Nieuws van organisaties

Nieuwsbrief 15, 2024

Vacancy: PICUM Deputy Director

PICUM is a network of organisations working to ensure social justice and human rights for undocumented migrants.

PICUMs Deputy Director is an important leadership role that supports the Director in overseeing PICUM’s daily operations and strategic planning, in line with the decisions of the Board and General Assembly. Participating in the Board and Management Committee meetings and working closely with the Director and Finance Director, the Deputy Director leads the strategic development and implementation of PICUM's planning, monitoring, reporting, evaluation and fundraising policies, and is responsible for the supervision of select team members.

This role is based in Brussels. Reageren voor 12 augustus.
PICUM-Deputy-Director-Position-description_final_2.pdf


KHMW Brouwer Vertrouwensprijs stimuleert maatschappelijk initiatief

Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren. Toch zijn er steeds meer ontwikkelingen die burgers uiteen drijven.
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) beoogt al sinds 1752 een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Met de KHMW Brouwer Vertrouwensprijs stimuleert de KHMW de verdere ontwikkeling van bestaande projecten die bewezen succesvol bijdragen aan het versterken van het onderling vertrouwen in Nederland. De prijs stelt de winnaars in staat hun initiatief sneller en grootschaliger verder te brengen. De prijswinnende initiatieven moeten degelijk onderbouwd kunnen worden. Het is de achtste keer dat de KHMW Brouwer Vertrouwensprijs uitgereikt zal worden. Eerdere prijswinnaars zijn:

 • Stichting Buddy to Buddy voor gericht op het doorbreken van het sociale isolement van (ex-) vluchtelingen en het vergroten van de betrokkenheid van Nederlandse inwoners bij de opvang en integratie van vluchtelingen.
 • ‘TerInfo’, een project om scholen te helpen bij het bespreekbaar maken van terrorisme, politiek geweld en disruptieve momenten, en zo leerlingen weerbaarder te maken.
 • Stichting Cash2Grow die spaarkringen promoot voor mensen met een krappe beurs zodat ze
  sociaal en financieel weerbaarder worden.

Meld uw initiatief aan vóór 30 september 2024. Meer info: https://khmw.nl/vertrouwensprijs/


Nieuwsbrief 14, 2024

Vacature LOS: projectmedewerker Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak (NOO),16-24 upw

Solidariteit met mensen zonder geldige verblijfspapieren is harder nodig dan ooit. Daarom zet Stichting LOS een solidariteitsnetwerk op van burgers. We zoeken een projectmedewerker die ervoor zorgt dat dit netwerk groeit.

Door jouw werk weten we meer en meer burgers te motiveren tijdelijk onderdak te bieden of op een andere manier in actie te komen. Ben jij goed in netwerken en heb je hart voor de ongedocumenteerde mensen in de maatschappij?

Reageren voor 10 juli.
https://noo.nl/vacature-projectmedewerker-netwerk-ongedocumenteerden-onderdak-16-uur/


Nieuwsbrief 13, 2024

PICUM: vacancy for consultants Participatory Action Research

Selected consultants/organisations will each train a former undocumented migrant as a peer researcher to facilitate a series of focus groups in order to identify challenges and strategies concerning labour conflicts, to give feedback on policy recommendations of DignityFIRM, and to identify action and dissemination opportunities.
Deadline: 12 August 2024.

https://picum.org/join-us/


Nieuwsbrief 12, 2024

CNC Zorg & Verpleging biedt thuiszorg aan ongedocumenteerden in Amsterdam en omgeving

CNC bied hulp bij persoonlijke zorg en uiteraard ook verpleging. Wij hebben een aantal ongedocumenteerden in zorg en willen ons meer inzetten voor mensen zonder documenten. Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen aan de mensen die dit nodig hebben.
Wij hebben contracten met DSW en CAK.

