om staatloosheid te beëindigen

Wij roepen de overheid op om een einde te maken aan staatloosheid in Nederland. Vind jij ook dat ieder mens in Nederland een nationaliteit verdient? Teken dan de petitie.


Vacatures bij ASKV/ MOO: verpleegkundigen, adminstratief medewerker, trajectbegeleiders…

Het MOO is een opvangproject in Amsterdam voor afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden die vanwege ernstige psychische problemen (soms tijdelijk) niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Het MOO begeleidt hen bij een herhaald asielverzoek, een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden, een artikel 64 aanvraag (uitstel van vertrek) of terugkeer. Intussen wordt tijdelijk opvang geboden, worden cliënten begeleid naar passende hulpverlening en krijgen ze juridische ondersteuning.

Voor een groep van twintig cliënten met ernstige chronische psychiatrische en/of somatische problematiek wordt met ingang van 1 januari 2020 in Amsterdam Noord gestart met een nieuwe vorm van 24-uurs huisvesting en begeleiding (MOO-Intensief). Voor deze opvang zoeken wij per 1 januari 2020 diverse nieuwe medewerkers.

Reageren voor 17 november. Zie hier.


Stichting Gave Moeder en Kind-weekend, 13-15 dec

Een weekend voor alleenstaande asielzoekersmoeders en hun jonge kinderen t/m 8 jaar. We bieden een gevarieerd programma ter ontspanning. Er zijn sprekers, creatieve workshops en we hebben een beauty- en verwenmiddag met schoonheidsspecialistes en masseuzes die de vrouwen een gezichtsbehandeling/massage geven. Voor de kinderen is er een leuk eigen programma, met o.a. een theatervoorstelling.

Het weekend is christelijk van identiteit, maar de helft van de deelnemende vrouwen is moslim of niet-christen. Onze ervaring is dat zij zich welkom en geaccepteerd voelen op het weekend.

De kosten bedragen 15 euro per gezin. Klik hier voor meer informatie.


Nieuwsbrief 22, 2019

SAMAH helpdesk weer open

De SAMAH helpdesk is weer geopend! Zowel jongeren zelf, als professionals en vrijwilligers die met jonge alleenstaande vluchtelingen werken, kunnen bij de helpdesk terecht met vragen of een beroep doen op de expertise van de medewerkers/ervaringsdeskundigen van SAMAH. 

SAMAH helpdesk


Nieuwe consultatie : Wet, houdende regels betreffende de regulering van sekswerk.

Volgens dit wetsvoorstel komt er een wettelijke, uniforme vergunningplicht voor alle prostituees en exploitanten van seksbedrijven om de seksbranche te reguleren en misstanden tegen te gaan. Prostituees zonder vergunning zijn in overtreding. Dit geldt ook voor exploitanten die een seksbedrijf leiden zonder de juiste papieren. Klanten en faciliteerders van illegale prostitutie zijn strafbaar. Via de consultatie kunt u uw mening over dit wetsvoorstel geven.

Open consultatie


PICUM Campaign: Doing What’s Best for Children in Migration

This campaign advocates for migration policies and practices that result in durable solutions that are in the best interest for children in migration. The page brings together the different PICUM resources related to durable solutions, best interest procedures and child rights in return.

www.picum.org/durable-solutions


Nieuwsbrief 20, 2019

Dokters van de Wereld: gratis anticonceptie; en oproep naar politici

Dokters van de Wereld verstrekt aan 100 kwetsbare vrouwen kosteloos een spiraaltje of hormoonstaafje. Dit omdat wij vinden dat een kleine portemonnee geen drempel mag zijn in de toegang tot anticonceptie en de gewenste vorm van anticonceptie. Aanmelden tot 15 oktober.

Info: https://doktersvandewereld.org/campagnes/anticonceptie/

Onderschrijf de oproep naar politieke partijen dat anticonceptie toegankelijk moet zijn voor iedereen: doktersvandewereld.org/anticonceptie


Twee vacatures bij ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen: coördinator MOO-Basis, en kwartiermaker / coördinator MOO-intensief (beide 32upw, miv 1 november)

Het MOO is een opvangproject voor afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden die vanwege ernstige psychische problemen (soms tijdelijk) niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. De 10 medewerkers van het MOO begeleiden met hulp van vrijwilligers en stagiair(e)s circa 60 cliënten. Tijdens de voorbereiding van een aanvraag wordt tijdelijk opvang geboden, worden cliënten begeleid naar passende hulpverlening en krijgen ze juridische en maatschappelijke ondersteuning.

MOO-Intensief is een nieuw project voor een groep van twintig cliënten met ernstige, chronische psychiatrische en / of somatische problematiek. Hiervoor zoeken we zo spoedig mogelijk een kwartiermaker / coördinator. Deze wordt ook betrokken bij het opzetten van het nieuwe team voor MOO-intensief, dat uit 8-10 mensen zal bestaan.

Reageren voor 6 oktober via: sollicitatie[ad]askv.nl
https://www.askv.nl/nieuws/twee-vactures-coordinator-van-het-moo-basis-kwartiermaker-coordinator-moo-intensief/


Einde vrouwen-eetcafe Amsterdam

De Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning is gestopt met het maandelijkse eetcafé. De activiteiten vand e Steungroep kunt u vinden op hun site: www.svzv.nl


Nieuwsbrief 19, 2019

Vacature coördinator Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS), 32 upw

Het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) startte in 2005 met als doel ondersteuning voor mensen zonder verblijfspapieren in de regio Rotterdam. Het ROS werkt vanuit het standpunt dat ieder mens dezelfde basisrechten heeft, zoals onderdak, middelen voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Bovendien heeft iedereen het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontplooien. Nu het ROS is uitgegroeid tot een organisatie met 9 medewerkers en rond de 25 vrijwilligers, heeft het bestuur het besluit genomen om een coördinator aan te stellen.

Meer informatie over de vacature hier, reageren voor 7 oktober


Vacature: Coördinator Dagopvang bij Villa Vrede Utrecht, 28 upw, reageren tot 19sept

De coördinator is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Villa Vrede. Allereerst moet je er zijn voor onze bezoekers en heb je oog voor hetgeen van belang is om een open huis te creëren, waar iedere bezoeker en vrijwilliger zich welkom voelt. Je coördineert het bestaande activiteitenprogramma en ontwikkelt in samenwerking met bezoekers, collega’s en vrijwilligers nieuwe activiteiten en programma onderdelen. Je houdt je samen met twee collega’s bezig met het werven, behouden en aansturen van het vrijwilligersteam. Je onderhoudt contacten met de doelgroep, fondsen, kerken en sponsoren en de buurt. Daarnaast heb je als coördinator contact met de gemeente en de andere relevante instellingen in Utrecht die ongedocumenteerden opvangen en ondersteunen. Het Utrechtse netwerk onderhouden en effectief benutten is van belang. Je ontwikkelt beleid en bent tegelijk ook praktisch bezig met alles wat er bij Villa Vrede komt kijken. Of het nu om de financiën gaat of om het beheer van het gebouw.

http://www.villavrede.nl/wp-content/uploads/2019/09/Vacature-co%C3%B6rdinator-Villa-Vrede.pdf


Ambtenaren speuren naar ‘schijnouders’ die baby's erkennen voor verblijfspapieren

Beroepsvereniging NVVB waarschuwt gemeenteambtenaren alert te zijn op schijnerkenningen. Dat is het erkennen van een kind – al dan niet tegen betaling – met het doel een verblijfs-vergunning te krijgen voor een van de ­ouders. Dat gebeurt mogelijk enkele tientallen keren per jaar, schat strategisch adviseur Ronald Zijlstra van de NVVB. 

Sinds 2017 (het Chavez-arrest) is het aantal aanvragen voor een verblijfsvergunning bij Nederlands kind explosief gestegen tot ongeveer driehonderd per maand, blijkt uit cijfers van de immigratiedienst IND. Aanwijzingen voor schijnerkenningen zijn volgens Zijlstra bijvoorbeeld dat een vader en moeder niet samenwonen, bepaalde gegevens van elkaar niet kennen of dat ze elkaars taal niet spreken. Inmiddels is er een Multidisciplinair Team Schijnerkenning actief – een samenwerking tussen politie, justitie, de IND en de NVVB – dat poogt ambtenaren alert te maken op dit fenomeen.

Hoe vaak schijnerkenningen voorkomen is niet bekend. De NVVB adviseert gemeenten om de ouders een verklaring te laten tekenen bij de erkenning van een kind, dat het doel van de erkenning niet zuiver verblijfsrechtelijk is. Als later toch sprake blijkt van een schijnerkenning, kan het OM ouders eventueel vervolgen voor valsheid in geschrifte.

https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/ambtenaren-speuren-naar-schijnouders-die-babys-erk/, 4.9.19


Nieuwsbrief 18, 2019

Internetconsultatie: Conceptbesluit wijziging Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

Deze internetconsultatieversie ziet op een viertal wijzigingen van het Besluit uitvoering Wav. Vreemdelingen die een verblijfsvergunning bepaalde tijd hebben als familie- of gezinslid van een zelfstandige, krijgen voortaan de aantekening arbeid vrij toegestaan. Niet langer vrij toegestaan is arbeid voor de vreemdeling, en daarvan afhankelijke gezinsleden, die op tijdelijke humanitaire gronden in Nederland verblijft, van wie het doel van het verblijf verband houdt met de terminale fase van een ziekte van die vreemdeling. Voorts wordt arbeid vrij toegestaan voor buitenlandse studenten die activiteiten verrichten i.h.k.v. medezeggenschap of een bestuursfunctie. Het maximaal aantal uren dat een buitenlandse student i.h.k.v. de opleiding aan een Academie van Bouwkunst mag werken wordt uitgebreid van 20 naar 32 uur per week.
Einddatum consultatie: 24 september 2019.


Map of organisations providing support for LGBTI asylum seekers and refugees in Europe

The map is prepared by ILGA Europe's member ARDHIS and lists organisations that have/ do provide direct support to people in the asylum system. Please note that the map is not exhaustive, everybody is kindly requested to add relevant organisations.


Mailing list for connecting NGOs working on LGBTI issues in an asylum context.

The purpose of this list is discuss strategies, share relevant developments, materials and good practices, and to connect those working on issues around sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristic (SOGIESC) in the context of international protection in Europe. Information and the subscription form can be found here.


Lumos: Global Call for Evidence on the links between children's institutions and human trafficking 

Individuals and organisations from around the world are encouraged to submit examples, information and knowledge about trafficking into, out of or after leaving children's institutions as well as promising practice in tackling this serious problem.

To make a submission or find out more information, please click here. For questions, please contact callforevidence@wearelumos.org. The deadline for submissions is 11 October 2019.


Nieuwsbrief 17, 2019

Buitenlandse Zaken wil contact met slachtoffers Huwelijksdwang en Achterlating

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken staat slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating bij en zet zich in voor een veilige terugkeer naar Nederland. Het ministerie is 24/7 bereikbaar voor de in het buitenland achtergelaten kinderen en tieners via het 24/7 BZ noodnummer +31 247 247 247 en via WhatsApp


Nieuwsbrief 16, 2019

Cliëntenstop bij STIL-Utrecht ; Spreekuren gaan wel door

STIL besloot halverwege juli om geen nieuwe cliënten meer aan te nemen voor intensieve sociaal-juridische begeleiding (de zogenoemde tweedelijns hulp) en particuliere opvang. We doen dit uiteraard met pijn in het hart! Maar we moesten deze moeilijke beslissing nemen om de mensen die we al in de opvang en begeleiding hebben goed te kunnen blijven helpen.

We hebben nog wel medisch-, juridisch- en daklozenspreekuur. Voor (eerstelijns-)opvang-vragen kunnen mensen zoals gewoonlijk naar het aanmeldloket. Zie hier meer over spreekuren van STIL en het loket.


Vacature ASKV voor Juridisch medewerker, 32upw, 1okt2019 – 30sept 2020

De juridisch medewerker is verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten met een juridische hulpvraag. De medewerker wordt aangestuurd door de coördinator van het hulpverleningsteam.  In nauwe samenwerking met collega’s van het maatschappelijk team geef je het begeleidingstraject vorm. Je verricht onderzoek naar dossiers van mensen die bij ons op intake zijn gekomen en verwijst door naar toekomstoriëntering indien er geen perspectief op legaal verblijf in Nederland bestaat.

Als betaalde medewerker ondersteun je de coördinator van het juridisch team bij het organiseren van de werkzaamheden, administratieve taken en verbetering van dossiervoering. Je bent op vaste momenten aanwezig als ‘achterwacht’, en zorgt voor stabiliteit en continuïteit in het team. Je bent  een aanspreekpunt voor advies en het inwerken van nieuwe collega’s.

Stuur voor maandag 26 augustus met motivatiebrief en CV naar sollicitatie@askv.nl.
https://www.askv.nl/nieuws/vacature-juridisch-medewerker-32-uur/


Vacature bevlogen persoonlijk begeleider / casemanagerbij Seguro-Utrecht, 16upw

Wij zoeken een betrokken en ervaren persoonlijk begeleider voor de psychosociale hulpverlening aan de bewoners van Seguro. Bevlogenheid en hart voor de doelgroep ongedocumenteerden én een HBO diploma of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau zijn hiervoor de minimale vereisten.

We zoeken een enthousiast persoon die samen met de GGZ-agoog de hulpverlening bij Seguro mede vorm en inhoud kan geven. Seguro biedt een 24-uurs opvangplek waarbij ambulante begeleiding wordt geboden. We werken op basis van de methodiek Kracht- en herstelwerk, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en krachten van een persoon.

Sollicitaties voor 15 augustus, zie hier: https://seguro-opvang.nl/nieuwe-collega-gezocht/?preview=true&_thumbnail_id=1559


Vacature Coördinator bij Huize Agnes, Utrecht (24 uur)

De werkzaamheden van de coördinator zijn gericht op het creëren van een veilig en gezond leef- en werkklimaat voor de vrouwen en hun kinderen, de vrijwilligers, stagiaires en medewerkers, leiding geven aan het team van medewerkers en het verder professionaliseren van de organisatie. Daarnaast participeer je actief in de Utrechtse sector van opvang ongedocumenteerden. De coördinator legt verantwoording af aan het bestuur.Solliciteren tot 8 augustus. Download hier de hele vacature en met een uitgebreid functieprofel, functie-eisen en competenties.


Vacature: twee stageplekken Kinderrechten en Migratie

We zijn op zoek naar twee enthousiaste stagiair(e)s voor de afdeling Kinderrechten en Migratie. Ter ondersteuning van de helpdesk leer je als stagiair(e) kinderrechtenrapportages schrijven die een advocaat inzet ter ondersteuning in een procedure voor een kind en je beantwoordt vragen over kinderen die te maken krijgen met het migratierecht. Bekijk de vacature


4 Doctoral Fellowships on Migration and Justice, KU Leuven, Belgium

The Centre for Ethics, Social and Political Philosophy of KU Leuven's Institute of Philosophy welcomes applicants for 4 fully-funded four-year PhD-fellowships in Political Philosophy (starting not later than 1 December 2019). The project for which the funding is available aims to contribute to the development of a theory of justice for immigrants. In particular, the project examines what, if anything, could justify differentiating rights for citizens and immigrants (non-citizen residents). The idea that immigrants may permissibly be withheld rights accorded to citizens is normatively underexplored within the political philosophy of migration, despite its increasing salience in current political debates. Three categories of differential rights will be investigated from a normative point of view: priority for citizens in terms of (1) political rights (including voting rights and citizenship), (2) socioeconomic rights (including access to welfare) and (3) language rights (including public language recognition). More information here.

Submission Deadline: September 2, 2019


Nieuwsbrief 14, 2019

Onderzoek internationale regelgeving afhankelijk verblijfsrecht

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zoekt een (student) onderzoeker die in kaart wil brengen welke internationale gremia zich de laatste jaren hebben uitgesproken ten faveure van een zelfstandig verblijfsrecht van vrouwen. Het onderzoek dient ter voorbereiding van een expertbijeenkomst in het najaar. Het Netwerk stelt een of meer vrijwilligersvergoedingen beschikbaar voor dit onderzoek.
Nadere informatie en aanmelding bij (het secretariaat van het Netwerk (t.a.v. Petra Snelders).


Nieuwsbrief 13, 2019

Verhuizing Fairwork

Nieuwe adres: Nieuwezijds Voorburgwal 32, 1012 RZ Amsterdam
Het telefoonnummer blijft 020 760 08 09 en het algemene e-mailadres blijft: info@fairwork.nu


Werkplek Amsterdam te huur voor organisatie

In juli komt een werkruimte vrij van 18m2 met entresol op de Van Ostadestraat 49, voor een culturele of maatschappelijke organisatie. De nieuwe huurder neemt deel aan het collectief zelfbeheer. Open huis do 27 juni 20-21u en zo 30 juni 15-16u. Info: rustroest@schooltje.org.


Werkplek Amsterdam te huur voor vluchteling(vrouw)

In Tetterode in Amsterdam, free place and architectural monument, where 130 people live and/or work, I'll under-rent out a room, temporarily for one year as a working place/ studio/ atelier to a refugee[-woman]. So, it is not about living space. The activities could be different disciplines: writing, painting, journalism, research, photography, filming, graphic design, illustration, e.o..; the room is not okay to for example dance, musicmaking, ceramics or woodfurnishing, cook-art and noisy work, because the room is inside a livinghouse.

The monthly rent of this space of almost 35m2 with a small entresol will be around 180 euros pure rent, excluding electricity/gas-/service/borg-costs [total plm. 280 euros] and will be paid directly to the union of renters. If you know somebody, contact renss@xs4all.nl.


Nieuwsbrief 12, 2019

Gewijzigde openingstijden Aanmeldloket Ongedocumenteerden Utrecht.

Met ingang van maandag 17 Juni 2019 zal het Aanmeldloket open zijn op:

 • Maandag 10:00 – 12:30
 • Dinsdag  13:00 – 15:30
 • Vrijdag 10:00 – 12:30

Gewijzigde procedure indienen hasa per 1 juli

Opnieuw asiel aanvragen moet vanaf 1 juli in persoon bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers vullen (samen met een advocaat) een aanvraagformulier in. De kennisgeving vervalt. Zie de IND- website.

 


Teken voor de DREAMERS, Braziliaanse jongeren zonder status in Amsterdam

Wij zijn Braziliaanse jongeren die op zoek zijn naar een nieuwe kans, wij doen ons best om ons aan te passen aan de Nederlandse normen en waarden. Wij gaan hier naar school en hebben zowat hetzelfde leven als een regulier Nederlands kind. Wij voelen ons Nederlanders en zijn blij en trots dat we een leven hebben in dit land.

Maaaaarrrrr, we zijn hier als het ware onzichtbaar en dat is niet altijd leuk. Wij willen niet meer onzichtbaar zijn, wij willen zichtbaar worden! Teken daarom deze petitie!

https://actie.degoedezaak.org/petitions/strijd-tegen-onzichtbaarheid


Vacature NJCM Medewerker mensenrechten events, 18 uur (tijdelijke aanstelling)

Als medewerker events ondersteun je de uitvoerend directeur (UD) van het NJCM bij de organisatie van verschillende events, zoals seminars, debatten, rondetafelgesprekken, de lustrumviering en de scriptieprijs. Zie meer informatie hier.


Nieuwsbrief 11, 2019

Crowdfunding opvang Dublinclaimanten Amsterdam

Zie hier een filmpje dat mooi in beeld brengt hoe het nu is in Amsterdam Noord met de groep: https://vimeo.com/337936403.

Crowdfunding vindt plaats via deze website https://www.geef.nl/nl/actie/noodopvang-50-ongedocumenteerde-amsterdammers


Vacature Projectcoordinator Pro Bono Connect

Als projectcoördinator Pro Bono Connect ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het project. Je bent het gezicht naar buiten en vervult een belangrijke rol in het nog meer op de kaart zetten van Pro Bono Connect. Je legt en onderhoudt contacten met advocatenkantoren, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties, fondsen, buitenlandse clearinghouses etc. Samen met de projectraad en de adviesraad ontwikkel je het beleid van Pro Bono Connect.

PROFIEL  jurist met brede juridische kennis en affiniteit met mensenrechten, en oa:

 • ten minste 3 jaar ervaring met de commerciële advocatuur, bij voorkeur als advocaat, (kandidaat-)notaris of fiscalist bij een gerenommeerd advocatenkantoor
 • affiniteit en ervaring met maatschappelijke organisaties en/of projecten, en een goed oog voor wat in Nederland maatschappelijk leeft

Reageren voor 3 juni. Meer info: https://probonoconnect.nl/over-ons/medewerkers/vacature/


Vacature International Detention Coalition : Europe Programme Officer 

The Programme Officer Officer will work closely with the Europe Regional Coordinator to fulfil the IDC's mission at the national and regional levels through networking and capacity building; advocacy; awareness raising and campaigns; and research and reporting on issues relating to immigration detention and alternatives to detention. They will contribute to supporting and facilitating the European Alternatives to Detention (ATD) Network (www.atdnetwork.org) and working collaboratively with members to implement national and regional strategies for reducing immigration detention in Europe.

The position is based in Berlin, Germany. The deadline for application is 9 June 2019. For more information: https://idcoalition.org/news/were-hiring-europe-programme-officer/  


Nieuwe aanvragen bij Fonds Franciscus

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat kunnen voor 1 juli (itt info op website) een aanvraag indienen bij Fonds Franciscus. In deze tweede fase biedt Fonds Franciscus, naast financiële ondersteuning, een programma voor organisatieversterking aan.

Zie hier: https://www.kansfonds.nl/aanvraag-indienen-voor-fonds-franciscus/


Nieuwsbrief 10, 2019

Hart boven Hard – Laat je stem horen!

Sta op voor vrede, mensenrechten en gelijke kansen voor iedereen, en een samenleving waarin we discriminatie en uitsluiting actief bestrijden. Voor verbinding van landen en mensen, tegen haat en polarisatie. Voor een menswaardige omgang met mensen op de vlucht, tegen het aanwakkeren van angst. Voor de rechtsstaat en democratie als fundamenten van onze samenleving, tegen aanvallen op de vrije pers, het onderwijs, de kunsten, wetenschap en de ruimte om je mening te uiten. Voor vrijheid en hoop.

https://www.hartbovenhard.nu/#manifest


IncLUsion Leiden: Universitaire cursussen voor vluchtelingen en ongedocumenteerden

IncLUsion is a student initiative that enables refugee students, who are unable to enrol in regular education, to follow single courses at Leiden University free of charge. You can follow up to two undergraduate (English-taught) courses per semester. Upon successful completion you will be awarded a certificate. Courses are free of charge and your travel expenses will also be covered. In your application you will be asked to indicate the area of study you are interested in. The IncLUsion team will then do its best to match you to available courses, depending on your background and the opinion of course coordinators.

https://www.universiteitleiden.nl/en/education/other-modes-of-study/education-for-refugees/inclusion?


Nieuwsbrief 9, 2019

Oproep Zwitserland: Pour que les jeunes migrant-e-s débouté-e-s puissent achever leur formation. Un apprentissage – Un avenir

Les cas d’apprenti-e-s contraint-e-s de renoncer à leur apprentissage suite au rejet de leur demande d’asile se multiplient. La plupart ne peuvent être renvoyé-e-s et se retrouveront des années durant à l’aide d’urgence. Quelque 200 jeunes concerné-e-s, employeurs, familles de parrainage, professionnels du domaine ont rédigé un appel. Ils demandent aux autorités fédérales et cantonales de permettre aux jeunes migrant-e-s, même débouté-e-s, de mener à terme leur formation. Cette exigence de cohérence et de solidarité sociale rejoint une des préoccupations de la pétition genevoise en faveur des érythréen-n-es (p. 29). L’appel peut être téléchargé sur le site www.unapprentissage-unavenir.ch


Declaration from 13 mayors from big cities in France

The mayors of Paris, Lille, Grande-Synthe, Rennes, Troyes, Aubervilliers, Metz, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Nantes, St-Denis ask the state for a decent welcoming/ housing/ orientation for migrants even if "illegal" or in dublin process.

https://www.liberation.fr/france/2019/04/24/treize-maires-interpellent-le-gouvernement-la-rue-n-est-pas-un-lieu-pour-vivre_1723076, 24.4.19


Nieuwsbrief 8, 2019

DvdW: teken voor toegankelijke mondzorg

Voor ruim 500.000 mensen in Nederland is mondzorg onbetaalbaar geworden. Wij zien dagelijks de gevolgen hiervan: rotte tanden, bloedend tandvlees of heftige pijn – en alle gevolgen van dien. Dat vinden wij onacceptabel. Iedereen moet toegang hebben tot gezondheidszorg, dus ook tot mondzorg.

Teken de petïtie: https://doktersvandewereld.org/campagnes/mondzorg/


Nieuwsbrief 7, 2019

Stichting  LOS: Reactie op Internetconsultatie over toegang tot de Vrouwenopvang

In reactie op het voorstel van de Minister om de Vrouwenopvang open te stellen voor vrouwen in een eerste toelatingsprocedure, heeft Stichting LOS duidelijk gemaakt dat Internationale Verdragen verplichten tot openstelling voor álle vrouwen zonder verblijfsvergunning.

Zie hier: https://www.internetconsultatie.nl/besluit_opvang_wmo_slachtoffers_eergerelateerd_en_huiselijk_geweld_zonder_verblijfsvergunning


VNG: Uitvraag aantallen Bed-bad-broodplekken in uw gemeente (29.3.19)

Op 29 november 2018 hebben de VNG en het ministerie van JenV een samenwerkingsafspraak gemaakt over de ontwikkeling van de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). Hierbij worden de LVV gedurende een pilotperiode stap voor stap vanuit de praktijk ontwikkeld, te beginnen met vijf pilots en een ondersteuningsprogramma. Na een pilotperiode en een evaluatie wordt er een definitief akkoord gesloten dat het landelijke netwerk regelt.  
Onderdeel van deze afspraken betreft een financiële tegemoetkoming aan:

 • bed-bad-brood-gemeenten voor 2018 (in totaal € 12 mln)
 • bed-bad-brood-gemeenten die geen LVV kennen gedurende de pilotperiode 2019-2021 (€ 4,8 mln in 2019, € 2,9 mln in 2020 en € 1,6 mln in 2021)

Deze middelen worden onder bbb-gemeenten verdeeld op basis van een tweetal peildata in 2018, namelijk 1 maart 2018 en 1 december 2018.

Bekostigde uw gemeente ook bed-bad-brood-opvang in 2018? Dan kunt u in aanmerking komen voor financiële tegemoetkoming. Vul daarvoor het formulier volledig in, dit kan tot uiterlijk 18 april.

Meer informatie:



Nieuwsbrief 6, 2018

Verhuisbericht: Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO)

Per 22 maart 2019 verhuist het MOO team naar : Jan de Louterstraat 19   -  1063 KX Amsterdam


VNG: BBB-vergoeding gemeenten

De VNG en het ministerie van JenV hebben 29 november een samenwerkingsafspraak gemaakt over de ontwikkeling van de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). Onderdeel van deze afspraken betreft een financiële tegemoetkoming aan:

 • bed-bad-brood-gemeenten voor 2018 (in totaal € 12 mln)
 • bed-bad-brood-gemeenten die geen LVV kennen gedurende de pilotperiode 2019-2021 (€ 4,8 mln in 2019, € 2,9 mln in 2020 en € 1,6 mln in 2021)

Deze middelen worden onder bbb-gemeenten verdeeld op basis van een tweetal peildata in 2018, namelijk 1 maart 2018 en 1 december 2018.

De VNG heeft hierover een mailing verstuurd aan de bed-bad-brood-gemeenten die bij ons bekend zijn. Indien uw gemeente ook bbb-opvang bekostigde in 2018, kunt u dit ons tot 1 april laten weten. Vraag hiervoor het formulier aan via het informatiecentrum: info@vng.nl. Stuur het formulier ingevuld retour via hetzelfde e-mailadres.

https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/nieuws/oproep-aantallen-bed-bad-brood-plekken-in-gemeenten, 7.3.19


Internetconsultatie: Besluit opvang van slachtoffers van eergerelateerd en huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning en technische wijzigingen eigen bijdrage

Dit besluit heeft tot doel dat slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld het recht hebben op toegang tot de maatschappelijke opvang op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), ook als zij nog wachten op een beslissing op hun aanvraag van een verblijfsvergunning. Daarnaast worden correcties doorgevoerd die betrekking hebben op de eigen bijdrage voor de Wmo 2015 en de Wet langdurige zorg. De wijzigingen hebben geen uitvoeringsconsequenties.

Reageer op de Consultatie tot 29 maart: https://www.internetconsultatie.nl/besluit_opvang_wmo_slachtoffers_eergerelateerd_en_huiselijk_geweld_zonder_verblijfsvergunning


Nieuwsbrief 4, 2019

CAK: nog steeds geen vergoeding ambulancevervoer

Dialysecentra kunnen de kosten voor het vervoer betalen aan de vervoerder en vervolgens declareren bij het CAK. Voor andere indicaties is nog geen oplossing.


Nieuwsbrief 3, 2019

IND : toch meer tijd voor aanvragen Kinderpardon

Het is voorstelbaar dat personen niet eerder een aanvraag op de DRLVK hebben ingediend omdat zij zelf oordeelden dat zij niet voldeden aan het meewerkcriterium, dan wel dat zij nog niet aan indiening waren toegekomen, terwijl zij menen wel aan de (nieuwe) voorwaarden te voldoen. Voor deze personen zal er overgangsrecht getroffen worden, dat op korte termijn bekend zal worden gemaakt middels publicatie in de Staatscourant en plaatsing op de website van de IND. Binnen dat overgangsrecht zullen deze personen onder voorwaarden in staat gesteld worden alsnog een daartoe strekkende aanvraag in te dienen. De indieningstermijn zal naar verwachting kort zijn, doch zeker langer dan enkele dagen. Het is dus niet noodzakelijk om tot onmiddellijke actie over te gaan. Geadviseerd wordt om de homepagina van de IND in de gaten te houden.

https://ind.nl/nieuws/Paginas/IND-werkt-hard-aan-uitwerking-nieuwe-afspraken-kinderpardon.aspx, 1.2.19


Vacture Projectmedewerker migratie (24 upw) bij Amnesty Nederland

Irreguliere migranten, ofwel mensen zonder verblijfsrecht, vormen een kwetsbare groep in de Nederlandse samenleving. De focus van de werkzaamheden van Amnesty op migratie ligt de komende jaren op het thema ‘mensenrechten tijdens het proces van gedwongen terugkeer en vertrek’.

Als projectmedewerker ondersteun je de werkzaamheden van de senior medewerkers op de hierboven genoemde onderwerpen. Het project duurt - onder voorbehoud van jaarlijkse goedkeuring en verlenging – tot uiterlijk september 2021.

https://www.amnesty.nl/werken-bij-amnesty/projectmedewerker-migratie, reageren voor 18 feb


GroenLinks Amsterdam: voorstel Amsterdampas voor ongedocumenteerden

GroenLinks Amsterdam wil dat de 10.000 voornamelijk arbeidsmigranten zonder verblijfsvergunning niet langer onder de ­radar blijven en hun toegang geven tot een arsenaal gemeentelijke armoede- en hulpvoorzieningen. De partij krijgt steun in de raad, maar er is nog wel discussie over de manier waarop dit vorm moet krijgen.

Het gaat onder anderen om Filipijnen en Brazilianen die Nederland zijn binnengekomen op een tijdelijk visum, sindsdien zijn blijven hangen en al lang in Amsterdam verblijven. Een Amsterdampas zou een middel kunnen zijn waarmee deze groep toegang krijgt tot armoederegelingen.
Praktisch gezien zou het een uitbreiding betekenen van de bestaande Stadspas. Die geeft minima recht op allerlei armoede- en kortingsregelingen, zoals een computer of sportabonnementen. Senioren kunnen er gratis mee reizen in het regionale openbaar vervoer.

Een Amsterdampas zou, voorzien van een pasfoto en een lokaal registratienummer voor illegalen, als een lokaal identiteitsbewijs kunnen dienen, waarmee zij terechtkunnen op de eerste hulp of bij de politie om bijvoorbeeld aangifte te doen. In de toekomst zou de Amsterdampas ook een betaalfunctie kunnen krijgen. 
Het plan kan op steun rekenen in de raad. De ChristenUnie diende eerder een voorstel in om in ieder geval illegale jongeren toegang te geven tot hulp.

https://www.parool.nl/amsterdam/gemeenteraad-wil-lokaal-paspoort-voor-illegalen~a4622044/

Nieuwsbrief 2, 2019

PICUM: twee vacatures voor lobbyisten voor de rechten van ongedocumenteerden, Brussel

The advocacy officer will develop and implement strategies to influence EU policy-makers, as well as relevant member state governments, to uphold their commitments towards every child regardless of status. Working closely with PICUM members active at local and national level, this role will also involve working with a broad range of partners active on children's rights, human rights, migrants' rights, health, education and social inclusion.

The advocacy officer will develop and implement strategies to influence EU policy-makers, as well as relevant member state governments, to support, develop and implement innovative approaches to reducing and ending immigration detention and to uphold their human rights commitments towards migrants in the return process. Working closely with PICUM members active at local and national level, this role will also involve working with a broad range of partners active on alternatives to detention, migrants' and child rights, due process, deprivation of liberty and the harmful impact of enforcement policies.

The closing date for both vacancies is Monday, 4th  February 2019. 


Nieuwe contracten zorgverleners per 1 jan 2019

Per 1 jananuari 2019 heeft het CAK nieuwe contracten afgesloten met ziekenhuizen en apotheken. Zie de lijst via de link hieronder.

Er is nog een knelpunt met ziekenvervoer, hiervoor is nog geen nieuw contract gesloten

https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen


Psychological Consultation Hours Dokters van de Wereld

AMSTERDAM:
Monday  / Thursday 10:30 – 13:00 / 14:00 – 16:00: Wereldhuis – Nieuwe Herengracht 20

Wednesday 16:30 – 20:00: Vluchtlocaties We Are Here
Please make an appointment at the Zorgbus. Or send an e-mail to PSOAmsterdam@doktersvandewereld.org with a name, date of birth, phone number, request for help and language. We will call you back to make an appointment!

ROTTERDAM
Wednesday 18:00– 21:00: Pauluskerk - Mauritsweg 20 3012 JR Rotterdam
Please make an appointment: call on Monday and Tuesday between 9:30 and 10:30. Tel: 010 – 413 5600. Or send an e-mail to PSORotterdam@doktersvandewereld.org with a name, date of birth, phone number, request for help and language. We will call you back to make an appointment!

DEN HAAG
Wednesday 10:00 – 12:00: Vluchtelingenwerk Zuidvleugel - Hooftskade 91, 2526 KB Den Haag
Send an e-mail to PSODenHaag@doktersvandewereld.org with a name, date of birth, phone number, request for help and language. We will call you back to make an appointment!

https://doktersvandewereld.org/psychological-consultation-hours/


Nieuwsbrief 1, 2019

ASKV: Vacature Juridisch Medewerker, 24upw

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. We bieden juridische, materiële en psychosociale hulp en zetten ons in voor een humaan vluchtelingenbeleid. Het ASKV heeft op dit moment een vacature voor een Juridisch medewerker (24 uur per week voor de periode 1 februari 2019 t/m 31 januari 2020)

De juridisch medewerker is verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten met een juridische hulpvraag. De medewerker wordt aangestuurd door de coördinator van het hulpverleningsteam.  In nauwe samenwerking met collega’s van het maatschappelijk team geef je het begeleidingstraject vorm. Je verricht onderzoek naar dossiers van mensen die bij ons op intake zijn gekomen en verwijst door naar toekomstoriëntering indien er geen perspectief op legaal verblijf in Nederland bestaat.

Als betaalde medewerker ondersteun je de coördinator van het juridisch team bij het organiseren van de werkzaamheden, administratieve taken en verbetering van dossiervoering. Je bent op vaste momenten aanwezig als ‘achterwacht’, en zorgt voor stabiliteit en continuïteit in het team. Je bent  een aanspreekpunt voor advies en het inwerken van nieuwe collega’s.

Sollicitaites voor maandag 21 januari via sollicitatie@askv.nl. De gespreksronde zal plaatsvinden op woensdag 23 januari.
https://www.askv.nl/nieuws/vacature-juridisch-medewerker


Leger des Heils: opvang ongedocumenteerden Enschede

De gemeente Enschede heeft minder geld beschikbaar gesteld om ongedocumenteerden begeleiding en dagbesteding aan te bieden. Het Leger des Heils heeft daarom besloten de opvang van ongedocumenteerden te beëindigen. De huidige huisvesting is wel gegarandeerd tot eind juli 2019 en de gemeente heeft toegezegd daarna voor huisvesting zorg te zullen dragen.  De dagbesteding vervalt en Vluchtelingenwerk neemt de begeleiding op zich. En blijft ook de juridische zaken behartigen. Het leefgeld per persoon blijft ook hetzelfde.


Schadefonds: Pilot statusverlening slachtoffers huiselijk geweld beëindigd, mogelijk vervolg

Bij een grote groep slachtoffers van mensenhandel kan of wordt het slachtofferschap niet door middel van een strafrechtelijke vervolging van de dader bewezen of vastgesteld. Ook zonder vervolging en veroordeling van de verdachte/dader kan iemand wel degelijk slachtoffer zijn en moet hij of zij dus toegang kunnen krijgen tot bepaalde voorzieningen. Hiertoe dient een procedure te worden ingericht. Om vorm te geven aan een dergelijke procedure, is werd in 2018 door het Schadefonds een operationele pilot uitgevoerd.

Per 1 januari 2019 is deze pilot geëindigd. Gedurende het eerste half jaar van 2019 zal de pilot geëvalueerd worden en vervolgens zal op departementaal niveau een beslissing worden genomen of de pilot in vaste vorm wordt doorgezet. Mocht dit het geval zijn, dan zal eveneens worden gekeken naar een overgangsregeling voor de periode waarin geen aanvraag kon worden ingediend.

https://www.schadefonds.nl/pilot-aannemelijkheid-slachtofferschap-mensen...


Nieuwsbrief 26, 2018

INLIA: een lege stoel met kerst

Vanuit INLIA is een actie opgezet waarbij de kerken worden opgeroepen om rond Kerst bij de diensten een stoel leeg te laten met daarop kinderspeelgoed. Dit in het kader van het Kinderpardon. Zie: hier


Raad van Kerken roept op tot 'menswaardiger' kinderpardon

In een brief aan de regering roept de Raad van Kerken in Nederland op tot een royalere toepassing van het kinderpardon. ‘Het kabinet heeft alle middelen in handen om op een menswaardiger manier om te gaan met deze kwetsbare kinderen.’

 ‘De wijze waarop het kinderpardon wordt ingezet, is al maanden en jaren een zorg van de kerk’, zegt Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland. ‘We constateren dat de regeling niet zo ruimhartig wordt toegepast als die is bedoeld.’ Dat ligt volgens het samenwerkingsverband van Nederlandse kerken met name aan het zogenoemde ‘meewerkcriterium’: wie niet vrijwillig meewerkt aan uitzetting, verspeelt zijn recht op asiel. Die regel brengt de overheid steeds opnieuw in verlegenheid, werkt belemmerend en is ‘inherent inconsequent’, schrijft de Raad van Kerken..

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/raad-van-kerken-roept-op-tot-menswaardiger.3209796.lynkx, 6dec18


Trijntje Oosterhuis zingt over kinderpardon

Waar je bent geboren en getogen./ moet je daar vandaan – wie heeft dat beslist?
Had je willen zijn geboren,/ als je dat tevoren wist?
Handen af zingt mijn geweten,/ laat ze blijven, laat ze blijven
God en bijna iedereen/ staat aan hun kant.
Overheid, doe niet zo verbeten/ maak een beter, liever Nederland.

https://www.herdenkenvolleven.nl/laat-ze-blijven-handen-af-zingt-mijn-geweten, 10.12.18


Nieuwsbrief 25, 2018

Vacature Coordinator Mondiaal Centrum Breda, 24upw

Het Mondiaal Centrum Breda is naast een noodopvang voor vluchtelingen zonder verblijfsvergunning (ook wel: ongedocumenteerden) een open en actieve ontmoetingsplek voor mensen uit alle culturen, uit de wijk en uit de stad. Als coördinator ben je als de spin in het web het belangrijkste en dagelijkse aanspreekpunt en vraagbaak voor bewoners van de noodopvang en van alle vrijwilligers en bezoekers. Reageren voor 15 december.

https://mondiaalcentrumbreda.nl/index.php/vacature-coordinator-mcb/


Vacature vrijwillige duo-coordinator Harriet Tubmanhuis Amsterdam

Het Harriet Tubman Huis is bewoond door 7 vrouwen en 13 kinderen. Elke vrouw heeft een vaste 'buddy' die regelmatig langskomt om te helpen met de contacten naar officiele instanties (advocaten, school, huisarts, etc) en haar te begeleiden naar zelfstandigheid. Deze buddy's worden begeleid door twee coordinatoren, die samen het huis 'runnen'. Zij kunnen de taken verdelen en werk aan elkaar overdragen bij vakanties. 

We vragen om 1x per week een paar uur aanwezig te zijn in het huis in Zuid-Oost, in overleg met de andere coordinator.  Je bent aanwezig op overleggen en eens per jaar op een beleidsdag.

https://vacaturebank.vca.nu/v-1492541/coordinator-als-duobaan-van-een-kleine-opvang-van-vluchtelingvrouwen-en-kinderen


Vacature stagiair(e) migratie en vluchtelingen bij Cordaid (va feb/mrt 2019, 32upw)

Tijdens je stage bied je ondersteuning aan lobby en advocacy op het terrein van migratie en vluchtelingen in Nederland en op Europees/internationaal niveau, binnen Cordaid en in samenwerking met het Caritas netwerk. Dit werk gebeurt in samenwerking met nationale en Europese partners met de ambitie om een gezamenlijke visie te bevorderen voor een meer humaan ontwikkelings- en migratiebeleid. Binnen deze activiteiten is er speciale aandacht voor de vluchtelingenproblematiek, voor de grondoorzaken van gedwongen migratie en ontheemding, en voor de bijdrage van diaspora en geldovermakingen bij duurzame ontwikkeling in het land van herkomst. Reageren voor 27dec.

https://www.cordaid.org/nl/wie-we-zijn/werken-bij-cordaid/nederland/?cd_job_id=117725


ISHR training on strategic use of UN human rights mechanisms 17-28 June 2019, Geneva

In light of ongoing concerns, globally but especially in Europe and the Mediterranean, of the criminalisation of solidarity and restrictions on NGOs and humanitarian assistance, we are especially seeking applications from a diverse group of individuals committed to work in this area  - whether it be to support the rights of migrants, refugees, asylum seekers or anyone else "on the move". Deadline for application is 10 December 2018.

Further info can be found here. 


Dokters van de Wereld start pilot psychosociale zorg in Schilderswijk den Haag

Op 22 november startte Dokters van de Wereld met psychosociale zorg voor ongedocumenteerden in de Schilderswijk in Den Haag. We bieden begeleiding en ondersteuning aan deze mensen, die moeilijk toegang hebben tot de geestelijke gezondheidszorg, en helpen hen zo nodig verder met een doorverwijzing naar specialistische hulp.

Wekelijks op woensdag tussen 10-12u aan de Hooftskade 87/88, Den Haag (VluchtelingenWerk).
https://doktersvandewereld.org/pilot-psychosociale-zorg-in-schilderswijk/


Nieuwsbrief 24, 2018

Nieuwe openingstijden Aanmeldloket Ongedocumenteerden Utrecht

De nieuwe openingstijden zijn maandag, dinsdag & vrijdag van 13.00 tot 15.30.
Het loket is gesloten op 24+25 dec en 31dec+1jan


Vacature: Directeur Stichting Migratierecht Nederland

Stichting Migratierecht Nederland (SMN) is een kennisinstituut op het vlak van het reguliere vreemdelingenrecht en aanpalende rechtsgebieden. SMN is gevestigd in Amsterdam en telt 12 medewerkers.

Wij zoeken: een goede manager die strategisch en operationeel leiding kan geven aan SMN, aantoonbare affiniteit heeft met het migratierecht en genoemde vervolgslag kan formuleren en implementeren. Daarnaast zijn belangrijk: goede interactie met het bestuur en de stakeholders, kunnen samenwerken met gemotiveerde professionals, een verbindende persoonlijkheid, communicatieve vaardigheden, organisatorisch inzicht, initiërend vermogen, creativiteit en resultaatgerichtheid.

Reageren t/m donderdag 6 december
https://www.stichtingmigratierecht.nl/sites/all/files/media/vacature_directeur_smn.pdf


Vacature: projectmedewerker Wereldhuis Den Haag voor 20-22 uur per week

Den Haag Wereldhuis helpt ongedocumenteerden in Den Haag en omgeving om zich staande te houden in de samenleving en zich te oriënteren op hun toekomst. Het gaat vooral om die ongedocumenteerden die in een isolement terecht zijn gekomen en nauwelijks een netwerk hebben. Deze migranten worden weerbaarder gemaakt en ondersteund bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun toekomst. Dit op basis van advies en juiste informatie over hun rechten en plichten. Uitgangspunt in het contact met de doelgroep is vooral te focussen op hun kracht en op wat ze zelf kunnen. De activiteiten van het Wereldhuis bestaan uit o.a. een inloop, een spreekuur, themabijeenkomsten, gezamenlijke maaltijden en inkomensgenererende activiteiten. Als projectmedewerker ondersteun je de projectleider van het Wereldhuis. Reageren voor 25 november

http://www.stekdenhaag.nl/sites/default/files/Vacature%20201811%20projectmedewerker%20wereldhuis.pdf


Actie Kinderpardongemeenten

Maak jouw gemeente een kinderpardongemeente en vraag je burgemeester om mee te strijden voor een kinderpardon voor de ruim 400 kinderen die uitgezet dreigen te worden. Want #zezijnalthuis!

Nu al 104 #kinderpardongemeenten!

https://actie.degoedezaak.org/efforts/kinderpardongemeenten


I’m Sorry: Koreaanse campagne voor recht op geboorteakte voor ongedocumenteerde kinderen

Please join the petition!


Netwerk VN-Vrouwenverdrag voor zelfstandig verblijfsrecht migrantenvrouwen

We willen graag met anderen nadenken over mogelijkheden om de duur van het afhankelijk verblijfsrecht van partner-migranten te beïnvloeden. Gedurende enkele jaren was deze afhankelijkheid ingekort van 5 naar 3 jaar, maar nu krijgen partner-migranten weer pas na 5 jaar zelfstandig verblijfsrecht.

Belangstellenden kunnen zich alvast melden bij het secretariaat van het Netwerk.


Nieuwsbrief 23, 2018

Noodopvang Utrecht zoekt Penningmeester

De Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) ondersteunt asielzoekers zonder verblijfsvergunning die geen recht hebben op overheidsopvang, bij hun vrijwillige terugkeer of het alsnog verkrijgen van een verblijfsvergunning. Gemiddeld ondersteunt de SNDVU ruim 100 cliënten. Daarvoor hebben wij een 7-tal betaalde krachten in dienst, waaronder een administrateur die de financiële administratie uitvoert. Voor onze werkzaamheden ontvangen wij subsidie van de Gemeente Utrecht.

Ons bestuur bestaat uit 5 personen die de taken hebben verdeeld maar gezamenlijk bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Wegens vertrek van de huidige functionaris, zijn wij op zoek naar een: Bestuurslid - portefeuille Financiën Wij zoeken iemand met een financieel / economische achtergrond die de organisatie kan adviseren en controleren op financieel / economisch gebied. De gevraagde inzet is per maand gemiddeld 8 tot 10 uur en is op vrijwillige basis.

Voor informatie en inlichtingen: Henk Brandt (voorzitter van het bestuur). Telefoon: 06 – 51 20 41 23 email: secretaris@sndvu.nl web: www.sndvu.nl


Petitie voor een beter kinderpardon

In Nederland verblijven ongeveer 400 kinderen van migranten/ vluchtelingen die hier geboren zijn of langer dan vijf jaar wonen. Zij lopen bewezen psychologische schade op als zij uitgezet worden naar hun land van herkomst (of dat van hun ouders). Daarom: een Kinderpardon dat wél werkt.

 • Wij verzoeken in afwachting van een beter immigratiebeleid, de initiële vorm van de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen (lees: De Overgangsregeling), opnieuw te hanteren.
 • Tevens verzoeken wij dat de 400 kinderen en hun gezinnen die op dit moment recht hebben op een Kinderpardon dat per ommegaande toegewezen krijgen.

https://petities.nl/petitions/eigeland-voor-een-kinderpardon-dat-wel-werkt?locale=nl


Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul

Het Verdrag van Istanbul verplicht staten tot bescherming voor slachtoffers van huiselijk geweld, ook als ze geen verblijfsvergunning hebben. Nederland moet dit jaar rapporteren in hoeverre zij aan het verdrag voldoet. De Nederlandse NGO’s schreven gezamenlijk een schaduwrapportage. Stichting LOS leverde ook bijdragen.

https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/schaduwrapportage-verdrag-van-istanbul/


Nieuwsbrief 22, 2018

Petition : Save the Aquarius and Rescue at Sea!

We, members of civil society, are joining the crew of the Aquarius, the last active civil rescue ship in the Central Mediterranean, in demanding that all States in Europe uphold the duty to save lives in distress at sea prior to any political considerations and in full respect of applicable international law. We call upon all States in Europe to:

 • Take all measures available to allow the Aquarius to resume its life-saving mission as soon as possible,
 •  Comply with the duty to render assistance to people in distress at sea,
 • Assume their responsibilities by establishing an effective European rescue model in the Mediterranean.

Support SOS MEDITERRANEE and sign now the petition here.


Nieuwsbrief 21, 2018

Vacature FairWork : freelance (communicatie)trainer

Sterke affiniteit met het thema mensenhandel/arbeidsuitbuiting is een voorwaarde. Kennis van arbeidsrechtelijke vraagstukken, ondermijning en/of gemeentelijke structuren is een pré. Reageren tot 14 oktober.

Bekijk de volledige vacaturetekst op onze website.


Vacature Juridisch Begeleider bij STIL-Utrecht

STIL zoekt voor 6 maanden een juridisch begeleider ongedocumenteerde migranten. Reageren voor 1 november.

http://www.stil-utrecht.nl/vacatures/


Dokters van de Wereld: toegang tot anticonceptie voor iedereen

Er bestaan diepgewortelde barrières in de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor ongedocumenteerde vrouwen. Dat leidt tot een hoog aantal ongewenste zwangerschappen, een laag anticonceptiegebruik en slechte toegang tot abortus. Met als grootste oorzaak: een financiële drempel.

Teken de petitie  


Crowdfunding maaltijden Wereldhuis Amsterdam

Bo van Ladesteijn wil binnen een maand geld ophalen voor 25.000 maaltijden voor ongedocumenteerden in 2019. Eén maaltijd kost 1euro20.

www.onepercentclub.com/25000-world-meals


Petitie "Harbers: zet Hayarpi en gezin niet uit!"

Alweer dreigen drie in Nederland gewortelde kinderen samen met hun ouders uitgezet te worden. Zorg voor een humaan kinderpardon voor alle 400 kinderen. En zet Hayarpi, Warduhi, Seyran en hun ouders niet uit.

https://actie.degoedezaak.org/petitions/harbers-zet-hayarpi-en-gezin-niet-uit


Website Vluchtelingenwerk voor vluchtelingen

Als je nieuw in Nederland bent, zijn veel dingen onbekend en complex. Zolang je de Nederlandse taal nog niet machtig bent, is het moeilijk de juiste informatie te vinden. Op deze site staat informatie in zeven talen, over bv de asielprocedure, gezinshereniging, gezondheidszorg, huisvesting en terugkeer.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/belangrijke-informatie-je-eigen-taal


Nieuwsbrief 20, 2018

Aanmeldloket Utrecht verhuist

Dakloze ongedocumenteerden melden zich in Utrecht bij het Loket. Vanaf 1 oktober is dit gevestigd bij De Wijkplaats aan de Johannes Camphuysstraat 101, 3531 SE Utrecht.

Open: maandag en vrijdag van 13:00 tot 15:30.


Vacature Juridisch Casemanager Mensenhandel Amsterdam, 24upw

Als juridische casemanager van het project Recht in Zicht bied je begeleiding aan cliënten, vrijwilligers en stagiaires (HBO-rechten, SJD en MWD). Daarnaast blijf je op de hoogte van de laatste beleidsontwikkelingen, woon je netwerkbijeenkomsten bij en weet je knelpunten aan te kaarten. Je werkt samen met andere casemanagers. Reageren voor 1 oktober

https://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/alle-vacatures/details/juridisch-casemanager-project-recht-in-zicht/


Motie GroenLinks, D66, PvdA, SP, ONS Tilburg en 50plus : betere uitvoering kinderpardon

De motie roept op om vluchtelingenkinderen in Tilburg die nog geen verblijfsvergunning hebben actief te informeren over de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen en mogelijkheden tot bestaande ondersteuning. En daarnaast geeft zij opdracht aan het college om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon. En om het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties te respecteren.

https://www.tilburgers.nl/raad-eist-ondersteuning-van-vluchteling-kinderen/, 11.9.18


Migratiemuseum Den Haag

Het museum moet een plek worden waar verhalen verzameld worden van mensen die om verschillende redenen naar Nederland zijn gekomen. De tentoonstelling ‘Naar Holland’ vertelt over de ervaringen van landgenoten met gemengde Europese en Aziatische achtergrond, de zogeheten Indo’s.

Open elke dag van 10-17u. Locatie: Hoge Zand 42


Map-archive of Europe's migrant spaces

The goal of this collective project, is to bring to the fore the existence and the stories of ephemeral spaces of containment, transit, and struggle, that are the outcome of border enforcement politics and of their spatial effects, as well as of their impact on migrant lives. Thus, we show unofficial (but visible) spaces that have been produced as an effect of migration and border policies as well as of migrants’ practices of movement.

A crucial feature of this map is the focus on temporality rather than spatiality. Indeed, this map cis an archive of those fleeting and ephemeral spaces that do no longer exist and that have changed their function over time, as frontiers or as spaces of refuge and struggle. We do not want to trace the still existing place where people are struggling, but rather we aim to keep a record and a memory of such ephemeral spaces that do not exist any-more but nevertheless have contributed to the production of a Europe not represented in the mainstream debate. Therefore, we represent only those places still existing where the border and humanitarian enforcement come to the fore, in order to keep an ongoing monitoring gaze.

http://cherish-de.uk/migrant-digitalities/#/2011


Nieuwsbrief 19, 2018

Research UK: Deport Deprive Extradite

This is a research project that seeks to investigate the shifting dynamics of racism and the security state, exploring the interconnections between counterterrorism policing and border control as they play out in the context of the War on Terror. The project charts practices of extradition to solitary confinement, citizenship deprivation, passport removals and deportation.

http://dde.org.uk/


Nieuwsbrief 17, 2018

ASKV Amsterdam: Help een vluchteling aan de slag via onze nieuwe webshop!

Het ASKV is een nieuwe campagne begonnen. We vragen jullie om een deel van onze cursussen te ondersteunen. Via onze nieuwe webshop kunt u gemakkelijk een solidariteitsaankoop doen voor o.a. de materialen die nodig zijn voor het leren van een vak. Met een kleine bijdrage kunt u een vluchteling aan de slag helpen. Surf hiervoor naar onze nieuwe webshop, waar u gemakkelijk via iDeal een gift kunt doen. Voor 10 euro kunnen wij voor onze cursisten al fietslampjes kopen, voor 25 euro een scharenset en voor 50 euro sponsort u twee lessen naar keuze.

Zie welke cursussen wij geven en doe een bestelling


Nieuwsbrief 16, 2018

Amsterdam: geen Afghaanse vluchtelingen meer uitzetten

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft er gisteren voor gekozen om geen Afghaanse vluchtelingen meer uit te zetten. Of de Afghanen opgevangen kunnen worden in Amsterdam is nog maar de vraag. Wethouder Rutger Groot Wassing : 'Wij doen al het maximale'.

http://www.at5.nl/artikelen/184499/stad-wil-afghaanse-vluchtelingen-niet-meer-uitzetten, 19.7.18


Verhuizing De Taalstudio

Het nieuwe adres is: Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam


Sluiting Wereldhuis Amsterdam

van 30 juli tot 13 augustus


Nieuwsbrief 15, 2018

IOM: weer terugkeerondersteuning eerder uitgesloten groepen

Op 8 juni heeft de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid besloten dat eerder uitgesloten categorieën migranten weer gebruik kunnen maken van ondersteuning onder het REAN programma bij vrijwillige terugkeer met IOM. IOM kan onderstaande categorieën migranten die vanaf 1 juli een aanvraag indienen voor vrijwillige terugkeer als volgt ondersteunen:

 1. Migranten uit de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië), Moldavië, Oekraïne en Georgië als zij tot de DT&V caseload behoren. Kwetsbare migranten uit deze landen die niet tot de DT&V caseload behoren, kunnen ook terugkeren via het REAN programma.
 2. Migranten die uit de ring rondom Europa komen (Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Libanon, Turkije, Wit-Rusland en Rusland) komen weer in aanmerking voor een ondersteuningsbijdrage (OSB) bij vrijwillig vertrek met IOM.
 3. Migranten uit de Westelijke Balkan, Moldavië, Oekraïne, Georgië en de ring rond Europa komen alleen in aanmerking voor maximaal €100 OSB als zij onvoldoende middelen hebben om na aankomst door te reizen van de luchthaven naar hun eindbestemming.
 4. Migranten uit andere visumvrije landen kunnen weer gebruik maken van het REAN programma, inclusief €200 OSB.

Info: www.iom-nederland.nl.


Factsheet: opvang bij particulieren

VW Oost-Nederland heeft een factsheet ontwikkeld voor particulieren die overwegen opvang te bieden.
Lees de factsheet hier.


Petitie voor een humaan Europees Asielbeleid

As Christians and as citizens, we call on the governments of the EU not to further jeopardize the protection of refugees. We expect our churches in Europe to defend human dignity independent without political fence-sitting.

We urge the governments in the European Union:

Find solutions and a language guided by humanity. Fight the causes of flight, not the refugees. Protect international law instead of undermining it by a walls-up policy. Choose a policy of humanity and solidarity so that Europe retains its dignity.

We demand from church leaders in Europe:

Stand up for refugees. Express yourself more courageously, clearly and unambiguously. Do not take politics into account, but only and exclusively the people in need. In this historic situation, stand up for refugee protection and humanity: Reject all political proposals that are not based on love and humanity. Visit the people seeking protection in their shelters. Talk to the helpers who resign out of desperation. Strengthen the institutions that work for refugees.

“Give counsel; grant justice; make your shade like night at the height of noon; shelter the outcasts; do not reveal the fugitive!” (Isaiah 16:3)
https://www.change.org/p/refugee-policy-in-europe-when-justice-dies-people-follow


Nieuwsbrief 14, 2018

Vacature Projectmedewerker Vice Versa, Stichting ROS Rotterdam

Taken:

 • Werven van potentiele kandidaten voor deelname aan dit project
 • Begeleiden en coachen van deelnemers binnen de vastgestelde criteria voor vertrek
 • Monitoring van deelnemers na terugkeer/onderhouden van contacten met de  partnerorganisaties in landen van herkomst
 • Verzorgen van inloopmiddagen voor (potentiële) deelnemers
 • Onderhouden van contacten en overleggen over voortgang met huidige of toekomstige samenwerkingspartners (als DT&V, IOM, Vluchtelingenwerk Nederland en andere NGO’s)
 • Voorlichting geven aan deelnemers, partners en migrantenorganisaties
 • Verslaglegging en (financiële) projectadministratie

Het betreft een functie voor 28upw voor een jaar (met mogelijkheid tot verlenging), startdatum 15 september. Salariering CAO Welzijn schaal 8. Een motivatiebrief met CV kun je richten aan info@stichtingros.nl voor 1 augustus 2018.

Informatie: Kim Op het Veld:  06-28478554; Theo Miltenburg: 06-22026782; www.stichtingros.nl


Almere: geimproviseerd kamp voor vluchteling-gezinnen zonder status

In Almere wonen vijftig mensen in allerlei gradaties van ingewikkelde al-dan-niet-illegaliteit. Ze kunnen niet weg en ze kunnen niet door. Ze hebben recht op niks. Meestal worden ze onzichtbaar geholpen, maar soms is dat niet genoeg. Daarom bivakkeren vier gezinnen nu op een kavel waar werklui druk zijn met het bouwen van 'intercultureel ecodorp' Diamondiaal. Alles hier is 'bij gebrek aan beter', zegt Amal Abass-Saal, coordinator van Inspiratie-Inc. Ze zou graag een Dixi regelen in plaats van het composttoilet, ze zou de gezinnen graag warm water bieden. Maar het regelen van eten is al ingewikkeld genoeg.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-een-illegalenkamp-de-gemeente-van-een-probleem-verlost-br-br-~b1e4a7d2/


Sehaq: collectief van queer-vluchtelingen

Het collectief organiseert workshops waar alleen de vluchtelingen welkom zijn. Zo voelt iedereen zich vrij om te bespreken wat ze meemaken. Naast workshops organiseert SEHAQ ook etentjes en benefietfeesten die breder toegankelijk zijn. Vluchtelingen krijgen dan altijd hun reiskosten vergoed.

https://www.facebook.com/sehaqNL/


Our values are at risk: Let’s reclaim a welcoming Europe

Since our governments are struggling to handle migration, we – European citizens, students, volunteers, families, unions and communities of faith from all walks of life – have stepped in to help.

But our right to help is being criminalised as Europeans are being arrested, fined and intimidated for simply offering humanitarian assistance to people fleeing persecution.

This is not the Europe that we want. Together we can reclaim those acts for what they are: reflecting our European and human values of community, compassion and kindness.

This is why we have joined forces to launch the first European Citizens’ Initiative to empower a #WelcomingEurope and reclaim our right to help. Through this direct democracy tool, we can compel the European Commission and Parliament to respond to our demands.

Ask the European Commission to:

 • Ban the criminalisation of solidarity in member states
 • Support European citizens who want to offer safety to people fleeing persecution
 • Guarantee effective access to justice to all victims of exploitation and abuse

https://www.weareawelcomingeurope.eu/


Nieuwsbrief 13, 2018

Utrecht start aanmeldloket voor ongedocumenteerden

Het aanmeldloket is bedoeld voor 1e-lijns aanmeldingen voor opvang van ongedocumenteerden, en functioneert mede als eerste informatiepunt.

Voorlopig zal het loket geopend zijn op maandag- en donderdagmiddag.
Vanaf 1 augustus is het loket geopend op maandag-, woensdag-, en donderdagmiddag.

Openingstijden: 13:00 tot 15:30 uur (met uitloop tot 16:30 uur voor het afwerken van de meldingen). 
Locatie: Jansveld 51, Utrecht
Contactgegevens nog niet beschikbaar


Cordaid zoekt Stagiair(e) migratie en vluchtelingen (Cordaid upw, vanaf sept)

Tijdens je stage bied je ondersteuning aan lobby en advocacy op het terrein van migratie en vluchtelingen in Nederland en op Europees/internationaal niveau, binnen Cordaid en in samenwerking met het Caritas netwerk. Dit werk gebeurt in samenwerking met nationale en Europese partners met de ambitie om een gezamenlijke visie te bevorderen voor een meer humaan ontwikkelings- en migratiebeleid. Binnen deze activiteiten is er speciale aandacht voor de vluchtelingenproblematiek, voor de grondoorzaken van gedwongen migratie en ontheemding, en voor de bijdrage van diaspora en geldovermakingen bij duurzame ontwikkeling in het land van herkomst.

https://www.cordaid.org/nl/wie-we-zijn/werken-bij-cordaid/nederland/?cd_job_id=103301


'Europe on Trial'

This initiative created a collective opportunity to judge whether or not Europe (and the individual governments and also its citizens) is morally and ethically guilty in mistreating migrants. This tribunal saw various specialists, of which of course many experience experts, and witnesses judged Europa, in a timeframe of 3,5 hours.

You can replay this event. For an introduction on the idea and goal of this initiative you can listen/watch from 14.05 min. onwards of the video, this is immediately followed (17.30 min. and onwards) by the accusation that is formulated.
https://www.debalie.nl/agenda/podium/europe-on-trial/e_9783381/p_11771362/


Pilot Schadefonds Geweldsmisdrijven : deskundigenbericht voor slachtoffers mensenhandel

De commissie heeft de taak om op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit te brengen over de aannemelijkheid van slachtofferschap in individuele zaken.

De pilot loopt nu ruim 5 maanden en in deze periode hebben we 24 aanvragen ontvangen. Het overgrote deel van de aanvragen wordt ingediend door een advocaat, namens het slachtoffer. Vandaar dat wij via deze weg de pilot nogmaals onder de aandacht brengen bij u.

Contact: 070 – 414 20 00 of pilotmensenhandel@Schadefonds.nl


Petitie voor Generaal Pardon in 2018

Er zijn nog steeds veel mensen die lang in Nederland wonen zonder een verblijfsvergunning waarmee zij iets van het leven kunnen maken. Met dit initiatief hopen wij van de Tweede Kamer steun te krijgen voor een nieuw Generaal Pardon. Help mee en teken!

https://petities.nl/petitions/generaal-pardon-in-2018/signatures?locale=nl


Nieuwsbrief 12, 2018

Vacature Amnesty : Senior Projectmedewerker Mensenrechten en Migratie (32upw)

De Senior projectmedewerker Mensenrechtenbeleid en Migratie is (mede) verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het project mensenrechten in het kader van gedwongen terugkeer en vertrek. De overheid heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het terugkeerbeleid. Het betreft asielzoekers en migranten die niet (langer) in Nederland mogen verblijven en te horen hebben gekregen dat ze het land moeten verlaten.

Activiteiten zijn gericht op onderzoek, rapportage, het uitbrengen van adviezen en lobby. De Senior Medewerker levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het mensenrechtenbeleid op dit thema en fungeert als vakinhoudelijk aanspreekpunt op dit aandachtsveld.

Sollicitaties voor 10 juni 2018.
Meer info: https://www.amnesty.nl/werken-bij-amnesty/senior-projectmedewerker-mensenrechten-en-migratie


Vacature ECRE & PICUM (Brussel) Policy Officer: EU funding for refugee and migrant inclusion

ECRE and PICUM are seeking to recruit a full-time policy officer to be based in ECRE’s Brussels office. The policy officer will be developing and implementing an advocacy strategy to increase the amount of funding available for refugees and migrants under EU budget lines, with a specific focus on the negotiations of the post-2020 Multiannual Financial Framework (MFF). This will also include advocacy to increase the amount of funding provided to civil society organisations, including migrant and refugee-led organisations through improvement in accessibility and manageability of funds. Deadline for applications: on 19 June 2018.

Download the Job Description and the Application Form


Gave: open brief aan staatssecretaris over bekeerlingen

Gave uit kritiek op de IND die de geloofwaardigheid van bekeerlingen ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ beoordeelt. Gave heeft daarom dinsdag 29 mei een Open brief gestuurd aan staatssecretaris M.G.J. Harbers van asielzaken. In de brief worden de zorgen gedeeld over de huidige praktijk. Hieronder kunt u de Open brief en bijbehorende bijlages downloaden.


Petitie voor Generaal Pardon in 2018

Er zijn nog steeds veel mensen die lang in Nederland wonen zonder een verblijfsvergunning waarmee zij iets van het leven kunnen maken. Met dit initiatief hopen wij van de Tweede Kamer steun te krijgen voor een nieuw Generaal Pardon. Wij streven naar 40.000 handtekeningen! Help mee en teken!

https://petities.nl/petitions/generaal-pardon-in-2018/signatures?locale=nl


Nieuwsbrief 11, 2018

Teken de petitie: Afghanistan is onveilig

Gedwongen terugkeer naar Afghanistan is in strijd met het kernprincipe van het vluchtelingenrecht dat een vluchteling niet mag worden uitgezet naar een land waar zijn/haar leven of vrijheid wordt bedreigd. Wij roepen de staatssecretaris daarom op te stoppen met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan.

https://actie.degoedezaak.org/petitions/afghanistan-is-onveilig-stuurzenietterug


Vacatures bij PICUM, Brussel

PICUM has two exciting new vacancies for interested candidates to join our team in Brussels.

Multimedia Officer: http://picum.org/vacancy-multimedia-officer/
Office Manager: http://picum.org/vacancy-office-manager/


Teken voor Hananias de Oliveira

Hananias De Oliveira vluchtte in 2001 uit Angola, een land in burgeroorlog. Hij was toen een tiener van 14 jaar. Inmiddels is hij 29 en geworteld in Nederland.

Wij als vrienden van Hananias De Oliveira willen met deze petitie voorkomen dat hij terug moet. Wij gunnen hem een leven in Nederland. Studie en baan. Eindelijk zelfredzaam. Steun ons en Oliveira door de petitie te ondertekenen. Wat gaan we doen? Kunnen we het tij keren?

https://petities.nl/petitions/oliveira-hoort-in-nederland


Nieuwsbrief 10, 2018

Teken mee tegen uitzettingen naar Afghanistan

De Nederlandse overheid stuurt Afghanen, onder wie ook kwetsbare mensen zoals gezinnen met kinderen, gedwongen terug. In Afghanistan loopt iedereen een groot risico om slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen zoals bomaanslagen, marteling of ontvoering.

Het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar een onveilig land maakt inbreuk op het internationaal recht. Tien organisaties zijn een petitie gestart die de regering oproept te stoppen met het uitzetten naar Afghanistan zo lang het zo onveilig is. Daar zijn nu al bijna 45.000 handtekeningen voor opgehaald. De petitie loopt tot eind mei en gaat vergezeld van een campagnevideo en lokae acties in de week van 25 t/m 27 mei 2018. Op 30 mei overhandigen de organisaties de handtekeningen aan Tweede Kamerleden op het Plein voor de Tweede Kamer.


Nijmeegse organisaties: Manifest voor humane opvang

De samenwerkende Nijmeegse organisaties GAST, Stichting Noodopvang Vluchtelingen SNOV, en Vrouwenhuis Mariam van Nijmegen hebben een gezamenlijk Manifest opgesteld waarin wij elkaar, de overheden en de medeburgers oproepen om mee te werken aan een meer humane opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in en rond onze stad. Dat is hard nodig. Tegelijkertijd zijn wij dankbaar voor de steun die wij mochten ontvangen van raad, burgemeester en wethouders van onze stad. Wij roepen op om eigenzinnig en eigenwijs door te gaan met het beleid zoals wij dat in onze stad kennen en waarderen. Zie hier


Vacatures PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) Brussel

Multimedia Officer: http://picum.org/vacancy-multimedia-officer/
Office Manager: http://picum.org/vacancy-office-manager/


EU Citizens Initiative: Our values are at risk: Let’s reclaim a welcoming Europe

Since our governments are struggling to handle migration, we – European citizens, students, volunteers, families, unions and communities of faith from all walks of life – have stepped in to help. But our right to help is being criminalised as thousands of Europeans have been fined or arrested for simply offering humanitarian assistance to people fleeing persecution.

This is not the Europe that we want. Together we can reclaim those acts for what they are: reflecting our European and human values of community, compassion and kindness.

This is why we have joined forces to launch the first European Citizens’ Initiative to empower a #WelcomingEurope and reclaim our right to help. We ask the European Commission to:

 • Ban the criminalisation of solidarity in member states
 • Support European citizens who want to offer safety to people fleeing persecution
 • Guarantee effective access to justice to all victims of exploitation and abuse

https://www.weareawelcomingeurope.eu/


Nieuwsbrief 9, 2018

Amsterdam: geen verwijderingen uit Nachtopvang (maar ook geen nieuwe toelatingen)

Ongedocumenteerde vreemdelingen die in maart in de winteropvang verbleven, kunnen tot 1 september verblijven in de nachtopvang in de voormalige gevangenis in de Havenstraat in Zuid.

Van de 50 ongedocumenteerden die gebruik maakten van de winteropvang, is bijna de helft afkomstig uit een visumvrij of veilig land. Acht van hen komen uit Marokko, drie uit Algerije, drie uit Tunesië, twee uit India, twee uit Ghana, en een uit Israël, de Verenigde Staten, Venezuela, Brazilië en Georgië.  Vijf uitgeprocedeerden hebben een inreisverbod wegens criminele activiteiten. 
Om een aanzuigende werking te voorkomen, worden nieuwe ongedocumenteerden niet toegelaten tot de nachtopvang. 

https://www.parool.nl/amsterdam/ook-s-zomers-gemeentelijke-opvang-ongedocumenteerden~a4591629, 9.4.18


Thomas Spijkerboer in Trouw

Tot begin jaren negentig sprak het vanzelf dat iemand zonder verblijfsvergunning kon worden uitgezet, maar in de tussentijd een minimum aan sociale zekerheid of opvang had. We vonden sociale zekerheid gewoon belangrijker dan migratie. …

De gemeente moet alles op alles zetten om mensen die hier nou eenmaal zijn zo goed mogelijk te laten functioneren. Dat is medemenselijkheid, maar ook domweg eigenbelang. Concreet:

 • Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen zich formeel of informeel inschrijven in het bevolkingsregister en kan een stads-paspoort krijgen;
 • Iedereen met een stadspaspoort kan in die gemeente aanspraak maken op de opvang.
 • De gemeente doet alles wat mag aan het welzijn en de inburgering van alle inwoners.
 • De burgemeester beijvert zich voor vrijlating van iedereen die langer dan, zeg, drie weken in vreemdelingenbewaring zit (en dus waarschijnlijk niet-uitzetbaar is).

https://www.trouw.nl/samenleving/maak-je-grens-potdicht-en-je-krijgt-juist-meer-migranten~ab51ef25/, 21.4.18

Nieuwsbrief 8, 2018

Vacature Algemeen Coordinator ASKV, Amsterdam

Het ASKV is gestructureerd volgens het principe van autonome teams. De organisatie is opgedeeld in vier domeinen: hulpverlening, medische opvang, projecten en ondersteuning, die binnen de visie en doelstellingen van het ASKV zo zelfstandig mogelijk functioneren.

De dagelijkse leiding van de organisatie als geheel ligt bij het Vertegenwoordigersoverleg (V-overleg), met daarin de coördinatoren van de verschillende domeinen, onder voorzitterschap van de Algemeen Coördinator. De Algemeen Coördinator vormt de schakel naar het bestuur en bewaakt als zodanig de missie, doelstellingen en eenheid van beleid binnen de organisatie.

http://www.askv.nl/nieuws/vacature-algemeen-coordinator-askv/


Vacature: projectleider Kapitaal voor de Toekomst, 20u den Haag

Ongedocumenteerden zijn (vanaf 18 jaar) uitgesloten van onderwijs, en daarmee van ontwikkelingsmogelijkheden en kansen om vorm te geven aan hun toekomst. De landelijke campagne ‘Aan de Slag ‘ bepleit verruiming van de mogelijkheden voor ongedocumenteerden. De pilot ‘Kapitaal voor de toekomst’ sluit hier op aan en heeft als doel educatieve voorzieningen in Den Haag toegankelijk te maken voor ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders die hier door een tekort aan informatie of door uitsluiting van studiefinanciering in hoge mate in belemmerd worden. Voor de periode 1 juni t/m 31 december 2018 is er een werkplek beschikbaar voor een Deeltijd (20 uur per week). https://www.justiceandpeace.nl/userfiles/files/20180405%20Vacature%20Projectleider%20Kapitaal%20voor%20de%20Toekomst.pdf


Nieuwsbrief 7, 2018

Deventer: BBB gaat door

In Deventer opende anderhalf jaar geleden een opvanghuis voor afgewezen asielzoekers die niet langer in reguliere asielopvang kunnen blijven. Er kunnen tien afgewezen asielzoekers terecht. Ze krijgen er bed, bad en brood aangeboden, net als een eigen kamer. Er bestaat geen wachtlijst. Drie van de mensen die hier woonden hebben inmiddels een verblijfsvergunning gekregen.

Doelgroep zijn afgewezen asielzoekers uit de regio rondom Deventer.

https://www.destentor.nl/deventer/bed-bad-broodvoorziening-deventer-blijft-bij-uitblijven-alternatief~a00582ff/, 9.3.18


Amsterdam: motie over continuering Winteropvang en ontruimingsstop aangenomen

Met steun van D66, PvdA en SP kreeg GroenLinks een motie door de raad waarin staat dat de gemeente voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat zet en pandeigenaren vraagt om geen ontruiming aan te vragen. In ieder geval tot een nieuw gemeentebestuur kan beginnen. GroenLinks vroeg en kreeg ook clementie voor de 63 uitgeprocedeerden die momenteel verblijven in de winteropvang. Die wordt omgezet in een tijdelijke voorziening.

https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-laat-uitgeprocedeerden-voorlopig-met-rust~a4580827/, 14.3.18


Nieuwsbrief 6, 2018

E-learning herkennen slachtoffers mensenhandel

Het Rode Kruis, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk en CoMensha ontwikkelden gezamenlijk een online cursus over het herkennen van mensenhandel signalen bij migranten. Door kennis over mensenhandel breed te verspreiden onder hulpverleners hopen we eraan bij te dragen dat meer slachtoffers de hulp en bescherming krijgen waar zij recht op hebben. De interactieve module richt zich op medewerkers en vrijwilligers die contact hebben met volwassen en minderjarige asielzoekers, statushouders, ongedocumenteerde migranten en buitenlandse werknemers. De module is ook geschikt voor migrantenorganisaties.

De module duurt circa 30 minuten en bestaat uit twee onderdelen:

 • ‘Wat is mensenhandel’ en
 • ‘Hoe kun jij helpen’.

Binnen deze onderdelen wordt ingegaan op onder meer de verschillende vormen van uitbuiting, signalen van mensenhandel en hoe te handelen bij een vermoeden van mensenhandel.

De module is een eerste introductie. Voor specifieke groepen is vervolgtraining beschikbaar.
Bekijk hier het introductiefilmpje van de e-module.
Ga naar de module Herkenning Mensenhandel


Oproep aan gemeenten voor steun aan Afghaanse vluchtelingen

Acht kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties, waaronder Stichting LOS, doen een dringend verzoek aan gemeenten in Nederland om zich uit te spreken voor de bescherming van Afghaanse vluchtelingen in Nederland. Wij maken ons namelijk grote zorgen over het lot van deze mensen. Afghanen die door Nederland zijn uitgezet naar Afghanistan verkeren daar in levensbedreigende en erbarmelijke omstandigheden.

De Nederlandse overheid wijst de meerderheid van asielverzoeken van Afghanen af.  De organisaties hebben de staatssecretaris en asielwoordvoerders van de Tweede Kamer in december 2017 al opgeroepen om alle uitzettingen stop te zetten en Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zo hard nodig is. De staatssecretaris heeft in reactie hierop beloofd om versneld onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie en komt in mei met een nieuw ambtsbericht Afghanistan. Desondanks gaan de uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen gewoon door. Dit vinden wij onverantwoord en levensgevaarlijk.

Lees de brief aan gemeenten hier


Nieuwsbrief 5, 2018

Vluchtmaat wordt nog niet afgebroken; bestuursleden gezocht

Het contract van de Vluchtmaat, een gelegaliseerd kraakpand waar ongedocumenteerden wonen en bedrijfjes gevestigd zijn, zou in mei van dit jaar aflopen. De bedoeling is om het pand te slopen en het hele terrein te transformeren. Naar nu blijkt, gaat het verlenen van de nodige vergunningen nog wat langer duren. Mogelijk kunnen we nog een jaartje blijven!

Voor de toekomst zijn wel nieuwe bestuursleden nodig. Contact: info@noodzaak.org


Restaurant in de oude Bijlmer Bajes is weer open

A Beautiful Mess in de voormalig Bijlmer Bajes in Amsterdam heropent! Onze nieuwe openingstijden zijn van woensdag tot zaterdag, voor koffie, lunch & diner, van 11.00-21.00 uur.

Dankzij A Beautiful Mess kregen in 2017 80 vluchtelingen werkervaring, bouwden ze een portfolio op en breidden ze hun netwerk uit. Mensen die een eigen restaurant hadden en graag willen weten hoe de praktijk werkt in Nederland. Mensen met veel of weinig ervaring. Mensen die werk zoeken, moeite hebben met de taal en een plek zoeken om zich thuis te voelen.  

Meer info: www.refugeecompany.com.


The outsider project

The Outsider Project in London supported migrants affected by the negative discourse around immigration, and promoted a positive narrative demonstrating the benefits of living in an open society where migration is commonplace. The project sought to achieve this by establishing migrant spokespersons to counter the negative narrative around migration, by supporting local migrant communities to organise and build bridges with non-migrant populations, and by lobbying policy makers and stakeholders to demonstrate the consequences of restrictive immigration policies on their communities and beyond.

https://migrantsrights.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/outsider-project-empowering-local-community-organising-migrant-led-change-web.pdf, jan18


Nieuwsbrief 4, 2018

Pilot Aannemelijk slachtofferschap mensenhandel

Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft de Tijdelijke regeling aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel ingesteld. De subcommissie slachtofferschap mensenhandel heeft de taak om op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit te brengen over de aannemelijkheid van slachtofferschap in individuele zaken. In het deskundigenbericht staat of de commissie slachtofferschap mensenhandel het wel of niet aannemelijk acht dat een persoon slachtoffer is van mensenhandel.

De commissie slachtofferschap mensenhandel kan een aanvraag in behandeling nemen als:

 • er sprake is van uitbuiting of een (voorbereidings)handeling in Nederland. Een aanvraag wegens mensenhandel die zich geheel in het buitenland afspeelde kunnen wij in principe niet in behandeling nemen;
 • het slachtoffer aangifte heeft gedaan bij de politie. Een slachtoffer is niet altijd in staat om aangifte te doen. Wij kunnen in dat geval alleen een uitzondering maken wanneer hij of zij geen aangifte kon of wilde doen wegens ernstige bedreiging of een medische/psychische beperking. Welke informatie hij of zij dan moet meesturen, staat in de toelichting op het aanvraagformulier;
 • de zaak op of na 1 januari 2018 is geseponeerd (hieronder valt ook de vroegtijdige beëindiging) of de verdachte op of na 1 januari 2018 (al dan niet onherroepelijk) is vrijgesproken;
 • de aanvraag binnen 4 weken na de datum vermeld op de sepotbeslissing, brief vroegtijdige beëindiging of vonnis is ingediend.

Hierbij merken we graag op dat de commissie slachtofferschap mensenhandel bij iedere aanvraag die niet aan de bovengenoemde vereisten voldoet, beoordeelt of er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de aanvraag alsnog in behandeling moet worden genomen.

Op de website www.schadefonds.nl treft u meer informatie aan over de pilot. Ook kunt u hier het aanvraagformulier downloaden, evenals de machtigingsformulieren. Deze zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels.


Nieuwsbrief 3, 2018

Resultaten hulp 2016

Stichting LOS heeft de resultaten van de hulp aan ongedocumenteerden door lokale organisaties samengevoegd. Bijna een kwart van de bewoners in de opvang vond een duurzame oplossing, vergelijkbaar met voorgaande jaren. De cijfers over 2013-2016 vindt u hier.


Stop uitzettingen naar Afghanistan; motie gemeenteraad

In Tytsjerksteradiel is donderdagavond een motie aangenomen om uitzettingen naar Afghanistan stop te zetten. De motie was ingediend door GrienLinks, de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Uit zorg voor de veiligheid van de inwoners, licht Brigitta Scheepsma van GrienLinks toe. De motie werd door de gehele gemeenteraad aangenomen.

http://www.lc.nl/friesland/Tytsjerksteradiel-einde-aan-uitzettingen-naar-Afghanistan-22854853.html


Methodiekontwikkeling voor empowerment LHBT-vluchteling bij asielprocedure

Uit een inventarisatie door KIS (2017) is gebleken dat het voor veel LHBT-vluchtelingen erg moeilijk is om tijdens de gesprekken met IND openhartig te zijn. Het vergt een radicale andere opstelling dan zo iemand gewend is. Dit roept de vraag op: hoe versterk je LHBT-asielzoekers gedurende hun asielprocedure, hoe kunnen zij beter hun levensverhaal vertellen?

COC Midden-Nederland, Artikel 1 Midden Nederland en Kennisplatform Integratie & Samenleving zijn daarom een project gestart dat moet leiden tot een methodiek voor het empoweren van LHTB-asielzoekers. De methodiek zal naar verwachting begin 2018 klaar zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Elferink
https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/methodiekontwikkeling-empowerment-lhbt-vluchteling-asielprocedure


Help ongedocumenteerde journalist

Samson is actief bij ESAT, een satellietzender van Ethiopiers uit de diaspora, die zowel televisie als radioprogramma’s maakt en uitzendt. Bij ESAT hebben ze de mogelijkheid Samson te leren hoe goede artikelen te schrijven en video’s te maken.

Voor dit leerproces heeft Samson een laptop nodig waarop hij zowel tekst- als video editing kan doen. De ICore 6 is hem aangeraden; deze kost om en nabij €600. Samson kan zo’n groot bedrag niet bij elkaar te verzamelen. Daarom wil ik u vragen zo vriendelijk te zijn te doneren, zodat we gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat Samson aan de slag kan. Alvast hartelijk dank!

Doneer: https://nl.dreamordonate.com/dromen/steun-journalist-in-wording/


Nieuwsbrief 1, 2018

Tandarts voor dak- en thuislozen in Amsterdam

Tairie, een 25-jarige tandarts, ziet soms thuis- of daklozen voorbij komen die al decennialang niet naar de tandarts zijn geweest. De grootste reden van deze zorgmijding: geld. Zij hebben vaak een nieuwe tand nodig of een geheel nieuw gebit en dat kost enkele duizenden euro’s. Een behandeling die niet vergoed wordt door de zorgverzekering.

Vanuit de stichting Dentist for Humanity helpt hij diegenen die tandzorg nodig hebben, maar hiervoor geen geld hebben.

https://www.dentistforhumanity.org/


Teken voor Kinderpardon

Al meer dan vijf jaar wonen ongeveer 400 kinderen uit alle windstreken samen met ons. Toch dreigen ze uitgezet te worden. Buiten hun schuld om. Iedere dag opnieuw is het de vraag of de persoon voor de deur er is om ze met een enkeltje op het vliegtuig te zetten naar een onbekend land. Aan die onzekerheid willen we een eind maken.
Met een grote groep BN-ers, van Arie Boomsma tot Angela Groothuizen en van Henny Huisman tot Karin Bloemen, pleiten wij voor een Kinderpardon. Want deze kinderen zijn al thuis!

Teken op: www.zezijnalthuis.nl


Zuzu moet blijven

Zuzu (5) met het Downsyndroom komt uit de oorlog in Syrië, maar kan elk moment worden uitgezet naar Irak. Het land waar zijn moeder is geboren, maar waar hij zijn leven om aantoonbare redenen niet zeker is. Teken deze petitie om je stem te laten horen en uitzetting te voorkomen!

https://zuzumoetblijven.petities.nl/


Nieuwsbrief 25, 2017

Stichting Migratierecht Nederland zoekt een CURSUSCOÖRDINATOR (32 uur per week)

SMN faciliteert hoogwaardige informatie- en kennisoverdracht aan advocaten en andere professionals in het reguliere vreemdelingenrecht, om. door post-academisch onderwijs.

De Cursuscoordinator programmeert alle onderwijsactiviteiten, inclusief de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (ca. 140 personen), en bewaakt de kwaliteit door zorgvuldige evaluaties en feedback aan docenten.

Nadere informatie bij Heleen Ellemeet, tel. 020 3620500 of hellemeet@stichtingmigratierecht.nl.

De reactietermijn sluit op 2 januari, eerder reageren is aanbevolen.


Verhuizing Vluchteling als Naaste, Helmond

De opvang in Helmond verhuist van de Kanaaldijk-NW naar een pand in Brandevoort. Daar kan de stichting Vluchteling Als Naaste drie jaar gebruik van maken. De woning biedt plaats aan maximaal acht personen. Momenteel worden 17 mensen opgevangen, onder wie 6 kinderen.

Door de verhuizing kan de stichting straks toe met minder geld. De gemeente verstrekt nu maandelijks 8.500 euro voor de kosten van huisvesting, dat wordt 1.500 euro.

De verhuizing vindt naar verwachting in april of mei plaats.

ED 7dec17: https://www.ed.nl/helmond/tijdelijke-opvang-acht-vluchtelingen-in-brandevoort-in-helmond~ae9657eb/


Nieuwsbrief 24, 2017

Teken de NGO-oproep voor de Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration

The current process by UN Member States to develop and adopt in 2018 a “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” is an opportunity to address some of the challenges in current realities—and policies—of international migration. Migrants, refugees, members of the diaspora, and all civil society actors have a tremendous interest, place, and voice, in whether the Compact steps up to this moment, with results—or not. 

With great belief in the power of that additional collective civil society voice, we invite your organization to consider signing and joining in global advocacy of the Now and How: TEN ACTS for the Global Compact.Sign on here!


Pharos: Online cursus werken met vluchtelingen

Deze gratis online leeromgeving voor (zorg)professionals en vrijwilligers biedt inspiratie, kennis, nieuwe inzichten en informatie over het werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Het gaat bijvoorbeeld om hoe je op een cultuur-sensitieve en persoonsgerichte manier een gesprek kunt aangaan. Andere thema’s van de online leeromgeving zijn:

 • elkaar echt begrijpen
 • laaggeletterdheid
 • veerkracht en psychische gezondheid
 • opvoeding en jeugd,
 • gevoelige onderwerpen en ketensamenwerking.

In de online leeromgeving staan ook inspirerende verhalen van vluchtelingen.
Meer informatie:  www.pharosleerplatform.nl


Nieuwsbrief 23, 2017

Stop deportatie Haroon naar Afghanistan

Teken hier: https://www.change.org/p/ind-21-days-to-deportation-lets-stop-it


Crowdfunding opknapbeurt Fanga Musow-huis Utrecht

Fanga Musow - krachtige vrouwen - is een opvangplek voor vrouwen en kinderen zonder geldige verblijfstatus in Nederland. Na ruim 10 jaar intensieve bewoning is het tijd voor een stevige opknapbeurt van het huis. Dit doen we samen met de huiseigenaar: die doet het groot onderhoud, wij het binnenwerk. Graag krijgen wij jullie hulp om deze opknapbeurt mogelijk te maken. Als beloning bieden wij een kook- en bakworkshop aan door één van onze vrouwen bij elke gift boven de € 50,-. 

Bekijk de video die gemaakt is door één van de jonge bewoners, lees het verhaal en volg het project op http://whydonate.nl/opknappen-fanga-musow-huis/event/


Graduate Scholarships at Central European University, Budapest

Hoogopgeleide ongedocumenteerden kunnen zich aanmelden voor masters and doctoraal studie-beurzen bij de Central European University. De Central European University in Budapest is een internationaal gerenommeerd instituut, opgericht door George Soros and gesteund door OSF.

Learn more and apply online.


Actuele cijfers over migratie en asiel in Nederland online beschikbaar

Het ministerie van Veiligheid en Justitie publiceert sinds eind juni 2017 open datasets over migratie en asiel in Nederland. Dit zijn actuele cijfers over toelating, opvang en vertrek.

Deze immigratiecijfers staan op de website www.data.overheid.nl en worden maandelijks geactualiseerd. Zie Dataportaal van de Nederlandse overheid, migratie en integratie


Nieuwsbrief 22, 2017

Fairwork zoekt een nieuwe medewerker beleidsbeinvloeding en strategieontwikkeling

Wil jij bijdragen aan de strijd tegen moderne slavernij in Nederland? Ben jij een generalist met ruime ervaring op het gebied van beleidsbeïnvloeding, strategieontwikkeling en onderzoek binnen een maatschappelijke organisatie? Heb je daarnaast kennis van financiële processen in een projectorganisatie? Ben je communicatief sterk en overtuigend én word je enthousiast bij het idee van werken in een zelfsturend team? Dan zijn we op zoek naar jou!

Info: https://www.fairwork.nu/wie_zijn_wij/vacature/ervaren_generalist.html. (Uiterlijk 1 nov)


Nieuwsbrief 21, 2017

Nieuwe openingstijden Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning

SVZV is now open four times per month for consultation hours: the first two Wednesdays of each month and the last two Fridays of each month from 2-5 pm. Also, we have a new mobile number where we can be more easily reached outside office hours. The number is: +31(0)6-39179806


Petitie: STOP GEDWONGEN TERUGKEER NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN!

De politieke situatie in Afghanistan verslechtert voortdurend en het is er extreem onveilig. 2016 was het dodelijkste jaar ooit. Bommen, zelfmoordaanvallen, vervolging van religieuze, etnische en seksuele minderheden, gedwongen ronseling van kinderen, en marteling zijn een dagelijkse realiteit.

De Nederlandse overheid moet onmiddellijk stoppen met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan. Teken de petitie!


Teken voor de Vluchtmaat bij de Dutch Design Award

De Vluchtmaat is een herontwikkeld kantoorgebouw dat leeg stond, waarin ongedocumenteerde vluchtelingen, kunstenaars, startende ondernemingen, hulporganisaties en activisten samen wonen en werken. Het jaren tachtig kantoorgebouw aan de rand van Amsterdam werd eind 2015 gekraakt door een groep die al geruime tijd samen optrokken. In gesprek met de eigenaar is gezocht naar een situatie die meer zekerheid biedt voor beide partijen, waarna Stichting Noodzaak het beheer over het pand heeft gekregen. Zo is een economisch zelfstandig model ontstaan: met de huurinkomsten uit de bedrijfsruimtes worden alle vaste lasten voor het pand, zoals gas, water, licht en onderhoud betaald. 

De Vluchtmaat is genomineerd voor de Dutch Design awards! Je kunt op ons stemmen door op de facebook like te drukken bij http://www.dutchdesignawards.nl/…/galle…/habitat/vluchtmaat/


Oproep: contact met Nederlanders met een ongedocumenteerde partner

Judith de Jong en Betty de Hart (Universiteit van Amsterdam) zijn bezig met onderzoek naar de gevolgen van illegaal verblijf voor stellen en gezinnen. Wij zijn daarom op zoek naar mensen die te maken hebben met de gevolgen van langdurig illegaal verblijf van een van de partners in hun relatie of gezin (bv financiële gevolgen) en daarover met ons willen praten. Alle informatie wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld.

Neem contact op met Judith de Jong (J.C.deJong2@uva.nl). Zie ook de volgende pagina: http://acelg.uva.nl/research/research-projects/current/onderzoek-naar-il...


Nieuwsbrief 20, 2017

Teken ook Locked in Limbo, tegen vreemdelingendetentie van staatlozen

The European Network on Statelessness has launched the #LockedInLimbo campaign, urging European states to put in place effective systems to identify and protect stateless people who are otherwise left at risk of repeated and prolonged detention.

You can now join the campaign by adding your signature to that of over 100 prominent individuals and organisations from right across Europe, who've already endorsed the campaign. The statement, which sets out a clear agenda for change will be presented at an event in the Council of Europe in Strasbourg on 11 October 2017.

 You can read the full statement (translated into 13 languages), check who's supporting the campaign, and add your signature online at: http://lockedinlimbo.eu/updates/join-our-call-lockedinlimbo/


Driedaagse training voor vrouwen: Ik ben hier om te blijven! - info-ochtend 12okt 10-12u Utrecht

In de training gebruiken we allerlei werkvormen om te onderzoeken en ontdekken wie je bent, wat je wortels zijn en je bagage is. We staan stil bij de thema’s geweld en discriminatie, die diep ingrijpen op het zelfbeeld en de sociale positie van vrouwen. Samen werken we in de training aan het vergroten van de weerbaarheid, door je stem te laten horen en je plek in te nemen.

Denk je erover mee te doen?  Kom naar de informatiebijeenkomst op 12 oktober van 10:00 tot 12:00 uur bij Stichting de Graal, Nieuwe Gracht 51, Utrecht.

De 3 daagse training zal plaatsvinden op 3 dinsdagen (24 okt, 31 okt en 7 nov 2017) van 09:30 tot 15:00 uur. Het is van belang alle dagen te volgen. Deelname is kosteloos en voor de lunch wordt gezorgd. Deelnemers ontvangen bij volledige deelname een certificaat.

Opgeven kan bij: rachelle.degraal@gmail.com. Meer informatie? Bel gerust op 06 40731527


Doe mee: Tafels van hoop voor vluchtelingen, 18dec (startbijeenkomst 30nov 18u Utrecht)

Kerk in Actie roept kerken, scholen en andere instellingen op om tijdens de internationale dag van de migrant een maaltijd te organiseren met vluchtelingen. Door zoveel mogelijk meters tafels te verzamelen hopen we die dag samen met u de langste tafel van Nederland vormen.

Meld uw tafel aan op www.kerkinactie.nl/tafelsvanhoop en ontvang tips om uw tafel te organiseren zoals voorbeelden om vluchtelingen uit AZC’s of bij u in de gemeente uit te nodigen en praktische tips zoals gespreksonderwerpen. (De website is al online, en wordt binnenkort verder gevuld.)

Op 30nov om 18u vindt in het Protestants Landelijk Dienstencentrum een startbijeenkomst plaats met een maaltijd, muziek en meer. Locatie: Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht.  Info volgt.


Nieuwsbrief 19, 2017

Steun Hiwots Enjara-keuken

Hiwot is een afgewezen Eritrese asielzoekster. Om te overheven heeft ze een kleine onderneming opgezet. Ze bakt Enjera’s, zurige pannenkoeken die de basis vormen van ieder Ethiopisch/ Eritrees gerecht. Deze verkoopt ze vooral binnenshuis aan de 39 andere Ethiopische en Eritreese vluchtelingen met wie ze samenleeft in een speciaal voor deze groep gecreëerde opvang in Amsterdam (de Vluchtmaat). Door de verkoop genereert ze een klein beetje eigen inkomen en op deze manier weet ze te overleven.

Voor het voortbestaan van haar onderneming heeft ze nu kookplaten en een mixer nodig, maar ze heeft onvoldoende geld. Hiwot hoopt daarom dat u haar financieel wilt ondersteunen.

Dat kan via deze link: https://nl.dreamordonate.com/dromen/hiwots-enjeras-mogen-er-zijn/


Organiseer ook: Allerzielen-herdenking voor omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

Op zondag 5 november organiseren we in Amsterdam voor de 7e keer een oecumenische Allerzielen herdenking voor omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen.

Het zou mooi zijn als ook in andere steden een herdenking georganiseerd wordt, om de duizenden mensen die vaak naamloos en in stilte sterven eer te bewijzen.

Contact: Margriet Valkman, info@diaconie.org, 06-17412820. www.allerzielen.eu


Nieuwsbrief 18, 2017

Nieuw fonds voor activering ongedocumenteerde vrouwen

Het Fonds op Naam “Els van den Nagel Fonds” is met ingang van 1 juli 2017 ingericht. Uit dit Fonds worden organisaties ondersteund die actief burgerschap bevorderen om vrouwen en kinderen zonder verblijfstatus, bij te staan en/of te betrekken bij de samenleving.

http://www.oranjefonds.nl/els-van-den-nagel-fonds


Teken voor resettlement van vluchtelingen

De Europese Raad beslist binnenkort over een cruciaal wetsvoorstel, ook wel het European Resettlement Framework genoemd. Dit voorstel dwingt een Europese aanpak af voor kwetsbare vluchtelingen. Dankzij dit voorstel verplichten de Europese lidstaten zich straks aan een goed gezamenlijk hervestigingsplan. https://actie.vluchtelingenwerk.nl/homesafehome


Campaign for quality public child care for all workers

Join WIEGO’s campaign for quality public childcare for all workers, including informal workers.

WIEGO is launching this campaign to draw attention to child care as a workers' rights issue that impacts all workers, but is particularly important for informal women workers. We see quality public child care as a core component of any social protection system.

All the materials are available in the following languages on WIEGO's child care campaign page


Nieuwsbrief 16, 2017

Nacht van de Vervanging, 17okt Amsterdam (en andere steden?)

Tijdens de ‘Nacht van de Vervanging’ bieden bekende Nederlanders en politici voor een nacht onderdak aan een  vluchteling zonder verblijfsvergunning. Uit voorgaande edities van de Nacht is gebleken dat het voor de media een uitgelezen moment is om vanuit een persoonlijke invalshoek over de complexe problematiek van ongedocumenteerden te rapporteren.

In vorige edities van De Nacht werden politieke controverses als de voorgenomen strafbaarstelling illegaliteit en de wettelijke grondslag van gemeentelijke opvang besproken. Dat laatste is ook nu weer een heet hangijzer bij de huidige coalitieonderhandelingen.  Waarschijnlijk is er in oktober een nieuw kabinet dat afspraken heeft gemaakt in het regeerakkoord over de opvang van uitgeprocedeerden. Deze thematiek staat centraal bij deze editie van de ‘Nacht’.

ASKV organiseert de Nacht van de Vervanging in Amsterdam op dinsdag 17 oktober. Start om 18.00 uur met een avondmaaltijd en inhoudelijke bijeenkomst in het Verzetsmuseum.

Info over voorgaande nachten: http://www.askv.nl/wat-doen-we/campagnes/publiekscampagne/nacht-vervanging/


Teken de petitie tegen uitzettingen van Afghanen

Refugee Project Maastricht is een petitie gestart waarmee van de Nederlandse staat geëist wordt dat de deportaties van Afghaanse vluchtelingen gestopt worden en dat men hen "humanitaire bescherming" blijft bieden.


Nieuwsbrief 15, 2017

Irish Parliament recommends regularisation for undocumented migrants

The Joint Committee on Justice and Equality in the Irish Parliament recently launched its ‘Report on Immigration, Asylum and the Refugee Crisis’. The report includes a recommendation to introduce a regularisation scheme for undocumented migrants in Ireland. The report refers to information and data provided by the Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) about undocumented migrants in Ireland. The proposal for the regularisation scheme would allow all undocumented migrants living in Ireland for at least four years to register for regularisation. Undocumented migrants with children born in Ireland or those who have attended a minimum of three years of schooling would also be eligible to register for the scheme. The Justice for the Undocumented group and Migrants Rights Centre Ireland welcomed the political support and urged the government to take action. The report also addresses issues such as family reunification and the situation of unaccompanied children. To read the report, click here


Council Conclusions on the protection of children in migration

These conclusions emphasise that protecting all children in migration is a priority at all stages of migration. They underline that the best interests of the child must be a primary consideration in all actions or decisions concerning children and in assessing the appropriateness of all durable solutions - resettlement, integration or return depending on their specific situation and needs. The Conclusions welcome the European Commission Communication of 12 April, inviting member states to implement actions building on the recommendations presented, inviting the Commission and the relevant EU agencies to support member states, as well as regular reporting by the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of these actions. The full text of the Conclusions of the Council of the European Union and the representatives of the governments of the member states on the protection of children in migration adopted by the Council at its 3546th meeting held on 8 June 2017 are available here.


Council of Europe Action Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe (2017-2019).

The Action Plan concerns all children in migration who arrive/have arrived in the territory of any Council of Europe member state, including asylum-seeking, refugee and migrant children.

The Action Plan has three main pillars: 1) ensuring access to rights and child-friendly procedures; 2) providing effective protection; and 3) enhancing the integration of children who would remain in Europe. The Action Plan outlines concrete actions under these pillars, that will be implemented by various Council of Europe entities and coordinated by the Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees, within the 2017-2019 time period. Some of the actions particularly relevant for undocumented children include those related to child-friendly procedures, alternatives to detention, education, transition to adulthood, age assessment and statelessness.


Pharos: Wereldkaart meisjesbesnijdenis

Pharos heeft een nieuwe wereldkaart gemaakt met prevalentiecijfers VGV. Naast de landen in Afrika waar al langere tijd prevalentiecijfers over bekend zijn, zijn nu ook landen opgenomen waarvan onderbouwde vermoedens zijn dat VGV voorkomt maar geen cijfers van beschikbaar zijn. Dit betreffen vaak landen waarin VGV in specifieke gemeenschappen en/of in specifieke regio’s voorkomt. Ook de Focal Point folder met basisinformatie over VGV is geactualiseerd.
De wereldkaart en de brochure kunt u downloaden of bestellen bij Pharos.


Nieuwsbrief 14, 2017

Kinderombudsman : voorstel voor een alternatief Kinderpardon

Kinderombudsman Margrite Kalverboer stelt dat het uitgangspunt van het Kinderpardon - uitzicht op een vergunning na vijf jaar verblijf in Nederland – goed is. Het zijn de voorwaarden die zorgen dat het Kinderpardon voor zoveel kinderen onrechtvaardig uitpakt. Op dit moment is het bijvoorbeeld zo dat kinderen niet in aanmerking komen voor het Kinderpardon als ouders onvoldoende hebben gewerkt aan vertrek, ooit een verkeerde nationaliteit hebben opgegeven of geen asiel hebben aangevraagd. De Kinderombudsvrouw vindt dat kinderen niet mogen worden afgerekend op de beslissingen van hun ouders. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat in artikel 2 van het Kinderrechtenverdrag staat. Om te komen tot een rechtvaardig Kinderpardon beveelt zij in het alternatieve Kinderpardon onder meer aan om het meewerkcriterium te schrappen, de regeling uit te breiden naar kinderen die geen asiel hebben aangevraagd en het toezichtscriterium aan te passen zodat kinderen die tenminste vijf jaar onder toezicht hebben gestaan van Rijk of gemeente ook in aanmerking komen.

Om te zorgen dat meer kinderen succesvol een beroep kunnen doen op het Kinderpardon, wil de Kinderombudsvrouw bovendien dat de regeling wordt verankerd in de Vreemdelingenwet of het Vreemdelingenbesluit.

Alternatief Kinderpardon, 29.6.17


IOM: wijziging herintegratieondersteuning vrijwillige terugkeer per 1 juli 2017

Voor terugkeerders in het project ‘AVRR-NL’ heeft dit de volgende consequenties:

 • De financiële bijdrage voor (afgewezen) asielzoekers van 1750 euro per volwassene en 880 euro per kind (de zogenaamde ‘HRT-regeling’) komt te vervallen voor migranten die zich vanaf 1 juli 2017 inschrijven bij IOM.
 • Migranten die vóór 1 juli 2017 een Bewijs van Aanvraag bij IOM hebben getekend, komen nog wel in aanmerking voor deze ondersteuning, mits zij uiterlijk 31 augustus 2017 vertrekken. Bij vertrek na 31 augustus vervalt voor hen ook de financiële bijdrage.
 • De in natura herintegratieondersteuning wordt uitgebreid van 1500 euro per volwassene naar 1800 euro (voor kinderen van 2500 euro naar 2800 euro). Van dit bedrag kan per persoon maximaal 300 euro in cash worden uitbetaald.

Meer info op de website van IOM Nederland.


Nieuwsbrief 13, 2017

UAF: MBO-helpdesk

De mbo-helpdesk van UAF beantwoordt vragen van vluchtelingen en hun begeleiders over alle aspecten van het middelbaar beroepsonderwijs. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om studie- en beroepskeuze, toelatingseisen, voorschakeltrajecten en de financiering van opleidingen. In de komende twee jaar breidt het UAF haar dienstverlening geleidelijk uit voor (de in potentie) middelbaar opgeleide vluchtelingen.

De mbo-helpdesk is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag via het telefoonnummer van het UAF: (030) 252 08 35 en mbo@uaf.nl.


Nieuwsbrief 12, 2017

Vacature Coördinator Ongedocumenteerden (18 uur p/w) bij Stem in de Stad, Haarlem

Binnen de programma’s ‘Spreekuur Ongedocumenteerden’, ‘Verblijfhuis’ en ‘Asielzoekers’ worden mensen ondersteund en begeleid die (nog) niet legaal in Nederland mogen verblijven. Wij verwijzen naar bestaande voorzieningen en geven voorlichting, helpen bij juridische zaken, geven begeleiding en vangen beperkt mensen op. We doen dat met behulp van vrijwilligers die ervaring en expertise hebben op sociaal en juridisch terrein. Voor onze programma’s zijn wij op zoek naar een kundige en enthousiaste coördinator.
Het takenpakket bestaat uit het leidinggeven aan vrijwilligers en stagiaires, participeren in het spreekuur ongedocumenteerden (direct cliëntcontact), zorgen voor kennisoverdracht en het stimuleren van de bewustwording van eventuele problematiek. Daarbij moet de betreffende medewerker contact onderhouden met bijvoorbeeld advocaten en partnerorganisaties en acties ondernemen voor verdere ontwikkeling van de programma’s.

Solliciteren voor 12 juni, meer info hier


Een ander Europa is mogelijk!

In April 2017, European Commission President Jean-Claude Juncker presented a White Paper on the Future of Europe, including 5 possible scenarios for discussion at European and Member State levels. You can read the European Commission's White Paper on the Future of Europe here.

SDGWatch Europe in collaboration with Friends of the Earth Europe has facilitated with around 100 civil society organisations the development of an alternative '6th Scenario'. In this '6th Scenario' these organisations present their aims for a Sustainable and Fair Europe in which care for people is key. They intend to put this '6th Scenario' forward as an alternative and to demand that it will be fully considered in national and European discussions on the Future of Europe. You can read the civil society 6th Scenario for a Sustainable Europe for its Citizens here.

Please add your organisation's signature using the form at the end of this page by 15th June 2017


Nieuwsbrief 11, 2017

Oproep Amnesty International: contact met uitgezette Afghanen

The Amnesty International secretariat calls for input and support with research on deportations to Afghanistan. A country researcher is still in Afghanistan until 1 June and they would appreciate if you could send contact details of deportees as soon as possible to: anna.shea@amnesty.org and horia.mosadiq@amnesty.org.


Petitie aan de Europese Commissie tegen strafbaarstelling hulp aan ongedocumenteerden

Petition text: Do not punish those who uphold Europe’s tradition of offering dignity and human rights to some of the most vulnerable people. Stop the criminalisation of those offering humanitarian assistance to refugees and migrants.

https://act.wemove.eu/campaigns/criminalising-humanity-sou-int?utm_source=sou&utm_medium=mail&utm_campaign=en_20170513


IND: geluidsopnames asielgehoren mogelijk

Als klant van de IND hebt u het recht om een geluidsopname te maken van uw gesprek met een IND medewerker. ​Dit geldt zowel voor face-to-face contact, als voor een gesprek via de telefoon.

Voor het maken van geluidsopnamen hanteert de IND onderstaande spelregels.

 1. U maakt van te voren duidelijk dat u een geluidsopname wilt maken.
 2. De IND staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt de IND een alternatief aan.
 3. U verstrekt aan de IND een kopie van de opname als de IND dat wenst.
 4. In een geluidsopname wordt niet geknipt of geplakt, tenzij dit wordt meegedeeld. Dit geldt zowel voor de IND als voor u.
 5. Geluidsopnamen worden niet verstrekt aan derden of openbaar gemaakt zonder toestemming van de andere partij. Dit geldt voor zowel de IND als voor u.
 6. De IND heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken.

Krijgt u geen toestemming voor het maken van een geluidsopname? Dan kunt u de medewerker om een toelichting vragen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u een klacht indienen bij de locatie.

Van een gesprek met een IND medewerker mogen nooit beeldopnames worden gemaakt.
https://www.ind.nl/nieuws/Paginas/Het-recht-op-het-maken-van-geluidsopnamen-.aspx, 26.5.17


IOM: Veranderingen per 1 juli 2017 in herintegratieondersteuning bij vrijwillige terugkeer

Alle migranten die in aanmerking komen voor herintegratie ondersteuning in natura (klik hier voor de voorwaarden) ontvangen een bijdrage van 1800 euro. Hiervan wordt maximaal 300 euro in cash gegeven, de rest is in natura. Kinderen ontvangen een bijdrage van 2800 euro waarvan max. 300 euro cash en de rest in natura.

De financiële herintegratie bijdrage (HRT) voor (ex) asielzoekers zal hiermee komen te vervallen. Om nog in aanmerking te komen voor HRT, moeten (ex) asielzoekers voor 1 juli 2017 een aanvraag bij IOM hebben gedaan.

Klik voor overige HRT voorwaarden op deze pagina.


Vacature: project assistant bij ICMC Europe, Brussels

The Project Assistant will work for the ‘ERN+ Developing Innovative European Models for the Protection of Refugees and Providing Support to New Resettlement Countries’ project (http://resettlement.eu/news/ern-relaunch) under a temporary internship contract for 8 months (August 1st 2017 – end of March 2018) The post will be based at the ICMC Europe Office in Brussels, Belgium. This post is remunerated and is well suited to someone with limited post‐university work experience in migration and/or asylum. It will provide valuable exposure to NGO work in EU advocacy, refugee protection, migration, asylum and refugee integration.

https://www.icmc.net/sites/default/files/documents/jobs-opportunities/project-assistant-icmc-europe.pdf


Vacature : Advocacy Coordinator to join the Detention Action team, London

The Advocacy Coordinator will coordinate our casework and support people in detention. He/she will undertake complex casework for vulnerable asylum-seekers and other migrants and manage a pool of volunteers who provide emotional and practical support.

The closing date is Monday 5th June at 10am. Please download the application pack .


Nieuwsbrief 10, 2017

Contact met uitgezette Afghanen

Amnesty International country researcher Horia Mosadiq will be in Afghanistan from Monday 15 May until Friday 2 June to talk with recent deportees from Europe. Any contacts with recent deportees to Afghanistan from the Netherlands would be more than welcome!!!

You can share contact details directly with Hora on: horia.mosadiq@amnesty.org


Eritrese vluchteling Luel doodgestoken voor Villa Vrede, Utrecht

Villa Vrede, een ontmoetingsplek voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de Utrechtse wijk Hoograven is een inzamelingsactie begonnen voor de deze week doodgestoken 18-jarige Eritrese vluchteling Luel Ymesgen Lebasi. 

De jonge vluchteling was vaste bezoeker van Villa Vrede, dat is gevestigd in het Marcuscentrum aan de Wijnesteinlaan waar uitgeprocedeerde asielzoekers bij elkaar komen. Vermoedelijk heeft hij ruzie gekregen met een andere bezoeker en is voor de deur neergestoken en aan zijn verwondingen overleden.

De vluchteling woonde eerder in het asielzoekerscentrum in Leersum. Villa Vrede wil Luel Ymesgen Lebasi naar zijn geboorteland over brengen en heeft daarvoor een rekeningnummer geopend: NL 48TRIO0197698948 ovv Luel.

http://www.ad.nl/utrecht/inzamelingsactie-voor-doodgestoken-eritrese-vluchteling-luel-18~a6c5ff8b/, 6.5.17


Nieuwsbrief 9, 2017

Stop uitzettingen van kwetsbare mensen naar Afghanistan

Kinder- en mensenrechtenorganisaties luidden op 24 april de noodklok. Sinds de terugtrekking van internationale troepen uit Afghanistan in 2014 is de veiligheidssituatie in Afghanistan verslechterd. Vanwege deze ernstige situatie dienen uitzettingen van kwetsbare mensen te stoppen, aldus de organisaties. Lees hier meer.


VACATURE: Vluchtelingen in de Knel Eindhoven zoekt een Trainer Toekomstorientatie, 24upw

De training Toekomstorientatie is gericht op het bevorderen van de (veer)kracht en het zelfvertrouwen van de deelnemers. Tijdens de training werken de deelnemers aan een realistisch plan voor hun eigen toekomst en krijgen ze op een creatieve manier inzicht in de kansrijkheid en kansloosheid van verschillende toekomstscenario's.

Als trainer ben je verantwoordelijk voor het geven van de training, het ontwikkelen van een vervolgtraining en de coordinatie van het team Toekomstorientatie.

Meer info bij Maik Dammers, 040-2569517 of maikdammers@vluchtelingenindeknel.nl.
Sollicitaties met motivatie graag uiterlijk 30 april aan: maikdammers@vluchtelingenindeknel.nl
Trainer gezocht voor cursus Toekomstoriëntatie aan afgewezen vluchtelingen


Nieuwsbrief 8, 2017

Stem op We Are Here voor de European Citizenship Award

The European Citizenship Awards celebrate the democratic and civic engagement of individuals, organisations, citizens’ groups, media platforms and social enterprises, recognising innovative initiatives and contributions which give real substance to European values, create ownership of public space and improve the lives of our communities in terms of democracy, social justice and universal access to rights.

http://civic-forum.eu/en/participation-en/european-citizenship-awards-online-votes-are-now-open


WAY TO STAY over Dublinproblematiek

STIL-Utrecht heeft de campagne WAY TO STAY gelanceerd . Bedoeld om aandacht te vragen voor de problemen die veroorzaakt worden door de zogenoemde Dublinverordening. Hierdoor belanden veel vluchtelingen in Europa op straat. We hopen door de problematiek onder de aandacht te brengen, dat particulieren zich willen gaan inzetten voor hun medemens en enkele maanden iemand met een Dublinprobleem onderdak willen bieden.

De website is te zien via www.waytostay.nu


UK-beleid ongedocumenteerden

In 2012 Theresa May, then Home Secretary, announced a new approach to immigration: to make Britain a “hostile environment” for people who have “no right to be here”. The plan is to make it ever tougher for people without the right immigration papers to get a job, rent a flat, use a bank, drive a car, get medical treatment, send kids to school, or otherwise live a normal life.
This report outlines 13 of the main hostile environment policies introduced so far, including:

 •  The NHS will start compulsory ID checks in hospitals this month. “Overseas visitors” will be made to pay for non-emergency treatment; later in the year, the government wants to extend charging to A&E and GP surgeries too.
 • Meanwhile, patient details collected when people register with GPs are systematically passed on to Immigration Enforcement who use them to track down “illegals”. Around 6,000 people were traced this way in 2016.
 • Similarly, the Department of Education has agreed to hand over names and addresses of 1500 school pupils and their families each month, collected in the “School Census”.
 • Other measures ban unwanted migrants from renting homes, opening bank accounts or getting driving licenses. Migrants are being criminalised with new offences of “working illegally”, “driving in the UK”, and employing or renting to “illegals”.
 • Migrants forced onto the streets are being targeted by immigration raids against rough sleepers, coordinated with local councils and homelessness charities.
 • Police and Immigration Enforcement are increasingly integrated, led by Operation Nexus in London which embeds immigration offficers in police stations and standardises ID checks. Met Police are also handing over details of victims and witnesses of crimes.
 • The hostile environment relies on collaboration from bosses and workers in the public sector and in private companies, and also from many more of us as “members of the public”.

The conclusion looks in more depth at how the government is trying to foster a culture of  collaboration – and at some possibilities for resistance.

Download a PDF version of this report here:
https://corporatewatch.org/sites/default/files/CW%20hostile%20environment.pdf
https://corporatewatch.org/news/2017/apr/08/hostile-environment-turning-uk-nation-border-cops


Nieuwsbrief 7, 2017

Vacature woonbegeleider SNDVU Utrecht

De Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) ondersteunt uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht hebben op overheidsvoorzieningen, maar rechtmatig in Nederland verblijven of waar sprake is van een nieuw perspectief in een asiel of reguliere procedure. Ook wordt ondersteuning geboden aan uitgeprocedeerde asielzoekers die zich voorbereiden op terugkeer naar land van herkomst. Momenteel ondersteunen wij circa 100 mensen door middel van onderdak, leefgeld en sociaal-juridische begeleiding.

Als projectmedewerker woonbegeleiding en promotie ben je verantwoordelijk voor de woonbegeleiding in de huizen. Je draagt zorg voor een goede ondersteuning en begeleiding aan de bewoners en stuurt de ondersteunend medewerker woonbegeleiding & sociale activering aan. Reacties voor 10 april.

http://vacatures.com/projectmedewerker-woonbegeleiding-promotie-20-uur/


Vacature activiteitencoordinator Wereldhuis Amsterdam

In het wereldhuis van de Protestantse Diaconie ontmoeten zo’n honderd mensen uit alle delen van de wereld elkaar dagelijks. Mensen zonder papieren komen hier op verhaal, doen nieuwe kennis op en ontwikkelen vaardigheden. Vrijwilligers trekken met hen op en denken met hen mee over hun perspectief. De activiteitencoördinator is een spin in het web: zij(hij) is verantwoordelijk voor de organisatie van de dagelijkse maaltijd; voor de ontmoetingsactiviteiten en cursussen in het wereldhuis en voor de vrijwilligers die zich op dit gebied inzetten. Zij(hij) weet hiervoor mensen te enthousiasmeren, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, zowel met verhalen en ontmoetingen als via social media. Reageren voor 10 april.

http://diaconie.org/nieuws/vacature-activiteitencooerdinatorin-het-wereldhuis


Nieuwsbrief 6, 2017

Het MOO (Medische Opvang Ongedocumenteerden) is verhuisd

Postadres: Postbus 8888; 1006 JB Amsterdam
Bezoekadres: Dr.H.Colijnstraat 31; 1067 CA Amsterdam

Telefoonnummer: 020-7753478; 06-40308918
Faxnummer: 020-8454191

Email: moo@askv.nl


Columnwedstrijd rond de Vier Vrijheden

Roosevelt formuleerde in 1941 vier vrijheden die voor iedereen ter wereld gelden: vrijwaring van angst, vrijwaring van gebrek, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Humanity in Action, Vrijheidscolleges en Joop.nl nodigen iedereen uit mee te doen aan de columnwedstrijd rond het thema deze Four Freedoms. De winnaars presenteren de column op een van de Nederlandse bevrijdingsfestivals en krijgt een publicatie op de mediakanalen van de drie organisatoren.
Meer informatie en inleveren van columns op http://humanityinaction.nl/column-wedstrijd-5-mei/.


PICUM: Richtlijnen voor het indienen van een klacht bij arbeids-uitbuiting

Het klachtenmechanisme is een essentieël beschermingsinstrument ter preventie van uitbuiting of misbruik in het kader van de tewerkstelling van alle werknemers zonder onderscheid van verblijfsstatus.

http://picum.org/picum.org/uploads/publication/WorkerComplaintMechanismLeaflet_NL.pdf
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/WorkerComplaintMechanism_Leaflet_EN.pdf


Geneva : regularization of 590 undocumented migrant workers

On Feb 21, the canton of Geneva approved "operation Papyrus" that will regularize at least 590 undocumented migrant workers, among them many domestic workers. 200 cases are still pending and they are continuing the process. It is due to a new application of existing law and the applicants have to meet certain criteria. However, because of the strong movement, Geneva is in the forefront of Switzerland to apply it in favour of the undocumented migrant workers.

More: http://www.sit-syndicat.ch/


Nieuwsbrief 5, 2017

Crowdfunding boek Queer African Refugees in NL

Being queer in Africa is dangerous. You can be disowned by family, fired from work, jailed or even killed. In order to deal with this subject, we are planning to publish a book titled “Stories of Queer African Refugees in Netherlands.”

There are very specific problems with this group of refugees. Possibly one of the biggest challenge on processing gay refugees from Africa is the fact that most don’t present the “expected outlook” of a gay man because they are considered too “masculine.”  Those working with them have also reported less display of affection which has created doubt on their identities. This is because there is a template of how a gay man is supposed to be and they seem not to fit the puzzle. “If you meet them on the street you will never know they are gay,” said one person dealing with them. Another said, “they appear too straight to be convincingly gay.”

This becomes a question of how the queer identity of Africans is different from those of others. This conundrum ties well to the question of how does one prove that they are indeed queer which is another milestone they have to prove during the cases.

Help us publish this book by contributing to our indiegogo campaign and by spreading the word.

https://www.indiegogo.com/projects/stories-of-queer-african-refugees-in-netherlands#/


Nieuwsbrief 4, 2017

Verkiezingsprogramma’s over vreemdelingenbeleid

http://verblijfblog.nl/?p=2106, 10.2.17


Online cursus Nederlands van Universiteit Groningen start 27 februari

De cursus duurt drie weken, met een belasting van drie uur per week
Info: https://www.futurelearn.com/courses/dutch. 


Engelstalige workshops UvA voor vluchtelingen met academische achtergrond

De Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam organiseert een serie van 17 workshops in Academische Vaardigheden. De workshops vinden plaats op een dinsdag in de periode van maart t/m juni (de precieze data zijn nog niet bekend).

Voorwaarden voor deelname:

 • in het land van herkomst al gestudeerd aan een universiteit
 • geïnteresseerd in de sociale wetenschappen en/of geesteswetenschappen,
 • Engelse taalvaardigheid is op academisch niveau

De workshops zijn ook open voor degenen die nog geen formele toegang hebben tot een Nederlandse universiteit. Er wordt gevraagd een korte motivatie in het Engels te mailen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Studenten met een achtergrond in de sociale wetenschappen en/of geesteswetenschappen krijgen voorrang.

Om aan te melden, stuur een e-mail naar Sherilyn Deen: S.R.J.Deen@uva.nl.


Nieuwsbrief 3, 2017

Vacature voor Sociaal Juridisch Coordinator bij STIL-Utrecht

Per 13 maart 2017 is STIL op zoek naar een sociaal juridisch coordinator voor 32 uur per week voor een periode van een jaar met mogelijkheid tot verlenging. Het brutosalaris bedraagt 2000 euro per maand. Reageren voor 20 februari.


Rainbow Refugees NL

“Rainbow Refugees NL” is an app for lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) persons who are seeking asylum in the Netherlands. The app explains what your rights are as a LGBT-person in The Netherlands, as well as where you can find help and assistance on health and safety issues. You will also be able to find information on the Dutch asylum procedure and addresses of relevant organisations.

http://www.cocktailonline.nl/rainbow-refugees-nl/


Wetsvoorstel goedkeuring klachtprotocol IVESCR ingediend

Na jarenlang aftasten heeft de Rijksministerraad onlangs besloten een wetsvoorstel tot goedkeuring van het Facultatief Klachtrechtprotocol bij het VN-Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR, 1966) naar de Raad van State te sturen. Personen en groepen die menen het slachtoffer te zijn van een schending van rechten opgenomen in het IVESCR kunnen, na uitputting van nationale rechtsmiddelen, een klacht indienen bij het VN-Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten.

Het IVESCR-Klachtprotocol, dat stamt uit 2008, werd door Nederland al in 2009 ondertekend. Het is echter nog steeds niet geratificeerd en dus nog niet van kracht in Nederland.

Zie hier het resultaat: https://njcm.nl/actueel/ratificatie-ivescr-klachtrechtprotocol-nabij/


Nieuwsbrief 2, 2017

Vacature coordinator Harriet Tubman Huis Amsterdam (onbetaald)

www.harriettubmanhuis.nl


Twee vacatures Fairwork Amsterdam

Voor een project gericht op de signalering van arbeidsuitbuiting en het ondersteunen van slachtoffers zoekt FairWork een PROJECTMEDEWERKER (24 u per week, reageren voor 29jan). Gezien de huidige samenstelling van ons team én de doelstelling van het project roepen we nadrukkelijk mensen met een migrantenachtergrond op om te solliciteren.

Ter ondersteuning van het team zoekt FairWork op korte termijn een ADMINISTRATIEF/SECRETARIEEL MEDEWERKER M/V (20 uur per week, reageren voor 28 jan).


Vacature director Asylos , Brussels

Asylos is a network of volunteer researchers providing on-demand background research to support asylum claims in Europe. The research concerns the situation in the country of origin of the asylum seeker or other facts relating to an individual asylum claim. In many countries, legal aid provided for asylum seekers is limited. Lawyers can’t devote sufficient time to researching information which may substantiate asylum requests in court. Asylos volunteers look for information that can help to establish whether forcing a refugee to return to his/her country of origin or transit would threaten his/her life or deny fundamental human and civil rights. Asylos has currently 80 volunteer researchers who commit to at least two hours of research per week.

We offer a monthly gross salary of 3.600 euros and a one-year contract (renewable).

To apply, please read the requirements and fill out the form until 3 February 2017 (COB). Interviews will take place in Brussels in the second half of February.


Nieuwe Telefoonnummers Taalstudio:

Voor het DRONGO talenfestival kiest u 085-877 01 66
Voor alle overige zaken (o.a. Taalanalyse en Meertalig.nl) kiest u 085-877 01 87


Nieuwsbrief 1, 2017

VLOT Limburg wordt opgenomen in Leger des Heils

De activiteiten van Vlot zullen op 1 januari 2017 worden geïntegreerd in de organisatie Leger des Heils regio Limburg- Brabant. De werkzaamheden van het Vlotteam, het Vlotteam zelf en de bekostiging van de werkzaamheden gaan, worden een zelfstandige werkeenheid. VLOT is nog in gesprek met de gemeente over subsidie, het Leger zal een mogelijk tekort aanvullen.

Stichting VLOT wordt omgebouwd naar een fonds voor bijzondere noden van ongedocumenteerden, zoals reiskosten en extra kosten voor medische behandeling .


Vacature Sociaal-juridisch medewerker (32upw) bij Noodopvang Utrecht

Noodopvang Utrecht ondersteunt circa 100 mensen door middel van onderdak, leefgeld en sociaal-juridische begeleiding. De Noodopvang werkt in een klein hecht team van 6 personen en zoekt naar een nieuwe collega die het team komt versterken:

Het betreft een jaarcontract van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018, met uitzicht op verlenging.

Reacties voor 20 januari naar Rana van den Burg ranavandenburg@sndvu.nl.
Lees de hele vacature: http://www.sndvu.org/vacatures/


Vacature meewerkend coördinator ( Jurist ) Recht in Zicht Amsterdam (6mrt-7juli, 16upw)

Binnen het project 'Recht in Zicht' worden slachtoffers van mensenhandel in Amsterdam begeleid tijdens hun verblijfsrechtelijke procedure. Dit gebeurt door een juridisch maatje dat wordt gekoppeld aan een cliënt.

Als meewerkend vrijwilligerscoördinator van het project Recht in Zicht bied je begeleiding aan cliënten, vrijwilligers en stagiaires (HBO-rechten, SJD en MWD). Daarnaast organiseer je intervisies en trainingen voor de buddy's, blijf je op de hoogte van de laatste beleids-ontwikkelingen, woon je netwerkbijeenkomsten bij en weet je knelpunten aan te kaarten. Je werkt samen met een tweede coördinator.

Sollicitaties voor 10 januari 2016. Info: hier


Vacature maatschappelijk werker Bridge to Better (24upw, 1feb-30aug)

We zoeken een ervaren medewerker die een luisterend oor kan bieden, vertrouwen kan geven aan en aansluiting zoekt bij de leefwereld van onze deelnemers. Daarnaast kan je als casemanager proactief handelen bij afhandeling van maatwerktrajecten van onze deelnemers. Al coachend kan je diverse hulpverlening methodes eclectisch toepassen.

Info: http://www.bridgetobetter.org/nl/nieuws/vacature---maatschappelijk-werk


Pathfinder om vluchtelingen de weg te wijzen in het onderwijs

De 43.000 vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn en zich oriënteren op het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs, vinden voortaan alle informatie op één plek: in de Pathfinder voor vluchtelingstudenten. De Pathfinder voor vluchtelingstudenten bundelt informatie over zaken als taalonderwijs, studiefinanciering, studiekeuze, taalschakeltrajecten en diplomawaardering. Een voorbeeld vind je hier.


Handtekeningenactie voor Wagif uit Azerbeidjan

Wagif woont met zijn vrouw (waarmee hij al tien jaar getrouwd is) en kinderen (van 4 en 6 jaar) in Eelde. Zijn vrouw en kinderen hebben allen de Nederlandse nationaliteit. Wagif woont al 15 jr in NL en kan meteen aan de slag als hij een vergunning krijgt (naar verluid bij de Mac Donalds).

Teken tegen zijn uitzetting: http://www.petiti e24.nl/petitie/817/wagif-hoort-bij-zijn-kinderen


Nieuwsbrief 26, 2016

Zorginstituut wordt CAK

Vanaf 1 januari 2017 neemt het CAK een aantal taken over van Zorginstituut Nederland, waaronder de regeling onverzekerbare vreemdelingen.


Join the WAVE Step Up! Campaign

This Campaign calls on states to recognise their obligations under the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (‘Istanbul Convention’) and the EU Directive establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime (Victims’ Directive2012/29/ EU) – all of which require protection and support all women survivors on their territory, whatever their migration status.

PICUM and WAVE call on service providers such as shelters, medical staff and legal advisors, local, regional and national governments, civil society organisations and women rights activists as well as individuals to step up for women’s equality and become supporters of the campaign.


18 december statement van het Rode Kruis over ongedocumenteerde migranten

‘There are many reasons behind migrants seeking irregular entry, or falling into irregularity while in a Member State. The absence of safe, legal routes to access protection in the EU also pushes people to migrate irregularly. National Red Cross Societies across Europe observe the results; many migrants seek increasingly dangerous routes to reach their intended destination, or remain stranded in remote areas - where they have little access to services and assistance. "Our colleagues deliver a range of services including first aid, tracing, medical care, and emergency supplies such as food, water, and hygiene items. They provide support to all migrants, irrespective of their legal status.” adds Denis Haveaux. "The key challenge is being able to connect with migrants in an irregular situation, especially at border crossing points and in detention. We are extremely concerned by the humanitarian consequences of this situation”.

EU-Member States are currently changing their legislation to restrict the conditions to access international protection and family reunification. In addition, the increasing use of admissibility assessments as part of asylum procedures, is pushing migrants to avoid the asylum system altogether, often placing them in a legal limbo. For people whose application for international protection has been refused but cannot be returned to their country of origin due to concrete practical or legal obstacles, there is a high risk of falling into irregularity. The EU and its Member States must work to facilitate these migrants’ access to a secure and dignified status.’

Read recommendations "Protecting the dignity and rights of migrants in an irregular situation
Learn more about the Red Cross’ work to support migrants in an irregular situation.


Nieuwsbrief 25, 2016

Vacature Medewerker Juridische begeleiding en Algemene ondersteuning STUV Leiden (24 upw)

Voor de functie geldt dat je enthousiast bent en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Klantgerichtheid en nauwkeurigheid zijn belangrijke kwalificaties voor de functie. Bovendien beschik je over juridische en administratieve kennis en vaardigheden. Ook ben je in staat goed te plannen en te organiseren.

Wij bieden een zelfstandige en uitdagende functie in een bijzondere organisatie met veel ruimte voor eigen initiatief. De functie is vastgesteld op schaalniveau 6 van de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De functie wordt in beginsel aangegaan voor de duur van één jaar met een proeftijd van één maand.

Solliciteren? Stuur een sollicitatiebrief met CV vóór 20 december per email naar Saskia Craenen (saskia.craenen@stuv-leiden.nl), tel. 071-5140544.

https://www.stuv-leiden.nl/medewerkers-organisatie/vacatures/


Oranjefonds heeft budget voor steun aan vluchtelingen

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven die de samenhang in Nederland versterken en ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen aan de samenleving. Dit geldt ook voor initiatieven die zich richten op vluchtelingen. Wij vragen de komende maanden bijzondere aandacht voor deze initiatieven en hebben budget beschikbaar om ze te ondersteunen. U kunt een aanvraag indienen voor een bijdrage voor kosten van de opstart, verdere ontwikkeling of uitbreiding van uw initiatief.

Het gaat bijvoorbeeld ominitiatieven die vluchtelingen ondersteunen in hun taalverwerving, bij hun ontwikkeling of in het vinden en doen van (vrijwilligers)werk. Om voor deze financieringsmogelijkheid in aanmerking te komen, vragen wij u uiterlijk op 1 februari 2016 een aanvraag in te dienen via het speciale aanvraagformulier. Voor aanvullende informatie en voorwaarden verwijzen wij u graag naar www.oranjefonds.nl/initiatieven-voor-vluchtelingen. Zodra uw aanvraag ontvangen is, wordt deze beoordeeld. Hoe eerder u dat doet (ook komende tijd voor de deadline) , hoe eerder u een reactie ontvangt.

Meer weten? Kijk op www.oranjefonds.nl/initiatieven-voor-vluchtelingen


Nieuwsbrief 24, 2016

Gezocht: Coördinator Nieuwe Wereldhuis/Asielzoekers (18 upw), per 1 februari 2017 

Stem in de Stad is een diaconaal centrum in de binnenstad van Haarlem. Met driehonderd vrijwilligers en vijftien professionals richt Stem in de Stad zich op mensen in nood.  

Het Nieuwe Wereldhuis is er voor alle migranten, met of zonder verblijfsvergunning. Doel is hen een veilige plek te bieden voor ontmoeting en uitwisseling, zodat ze hun eigen kracht kunnen hervinden, wegwijs raken in Nederland en zich verder kunnen ontwikkelen. Taallessen vormen een groot deel van het programma. Daarnaast begeleidt Stem in de Stad een groep cliënten zonder verblijfsvergunning op procedureel en sociaal-emotioneel vlak.

Voor het Nieuwe Wereldhuis en voor de groep asielzoekers zijn we op zoek naar een kundige en bevlogen coördinator. Het takenpakket bestaat enerzijds uit het leiding geven aan vrijwilligers en stagiaires werkzaam in het Nieuwe Wereldhuis en het uitdragen van het Nieuwe Wereldhuis en anderzijds uit het begeleiden van asielzoekers/mensen zonder papieren naar een meer menswaardige toekomst.

Stem in de Stad zoekt een bevlogen en kundig persoon, die goed kan organiseren. Stem in de Stad is opgericht vanuit de samenwerkende kerken en vraagt van medewerkers dat ze zich op een positieve wijze verhouden tot de christelijke traditie.  Solliciteren kan tot 27november.

https://www.stemindestad.nl/Vacatures/ArtMID/734/ArticleID/1095/Co246rdinator-Nieuwe-WereldhuisAsielzoekers


Betaalrekening voor onuitzetbare vreemdelingen

De EU-Betaalrichtlijn is recent in NL omgezet in wetgeving. In de Implementatiewet Toegang Basisbetaalrekening staat bij artikel 4:71f onder 2. : Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder consumenten die rechtmatig in de Europese Unie verblijven mede verstaan consumenten die in de Europese Unie verblijven en die geen vast adres hebben dan wel in afwachting zijn van de beslissing op een asielaanvraag of die om wettelijke of feitelijke redenen niet kunnen worden uitgezet.

De Betaalvereniging NL reageerde: Ik denk dat het van geval tot geval het zal moeten worden beoordeeld. Kan een specifieke niet-rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling daadwerkelijk niet om wettelijke of feitelijke redenen worden uitgezet, dan veronderstel ik dat diegene inderdaad het recht heeft om een basisbetaalrekening te openen, en de bank geen weigeringsgronden o.b.v. artikel 4:71g heeft.

Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-386.pdf, 28.10.16


Nieuwsbrief 23, 2016

Campaign against Childhood Statelessness

For a child the inability to secure any nationality can mean being denied healthcare, refused access to education and left vulnerable to exploitation and trafficking. It can result in unfulfilled potential, and cause heartbreak for children and parents alike. ENS published infographics, designed to explain the issue and the impact statelessness has on children. The first of the three infographics is already available on the ENS #StatelessKids campaign website, with translations into French, German, Italian, Serbian, Macedonian, Slovenian, Polish and Albanian and another two to follow soon. The #StatelessKids petition so far received over 21.000 signatures showing there is a growing public support and mounting pressure on politicians across Europe to take action.


Nieuwsbrief 21, 2016

STUV-Leiden zoekt een Coordinator (32upw) en medewerker (24upw) Opvang, begeleiding en activering

STUV (Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) ondersteunt vluchtelingen in de stad Leiden die zijn uitgeprocedeerd in hun asielprocedure, maar nog wel een goede kans hebben op een verblijfsvergunning op andere gronden. Daarnaast worden vluchtelingen opgevangen die zijn uitgeprocedeerd en geen perspectief hebben op een verblijfsvergunning. Omdat deze vluchtelingen geen recht meer hebben op verblijf in een asielzoekerscentrum voorziet STUV in noodopvang.

De nieuwe medewerkers gaan zich bezighouden met de opvang, huisvesting, begeleiding en activering van vluchtelingen. De coördinator geeft leiding aan één medewerker, en stuurt vrijwilligers en stagiaires aan. Belangrijk is dat een bindend team wordt gevormd.

Voor de coordinator wordt een HBO werk- en denkniveau verwacht. Voor de medewerker wordt een MBO-werk- en denkniveau verwacht. Verder zijn enthousiasme, sociale- en communicatieve vaardigheden, creativiteit, flexibiliteit, initiatiefrijkheid en organisatietalent belangrijke competenties. Kennis van de engelse taal en rijbewijs B zijn een vereiste.

Sollicitaties vóór 25 oktober per email naar Saskia Craenen [saskia.craenen@stuv-leiden.nl]. Voor nadere vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Saskia Craenen op 071-5140544. Meer informatie over STUV vind je op onze website https://www.stuv-leiden.nl


Vacature Projectleider Beyond Borders

Beyond Borders behartigt de belangen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Door middel van trainingen van onze medewerkers en vrijwilligers proberen we de jongeren op weg te helpen om hun leven op te bouwen. Beyond Borders zoekt op de kortst mogelijke termijn een nieuwe projectleider/directeur. Dit betreft de periode t/m eind 2016 met een waarschijnlijk vervolg t/m eind 2017. De taken omvatten coordinatie van het werk, aansturen van medewerkers, rapportages en contacten met financiers en andere betrokkenen.

De kandidaat is betrokken en heeft kennis van de vluchtelingenproblematiek. Je kunt goed organiseren, leiding geven en rapportages schrijven. Je bent per direct inzetbaar.

Info: http://www.vacaturedirect.nl/non-profit-vacatures/projectleiderdirecteur-beyond-borders


Vacancy: researcher / access to social benefits for “non-deported” persons in the Netherlands

The Department of Political Science at the University of Vienna is calling for applications to a position as a researcher for 6 months on the basis of 20 hours per week.

In this comparative project, we aim to research the access to basic social rights and benefits of non-deported persons. Liberal democracies often issue deportation orders but ultimately refrain from executing them. This “deportation gap” raises social and legal questions about the situation of a large number of persons who have not been deported but remain in the territory. Empirically, the project examines the social policy domains housing/allowances, healthcare and education in three countries: Austria, the Netherlands and Sweden. Analytically, the project puts a focus on the differentiation between law-based, discretion-based and non-compliant elements of social membership.

Look here for information on the vacancy or the project
Applications to Dr. Ilker Ataç ilker.atac@univie.ac.at no later than 10.10.2016.


Internetconsultatie Wetsvoorstel vaststellen staatloosheid

In dit voorstel voor een Rijkswet wordt een procedure in het leven geroepen om staatloosheid vast te laten stellen door een rechter. Deze procedure is toegezegd naar aanleiding van het advies “Geen land te bekennen” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Met de nieuwe vaststellingsprocedure kunnen meer personen hun staatloosheid aantonen en aanspraak maken op de specifieke rechten die aan staatlozen toekomen. De vaststelling van de staatloosheid is van grote betekenis voor de staatloze zelf en zorgt tevens voor een meer betrouwbaar beeld voor de overheid van wie zich in Nederland bevindt. Het vaststellen van staatloosheid levert in dit voorstel geen verblijfsstatus op.

Concept regeling Voorstel van Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid 50 kB
Ontwerp toelichting Memorie van toelichting vaststellingsprocedure staatloosheid 225 kB
https://www.internetconsultatie.nl/staatloosheid


Nieuwsbrief 20, 2016

Recommendations to regulate conditions of live-in care workers

The opinion of the European Economic and Social Committee (ESSC) on the rights of live-in care workers is the first policy document on European level addressing the issue of unregulated working conditions of live-in care workers.
Live-in carers are both European citizens coming predominantly from Central Eastern Europe and citizens of third countries, often without regular migration status. In addition to the challenges European live-in care workers face, migrants and undocumented migrants, face additional risks of exploitation because their residence status is dependent on their employer or irregular. They are unable to challenge abusive conditions and access protection and redress for exploitation.
The opinion calls on the European Union and its Members States to recognise the existence of live-in care workers in the European labour market, to consider introducing a common occupational definition of ‘live-in’ care work in Europe, to include live-in carers into a long term care provision planning and conduct European research on their working and living conditions.

The opinion of the European Economic and Social Committee (ESSC) is available here. (21.9.16)
More information on the right of live-in carers is available here.


IOM sluit zich aan bij de Verenigde Naties tijdens VN-top over vluchtelingen en migranten

IOM considers migration to be a mega-trend of the 21st Century representing unprecedented human mobility with one of every seven persons worldwide living or working somewhere other than their place of birth.

IOM will join the UN as one of its related organizations, giving the United Nations an explicit, official migration mandate.


Nieuwsbrief 19, 2016

Vragen voor Günter Schröder (Duitse Hoorn van Afrika specialist).

Günter Schröder gaat in september naar Soedan en in oktober/ november weer naar Ethiopië.

Hij staat open voor het meenemen van individuele zaken waarvoor hij in die landen mogelijk onderzoek zou kunnen doen. Speciaal zaken waarin mensen claimen tussen 1998-2000 te zijn gedeportreerd vanuit Ethiopië naar Eritrea, maar ook voor zaken waarin andersoortig onderzoek gedaan zou kunnen/ moeten worden in Soedan of Ethiopië.

Contact loopt via Jonneke van Wierst: jvwierst@kpnmail.nl


UAF: Peter Baehr Prijs voor promotievoorstel van een vluchteling over mensenrechten.

Vluchtelingen die willen promoveren aan een Nederlandse universiteit of een plan hebben voor een wetenschappelijke publicatie, kunnen vóór 15 oktober 2016 een voorstel indienen bij het UAF. De beste inzending wordt beloond met de Peter Baehr Prijs, een bedrag van €10.000. Met deze prijs stimuleert het UAF onderzoek op het terrein van mensenrechten, het vluchtelingenvraagstuk en buitenlands beleid. 

Download hier het aanmeldformulier (Word-bestand)
Download hier het reglement (PDF-bestand)


Bussemaker stelt scholen in staat te helpen bij schoolkosten

Bussemaker stelt dit jaar €5 miljoen beschikbaar om ouders met een laag inkomen tegemoet te komen in de schoolkosten. Ouders met een laag inkomen, die een minderjarig kind hebben op een bol-opleiding in het mbo  hoeven zich geen zorgen te maken of zij de schoolkosten wel kunnen betalen. Mbo-scholen mogen deze kosten voorschieten of overnemen. Ze kunnen de leermiddelen aanschaffen om ze vervolgens in bruikleen aan de studenten te geven. Ook als ouders al kosten voor dit schooljaar hebben gemaakt, kunnen zij bij de school aankloppen. Met de MBO Raad en de Stichting Leergeld is afgesproken dat de scholen kosten ook met terugwerkende kracht mogen betalen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/30/kamerbrief-over-motie-jadnanansing-en-siderius-en-schoolkostenmonitor-2015-2016, 2.9.16


Nieuwsbrief 18, 2016

Steun het transport van Munther’s boot naar Irak

Munther, vluchteling uit Basrah, Zuid Irak, heeft met hulp van vrienden een boot gekocht om in Basrah weer een toekomst op te bouwen. Het was een oude boot die we aanschaften, maar wel een zoals je die in Irak niet zomaar kan kopen, met een stalen romp, een goed formaat en achterop een lier waarmee netten in en uit het water gelaten kunnen worden. Een minihuisje en werkplaats tegelijk. Er moest wel veel werk verricht worden: de motor en koeling moesten gereviseerd, de schroef aangepast, de romp opgelapt. Maar voor Munther was het werk aan de boot een manier zelf z’n leven weer in eigen handen te krijgen.
De boot kan nu bijna naar Irak. Hij wordt vervoerd op een containerschip van de haven van Antwerpen naar Um Qasr in de buurt van Basrah. Voor dat vervoer (en nog wat andere kosten) zijn we een crowdfundingsactie gestart: zie http://www.geloofinjeproject.nl/campaigns/help-munther-leven-terugvinden/.


Oproep ongedocumenteerde jong-volwassenen die naar school willen

Het Robin Hood College is op zoek naar twee jongeren zonder verblijfsvergunning van 18 jaar of ouder die zeer gemotiveerd zijn (en dat ook kunnen verwoorden) om een opleiding te volgen, liefst een mbo2 opleiding. Zij wil met deze jongeren graag een procedure opstarten om de toegang af te dwingen. De jongeren moeten dus ook bereid zijn om zichtbaar te worden.

Zie verder: www.robinhoodcollege.nl en www.iedereen-aandeslag.nl


Nieuwsbrief 17. 2016

Vacature Juridisch Medewerker bij Vluchteling Onder Dak Wageningen

Wij zijn voor 2 dagdelen per week op zoek naar een betaalde kracht die juridische begeleiding wil bieden aan uitgeprocedeerden en mensen waarvan de vergunning tot verblijf asiel is ingetrokken en die vragen hebben rond hun verblijfsrecht. Hierbij valt te denken aan de mogelijkheid tot het alsnog of opnieuw verkrijgen van een verblijfstitel, doormigratie of voorbereiding op en begeleiding bij terugkeer.

Sollicitaties voor 5 september. Meer info hier


Nieuwsbrief 16, 2016

Verhuizing Stichting LOS

Afgelopen week is Stichting LOS verhuisd naar Hang 14, 3011 GG  Rotterdam.
Telefoonnummer en mailadres zijn gelijk gebleven.


Nieuwsbrief 15, 2016

Nieuw adres Fairwork:

Vanaf 14 juli 2016 is FairWork gevestigd in Pand Noord: Meeuwenlaan 98-100; 1021 JL Amsterdam. Telefoonnummer en mailadressen zijn hetzelfde gebleven


Nieuw adres Here to Support

Here to Support is onlangs ingetrokken in hun nieuwe onderkomen de ‘Vluchtmaat’, te Amsterdam oost. In dit pand wonen 42 leden van We Are Here, en zijn sinds kort ook atelier- en kantoorruimtes te huur. Deze woon- en werkvorm is tot stand gekomen door stichting Noodzaak, die een tijdelijk contract met de eigenaar van het pand heeft gerealiseerd. In de Vluchtmaat huren wij zowel een kantoorruimte als een ruimte voor een mediacentrum van het We Are Here mediateam.
Adres: Joan Muyskenweg 32, 1114 AN, Amsterdam-Duivendrecht


Registratie Civil Society Days GFMD, Dhaka 8-10 december 2016, voor 22 juli

The process is now open for civil society representatives to apply to participate in the Civil Society Days and Common Space of this year's Global Forum on Migration and Development (GFMD). There will be a maximum of 250 delegates. 125 will be selected through the Open Global Application process.  The other half of delegates (125) will be selected directly by regional and thematic civil society networks around the world that have been active in migration and development in recent years.

Anyone from civil society who wishes to be a delegate to the GFMD must complete and submit the required application by 22 July 2016 in English, French or Spanish. Further details of the application and selection process can be read on the GFMD Civil Society Days website. For more information on the Civil Society Days, look at the concept note and programme, as well as the concept paper for the separate government programme.

Nieuwsbrief 14, 2016

VW: vacature medewerker politieke zaken (32 upw, 1jr)

De afdeling Belangenbehartiging van het Landelijk Bureau maakt zich sterk voor een ruimhartig beleid voor asielzoekers en vluchtelingen en draagvlak voor hun bescherming in Nederland. Een belangrijke activiteit van de afdeling is beleidsbeïnvloeding en lobby bij beleidsmakers en politiek. Ze baseert zich op signalen uit de praktijk en eigen intern en extern onderzoek. De afdeling richt zich tevens op de externe profilering van de vereniging en haar standpunten, de woordvoering, het versterken van het draagvlak en het verwerven van fondsen en donateurs.

Sollicitaties voor 8 juli. Meer info hier


STIL: vacature projectleider opvang Dublinclaimanten (24upw, 6mnd)

STIL wil een publieke campagne starten om bewustwording te creëren omtrent de onhoudbaarheid van de Dublinverordening en tegelijkertijd een praktische, humanitaire oplossing bieden voor de mensen die door deze verordening zonder voorzieningen op straat moeten overleven.

Het project moet nog volledig vormgegeven worden. Dit wordt jouw taak; je onderzoekt de mogelijkheden om de gewenste doelstellingen te bereiken. Je geeft vorm en inhoud aan een projectplan, inclusief begroting en dekkingsplan. Vervolgens werf je fondsen voor de financiering van het vervolgtraject. In afwachting van de definitieve beslissing op de fondsaanvragen kun je, tijdens de tweede helft van het dienstverband, alvast van start gaan met meer uitvoerende, voorbereidende werkzaamheden voor het project.

Sollicitaties voor 18 juli. Meer info hier


Rondvaarten met Rederij Lampedusa

Sinds zomer 2015 varen we met twee vluchtelingenboten door de Hollandse wateren. Wij zijn een gemêleerd gezelschap afkomstig uit Nederland, Syrië, Ethiopië en Eritrea. En in tegenstelling tot wat u wellicht verwacht varen we voor ons plezier. Of nog beter: voor ons geluk.

Vaar mee met de grachtentour, waarbij we Amsterdam als migratiestad belichten. Laat onze gidsen je meenemen in de vele bijzondere migratieverhalen die deze stad rijk is, waaronder ook het persoonlijke verhaal van de gids zelf. Zie: http://www.rederijlampedusa.nl/


EESC 2016 Civil Society Prize

The European Economic and Social Committee (EESC) will reward projects improving migrants’ lives and integration in Europe. The EESC is looking for an innovative ongoing or completed initiative, with a long-term impact and the potential to inspire others in Europe. Winners (maximum 5) will share up to €50 000. The offical award ceremony will take place in Brussels on 15 December 2016. 
Detailed information on the criteria and procedure is available on the EESC website. The closing date for applications is 09 September 2016.


Nieuwsbrief 13, 2016

Vacature leidinggevend teamlid Vluchtelingen in de Knel Eindhoven

Vluchtelingen in de Knel zet zich vanuit medemenselijkheid in voor de basisrechten en belangen van (afgewezen) vluchtelingen die zijn uitgesloten van overheidsvoorzieningen. We bieden opvang, sociaal-juridische begeleiding en bemiddeling bij medische zorg. Daarnaast zetten we ons in om de bewustwording in de samenleving m.b.t. de positie van afgewezen vluchtelingen te vergroten. We werken als team samen met circa 70 vrijwilligers en een groot aantal instanties en particulieren binnen en buiten Eindhoven. Ter aanvulling van ons Collegiaal Leidinggevend Team (CLT) zoeken wij een ervaren en enthousiast derde teamlid met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van juridische belangenbehartiging. Meer info hier


Vacature Maatschappelijk werker m/v , 12upw bij Equator

De maatschappelijk werker begeleidt en adviseert cliënten (en mogelijk hun contactpersonen/ verwanten) bij maatschappelijke en juridische problemen van materiële en immateriële aard, fungeert als vraagbaak voor behandelaren, volgt de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de doelgroep getraumatiseerde vluchtelingen, asielzoekers en slachtoffers van seksueel geweld en onderhoudt contact met bij de doelgroep betrokken organisaties en instanties.

Zie hier, deadline voor sollicitaties: 20 juni


Petitie: Ending childhood statelessness in Europe

Thousands of children across Europe are growing up without a nationality, many of them born in Europe. By failing to meet their international obligations, States are effectively denying these children of their rights. A petition organised by the European Network on Statelessness (ENS) calls on all European states to urgently take steps to address the problem of childhood statelessness.

You can sign the petition here.


Stay Human campagne

Stay Human is het ontbrekende geluid in het vluchtelingendebat. Want wat je hoort komt vooral van links en van rechts. Het midden hoor je niet. Maar dat zijn wél de meeste mensen. Ze luisteren, denken na, hebben meer vragen dan antwoorden. Ze willen genuanceerd blijven. En vooral: menselijk. Herken je dat? Kijk op deze site wat je kunt doen. https://www.stayhuman.nu/


In Limbo Embassy: petitie voor rechten van ongedocumenteerden

In Limbo Embassy was een platform dat een stem gaf aan ongedocumenteerden. Nu geven we onze bezoekers en supporters een stem, die we terug zullen koppelen aan de politiek. Onderteken onderstaande brief aan de staats-secretaris en deel deze met je vrienden.

Undocumented migrants are denied the right to social services, education, housing, work and even voluntary work, from the minute they have turned 18 years old. The result is that they have to try to survive in the Netherlands, sometimes for years, without being allowed to participate in our society or without receiving any support from our government.

Not only do I think this situation to be inhumane, but in many cases this is an outright violation of human rights. By signing this letter, I show my support for undocumented refugees and plead for their human rights to be respected.

http://inlimboembassy.org/get-your-voice-heard/


My fair home: Teken voor de rechten van domestic workers wereldwijd

I pledge to uphold these rights in my home and community.

I will ensure fair wages are paid to domestic workers in my home (at least the minimum wage) and that domestic workers in my home have reasonable work hours and time to rest. (...)

http://idwfed.org/en/myfairhome


Nieuwsbrief 12, 2016

Motie adSlag Eindhoven

De gemeenteraad Eindhoven heeft een motie van Groen Links aangenomen waarin gevraagd wordt om ongedocumenteerden meer toegang te geven tot onderwijs en vrijwilligerswerk.

De toelichting door het raadslid en de reactie van de wethouder zijn terug te kijken via http://eindhoven.notubiz.nl/vergadering/244290/  (vanaf 3:11)


EESC Civil Society Prize on: improving migrants’ lives and integration in Europe

Applications are now open for the 2016 Civil Society Prize awarded by the European Economic and Social Committee (EESC). The topic this year is Migrants. We wish to reward initiatives – undertaken by officially registered civil society organisations and/or individuals – aimed at improving migrants' lives and encouraging their integration in society. The winners (a maximum of 5) will share up to €50,000 at the award ceremony to be held in Brussels in December 2016.
The EESC would like to see you take part and be in with a chance of winning the Prize.
Detailed information on the criteria and procedure is available on the EESC website. The closing date for applications is 9 September 2016.
E-mail: civilsocietyprize@eesc.europa.eu


Nieuwsbrief 11, 2016

Wie help jij het land uit?

Stichting Toekomst voor vluchtelingen (TVV) is een crowdfunding met deze titel gestart om de toekomst van vluchtelingen te financieren. Maar die toekomst bevindt zich niet in Nederland.
Met crowdfunding wordt tijdelijke huisvesting in Nederland gefinancierd en krijgen de vluchtelingen een opleiding, in samenwerking met de liefdadigheidsorganisatie Besar in Turkije. Na twee maanden gaan de vluchtelingen naar Turkije, waar de opleiding verder gaat en Besar ze in dienst neemt. Dan kunnen ze in Turkije en in de veilige gebieden van Syrië aan het werk, om het land weer op te bouwen. TVV wil graag meer organisaties bij dit project betrekken, maar dat is nog toekomstmuziek.

Elke maand komen er twee nieuwe vluchtelingen op de website. Het is een soort microkrediet. Als het streefbedrag van twintigduizend euro niet binnen een maand gehaald wordt, krijgt de investeerder het geld terug in de vorm van een saldo op de site.

http://wiehelpjijhetlanduit.com, 6.5.16


Nieuwsbrief 9, 2016

ACVZ Commissielid gezocht

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken is een onafhankelijk adviesorgaan dat regering en parlement adviseert op het gebied van het vreemdelingenrecht en het vreemdelingenbeleid.

Nadere informatie over de vacature te verkrijgen via : http://www.acvz.org/nl/vacatures


CMCT : academic educational program for the profession of migrant pastors and church leaders

The Center for Migrant Churches and Theology (CMCT) designed a one-year post-graduate program (60 EC). The CMCT is a collaboration between the Vrije Universiteit Amsterdam (VU University Amsterdam) and SKIN (Samen Kerk in Nederland). The admission requirement for student participation in this program is a demonstrable finished MA. The MA can be in Theology but also students with an MA in any other academic field are welcomed.

Please register as soon as possible with associate professor Peter Roelofsma, coordinator of the CMCT and the program: p.h.m.p.roelofsma@vu.nl or +31(0)6 55 39 39 60


Crowdfunding We Are Here Cooperative voor media-platform

De beeldvorming omtrent vluchtelingen berust veelal op vooroordelen en stereotypen, die vaak ver verwijderd zijn van de realiteit. De We Are Here Cooperative wil deze plek bieden door het ontwikkelen van een onafhankelijk mediaplatform voor vluchtelingencollectieven in Europa. Om dit platform te runnen en de media in eigen hand te nemen, worden de vluchtelingen geschoold in vaardigheden als videoproductie, fotografie en onafhankelijke journalistiek. 
Info: https://onepercentclub.com/nl/projects/refugee-media-platform


Nieuwsbrief 8, 2016

Gezocht: bestuurslid Stichting LOS

Wij zoeken een energiek en pro-actief algemeen bestuurslid (onbezoldigd). Het bestuurslid dat wij zoeken:

 • wil zich inzetten voor de positieverbetering van ongedocumenteerden in de Nederlandse samenleving;
 • heeft feeling met de doelgroep ongedocumenteerden en heeft bij voorkeur kennis van het veld waarin stichting LOS opereert;
 • kan bijdragen aan een betere zichtbaarheid van stichting LOS in de samenleving;
 • heeft ervaring met moderne sociale media;
 • is in staat om in het politieke krachtenveld effectief te lobbyen voor de verbetering van de rechten van ongedocumenteerden;
 • heeft bestuurlijke ervaring (is niet noodzakelijk maar wel wenselijk);
 • combineert idealisme met een realistische en pragmatische aanpak.

De bestuursvergaderingen worden in Utrecht gehouden. Voor verdere informatie over Stichting LOS: www.stichtinglos.nl
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Peter Kretzschmar, voorzitter van het Stichtingsbestuur. Telefoon: 0343 420749. Mail: pkretzschmar@hetnet.nl


Vacature Projectassistent bij het PILP

Het Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) zoekt een projectassistent voor vier dagen per week. Het PILP verkent  de mogelijkheden van strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland.

De functie is tweeledig. Enerzijds assisteer je de projectcoördinator bij zijn werkzaamheden, anderzijds ben je inhoudelijk bezig. Tenslotte biedt je hand en spandiensten voor het NJCM-clearinghouse Pro Bono Connect.

Voor de functie zoeken we een startende jurist met passie voor mensen- en burgerrechten.

Start: juni 2016. Locatie:  Amsterdam. Sollicitaties vóór 2 mei 2016. Meer informatie hier.


Migration Law Clinic VU zoekt zaken voor het Europees Hof en Hof van Justitie!

De Migration Law Clinic van de VU Amsterdam voorziet advocaten, non-gouvernementele organisaties en andere spelers binnen het migratierecht kosteloos van advies over Europees migratierecht. Daarnaast biedt de Clinic getalenteerde studenten de mogelijkheid hun juridische vaardigheden te ontwikkelen. Zij doen onder begeleiding van de medewerkers van de Sectie Migratierecht van de VU onderzoek en schrijven professionele adviezen. De Migration Law Clinic richt zich op alle gebieden van het Europees migratierecht zoals asiel, gezinshereniging, arbeidsmigratie, vrij verkeer van EU-burgers en vreemdelingendetentie, inclusief procesrechtelijke kwesties die daarmee samenhangen.  
Contact: Marcelle Reneman, migrationlawclinic@vu.nl. Meer info: www.migrationlawclinic.org


Stichting Open Mind: tentoonstelling 50 ontmoetingen, 10 jaar later

Een vervolg op 50 ontmoetingen (2004) waarbij 50 bekende Nederlanders en 50 fotografen een bijzondere ontmoeting hadden met 50 asielzoekers. De tentoonstelling kan tegen een kleine vergoeding in uw gemeente geplaatst worden. Zie hier


Nieuwsbrief 6, 2016

ASKV zoekt interim Coördinator Vreemdelingenloket (april t/m juni 2016, 24upw)

Het Vreemdelingenloket is opgezet in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Het doel is om perspectief te bieden aan al dan niet uitgeprocedeerde vreemdelingen gericht op het (alsnog) verkrijgen van een verblijfsdocument of op terugkeer naar het land van herkomst.

De Coördinator houdt overzicht op alle werkzaamheden van het Loket, ontwikkelt werkafspraken en processen, en vertegenwoordigt het Loket richting externe partners. De Coördinator creëert gunstige randvoorwaarden voor de inhoudelijk medewerkers, verdeelt het werk en stuurt bij waar nodig. De Coördinator legt een basis die het team in staat stelt om na afloop van deze opdracht zelfstandig verder te gaan.

Info: http://www.askv.nl/nieuws/gezocht-interim-coordinator-vreemdelingenloket/

Sollicitaties tot uiterlijk zondag 13 maart 2016


Vacature SPV-er bij Seguro in Utrecht, 32upw

Stichting Seguro zorgt voor opvang en begeleiding van de meest kwetsbare ongedocumen-teerden. Kwetsbaar betekent dat deze mensen er lichamelijk en/of psychisch zo slecht aan toe zijn dat alleen nachtopvang onvoldoende is en 24-uurs opvang geïndiceerd.

Onze bewoners hebben vaak traumagerelateerde klachten. Bij sommigen speelt een (vermoeden van een) persoonlijkheidsstoornis. Veel bewoners hebben het vertrouwen in de hulpverlening verloren en zijn zorgen begeleidingmijdend. Stichting Seguro is op zoek naar specifieke kennis om het gedrag en de persoon goed in te schatten en op een juiste manier te begeleiden, zodat de ontwikkeling van de bewoners gestimuleerd kan worden. De SPV-er zal een nieuwe functie vervullen en als uitbreiding van het team gelden. Lees verder: hier

Sollicitaties uiterlijk 20 maart 2016 aan het bestuur, info@seguro-opvang.nl.


Dokters van de Wereld: nieuwe website en zorgpas

Dokters van de Wereld heeft een vernieuwde website over het recht op zorg voor ongedocumenteerden. Er is een speciale pagina met alle informatie voor ongedocumenteerde migranten en een pagina voor zorgverleners.

Bovendien heeft Dokters van de Wereld een ‘Zorgpas’ ontwikkeld. Deze pas is in feite een informatiefolder op broekzakformaat, bedoeld voor zorgbehoevende ongedocumenteerde migranten. Hierdoor kunnen zij niet alleen snel opzoeken waar ze terecht kunnen voor zorghulp, maar kunnen ze ook bij de zorgverlener aantonen dat zij recht hebben op zorg. We hopen op deze manier hun eigen kracht te vergroten.

De passen kunnen besteld worden via: Cleering@doktersvandewereld.org


Petitie Welkom Vluchtelingen

We citizens of the Member States of the European Union, of the Schengen Area, the Balkans, of the Mediterranean, and of the Middle East as well as citizens of other countries in the world, who share our concerns, are launching an emergency appeal to our co-citizens, to our government leaders and our representatives in national parliaments and in the European Parliament: The refugees must be rescued and welcomed !

Teken via: https://www.policat.org/validate/0002329923-83618547413


Teken voor Hananias De Oliviera

Hananias De Oliveira vluchtte in 2001 uit Angola, een land in Burgeroorlog. Hij was toen een tiener van 14 jaar. Inmiddels is hij 29 geworden. Een aardige jongeman die inmiddels geworteld is in Nederland. Wij als vrienden van Hananias De Oliveira willen met deze petitie voorkomen dat hij terug moet. Help ons met dit doel en teken de petitie. 

https://petities.nl/petitions/oliveira-hoort-in-nederland


Nieuwsbrief 5, 2016

Stichting Vluchtelingen in de Knel zoekt een sociaal-juridisch begeleider/leidinggevende collega (32 uur/ week)

Vluchtelingen in de Knel zet zich in vanuit medemenselijkheid voor de basisrechten en belangen van (afgewezen) vluchtelingen die zijn uitgesloten van overheidsvoorzieningen. We bieden opvang, sociaal-juridische begeleiding en bemiddeling bij medische zorg. Daarnaast zetten we ons in om de bewustwording in de samenleving m.b.t. de positie van afgewezen vluchtelingen te vergroten. Ter aanvulling van ons Collegiaal Leidinggevend Team (CLT) zoeken wij een ervaren en enthousiast derde teamlid. Sollicitaties tot 7 maart. Meer informatie hier.


Corporate Watch London is recruiting for two new co-op members

We are a not-for-profit co-operative based in London carrying out research, journalism and analysis to support people affected by, and those taking action against, corporations and capitalism.
One of the positions is to continue our work on migration. Both of the positions will involve researching and producing materials for grassroots groups.

Both positions are 30 hours per week and pay £8.25 per hour.
Deadline: 15 March 2016. More info: here


Nieuwsbrief 2, 2016

DCI zoekt: ervaren jurist kinderrechten en migratie

De afdeling Kinderrechten & Migratie van Defence for Children is op zoek naar een ervaren, creatieve jurist:  http://www.defenceforchildren.nl/images/68/4142.pdf.


Tussenvoorziening Weerdsingel Utrecht zoekt Activerend Begeleider

De Tussenvoorziening in Utrecht gaat ipv nachtopvang nu 24-uursopvang bieden aan ongedocumenteerden. Zo kan efficiënter gewerkt worden aan perspectief. Om de 24-uurs openstelling mogelijk te maken, zijn we op zoek naar activerend woonbegeleiders. Van de activerend begeleiders verwachten we naast het begeleiden van de gasten bij de dagelijkse taken in huis, ook het begeleiden bij het uitvoeren van het toekomstplan. Daarbij wordt nauw samengewerkt met verschillende betrokken partijen, zoals Vluchtelingenwerk en STIL.

Meer info hier, sollicitaties tot 22 januari


Adreswijziging Taalstudio

De Taalstudio verhuist naar: Noordeinde 50, 1141 AN Monnickendam
Het telefoonnummer wijzigt niet: 020-528 50 77


Council of Europe to examine reported human rights violations against migrants and refugees

Following reports and allegations of human rights violations against migrants and refugees in Europe, Secretary General Thorbjørn Jagland is appointing a Special Representative on Migration and Refugees. The Special Representative will undertake fact-finding missions, liaise with international partners and reinforce the Council of Europe’s cooperation with them.

The Special Representative's objective is to collect and analyse information on the human rights situation of migrants and refugees in Europe, in particular concerning Article 3 “Inhuman and degrading treatments” and Article 5 “Right to liberty and security” of the ECHR.

http://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/rfs6RdVHzAWb/content/secretary-general-appoints-special-representative-on-migration-and-refugees, 16.12.15


Nieuwsbrief 1, 2016

Stichting Vluchtelingen in de Knel Eindhoven zoekt een: Sociaal-juridisch begeleider 32u pw

Je biedt als kernteamlid intensieve sociaal-juridische begeleiding aan individuele cliënten zodat zij kunnen werken aan een duurzaam toekomstperspectief in Nederland of het land van herkomst. Dat betekent dat je op creatieve en strategische wijze de belangen van je cliënt behartigt, juridische ontwikkelingen bijhoudt en contacten met advocaten, artsen en IND initieert en onderhoudt. Samen met de andere Kernteamleden beslis je over opvangaanvragen en de individuele begeleidingstrajecten en stuur je vrijwilligers aan bij de cliëntbegeleiding. Je bent daarnaast minimaal een dagdeel aanspreekpunt voor vrijwilligers en zal op termijn een team vrijwilligers aansturen.

Meer informatie via: http://www.vluchtelingenindeknel.nl/organisatie/vacature-2/ of vanaf 4 januari bij Maaike Graaf, tel 040-2569517 of info@vluchtelingenindeknel.nl.

Sollicitaties uiterlijk 10 januari per e-mail naar: wilcovanbokhorst@vluchtelingenindeknel.nl


Vacature bij Huize Agnes Utrecht: activerend begeleider (21,6upw)

De begeleider houdt zich bezig met het creëren van een veilige en gezonde woonplek waarin bewoonsters en hun kinderen zich thuis voelen, zich kunnen ontplooien en zich richten op hun toekomst. Meer info hier. Sollicitaties tot uiterlijk 12 januari bij José Pauw, coördinator, coordinator@huizeagnes.nl


Vacature bij VluchtelingenWerk Landelijk: Senior Consulent Landeninformatie (32u)

http://www.vluchtelingenwerk.nl/over-vluchtelingenwerk/vacatures/landelijk-bureau-zoekt-senior-consulent-landeninformatie-32-uur


Justice and Peace factsheet en facebook Welkom Nederland

De factsheet is hier te vinden. Op de facebook pagina ‘Welkom Nederland’ kunnen lokale initiatieven op een nationaal niveau gedeeld worden.


Nieuwsbrief 25, 2015

Vacature Activiteitenbegeleider bij Villa Vrede Utrecht, 12u

Villa Vrede is een dagopvang in Utrecht waar mensen zonder verblijfsvergunning simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid d.m.v. een scala aan voorzieningen en activiteiten.

De Activiteiten Begeleider assisteert de coördinator van Villa Vrede in zijn/haar werk. Tevens is de activiteiten begeleider mede verantwoordelijk voor goede beeldvorming en samenwerking met externe partijen.

Vragen via 030-8778095 (woensdag t/m vrijdag tussen 10.00-17.00) of villavrede@gmail.com. Sollicitaties voor 31 december 2015. Meer info hier.


Petitie: SAMEN KUNNEN WE HET!

De ondertekenaars willen kabinet en Tweede Kamer een steun in de rug geven om door te gaan met het respecteren en naleven van onze (Grond-)wet en de internationale verdragen. De petitie is te vinden onder: http://www.petities24.com/samenkunnenwehet


Nieuwsbrief 24, 2015

Meldpunt Gewortelde Kinderen bij Defence for Children

Defence for Children opent een meldpunt voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen zonder verblijfsstatus. De criteria voor een kinderpardon-vergunning zijn niet duidelijk en DCI wil de kinderen met elkaar verenigen. Laat kinderen zich melden via dit formulier. Info: hier


Recht op opnemen nader gehoor

Op 1 juni 2015 is voor 4 maanden een pilot in Zevenaar gestart om het nader gehoren zelf op te mogen nemen. De spelregels hiervoor vindt u hier. Er is maar weinig gebruik van gemaakt. Intussen is het recht om zelf opnamen te mogen maken van het nader gehoor IND-breed beleid geworden. Zie ook de spelregels die de Nationale Ombudsman hiervoor opstelde hier


Pro Bono Connect

Pro Bono Connect is een “clearinghouse” dat maatschappelijke organisaties / NGO's in contact brengt met advocaten die gratis (pro bono) advies geven of procederen. Pro Bono Connect richt zich in het bijzonder op juridische vragen met een mensenrechten-component en vragen die van strategisch belang zijn voor de NGO. De advocaten zullen vooral betrokken worden bij grotere vraagstukken. Info: www.probonoconnect.nl


Crowdfunding campagne van We Are Here

Help de vluchtelingen van We Are Here de winter door: https://onepercentclub.com/en/projects/overwinter-met-we-are-here


Nieuwsbrief 23, 2015

Vacature Sociaal Juridisch Medewerker Noodopvang Utrecht, 20upw

Noodopvang Utrecht ondersteunt uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht hebben op overheidsvoorzieningen, maar rechtmatig in Nederland verblijven of waar sprake is van een nieuw perspectief in een asiel of reguliere procedure. Ook wordt ondersteuning geboden aan uitgeprocedeerde asielzoekers die zich voorbereiden op terugkeer naar land van herkomst. Momenteel ondersteunen wij circa 100 mensen door middel van onderdak, leefgeld en sociaal-juridische begeleiding.

In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar een Sociaal-juridisch medewerker voor 20upw.
Reacties per email voor 1 december naar dhr. Hans Beemer. hansbeemer@gmail.nl. Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op www.sndvu.nl


Vacature medior middenmanager voor Huize Agnes en Weerdsingel, Utrecht (36upw)

Doelen van de functie:

Nachtopvang Weerdsingel: het bieden van een veilige en gezonde nachtopvang voor niet-rechthebbende/ongedocumenteerde daklozen in Utrecht

Huize Agnes: het bieden van een veilige, gezonde en duurzame woonomgeving voor de vrouwen en de kinderen, de vrijwilligers, het personeel en de bezoekers en ervoor zorgen dat er voldoende financiële en materiele middelen, vrijwilligers en personeel zijn om dat te realiseren.

Solliciteren voor 24 november. Lees meer hier


Crowdfunding film

Regisseur Hyo Kaag werkt aan een nieuwe korte film: Kinshasa. In de film wordt marechaussee Frank (gespeeld door Teun Kuilboer) geconfronteerd met zijn eigen verdriet als hij een Congolese vluchteling begeleidt tijdens zijn uitzetting.

In ruil voor een donatie krijgen supporters o.a. een kijkje achter de schermen, kaartjes voor de premiere of een naam/ logo op de aftiteling van de film. Meer informatie over de crowdfunding is vanaf 16 november te vinden op www.cinecrowd.com/kinshasa.


Nieuwsbrief 22, 2015

Teken Pact van Respect

De deelnemers aan het Pact van Respect en de ondertekenaars van deze verklaring roepen de democratische krachten in onze samenleving op tot een respectvol debat waarin voldoende ruimte is voor onze meningsverschillen en waarin we recht doen aan de noodzaak om tot gedragen oplossingen te komen.

 • Laten we de echte mensen zien die onze hulp vragen, de namen, de gezichten, de werkelijkheid van het vluchten voor oorlog en geweld. De mensen die hun toevlucht zoeken tot onze samenleving. Laten we het gesprek ook mét hen aangaan, niet alleen óver hen.
 • Laten we op basis van respect en onze kernwaarden die we immers willen beschermen – democratie en vrijheid – het gesprek voeren, meningen delen en samen oplossingen zoeken en vinden.
 • Laat politici duidelijk afstand nemen van haatzaaiers, van grove generalisaties, van geweld tegen vluchtelingen, van bedreiging en, met acceptatie van onze verschillen, zich inzetten voor een breed gedragen compromis.

Meer op: http://www.petities24.com/pactvanrespect


De Asielzoekmachine, interactieve webdocumentaire over ons asielbeleid

Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over de vluchtelingencrisis en het asielbeleid. Iedereen heeft er een mening over, maar hoe en of het werkt is door de enorme hoeveelheid procedures, organisaties, regels en uitzonderingen allang niet meer te bevatten. De Asielzoekmachine onderzoekt het asielbeleid. Werkt het? En hoe zouden we eigenlijk willen dat het werkt?
De Asielzoekmachine wordt in april 2016 gelanceerd in de vorm van een webdocumentaire, een reeks tentoonstellingen en bijeenkomsten in het land, en documentaires voor radio en tv. Al tijdens de ontwikkeling van het project vragen we zoveel mogelijk mensen om input.
We zoeken namen van personen die geinterviewd moeten worden, relevante uitzendingen en quotes. Heb je ideeen? Meld je dan aan op: www.asielzoekmachine.nl


Nieuwsbrief 21, 2015

PICUM: Labour rights and social inclusion programme officer, maternity leave (jan-july ‘16)

PICUM is looking for an experienced candidate to develop its programmatic areas on ‘labour rights’ and ‘social inclusion’, for a 6 month period. The Programme Officer will be responsible for research, developing policy documents, liaising with members and organising related events as well as promoting PICUM’s work on these issues to different audiences.

http://picum.org/en/news/picum-news/48563/


Internetconsultatie Besluit Regeling Terugkeer en Vreemdelingenbewaring (uiterlijk 1 dec)

Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van onderdelen van het wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring dat recent is ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstuk 34309). In dit ontwerpbesluit zijn regels opgenomen over het beheer en het toezicht in de inrichting voor vreemdelingenbewaring; de plaatsing van vreemdelingen in de inrichting voor vreemdelingenbewaring, het beheersregime en in uitzonderingsgevallen de penitentiaire inrichting; de bewegingsvrijheid, dagbesteding en geestelijke verzorging; de veiligheid en beheersbaarheid en de verwerking van persoonsgegevens. Zie het ontwerpbesluit:

https://www.internetconsultatie.nl/besluitvreemdelingenbewaring/document...
En de link: https://www.internetconsultatie.nl/besluitvreemdelingenbewaring


Nieuwsbrief 20. 2015

Eindhoven: veilige aangifte vanaf 1 oktober mogelijk

Gemeente Eindhoven heeft veilige aangifte voor ongedocumenteerden mogelijk gemaakt, en verspreidt een flyer voor de doelgroep. Contactpersonen zijn Ellen van Balkom (Intake en Service) of Wim van den Boom (AVIM) van de politie, te bereiken via 0900-8844.


AAGU: teken tegen bouw gesloten gezinsvoorziening Zeist

Begin 2016 moet een nieuwe, permanente Gesloten Gezinsvoorziening binnen de muren van Detentiecentrum Zeist in gebruik genomen worden. De overheid presenteert deze als 'kindvriendelijk', maar het gaat om een gevangenis, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Het opsluiten van vluchtelingengezinnen en -kinderen is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Ondergetekenden, ageren tegen de bouw van de gezinsgevangenis.

Teken: http://aagu.nl/2015/Verklaring-tegen-bouw-Gesloten-Gezinsvoorziening.html


Petitie Fairwork over misbruik huishoudelijk werkers bij diplomaten

Huishoudelijk werkers bij diplomaten verkeren in een kwetsbare positie, omdat ze bij hun werkgever in huis wonen en hun verblijfsvergunning afhankelijk is van hun baas. Bij misstanden kunnen de slachtoffers moeilijk hun recht halen, omdat diplomaten immuniteit genieten.

Slachtoffers van misstanden bij diplomaten willen dat misbruik worden aangepakt en dat preventieve maatregelen worden genomen, zodat hun collega's in de toekomst niet hetzelfde gebeurt. Ze hebben een petitie opgesteld, die  is aangeboden aan het parlement.


Nieuwsbrief 19, 2015

IND: tijdelijk extra locaties aanmeldgehoor

De hoge asielinstroom zorgt voor drukte in Ter Apel, de aanmeldlocatie. Daarom zijn extra locaties geopend voor aanmeldgehoren. In Ter Apel vindt altijd eerst identificatie door de politie plaats en wordt bekeken of een vreemdeling al eerder in een ander land asiel heeft aangevraagd. Na de aanmelding volgt het 'aanmeldgehoor', dit vindt nu ook plaats in Budel en Veenhuizen. In Ter Apel, Den Bosch en Zevenaar vindt vervolgens de Algemene Asielprocedure plaats.  


Stichting LOS zoekt nieuwe projectmedewerker oa voor Meldpunt Vreemdelingendetentie

Vanwege het vertrek van onze collega Ariette, zoekt stichting LOS een nieuwe medewerker voor 24u per week. Belangrijkste taken zijn het project Meldpunt Vreemdelingendetentie (begeleiden stagiaire, rapportages) en het opzetten en begeleiden van een nieuw onderzoeksproject. Zie voor meer informatie hier.


Stap Verder zoekt spreekuurmedewerkers

Bij Stap Verder in Amsterdam-ZO lopen elke dag mensen binnen met vragen over wet- en regelgeving. We zoeken vrijwillige spreekuurmedewerkers van HBO/WO niveau die mensen kunnen ontvangen en de weg wijzen. Voorwaarde is dat je goede contactuele eigenschappen hebt en bereid bent om ervaring op te doen met interculturele communicatie. Je moet zelfstandig kunnen werken, flexibel zijn, engels en nederlands spreken en minstens een jaar beschikbaar zijn. Meer info: www.stapverder.org


Rights of Domestic Workers

A new social media campaign, entitled #OurHands, aims to inform domestic workers of their rights as enshrined in ILO Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers, a landmark reinforcing the equal status of domestic workers with other workers. The campaign’s name #OurHands means that empowering and protecting the rights of domestic workers is a collective responsibility. A toolkit providing posts that can be shared to raise awareness of domestic workers’ rights is available here. To know more about the campaign, please click here


Nieuwsbrief 18, 2015

Loket Ongedocumenteerden Amsterdam

Het Loket Ongedocumenteerden houdt een dagelijks spreekuur tussen 10:00 en 12:00, waar bezoekers terecht kunnen met allerhande verzoeken omtrent opvang, juridische of maatschappelijke begeleiding, medische kwesties, etc.

Locatie: Houtmankade 334-II, tel: 020 7372472 en mail: info@loket-ongedocumenteerden.nl.

Het ‘uitvoeringsplan’ van de Gemeente Amsterdam voor het Loket is hier te vinden.

NB: Per 9/9 hebben de BBB-locaties in Amsterdam hun maximale capaciteit bereikt (totaal 135 ongedocumenteerden). Voor nieuwe aanmeldingen moet de gemeente elders in het land onderkomen zoeken.


Amnesty: onderteken de oproep aan premier Rutte voor hulp aan vluchtelingen

Vluchtelingen hebben recht op veiligheid. En op een toekomstperspectief. Om die rechten te beschermen is nu actie nodig. Daarom roepen we premier Rutte op ruimhartig vluchtelingen toe te laten.

Teken: https://www.amnesty.nl/Rutte_verwelkom_vluchtelingen


In Limbo Embassy zoekt ambassadeurs

In Limbo Embassy is een kunstproject in de vorm van een mobiele Ambassade voor ongedocumenteerden. De Embassy is op zoek naar vluchtelingen die Ambassadeur kunnen worden en hun verhaal willen delen.

Meer info: www.inlimboembassy.org of via inlimboembassy@gmail.com


Rode Kruis: website voor opsporen familieleden

A number of National Red Cross Societies in Europe are publishing 342 photos of people looking for their missing relatives in the hope of reconnecting families.
If you would like to benefit from this service, you have two options:

See more at: http://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/Home.aspx#sthash.joEeSAjV.dpuf


Nieuwsbrief 17, 2015

Rode Kruis zoekt vrijwilligers begeleiding ongedocumenteerden in Almere

Zie de vacatureteksten: http://www.rodekruis.nl/afdeling/flevoland/actueel/vacatures/vrijwilligers--voor-het-project-ondersteuning-ongedocumenteerde-migranten-(oom) en http://www.rodekruis.nl/afdeling/flevoland/actueel/vacatures/coördinator-project-oom.

Informatie: Carolien Pronk, CPronk@redcross.nl of 0612140974


Terre des Hommes is looking for a Campaign Manager for the Destination Unknown Campaign

Employer is the International Secretariat of the Terre des Hommes International Federation. The function is based in The Hague and will require frequent travel.  For complete information on this position and application procedure, see Job Announcement and Job Description


Nieuwsbrief 16, 2015

Internetconsultatie uitbreiding zoekjaar hoogopgeleiden

Het kabinet is van plan om het 'zoekjaar hoogopgeleiden' – een bestaande regeling die het mogelijk maakt dat buitenlandse studenten na hun afstuderen nog een jaar in Nederland mogen verblijven om een baan als kennismigrant te vinden – uit te breiden. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan het advies van de SER om Nederland aantrekkelijker te maken voor kennismigranten.
Het nieuwe voorstel schuift een aantal regelingen voor hoogopgeleiden inelkaar. Het doel is dat meer categorieën vreemdelingen die in Nederland of aan een buitenlandse top 200-hogeronderwijsinstelling een opleiding of onderzoek hebben afgerond, onder soepeler voorwaarden een verblijfsvergunning kunnen aanvragen met het doel om in Nederland een baan te vinden. Voor alle groepen verdwijnt de eis van de tewerkstellingsvergunning.

Het kabinet is een internetconsultatie gestart: https://www.internetconsultatie.nl/verzamelbesluitvreemdelingenbesluit


Teken voor Margarita uit Oezbekistan

Teken deze petitie als je het onterecht vindt dat Margarita, die hier 7 jaar in Nederland heeft gewoond en hier een leven heeft opgebouwd, samen met haar moeder terug moet naar Oezbekistan. Een land waar ze niet veilig zijn omdat ze er worden vervolgd voor politieke en religieuze redenen: http://petities.nl/petitie/margarita-moet-in-nederland-blijven


Nieuwsbrief 15, 2015

Vacature Sociaal-Juridisch medewerker STIL Utrecht

STIL zoekt per 24 augustus een (betaalde) sociaaljuridisch medewerker voor 20 uur per week, voor een half jaar, met kans op verlenging. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de middag van vrijdag 7 augustus.

Info:  https://stil2.wordpress.com/2015/07/20/stilzoekt-betaalde-sociaal-juridi...


Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel stopt

Na 25 jaar stopt de SRTV op 31 oktober. Reden is, dat er nu voldoende aandacht voor vrouwenhandel is, en dat religieuzen ouder worden en financiele middelen opdrogen.

Er is een afsluitende jubileumviering op 29 oktober, info via srtv@srtv.info


Nieuwsbrief 14, 2015

Petitie voor Russische LHTB’ers

VluchtelingenWerk is verontrust over Russische LHBT asielzoekers die hier asiel aanvragen en worden teruggestuurd naar Rusland. Na de anti-LHBT wetgeving in 2013 is de intolerantie in heel Rusland sterk toegenomen. Dat blijkt uit het rapport 'Licence to Harm' van Human Rights Watch uit december 2014. Er is volgens VluchtelingenWerk geen veilige vestigingsplaats in Rusland voor LHBT'ers die eerder (geloofwaardige) problemen hebben ondervonden met hun seksuele gerichtheid. VluchtelingenWerk staat daarover in nauw contact met een Russische onderzoeker van Human Rights Watch in Rusland. VluchtelingenWerk hoopt dat staatssecretaris Dijkhoff snel met nieuw beleid voor Russische LHBT'ers komt en daarin dit rapport meeneemt. Daarvoor is het belangrijk dat veel mensen de petitie tekenen. 

Teken hier de petitie


Nieuwsbrief 13, 2015

 

Maatwerk bij Terugkeer stopt vanwege problemen met de financiering


 

CoMensha is verhuisd, het nieuwe adres: Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH A'foort

Telefonische helpdesk: 033-4481186


 

Nieuwsbrief Geedi over Somalie, lees hier: http://www.geedi.org/


 

Website: www.retourafzender.eu. Hierin  wordt de Nederlandse asielprocedure gevisualiseerd door middel van onderzoeksfotografie, tekst en illustraties.


Simon Bontekoning overleden, voormalig ambtenaar vreemdelingenzaken in Amsterdam


Nieuwsbrief 12, 2015

VNG: financiering BBB-regeling door Rijk loopt door na 15 juni

De einddatum van de bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers was 15 juni. Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg van de VNG met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie krijgt de regeling een tweede periode vanaf 16 juni. De tweede periode duurt totdat er een uitspraak is van de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep, of totdat er een bestuursakkoord wordt getekend.

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/integratie-en-asiel/vreemdelingenzake...
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/integratie-en-asiel/vreemdelingenzaken/brieven/vervolg-bed-bad-brood-regeling


Nieuwsbrief 11, 2015

Fundraising IMWU NL: koop de DVD van de film ' Dispereert Niet' voor 15,-

Showing about the life of Indonesian migrants, Irwan Ahmett, together with Tita Salina and Rangga Aditya, make a documentary movie which demonstrating the real life of Indonesian migrant workers who struggle to ‘scavenge’ pieces of Euro. In fact, their effort is far from the sweet and delightful promises of living in Europe. Fear and anxiety are their best friends that accompanying their daily life. As a result, in Irwan’s hand, a movie entitled “Dispereert Niet” (do not despair) is deliberately intended to touch people’s humanity and consciousness to realize that there is another hard-different life behind the lineaments of the other Indonesians in the Netherlands

For order, please make payment of 15,- to IMWU NL bank account NL27 RABO 0137451091 and kindly send your address to info@imwu-nl.com.


VNG: einddatum BBB-vergoeding rijk is 15 juni

De einddatum van de bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerden is 15 juni. Voor gemeenten die deze opvang bieden, is het van groot belang om snel na afloop van de regeling  het  ‘verzamelformulier’ te verzenden naar de VNG. Voor de eindafhandeling is het nodig dat de volledig ingevulde lijsten met alle personen waarvan de IND heeft aangegeven dat ze geen recht hebben op opvang van rijkswege, bij de VNG aan te leveren binnen een week na afloop van de regeling, dus binnen een week na 15 juni. Het is vooral belangrijk om het aantal dagen dat van de regeling gebruik is gemaakt, te vermelden. 

Zie hier: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/integratie-en-asiel/vreemdelingenzake...


Nieuwsbrief 10, 2015

VACATURE Vluchtelingen in de Knel: Coördinator, 32u

Vluchtelingen in de Knel in Eindhoven zoekt ter aanvulling van het Collegiaal Leidinggevend Team (CLT) wij een ervaren en enthousiast derde teamlid, verantwoordelijk voor juridische begeleiding en externe vertegenwoordiging. Sollicitaties met motivatie uiterlijk 1 juni 2015.

Info: http://www.vluchtelingenindeknel.nl/organisatie/vacature/


Nieuwsbrief 9, 2015

De Fabel van de illegaal verhuist

Vanaf maandag 18 mei 2015 is de Fabel verhuisd naar één deur verder.
Het nieuwe adres is: Middelstegracht 36a, 2312 TX Leiden. Het telefoonnummer blijft: 071-5127619.


Nieuwsbrief 8, 2015

Surprising Europe

On our updated website www.surprisingeurope.com, anyone interested in African-European migration issues will be able to find the documentary, the TV series, additional content and background information on the issues. The site and accompanying social media are to expand their function as the place where Africans all over the world can share their migration experience. To achieve this, we are looking for Africans to share their experiences in Europe with us. This can take the form of a short text, a piece of music, a self shot video or any other form people would like to use.


Petitie Amnesty International: Eerst Mensen, dan Grenzen

Miljoenen mensen verlaten, gedreven door misère, hun land. In de regio wordt 85 procent opgevangen. Een heel klein deel zoekt toevlucht in Europa. De oversteek wordt steeds gevaarlijker. Duizenden zijn verdronken.

Roep de Europese leiders op nu in actie te komen. Teken de petitie!


Nieuwsbrief 7, 2015

Paspoort van Amsterdam vernieuwd

Het basisrechtenboekje van Amsterdam is geupdated. Te vinden op www.paspoortamsterdam.nl


Nieuwsbrief 5, 2015

Internetconsultatie wijzigingsvoorstel Inreisverbod tot 20 maart

Het inreisverbod is een vorm van strafbaarstelling van illegaal verblijf. Onderzoek van het WODC wijst uit dat het inreisverbod nutteloos is. Toch heeft staatssecretaris Teeven voorgesteld om het (lichte) inreisverbod te verzwaren van 2 naar 3 jaar, of naar 5 jaar bij langdurig illegaal verblijf. Op het voorstel kan tot 20 maart gereageerd worden via internetconsultatie. Zie de consultatie hier en de reactie van Stichting LOS hier.


Nieuwe organisatie: Vluchtelingen Welkom, vrijwilligers gezocht

Vluchtelingen Welkom bemiddelt tussen vluchtelingen en gastvrije Nederlanders bij het zoeken naar passende huisvesting. Naast bemiddeling is ook het vergroten van het bewustzijn van de vluchtelingenproblematiek onderdeel van onze missie.

Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar vrijwilligers; mensen met affiniteit met onze missie alsmede kennis en ervaring op het gebied van Financiën, Community Relations, PR en Social Media. We komen maandelijks (meestal in Amsterdam) bij elkaar om te vergaderen.

Interesse? Stuur je motivatie, CV, en een indicatie van je beschikbaarheid uiterlijk 26 maart aan Vluchtelingen Welkom, vluchtelingenwelkom@gmail.com, t.a.v. Marieke Rozmus.

Contact: www.vluchtelingenwelkom.net ; www.refugees-welcome.net


Website: staatloos in NL (www.staatloosinnederland.nl)

The (soon-to-be bilingual English/Dutch) website is the initiative of the Institute on Statelessness and Inclusion, the European Network on Statelessness and the Dutch organization supporting asylum seekers ‘ASKV’. The website aims to become an interactive research tool on statelessness in the Netherlands for academics, practitioners and affected individuals, containing information on relevant legislation, case law, current political debates, and latest research on statelessness.


Gezocht: staatlozen en onuitzetbaren in/uit detentie, voor onderzoek

Karel Hendriks van het ASKV zou graag in contact komen met staatloze en/of onuitzetbare personen die of momenteel in detentie zitten, of recent zijn vrijgelaten omdat het zicht op uitzetting ontbrak. Met name de onderstaande situaties zijn relevant voor het onderzoek: 

 1. Personen wiens nationaliteit in hun land van herkomst al is afgenomen (bijvoorbeeld vanwege discriminatie), of die bij geboorte nooit een nationaliteit hebben verkregen, bv Eritreërs uit Ethiopië, Koerden uit Syrië, Libanon en soms Irak, Palestijnen
 2. Personen die bij de formatie van nieuwe staten (zoals bij de voormalig Sovjet Unie of Joegoslavië) geen nationaliteit verkregen van één van de nieuw ontstane landen. Minderheidsgroepen zijn hier vaak het slachtoffer van, bv Roma, minderheden uit de voormalig Sovjet Unie, etnische Eritreërs uit Ethiopië, Palestijnen
 3. Personen die om juridisch/technische redenen geen nationaliteit bezitten, bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen die hun burgerschap niet aan hun kind(eren) kunnen overdragen, of kinderen wiens geboorte nooit is geregistreerd, bv alleenstaande vrouwen uit Somalië
 4. Personen die ‘onuitzetbaar’ of ‘onverwijderbaar’ zijn omdat hun land van herkomst niet meewerkt aan hun terugkeer, bijvoorbeeld door te weigeren een laissez-passer af te geven, bv: sommige Algerijnen, Chinezen, Eritreërs, Indiërs, Iraniërs, veel landen in West Afrika

Contact: Karel Hendriks; T: 06 452 41 965; E: karel@askv.nl


Nieuwsbrief 4, 2015

Eerlijk Kinderpardon!

Het is inmiddels twee jaar geleden dat het Kinderpardon bekend werd gemaakt. Voor veel kinderen was dit prachtig nieuws. Er zitten echter ook nog steeds kinderen in onzekerheid; zoals Mina, Tri, en Afrah. Dit weekend hebben zij er precies 750 extra slapeloze nachten bij ondanks het feit dat 36.639 mensen en 300 burgmeesters hebben getekend voor een Eerlijk Kinderpardon. Defence for Children legt zich hier niet bij neer en zal de komende weken voor deze kinderen in actie komen.

PICUM, Brussel: vacature Health Care and Womens Project Officer (zwangerschapsverlof)

The Programme Officer will be responsible for research, developing policy documents and organising related events as well as promoting PICUM’s work on these issues to different audiences. Reporting to the Director, they will work in close cooperation with the other staff members. Responsibilities include, but are not limited to:

 1. Producing high-quality and accessible policy documents on health inequalities, access to sexual and reproductive healthcare, and access to justice for undocumented migrants in Europe;
 2. Leading PICUM’s thematic working groups on ‘access to healthcare’ and ‘undocumented migrant women’, ensuring effective support and engagement of PICUM members working on these issues;
 3. Producing a handbook on undocumented migrants’ rights under the EU Victims’ Directive containing key information and good practices for use by authorities, professionals, civil society organisations and undocumented migrants themselves;

Contract Start date: 18 May 2015, End date: 31 December 2015. To apply, send an application form (download HERE) in English by Monday 16th March 2015 (at 10:00 GMT+1),

Info: http://picum.org/en/news/picum-news/46282/


Nieuwsbrief 3, 2015

Nationale ombudsman: start onderzoek naar uitzettingsvluchten

De Nationale ombudsman gaat in kaart brengen hoe in Nederland toezicht wordt gehouden op uitzettingsvluchten en hoe de mensenrechten bij die vluchten worden gewaarborgd. De vraag is of de uitzettingsvluchten zo zijn ingericht dat schendingen van mensenrechten niet, of zo min mogelijk, plaatsvinden. Een noodzakelijk waarborg hierbij is dat er onafhankelijk toezicht is op de vluchten. In Nederland houdt de Inspectie Veiligheid en Justitie toezicht op de vluchten. De Koninklijke Marechaussee begeleidt uitgeprocedeerde migranten op een vlucht. De Dienst Terugkeer en Vertrek bereidt de mensen voor op hun uitzetting. Deze drie instanties worden in het onderzoek bevraagd.

Op verzoek van de Europese ombudsman wordt soortgelijk onderzoek gelijktijdig in ruim twintig EU-landen uitgevoerd, door de ombudsmannen in die landen. De resultaten van de verschillende onderzoeken in de EU-landen worden later dit jaar naast elkaar gelegd om eventuele knelpunten en good practices te verzamelen, en de onderlinge samenwerking te bevorderen.

NO 13.2.15


Nieuwsbrief 2, 2015

VACATURE bij Amnesty: Projectmedewerker migratie, 20upw, deadline 10februari 2015)

Tot voorkort lag de focus van het migratiewerk van Amnesty in Nederland op ‘vreemdelingendetentie’, recent uitgebreid met‘mensenrechten op straat’. In de komende tijd zal dit worden verbreed met het thema‘mensenrechten tijdens uitzetting’. Amnesty wil dat alle fundamentele rechten van irreguliere migranten in Nederland worden gewaarborgd, ongeacht of iemand zich op straat bevindt, in detentie zit, of wordt uitgezet. Als projectmedewerker ondersteun je de werkzaamheden van de projectleider op de hierboven genoemde onderwerpen.
Sollicitaties uiterlijk dinsdag 10 februari 2015., via het webformulier: http://www.amnesty.nl/solliciteren-bij-amnesty
Info: http://www.amnesty.nl/over-amnesty/vacatures/projectmedewerker-migratie

Vacature Senior Legal Officer  ECRE( deadline 16 February 2015)

ECRE is recruiting a Senior Legal Officer to be part of the Legal and Policy Team. 
The purpose of the position is to take the lead in strengthening ECRE’s activities relating to the definition and content of international protection under EU law and international refugee and human rights law, the Dublin Regulation and the protection of persons who belong to vulnerable groups. Candidates should send a letter to Evelyne Rottiers (erottiers@ecre.org

Vacature AIDA Coordinator (deadline 16 February 2015)

The AIDA Coordinator will be responsible for the day-to-day management of the project, including the administration, finance and logistics and is supported by a junior legal officer and legal assistant. The AIDA Coordinator is also responsible for coordination with the partners, the IT support and represents ECRE in external activities related to AIDA.
Candidates should send a letter to Evelyne Rottiers  (erottiers@ecre.org)


Nieuwsbrief 1, 2015

Noodopvang Utrecht zoekt een Sociaal-juridisch medewerker ivm zwangerschapsverlof, 32upw

Functie-inhoud:

 • Geeft ondersteuning op sociaal/juridisch gebied
 • Voert gesprekken met cliënten ten aanzien van mogelijkheden op perspectief ten aanzien van procedures of terugkeer.
 • Onderhoudt contacten met personen of instellingen die bij de hulp- of dienstverlening aan asielzoekers betrokken zijn

Aanstelling voor de duur van het zwangerschapsverlof  met ingang van 9 maart.
Reacties voor 24 januari naar dhr. Hans Beemer hansbeemer@kpnmail.nl Meer informatie over de organisatie op www.sndvu.nl of bij Gonnie Castelijns of Rana van den Burg 030-2933378

DT&V: Aanvraagformulier en Uitvoeringskader Ondersteuning Zelfstandig Vertrek beschikbaar

Met deze formulieren kunt u subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van  ondersteuning zelfstandig vertrek. In het Uitvoeringskader OZV 2015 staan richtlijnen voor de aanvraag en het begrotingsformat en uitleg over de eisen die worden gesteld aan de uitvoering en verantwoording van projecten.
http://www.dtenv.nl/projectsubsidies/Zelfstandig_vertrek_vreemdelingen/Subsidie_aanvragen/

High Commissioner for Human Rights (OHCHR) launches database on jurisprudence

The OHCHR has launched a database giving access to jurisprudence from United Nations Treaty Bodies which receive and consider complaints from individuals, notably the Committee against Torture, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the Committee on the Rights of the Child amongst many others.

BBB in Rotterdam

Ook in Rotterdam is nachtopvang geopend voor ongedocumenteerde vreemdelingen. Mensen die opvang nodig hebben kunnen zich melden bij stichting ROS of de Pauluskerk. Naast de Brug (25 plekken voor mensen met medische problematiek) zijn er nu 22 extra bedden beschikbaar via Pauluskerk en ROS. De opvang geldt tot 2 maanden na een beslissing van de Europese ministers die pas in mei hierover bijeenkomen.

Petitie van Utopia: Geen Mens op Straat

http://petities.nl/petitie/geen-mens-op-straat


Nieuwsbrief 26, 2014

KRAV, Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring

KRAV is een klachtencommissie met betrekking tot rechtsbijstandverlening aan asielzoekers en aan vreemdelingen in bewaring. De KRAV is opgericht omdat vreemdelingen kwetsbaar zijn en dus makkelijk door rechtshulpverleners misbruik van hen gemaakt kan worden.
De Raad voor Rechtsbijstand wil deze commissie graag onder de aandacht brengen, omdat er weinig klachten worden aangedragen. KRAV kan functioneren zoals elke klachteninstantie: hoor en wederhoor, en besluit. Bijzonder is dat de KRAV ook ambtshalve een onderzoek kan instellen naar de handelswijze of de kwaliteit van een rechtshulpverlener wanneer er gefundeerde signalen zijn over het functioneren, bijvoorbeeld van VluchtelingenWerk, IND, of een andere organisatie.
Contact met KRAV loopt via de Raad voor Rechtsbijstand. Meer info via: http://rvr.org/nl/over_rvr/organisatie,utrecht/Klachtencommissie-Rechtsbijstand-Asiel-en-Vreemdel.html

Vrijwilligers gezocht voor activiteiten detentiecentrum Schiphol

Een groep vrijwilligers zet zich in voor het organiseren van constructieve activiteiten met migranten in het Justitieel Complex Schiphol. Tijdens het bezoeken van gevangen migranten zagen zij hoe groot de roep om constructieve afleiding is. De directie van het JCS heeft onlangs toestemming verleend. Op 12 december zijn de eerste kooksessie en Engelse conversatie voorspoedig van start gegaan. Om continuïteit te waarborgen zijn we op zoek naar mensen die 1 keer per maand mee willen koken en/of Engels kunnen converseren met migranten in het JCS. Daarnaast zijn financiële giften zeer welkom voor de aanschaf van ingrediënten en Engelse woordenboeken.
Contact Bezoekgroep Schiphol via Albert Jansma: AJJansma1945@kpnmail.nl

Petitie voor pardon Doritty

Doritty komt niet in aanmerking voor het kinderpardon omdat zij niet de volledige 10 jaar, dat zij hier woont, onder toezicht van het Rijk heeft gestaan. Doritty is hier geboren en woont al 10 jaar in Den Haag. Ze gaat naar de Prinses Ireneschool en is hier geworteld.
Svp de petitie ondertekenen: http://dorittymoetblijven.petities.nl/


Nieuwsbrief 25, 2014

VLOT-Tilburg stopt

Vanwege stopzetting van de subsidie is VLOT in Tilburg op 1 november gestopt met de opvang en begeleiding van uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Kinderombudsman: tot 10 december mogelijkheid aanmelden misstanden kinderpardon

De kinderombudsman heeft een heel aantal zaken toegestuurd gekregen van ‘gemeente-kinderen’ (kinderpardon-aanvragen die zijn afgewezen vanwege periode zonder rijkstoezicht), met het verzoek deze voor te leggen aan staatssecretaris Teeven. Deze brief is nu afgerond.
Andere schrijnende kinderpardonzaken; zoals ‘reguliere’ gezinnen, 1F-ers en 21+-ers kunnen vanaf nu tot en met 10 december aan de Kinderombudsman worden voorgelegd. Ik verzoek u hierbij een uitgebreide uitleg te geven waarom de zaak schrijnend is.
Stuur de info aan: Coby van der Kooi, Coby.vanderKooi@dekinderombudsman.nl of per post aan de Kinderombudsman, Postbus 93122; 2509 AC Den Haag.

UNHCR: IBELONG to a world where everyone has the right to a nationality

Across the world, more than 10 million people are told they don’t belong anywhere. They are called ‘stateless’. They are denied a nationality, and with it their basic rights such as education, medical care or legal employment. Take action now to end statelessness. Sign the open letter →


Nieuwsbrief 24, 2014

Oproep verhalen ‘veilige aangifte’

De Europese Slachtofferrichtlijn moet in november 2015 in Nederland zijn geimplementeerd. De slachtofferrichtlijn geeft slachtoffers van misdrijven recht op informatie, participatie, opvang en bescherming. In artikel 1 van de Slachtofferrichtlijn staat dat deze rechten ook moeten gelden voor ongedocumenteerde slachtoffers. In de NLse concept-wet staat hier echter niets over. Zonder expliciete regeling zullen ongedocumenteerden te bang zijn voor de politie, en dus geen hulp zoeken.
Verhalen van ongedocumenteerden in contact met de politie helpen bij de lobby om de wetgeving goed om te zetten. Stuur ze door naar Stichting LOS (rian.ederveen@stichtinglos.nl)

Teken de petitie voor bed-bad-brood in Amsterdam

GroenLinks is een handtekeningenactie gestart voor een Bed,Bad en Broodregeling in Amsterdam voor o.a. bewoners van de vluchtgarage. Als u voor a.s. woensdag 26 november ondertekent, wordt uw stem aangeboden aan de gemeenteraad van Amsterdam.
Kijk op www.petities24.com/asielzoekers


Nieuwsbrief 23, 2014

Campagne La Strada tegen arbeidsuitbuiting

We Europeans may believe that severe labour exploitation only happens in the Global South. But sadly, our continent is far from a safe haven when it comes to the protection of labour rights. Inhumane treatment of workers, deception, coercion or withholding of salary and identity documents are certainly not uncommon here. And as our map shows, no European country is free from this. By recognising what is happening we can begin to change it; we can move towards a more humane and fair way of producing our goods.

Therefore, La Strada International and 30 anti-trafficking NGOs across Europe are raising awareness of the issue, by showing what’s going on, right here in Europe.

Have a look at our website, find out what action is needed to end human trafficking and labour exploitation on our continent.


Nieuwsbrief 22, 2014

Petitie verblijfsvergunning Caroline Kigeme

Doe mee met de petitie voor een verblijfsvergunning van de 18 jarige Caroline Kigeme en haar moeder, gestart door medeleerlingen van het Friesland College. Caroline woont al 12 jaar in Nederland samen met haar moeder. Burgemeester van Dokkum steunt de actie.

http://petities.nl/petitie/caroline-moet-blijven


Nieuwsbrief 19, 2014

Vacature: Medewerker Nieuwe Wereldhuis Haarlem (M/V) , 9upw

Het Nieuwe Wereldhuis maakt deel uit van de afdeling Asielzoekers. Deze afdeling is er voor asielzoekers, vluchtelingen, ongedocumenteerden, onuitzetbaren en arbeidsmigranten in Haarlem e.o. Het Nieuwe Wereldhuis biedt een eigen, veilige plek om zich op de toekomst te richten, kennis van de Nederlandse samenleving op te doen en elkaar te ontmoeten. Vrijwilligers geven cursussen Nederlands en computerles. Vanuit de doelgroep komen initiatieven als zwemles, fietsles en een mannenavond. Activiteiten worden pas gestart als er kundige vrijwilligers voor zijn gevonden. Aantallen cursisten, bezoekers en vrijwilligers van het Nieuwe Wereldhuis zijn het afgelopen jaar fors gegroeid.
In deze functie faciliteer en begeleid je vrijwilligers om de doelstellingen van het Nieuwe Wereldhuis waar te maken. Als eerste taak dienen organisatie en werkprocessen aangepast te worden aan de gerealiseerde groei.
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kunt u tot 16 september a.s. richten aan Stem in de Stad, ter attentie van dhr R.Q Kouwijzer, Nieuwe Groenmarkt 22 2011 TW Haarlem of per e-mail: ranfarkouwijzer@stemindestad.nl. Sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 24 september. De ingang van de aanstelling is zo spoedig mogelijk.
Meer info: www.stemindestad.nl

Crowdfunding We Are Here Academy

De crowdfunding campagne voor de We Are Here Academy is gestart met een benefiet in de Vondelbunker. We moeten de komende 6 weken zeker €8000 ophalen willen wij het hele schooljaar educatie kunnen bieden aan vluchtelingen die tussen wal en schip terecht zijn gekomen.
Wij willen je dan ook vragen te investeren in onze studenten die anders uitgesloten zijn van educatie. Geef hun een kans om zich te ontwikkelen en weer grip te krijgen op hun leven.
Je kunt een donatie doen voor de we Are Here Academy via de website van de 1%club. https://onepercentclub.com/nl/#!/projects/we-are-here-academy
Daar vind je ook meer informatie over de We Are Here Academy.
Hoe eerder we het bedrag binnenhalen, hoe eerder we het schooljaar kunnen
inluiden.

Website Vluchtgroep Amsterdam

Dit is een website met verhalen. De verhalen zijn die van en over mensen die horen bij de WE ARE HERE-groep in Amsterdam. Met deze site wil Amnesty International een stem en een gezicht geven aan deze groep ‘illegalen’ die in Nederland onderwerp zijn van verhitte maatschappelijke en politieke discussies. De lezer krijgt inzicht in wie de mensen zijn, waarom zij hier zijn gekomen, waarom zij niet terug willen of kunnen naar hun land en vooral: wat het betekent om een illegaal bestaan te leiden hier in Nederland.
Het VLUCHTJOURNAAL is het verhaal over het reilen en zeilen van de bonte gemeenschap die de Vluchtgaragebewoners - vaak tegen wil en dank - vormen.
http://vluchtgroepamsterdam.amnesty.nl/over-dit-project.html

Nijmegen krijgt een extra opvangplek voor ongedocumenteerden

De gemeente is in gesprek met de Nijmeegse organisaties die nu ook al noodopvang bieden of daarin bemiddelen: VluchtelingenWerk, de Stichting Gast, Diaconie Nijmegen en het Wereldvrouwenhuis, over de oprichting van een nieuwe opvangplek voor ongedocumenteerden. Het streven is om kort na de jaarwisseling van start te gaan. Het gaat om een opvanglocatie voor ongeveer twintig personen. Het stadsbestuur heeft 60.000 euro per jaar beschikbaar gesteld; 10.000 euro is bestemd voor medicijnen, de rest voor 'brood, bad en bed'.
De Gelderlander 9.9.14


Nieuwsbrief 17, 2014

STIL-Utrecht zoekt nieuwe medewerkers

Per 1 oktober zijn we op zoek naar 2 betaalde medewerkers, een sociaal-juridisch begeleider voor 20 uur en een coordinator voor 26 uur. Reageren voor 25 augustus. Meer info: http://stil2.wordpress.com.

STIL-Utrecht accepteert weer nieuwe clienten vanaf oktober

Het sociaal-juridisch spreekuur gaat in oktober weer van start, een keer in de twee weken op donderdag van 9-13 uu, te beginnen op 2 oktober. Adres: Laan van Nieuw Guinea 143, Utrecht.
NB: Het medisch spreekuur draait nog steeds door elke woensdag van 9-11 uur.


Nieuwsbrief 15, 2014

Vacature: Coördinator juridische begeleiding, oa noodopvang ’s-Hertogenbosch (20upw)

Naar aanleiding van de juridische ondersteuning die geboden wordt aan vluchtelingen die in het kader van de huisvestingstaakstelling gehuisvest worden en een (uitbreiding van) opdracht t.b.v. de bewoners van de noodopvang in 's-Hertogenbosch, zijn we op zoek naar een een ervaren coördinator voor 20upw. De werkzaamheden betreffen het coördineren van de werkzaamheden van de vrijwilligers m.b.t. de juridische begeleiding van vluchtelingen en bewoners van de noodopvang en waar nodig de directe begeleiding van betrokkenen.
Sollicitatiebrief met graag vóór 11 augustus sturen naar personeel@vluchtelingenwerk-wobb.nl
Info: https://www.vluchtelingenwerk.nl/wobb/vacatures/coordinator-juridische-begeleiding


Nieuwsbrief 14, 2014

Filmpje over uitgeprocedeerde vluchtelingen:

https://www.youtube.com/watch?v=jbiaUVvC7V0#t=17.

Gemeente Utrecht betaalt ook voor eigen bijdrage medicijnen

Nav vragen van PvdA en GL heeft de gemeente Utrecht op 18 juni besloten de eigen bijdrage voor medicijnen van ongedocumenteerden te betalen, tot 1 januari. Gemeente Utrecht volgt daarmee eerdere initiatieven van Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam en den Bosch.

Terugkeer naar Benin met EU-document?

Uit Tilburg en Breda ontvingen wij berichten dat de DT&V probeert om mensen met een EU-document naar Benin terug te laten keren. Terugkeer naar Benin is altijd al moeilijk, er zijn Beninezen die een buitenschuldvergunning kregen. Als u informatie heeft over het gebruik van EU-documenten voor terugkeer naar Benin, horen we dat graag.

ED: toch geld voor Stichting Vluchteling als Naaste in Helmond

De stichting Vluchteling als Naaste wordt door de Helmondse gemeenteraad toch nog een keer uit de brand geholpen met een bedrag van 30.000 euro, de jaarlijkse huur- en energiekosten van de stichting. (ED 2.7.14)


Nieuwsbrief 13, 2013

Oproep: vraag rijksopvang voor kwetsbare ongedocumenteerde migranten

Pim Fischer roept mensen die in aanraking komen met kwetsbare ongedocumenteerde migranten op om zoveel mogelijk aanvragen bij de staatssecretaris in te dienen om opvang. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State op 24 februari, die de staatssecretaris verantwoordelijk stelde.
Meer informatie en een format vindt u hier.

STIL –Utrecht nog twee maanden langer gesloten

STIL kan tot 1 september geen nieuwe mensen helpen met sociale en/of juridische hulpvragen. In deze periode kunnen nieuwe mensen bij ons terecht voor opvang, juridische hulp of advies. We hebben ook geen “huiskamer” en we verzorgen geen lunch.
Het medisch spreekuur blijft wel open voor iedereen elke woensdag van 9 tot 11 uur. Mensen die reeds cliënt bij ons zijn kunnen natuurlijk terecht bij hun contactpersonen, dit gebeurt op afspraak.
Helaas kunnen we ook in noodsituaties,  bij mensen met zeer ernstige psychische, psychiatrische of andere medische problematiek en gezinnen met jonge kinderen momenteel niet meer in actie komen.

Oproep Remonstrantse Broederschap voor humane behandeling van ongedocumenteerden

Hierbij de oproep vanuit de Remonstrantse Broederschap aan de regering voor een meer humane behandeling van ongedocumenteerde migranten en een oproep aan de eigen leden deze groep te ondersteunen.  
http://www.remonstranten.org/site/images/ongedocumenteerden.pdf


Nieuwsbrief 12, 2014

Teken voor ratificatie VN Conventie Staatloosheid

Het European Network on Statelessness, waarin ruim 80 organisaties en experts samenwerken, publiceerde deze week een online petitie waarin Europese leiders opgeroepen worden staatlozen te beschermen door ratificatie van de VN Conventie Staatloosheid en door adequate procedures in te stellen om staatlozen te beschermen en een wettelijke status te geven.

Ook in Nederland is een vaststellingsprocedure voor staatloosheid nodig.
Meer info via: ENShttp://www.statelessness.eu/act-now-on-statelessness


Nieuwsbrief 11, 2014

Gemeenteraden steunen burgemeestersoproep voor ruimer kinderpardon

Gemeenteraad.nl heeft in een onderzoek onder 1449 gemeenteraadsleden geïnventariseerd hoe deze naar deze burgemeestersoproep kijken. Uit het onderzoek is gebleken dat 79,13 % van de gepeilde gemeenteraadsleden “Ja” heeft geantwoord op de vraag “Steunt u de oproep aan staatssecretaris Teeven” en eenzelfde percentage (78,9 %) vindt dat hun burgemeester deze oproep zou moeten steunen.

Los van deze peiling hebben verschillende gemeenteraden, zoals Groningen en Heerlen, zelf moties aangenomen waarin de burgemeesters worden opgeroepen te tekenen of waarin de beslissing van de burgemeester te tekenen wordt ondersteund.

Klik hier voor de motie inzake het kinderpardon van de gemeente Heerlen van 13 mei 2014
Klik hier voor het artikel van Gemeenteraad.nl van 9 mei 2014


Nieuwsbrief 10, 2014

Vacature: projectleider Wereldhuis Den Haag, 18u

Den Haag Wereldhuis wil ongedocumenteerden in Den Haag en omgeving helpen instrumenten te ontwikkelen waarmee zij zich staande kunnen houden in de samenleving en zich kunnen oriënteren op hun toekomst. Het gaat vooral om die ongedocumenteerden die in een isolement terecht zijn gekomen en nauwelijks een netwerk hebben. Deze migranten worden weerbaarder gemaakt en ondersteund bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun toekomst. Dit op basis van advies en juiste informatie over hun rechten en plichten. Uitgangspunt in het contact met de doelgroep is vooral te focussen op hun kracht en op wat ze zelf kunnen.
Voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van dit project zoekt Stek een projectleider voor 18 uur per week. De werkzaamheden vinden over het algemeen op de dag plaats of in de vroege avonduren. Stek heeft voor dit project vooralsnog een looptijd van drie jaar gepland.

Reacties uiterlijk 11 mei. Meer info hier

Teken ook voor eerlijk kinderpardon

Ongeveer 600 kinderen vallen onterecht buiten het Kinderpardon. Daarom startte op 5 mei de campagne 'Eerlijk Kinderpardon'. Burgemeesters, vluchtelingen- en kinderrrechtenorganisaties strijden hand in hand voor een Kinderpardon voor álle in Nederland gewortelde kinderen.
Ga naar de campagne-website www.eerlijkkinderpardon.nu en teken ook de petitie voor een Eerlijk Kinderpardon!
Ook burgemeesters roepen op voor een eerlijk kinderpardon. Al bijna 200 burgemeesters hebben staatssecretaris Teeven gevraagd de afgewezen aanvragen voor het 'Kinderpardon' opnieuw te bekijken. Kijk hier of de burgemeester van uw gemeente ook al heeft getekend.


Nieuwsbrief 9, 2014

Statelessness Storytelling Project zoekt verhalen van staatlozen

Het Statelessness Programme is een expertisecentrum verbonden aan de Universiteit van Tilburg wat zich volledig bezighoudt met onderzoek naar staatloosheid in de wereld. Daarnaast wordt er onderwijs gegeven over staatloosheid en bestaan er diverse activiteiten en voorlichtings-projecten om de problematiek van staatloosheid en de consequenties daarvan onder ogen van een breed publiek te brengen.

Het Storytelling Project richt zich op het verzamelen van verhalen en ervaringen van staatlozen in Nederland teneinde een beeld te verkrijgen van de gevolgen van staatloosheid in het dagelijkse leven van mensen. Deze gesprekken fungeren als case studies voor het Statelessness Programme. Wij zijn op zoek naar staatloze mensen die bereid zijn hun verhaal met het ons te delen.

Indien u vragen heeft over dit project, zelf staatloos bent en wilt deelnemen of staatloze mensen kent die bereid zijn deel te nemen aan dit project dan kunt u contact opnemen met Sangita Jaghai via s.jaghai@tilburguniversity.edu

STIL Utrecht: twee maanden clientenstop

Via deze weg willen we u informeren dat STIL de komende twee maanden gesloten is voor mensen met nieuwe sociale en/of juridische hulpvragen. We hebben in deze periode helaas geen sociaal-juridisch spreekuur en kunnen nieuwe mensen niet voorzien van opvang, juridische hulp of advies. We hebben ook geen ‘huiskamer’ en we verzorgen geen lunch. Wel blijft het medisch spreekuur open voor iedereen elke woensdag van 9 tot 11 uur. Mensen die reeds cliënt bij ons zijn kunnen natuurlijk terecht bij hun contactpersonen, dit gebeurt op afspraak.


Nieuwsbrief 8, 2014

Vrouwen op Straat slaan alarm

Bij de Vluchtgarage is er acute nood aan opvang van twee vrouwen. Het gaat om een Somalische vrouw van 56 jaar, die tijdelijk in huis is bij een medewerkster van vrouwen tegen uitzetting en een Ethiopische jongedame van 22 jaar, die ook maar tijdelijk kan worden opgevangen. Alle andere opvanglocaties en mogelijkheden zitten vol.

Een vriendelijk verzoek, of een van u wellicht bereid is, een van hen op te vangen of opvangmogelijkheden weet. Contact: Marjan Sax van Vrouwen tegen Uitzetting, tel: 0629057798


Nieuwsbrief 7, 2014

Justitia et Pax zoekt Stagiair(e) ‘Alternatieven voor grensdetentie’ (1 mei – 1 sept, 32 upw)

Tot de stage opdracht behoren de volgende taken:

 • Het ondersteunen van de programmamedewerker, in het bijzonder rond het project: ‘alternatieven voor detentie’ in de vorm van onderzoek en lobby activiteiten.
 • Het uitvoeren van een achtergrondonderzoek naar de EU procedure richtlijn, dit ter ondersteuning van verder onderzoek en lobby.
 • Alle andere voorkomende werkzaamheden

Wij zoeken een student w.o. met kennis van en interesse in mensenrechten, Nederlands recht en Europees Recht en een actieve, initiatiefrijke en zelfstandige instelling. De stagevergoeding bedraagt 400 euro bruto per maand, bij een volledige werkweek van 36 uur.

Geïnteresseerd? Stuur vóór 14 april je motivatiebrief met CV naar de heer S.B. van der Zwaan, adjunct-directeur, info@justitiaetpax.nl onder vermelding van ‘stageplaats A2D’. Voor meer informatie: Pritha Belle, tel. 070 3136828 of pritha.belle@justitiaetpax.nl

Einde ASPV Alkmaar

Het Alkmaars SteunPunt Vluchtelingen, één van de oudste steunorganisaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland, heeft besloten om na 25 jaar het werk te stoppen. Reden is het gebrek aan middelen die nodig zijn om vluchtelingen daadwerkelijk te kunnen helpen (menskracht, onderdak).

Einde Uitvlucht Vlaardingen

Stichting Uitvlucht in Vlaardingen is ook zo’n oude organisatie die zich op 1 juli gaat opheffen. Er wordt momenteel nog één gezin ondersteund in een kinderpardon-zaak. De steun voor dit gezin wordt door een nieuwe organisatie overgenomen.

Meer opvang in Den Bosch

De gemeeente Den Bosch breidt de noodopvang voor kwetsbare vreemdelingen uit van 6 naar 20 plaatsen. Er staan al tien vreemdelingen op de wachtlijst voor de opvang. Dat zijn onder meer mensen die niet terug kunnen naar het land van herkomst, zoals Irakezen en Somaliërs of uitgeprocedeerde vreemdelingen met medische of psychische problemen.


Nieuwsbrief 6, 2014

Nieuw telefoonnummer IND

Met ingang van maandag 3 maart 2014 kunt u het klantinformatiecentrum van de IND bereiken op het nieuwe telefoonnummer 088 – 0430 430 (lokaal tarief), ook vanuit het buitenland. Het bekende 0900- nummer komt vanaf deze datum te vervallen.

Teken de petitie van Toevlucht, opvang voor ongedocumenteerden in Utrecht

http://toevluchtutrecht.nl/petitie/


Nieuwsbrief 5, 2014

Het NJCM zoekt per direct een LITIGATION PROJECTCOÖRDINATOR

De projectcoordinator zal werken voor een nieuw fonds met als doel het bevorderen van de naleving van mensen‐ en burgerrechten in Nederland door het adopteren van zaken die een algemeen belang raken en/of zaken waarin minderheidsgroepen en kwetsbare individuen zijn betrokken die geen of niet goed toegang tot de rechter krijgen. Deze zaken kunnen straf‐, civiel‐ of administratiefrechtelijke kwesties betreffen. Het doel van het fonds zal worden nagestreefd door dergelijke zaken aan de rechter voor te leggen na een zorgvuldige selectie en voorbereiding, met inhoudelijke steun van de experts van het NJCM en in samenwerking met gespecialiseerde (pro bono) advocaten. Er zal bij de selectie steeds bijzondere aandacht zijn voor de mensenrechten (zowel burgerlijke vrijheden en politieke rechten als economische, sociale en culturele rechten), waaronder problemen rond de toegang tot het recht. De geselecteerde zaken zullen door het fonds op professionele wijze in de media worden belicht.

De aanstelling (in dienstverband of als zelfstandige) zal part time (2 - 4 dagen per week) zijn voor in beginsel de duur van het project (vooralsnog twee jaar). Schriftelijke reacties bij voorkeur tot 25 maart en uiterlijk 1 april 2014 versturen naar: NJCM@law.leidenuniv.nl t.a.v. ‘PILP sollicitatie’.

Info: http://www.njcm.nl/site/events/show/152


Nieuwsbrief 4, 2014

Vergoeding kosten iMMO-onderzoek

Het iMMO heeft noodgedwongen moeten besluiten een Inspanningsverklaring te vragen aan de aanvrager van het onderzoek – in de regel de gemachtigde van de vreemdeling. Deze wordt gevraagd zich te verbinden om tijdig het nodige te doen om de kosten de vergoed te krijgen van een iMMO-onderzoek (1950 Euro ex btw) dan wel een uitgebreid schriftelijk advies (500 Euro ex btw) door het COA of door de IND op last van een rechterlijke uitspraak (verzoek om schadevergoeding dan wel veroordeling in de proceskosten). Sinds de oprichting van het instituut zijn de iMMO-onderzoeken en adviezen bekostigd uit donaties van de 'founding partners' en enkele fondsen, maar deze fondsen lopen nu ten einde.

Handtekeningenactie Kinderpardon voor Shenjun, uit Utrecht

De achtjarige Shenjun werd afgewezen voor het kinderpardon, omdat hij niet steeds in beeld was bij de rijksoverheid. Andere kinderen in precies dezelfde situatie krijgen wel een verblijfsvergunning, zoals de Utrechtse Dennis (8 jaar, dit werd in januari bekend) en Raoul en Riyad, de zogenoemde schaak-tweeling (12 jaar, in december).

“Dat is oneerlijk” vinden Saïra en Soraya. “Wat is het verschil tussen Dennis en Shenjun?” Het enige verschil is dat voor Dennis 3000 handtekeningen zijn verzameld.”Dat kunnen wij ook”, zeiden de nichtjes. Zij startten vandaag in Odijk een actie voor Shenjun.

Handtekening zetten kan via: http://petities.nl/petitie/shenjun-moet-blijven/

Rode Kruis zoekt een projectleider ondersteuning ongedocumenteerde migranten

Binnen de afdeling Opsporing en Ondersteuning van het Nederlandse Rode Kruis is per 1 april 2014 een vacature voor 0,6 fte: 24 uur per week. Het betreft een tijdelijke functie voor de periode van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Standplaats: Den Haag

Als projectleider ontwikkel je het werkplan ongedocumenteerden van het Rode Kruis, je coordineert de hulpverlening, stuurt vrijwilligers aan, onderhoudt het netwerk en schrijft nieuwsbrieven. Meer info over de vacature vind je http://www.vfi.nl/vacatures/projectleider-ondersteuning-ongedocumenteerde-migranten

Wetsvoorstel ingediend voor verlenging termijn Nederlanderschap naar 7 jaar

Met dit wetsvoorstel wordt de algemene naturalisatietermijn verlengd van vijf naar zeven jaar. Bovendien wordt een termijn gesteld van drie jaar toelating en hoofdverblijf voor degenen die gehuwd zijn met een Nederlander. Ten derde wordt voorgesteld de openbare ordetoetsing ook toe te passen bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding op 1 januari 2015

Kamerstuk 33852-(R2023) nr. 2
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33852-2-n1.html


Nieuwsbrief 2, 2014

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen zoekt een Algemeen Coördinator m/v (24 uur per week)

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid.

We zoeken een algemeen coördinator, die op inventieve en betrokken maar ook zakelijke wijze sturing weet te geven aan de organisatie. Dit in goede afstemming met de medewerkers en de vrijwilligers.

Het ASKV kiest voor een plat organisatiemodel, waarbij de algemeen coordinator het mandaat heeft om besluiten te nemen die binnen de organisatie gedragen worden.

Voor meer informatie over de functie zie onze website www.askv.nl. Sollicitaties kunnen tot 31 januari gestuurd worden aan Alies Fernhout. De gesprekken vinden plaats op 5 en 7 februari.

Vrijwilligers gevraagd bij Fairwork

Stichting FairWork wil moderne slavernij in Nederland voorkomen en bestrijden en slachtoffers ervan zichtbaar maken en ondersteunen. FairWork fungeert als een ontwikkelcentrum voor campagnes, trainingen en kennis op het gebied van signalering en begeleiding van slachtoffers van arbeidsuitbuiting.
Voor het nieuwe project zijn wij opzoek naar gemotiveerde mensen die zich op vrijwillige basis 1 à 2 dagen per week willen inzetten.

 • Cultural Mediator – opzetten van een netwerk binnen migrantengemeenschappen om potentiële slachtoffers van arbeidsuitbuiting te signaleren.
 • Medewerker Cliëntbegeleiding – begeleiden van potentiële slachtoffers van mensenhandel
 • Juridisch Medewerkerjuridisch advies inwinnen en geven ten behoeve van de begeleiding.

Meer informatie op de site www.fairwork.nu of T: 020-7600809

New Dutch Connections zoekt vrijwilligers

NDC is op zoek naar Betrokken Burgers ten behoeve van vluchtelingen in asielzoekerscentra in de buurt van Drachten, Oude Pekela, Arnhem en Deventer. Als coach, maatje of vrijwilliger begeleidt u asielzoekers in hun leertraject, onderneemt u samen leuke activiteiten of ondersteunt u asielzoekers met praktische vaardigheden zoals naaien, het kappersvak of computerles. Bent u geïnteresseerd? Bekijk de vacature!
Bent u woonachtig in de omgeving van Arnhem? Kom dan naar de voorlichtingsavond op 22 januari!

Guardian: vluchten uit Syrie

Verplaats u in de positie van iemand die zich genoodzaakt ziet te vluchten. Wat zijn uw opties? Welke keuzes maakt u - met welke gevolgen?
Probeer het zelf:
http://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2014/jan/refugee-choices-interactive?view=mobile


Nieuwsbrief 25, 2013

Start TOEVLUCHT; Nachtopvang Ongedocumenteerden in Utrecht

De Protestantse Gemeente Utrecht is onlangs het initiatief 'Toevlucht' gestart, nachtopvang voor ongedocumenteerde mannen die in Utrecht op straat staan en geen toegang hebben tot de reguliere nachtopvang. Toevlucht is TIJDELIJK en onder PROTEST en blijft open, totdat Gemeente Utrecht een structurele oplossing biedt voor deze groep.
 De opvang wordt bemenst door vrijwilligers, en er is plaats voor 30 mannen. Er is wel eten maar geen douche-gelegenheid.
Intake is elke dinsdag tussen 16.00 en 17.30 bij OMDUW, Nieuwegracht 61. Mensen die toegang krijgen, ontvangen een VOUCHER waarmee ze toegang hebben tot Toevlucht. Omdat vrijwilligers de opvang runnen, krijgen mensen met OGGZ-problematiek geen toegang.
Voor meer informatie, mail naar intaketoevlucht@gmail.com.

Oproep: meld kinderen zonder nationaliteit bij Fischer Advocaten ivm staatsloosheidsprocedure

Voor enkele cliënten, afkomstig uit China, heb ik (Jelle Klaas) procedures lopen om te proberen hun kinderen tot ‘Staatlozen’ te laten registreren bij de gemeente, om vervolgens Nederlanderschap aan te kunnen vragen. Op 13 februari komen deze zaken bij de Raad van State. Ik ben eigenlijk op zoek naar nog een aantal van dat soort zaken.

Het gaat dan om kinderen die in Nederland geboren zijn en die met ‘nationaliteit onbekend’ ingeschreven staan in de GBA (Gemeentelijke basis Administratie), het liefst al een jaar of 5. Het schijnt dat dit veel voorkomt bij Somalische moeders, die geen nationaliteit kunnen doorgeven aan hun kinderen op grond van Somalische wetgeving.

Graag melden via: Jelle.Klaas@fischeradvocaten.nl; of 023 – 542 6688


Nieuwsbrief 24, 2013

Ook Amsterdam geeft éénouder-bijstand voor illegale ouder van NLs kind

Nederlandse kinderen die verzorgd worden door een ouder zonder verblijfsrecht hebben recht op bijstand voor een één-ouder gezin. Dat vinden al meerdere steden in Nederland, maar nu ook Amsterdam.

Stichting Kansvol voor creatieve expressie van ongedocumenteerde migranten

Stichting Kansvol wil vluchtelingen en migranten zonder verblijfspapieren mogelijkheden bieden voor creatieve en muzikale activiteiten, en hen tegelijkertijd een podium bieden om hun individuele talenten te laten zien. Wij zijn dit initiatief gestart omdat we zien dat zij weinig tot geen kansen krijgen voor positieve dagbesteding, zelfontplooiing en zelfexpressie. Dat terwijl ieder mens talenten heeft en het recht zou moeten hebben zich hierin te ontwikkelen.
Info: www.stichtingkansvol.nl

IOM overzicht projecten vrijwillige terugkeer

IOM maakte een handig overzicht van terugkeer-regelingen. Te downloaden via: http://www.iom-nederland.nl/images/AVR_overview/AVRRProjekten%20IOM%20-N...

Clara Meijer Wichmann-Penning. voor de documentaireserie Uitgezet van de VARA

Dat heeft de Liga voor de Rechten van de Mens bekendgemaakt. De documentairereeks wordt geprezen om de 'belangrijke bijdrage aan de bescherming van de rechten van vluchtelingen'.

Raad voor Rechtsbijstand Maatregelbeleid

Besluit van de Raad voor Rechtsbijstand om de wijze waarop de Raad gebruik zal maken van zijn bevoegdheid om de inschrijving van advocaten al dan niet tijdelijk door te halen neer te leggen in dit Maatregelbeleid.

Staatscourant nr. 33487, 28.11.13
http://www.rvr.org/nl/news,2013/11/2013-22-28-art2-Nieuw-maatregelbeleid.html


Nieuwsbrief 22, 2013

Verblijfblog VU

Per 1 oktober 2013 is de sectie migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam Verblijfblog.nl begonnen, Verblijfblog beoogt de kwaliteit van berichtgeving over migratierechtelijke onderwerpen te verhogen. Het Verblijfblog bestaat uit twee secties. In ‘Actueel migratierecht’ worden op regelmatige basis actualiteiten toegelicht. Dat kan een eerste duiding van een nieuwe uitspraak of beleidsinitiatief zijn, maar het kan ook gaan om ontwikkelingen die juist buiten de aandacht blijven.  In de sectie ‘Vraag van De Correspondent’ wordt tweewekelijks een vraag van lezers van de krant De Correspondent beantwoord. Volg de blog hier: www.Verblijfblog.nl

Britse website over 'destitute migrants'

http://www.housing-rights.info/people-who-are-destitute.php


Nieuwsbrief 21, 2013

Lespakket Pauluskerk over vluchtelingen: Paspoortspel

Bij dit spel worden de leerlingen verdeeld in groepjes waarmee ze caussen bestuderen van mensen die vanuit verschillende windstreken naar ons land gevlucht zijn. Allemaal met hun eigen unieke geschiedenis en reden om naar NL te komen. De leerlingen moeten beslissen wie een status krijgt. Daardoor krijgen ze de kans zich te verdiepen in het vluchtelingenbeleid.
Informatie: postbus@ziel-en-zaligheid.nl

Psychiater gezocht voor contra-expertise medische zorg in detentie

De WMZV (Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie) is op korte termijn op zoek naar een psychiater die bereid is om een medisch dossier te beoordelen en hiervan een rapportage te schrijven. Het doel is om het BMA (Bureau Medische Advisering) van informatie te voorzien. BMA adviseert de IND over de medische situatie van patiënten, waarvan wordt vermoed dat zij om medische redenen niet kunnen worden uitgezet naar het land van herkomst.
Deelnemers aan de Werkgroep zijn Meldpunt Vreemdelingendetentie van Stichting LOS, Amnesty International en Dokters van de Wereld. Voor vragen en reacties kunt u één van deze organisaties mailen of bellen. Centraal telefoonnr Myrthe van Midde, DvdW: 06-27652349.

Telefoonkaartenactie voor vreemdelingen in detentie 2013

Graag zouden we ook dit jaar met Kerst alle vreemdelingen in detentie een kaart willen geven.
Zeker rond Kerst en Oud- en Nieuw is het voor de mensen in het Detentiecentrum Zeist van groot belang om hun familie en vrienden te kunnen bellen. Maar bellen kost geld. Daarom is een telefoonkaart altijd welkom. Er zitten momenteel ongeveer 250 mensen in Zeist.
Doet u (weer) mee? Uw kunt uw bijdrage graag overmaken aan:
Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist (SAVIZ) 
IBAN NL25INGB7454020, Onder vermelding: telefoonkaarten
NB adresseer volledig, inclusief de woorden In Zeist, anders komt het geld terug.

Acties voor toegankelijke rechtsbijstand

Op 31 oktober van 14-17u vindt een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over gefinancierde rechtsbijstand. Op 14 november behandelt de Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer het wetsvoorstel. De Orde van Advocaten schrijft een position paper met casusbeschrijvingen. Ook wordt onderzoek ingesteld naar de inkomenspositie van advocaten.
Meer informatie is te vinden op de actiewebsite www.rechtsbijstandjuistnu.nl.

Nieuwsbrief 19, 2013

Advocaat Fischer: bijstand éénoudergezin voor ongedocumenteerde ouder met NLs kind

Nederlandse kinderen met een ouder zonder verblijfsrecht krijgen in vijf gemeenten bijstand naar de norm van een éénoudergezin: Oss, Groningen, Hoorn, Tilburg en Wageningen. Zonde om niet te gebruiken, ook in andere steden. Pim Fischer wil graag zelf de aanvraag doen zodat de kans op succes zo groot mogelijk is. Bel of mail naar www.fischeradvocaten.nl.

COC start Pink Security voor LHBT-asielzoekers

Pink Security werkt ism COC aan de opbouw van een sociaal vangnet voor en het verbeteren van de veiligheid van LHBT-asielzoekers. Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn om daaraan mee te helpen, kunnen contact opnemen met de projectmedewerkers.

Meer informatie bij Marieke Reijs (mreijs@coc.nl) of Lieneke Luit (lluit@coc.nl).

Nieuwsbrief 18, 2013

Oproep Meldpunt Vreemdelingendetentie

Sinds 2010 zet het Meldpunt Vreemdelingendetentie zich in om de situatie in de vreemdelingenbewaring in kaart te brengen en te verbeteren. We proberen individuele vreemdelingen te helpen met het oplossen van hun klachten. Daarnaast geven wij signalen van vreemdelingen in detentie door aan bijvoorbeeld de Onderzoeksraad voor Veiligheid en Justitie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nationale ombudsman en politici. Met name op het gebied van medische zorg, isolatie en visitatie hebben wij ons de laatste tijd ingezet, maar de meest uiteenlopende klachten zijn aan bod gekomen.

Het is voor ons van belang dat wij met zoveel mogelijk vreemdelingen in contact komen en blijven. Wij zijn daarbij afhankelijk van mond-op-mond reclame door de mensen in de vreemdelingenbewaring, omdat wij ons gratis telefoonnummer niet achter mogen laten in de detentiecentra. Wij zouden het daarom erg op prijs stellen indien u (een aantal van) uw cliënten of contacten binnen het detentiecentrum op de hoogte zou willen brengen van ons gratis telefoonnummer en hen vraagt ons te bellen.

Meer info: www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl. Gratis telefoonnummer: 0800-3388776.

Staatlozen gezocht voor het Statelessness Programma

Het Statelessness Programma van de Universiteit Tilburg is op zoek naar staatloze mensen die bereid zijn hun verhaal te delen. Alle gegevens van geïnterviewden zullen vertrouwelijk worden behandeld en we zullen uiterst zorgvuldig met de mensen omgaan. In eerste instantie zijn wij geïnteresseerd in het verhaal van mogelijke staatlozen en fungeren deze gesprekken als case studies voor het Statelessness Programme. Indien u mogelijke staatlozen kent die bereid zijn hun verhaal met ons te delen, wilt u dan contact opnemen met Sangita Jaghai: s.jaghai@tilburguniversity.edu.

Meer informatie over het Statelessness Programme is te vinden via http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/statelessness/

Join the e-Discussion on Youth Migration, Equity and Inequalities in the Post-2015 Agenda

As the international community considers how to build on the Millennium Development Goals after the target date of 2015, it is clear that migration must be an integral part of the global development agenda. It is young people who will make the post-2015 world, and young migrants are among the most dynamic members of their generation. For many adolescents and youth - be they female or male, ‘left-behind’ or migrants - migration represents a route to a better life. Migration can enhance their human development as well as bringing tangible gains for the countries they move to and the ones they leave. However, young migrants also face considerable challenges. Without migration policies that have human rights and equity at their core, this potential will never be realized.

The UN and civil society partners are hosting an online discussion on Youth Migration, Equity and Inequalities in the Post-2015 Development Agenda in order to highlight and further understanding of the potentially positive impacts that migration can have on young migrants and countries of origin and destination, and the policy environment required to achieve this as part of the post-2015 development agenda.

The e-discussion begins on 16 September 2013 and runs for three weeks during the run-up to the second High-Level Dialogue on International Migration and Development in New York on 3-4 October 2013.  To participate, please visit the site https://selectra.co.uk/energy/news/world/the-world-we-want beginning 16 September and post your response in the discussion forum. You are invited to register to the consultation here, or email your response to: migration@worldwewant2015.org.


Nieuwsbrief 17, 2013

Nieuw adres Vluchteling onder Dak Wageningen

Vluchteling onder Dak verhuist per 29 augustus naar:
Markt 17, 6701 CX Wageningen/ Postbus 285, 6700 AG Wageningen.
Het telefoonnummer blijft: 0317 – 450140, en de website: www.vodwageningen.nl
 


Nieuwsbrief 14, 2013

Nieuwe Beyond Borders website (http://beyondborders.nu)

De website geeft meer informatie over wat wij doen en over de situatie van (ex-)AMA’s in Nederland. De site is ook nuttig voor (ex-)AMA’s zelf.


Nieuwsbrief 13, 2013

Nieuw adres Bonjo

Bonjo is verhuisd. Het nieuwe adres is: Postbus 10109; 1001 EC  Amsterdam.


Nieuwsbrief 12, 2013

Nieuw adres Wereldhuis Den Haag

Het Wereldhuis heeft vanaf 1 juni een nieuw adres, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag.
Het telefoonnummer blijft 06 420 36 200; het inloopspreekuur blijft op maandag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur.


Nieuwsbrief 11, 2013

Opgeheven: noodopvang Maastricht

Per 1 april is de stichting Noodopvang Maastricht opgeheven. VLOT uit Heerlen behartigt nu ook de belangen van uitgeprocedeerde asielzoekers in Maastricht.


Nieuwsbrief 10, 2013

Noodopvang Zwolle gaat stoppen

In Zwolle zijn nog 27 mensen in de noodopvang. Binnenkort gaan er 13 uitgeschreven worden ivm kinderpardon. De gemeente heeft nu besloten dat alle "illegalen" gescreend en, zo mogelijk, dat de opvang beëindigd gaat worden. Daarmee is het einde van deze noodopvang in zicht.


Nieuwsbrief 9, 2013

Vluchtelingen uit de Vluchtkerk en Vluchthuis vragen PvdA om hulp

Om de discussie binnen de PvdA verder aan te zwengelen vragen wij u deel te nemen aan de mail actie “ De PvdA moet om!”. Ook u kan uw steentje bijdragen door onze problematiek bij de PvdA onder de aandacht te brengen. Hieronder vindt u een brief die u kan mailen naar PvdA Tweede Kamerleden, lokale afdelingen, wethouders, andere bestuurders en leden. Hier vindt u ook een lijst met e-mail adressen van Tweede Kamerleden. Voor e-mail adressen van lokale groepen zie http://www.pvda.nl

Maak het verschil en mail! Alvast heel erg bedankt!

Download hier de brief: http://rechtopbestaan.nl/wp-content/uploads/2013/04/Brief-PvdA.doc
Download hier de lijst met e-mail adressen: http://rechtopbestaan.nl/wp-content/uploads/2013/04/contact-lijst-PvdA.doc

Nieuw: Werkgroep Deportatieverzet

De werkgroep verzet zich openlijk en door middel van directe actie tegen het deporteren van mensen. De leden van de werkgroep geloven in vrijheid van beweging en strijden tegen het repressieve asielbeleid dat er niet op gericht is mensen een kans te geven hier een bestaan op te bouwen, maar bedoeld is om zoveel mogelijk mensen op te sluiten en het land uit te schoppen.

De werkgroep heeft tot doel zoveel mogelijk deportaties te stoppen. Dit doen ze door een netwerk op te bouwen van advocaten, vluchtelingen en activisten, om samen effectief deportaties tegen te gaan. Ze informeren vluchtelingen over wat ze kunnen doen om hun eigen deportatie tegen te gaan.

Meer op www.deportatieverzet.nl

Begeleiding te koop voor inburgering buitenland

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in het buitenland kunnen met ingang van 24 april 2013 individuele ondersteuning bij hun voorbereiding op het examen kopen bij Agens.

De ondersteuning is gericht op kandidaten - vaak mensen met een beperkte ervaring met leren – die extra hulp nodig hebben bij het officiële zelfstudiepakket Naar Nederland.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Agens opdracht gegeven om de  individuele ondersteuning bij de voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland te ontwikkelen. De kandidaten krijgen de hulp van docenten in Nederland die hun moedertaal spreken. Het contact tussen de kandidaten en de docenten vindt plaats via internet, Skype of Virtuele klas, per (mobiele) telefoon of desnoods per post.

Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat vanaf 1 april 2011 uit de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving, de toets Gesproken Nederlands ( niveau A1) en de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (niveau A1). 

Zie voor meer informatie www.naarnederland.nl en/of www.linguaagens.nl


Nieuwsbrief 8, 2013

VLOT-Heerlen verhuist

Op 26 april opent VLot officieel haar nieuwe pand aan de Looierstraat 26 in Heerlen.

Teken de petitie van Sander Terphuis tegen strafbaarstelling

Het kabinet wil illegaal verblijf strafbaar stellen. In de praktijk betekent dit dat alle illegalen kunnen worden vervolgd en gestraft. Waarom? Alleen omdat zij illegaal zijn. Dit is inhumaan en onrechtvaardig. Sander Terphuis, vluchteling uit Iran, voert al een tijd actie tegen deze inhumane maatregel. Hij vraagt zijn petitie te tekenen, die aan het PvdA congres op 27 april wordt aangeboden.

http://www.sanderterphuis.nl/zeg-nee-tegen-het-oppakken-en-opsluiten-van-illegalen/
PS: de petitie van de coalitie tegen strafbaarstelling, waarin Stichting LOS participeert, kan nog steeds getekend worden: www.geenstrafbaarstelling.nl

Telefonisch aanmelden Kinderpardon kan tot 26 april!

Telefonische aanmeldingen voor het Kinderpardon moeten op vrijdag 26 april 2013 binnen zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het kantoor van de IND is op maandag 29 en dinsdag 30 april gesloten vanwege Koninginnedag. Aanmelding per fax en brief kan iets langer, mits op 30 april ontvangen bij de IND.

Defence for Children vindt dat de huidige regeling onterecht bepaalde groepen kinderen uitsluit. Als kinderen vijf jaar in Nederland zijn geweest voor hun achttiende verjaardag, zouden zij op basis van hun kinderrechten ook in aanmerking moeten komen voor het Kinderpardon. Defence for Children steunt advocaten die de rechter willen vragen om de uitsluiting van deze kinderen te toetsen aan de normen uit het Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechtenverdragen. Het gaat dan met name om kinderen die andere verblijfsprocedures hebben doorlopen dan een asielprocedure, kinderen met een 1F-ouder en jongeren die inmiddels ouder dan 21 jaar zijn maar wel voor hun dertiende naar Nederland kwamen. Het  verschil dat de overheid maakt in behandeling van verschillende groepen in Nederland gewortelde kinderen, is in strijd met een sterk mensenrecht: het recht om niet gediscrimineerd te worden.

Klik hier hier voor eerdere berichten van Defence for Children over het Kinderpardon.

VNG roept gemeenten op knelpunten voor het kinderpardon te melden

De VNG maakt zich vooral zorgen om kinderen en ex-AMA’s die voor hun 18de 5 jaar in NL waren, maar nu niet meer in beeld zijn bij de rijksoverheid of NIDOS maar wel bij gemeenten. De VNG: ‘Wij hebben met staatssecretaris Teeven afgesproken dat gemeenten knelpunten in het kinderpardon bij de VNG kunnen melden. De VNG legt deze knelpunten voor aan de staatssecretaris.
Gemeenten kunnen hun melding sturen naar secr_bawi@vng.nl.


Nieuwsbrief 6, 2013

Nieuw telefoonnummer Hasa afsprakenlijn 0599 822116 


Nieuwsbrief 5, 2013

Nieuwe openingstijden Aanmeldcentrum Ter Apel

De openingstijden van het aanmeldloket zijn vanaf 8 maart: maandag tot en met vrijdag van 07.00 – 18.00 uur en op zaterdag en zondag van 07.00 – 14.00 uur. Buiten deze tijden is alleen een sobere wachtruimte beschikbaar.

Nieuw adres VLot-Heerlen

Het adres is na 8 maart: Looierstraat 26, 6411AB Heerlen.
Tel: 045 571 78 87; fax 084 876 83 30,
Mailadres blijft stichting-vlot@live.nl website: www.stichtingvlot.nl

Postzegels VLot-Heerlen

VLot heeft nu een eigen postzegel, een illegalenpostzegel. Met deze zegel op al uw post draagt u het werk van VLot uit, de zegel gaat zo het hele land door. Het velletje van tien kost tien euro, en levert ons vier euro op. De zegels krijgt u door het bedrag over te maken op rekeningnummer 43.99.60.495 of een mailtje te sturen aan monpol19@online.nl. VLot zorgt dat u binnen een week de zegels in huis hebt.
 


Nieuwsbrief 4, 2013

Wisseling van wacht bij NOF (Noodopvang Fryslan)

Bij de Gezamelijke Noodopvang (asielzoekers) Fryslan heeft er een wisseling plaatsgehad. Joep Steeman (tot voor kort voorzitter) en Sytse de Jong (secretaris) zijn na jarenlange inzet gestopt. Willemijn van der Werf, oud GroenLinks raadslid, bekend van de noodopvang in Witmarsum en actief bij vluchtelingenzorg Wûnseradiel, neemt van Joep het voorzitterschap over.
De groep is op zoek  naar versterking. Mensen die asielzoekers hulp verlenen of anderzijds betrokken zijn en deel uit willen maken van de NOF zijn van harte welkom. Meer informatie of opgave via mevr. Willemijn van der Werf, noodopvang Fryslan willemijn.werf@planet.nl
Contactpersoon Noodopvang Fryslan is mevr. Astrid van der Berg-Dijkstra,
F Schurerwei 24, 8915 DM Leeuwarden:Astrid.van.der.berg@planet.nl

Praat mee over mensenrechten

http://rechtennieuws.nl/38781/timmermans-zoekt-online-meedenkers-over-mensenrechten.html?goback=.gde_1624427_member_213430090