Chirgillio Forster, Directie/Zorgcoördinator, tel 06-21605147


Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht: nieuwe website

Het Platform heeft een brochure gemaakt waarin basisinformatie over de afhankelijke verblijfsvergunning samenkomt, inclusief de eventuele mogelijkheden die er zijn voor voortgezet verblijf nà de afhankelijke verblijfsvergunning (bijvoorbeeld bij verbreking relatie). De digitale versie van die brochure kun je hier vinden. De website is gebaseerd op deze brochure. Op de website is de routekaart een formulier die je kunt invullen, waarna er meer informatie wordt gegeven over de voorwaarden en waar hulp gezocht kan worden.  

www.afhankelijkverblijf.nl


UN experts call on EU countries to prohibit immigration detention

A group of UN experts issued a joint statement where they express concern at the risk that the EU Migration Pact would generalise immigration detention at borders, for both children and adults. The experts called on EU members states to prohibit immigration detention for children, which is always a violation of children’s rights under international law, and ultimately end this practice for adults too. The experts also called on EU member states to establish independent mechanisms to monitor strict respect for human rights during screening and border procedures, refrain from collective expulsions, prevent racial profiling by immigration and law enforcement officers, and expand and diversify pathways for regular migration.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/05/child-immigration-detention-must-be-prohibited-following-adoption-eu, 2.5.24


WODC programma: Onrechtmatig verblijf in Nederland: een schatting en verkenning naar subgroepen

Het is gebruikelijk deze schatting eens in de zoveel jaar uit te voeren en de laatste schatting is uit 2020 over de jaren 2017-2018. Daarna heeft covid plaatsgevonden, wat geleid heeft tot een tijdelijke toename in vrijwillig vertrek. Vervolgens is de oorlog in Oekraïne uitgebroken, hetgeen mogelijk ook effect op illegaliteit heeft gehad. Kortom, dit is een heel relevant moment om deze schatting opnieuw uit te voeren. Publicatie wordt verwacht in 2028.

https://www.wodc.nl/binaries/wodc/documenten/jaarplannen/2024/02/15/onderzoeksprogrammering-2024---1e-tranche/Programmering+2024-1-+def+15+febr+2024.pdf, 15.2.24


Nieuwsbrief 11, 2024

Vacature STIL-Utrecht : leidinggevende Interne Organisatie en Financiën

We zoeken iemand met een achtergrond in HR om het Leidinggevend Team te versterken. Een buitenkansje voor idealisten die hun talenten willen inzetten voor iets positiefs.
https://www.stil-utrecht.nl/wat-kan-jij-doen/betaalde-vacatures/


ROS Kookboek

Naast recepten geeft het vooral inzicht in de thematiek rond ongedocumenteerde migranten in Nederland. Opbrengst gaat rechtstreeks naar de deelnemende koks.

https://stichtingros.nl/kokenmetros


SAMAH: train de trainer, Move it Forward methodiek, 26 juni-3 juli

De Move it Forward methodiek is een samenvoeging van de training die SAMAH heeft ontwikkeld met ervaringsdeskundigen, die jongeren helpt bij het werken aan toekomstperspectief en de Life Goals methodiek: sport als middel. Een interactieve training voor jonge alleenstaande vluchtelingen die weinig kans maken op een positieve beslissing van de IND of al een negatieve beslissing hebben gekregen.
In deze training gaan jongeren aan de slag met de verwerking van de beslissing en ontwikkelen zij vaardigheden om in deze moeilijke fase van hun leven aan de slag te gaan met een plan voor de toekomst.

Graag delen we de Move it Forward methodiek met professionals in het werkveld. Professionals die werken met de doelgroep AMV of voormalig AMV die uitgeprocedeerd zijn of dreigen te raken en met hen aan de slag willen gaan met het creëren van (nieuw) toekomstperspectief. In 2 dagen nemen we je mee in de leefwereld van alleenstaande jonge vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn of dreigen te raken. Hoe verloopt het ‘rouwproces’ waar ze doorheen gaan, hoe kan je ondanks deze uitdagingen met jongeren werken aan toekomstperspectief.

https://www.samah.nl/move-it-forward-train-de-trainer/


Petition European Digital Rights (EDRI): Put people, democracy and the planet at the heart of our digital futures

This petition aims to advocate to EU decision makers that technology must:

 • Empower us all to flourish and thrive;
 • Prioritise caring for our planet ;
 • Make our decision-making just and accountable;
 • Be a tool for systems that put our safety, participation and community care first;
 • Be of, and by the people, and for our prosperity.

For more detailed information and to join the global call for a digital future grounded in human rights, click here.


Nieuwsbrief 10, 2024

Consultatie Wetsvoorstel: Automatisch schorsende werking in beroepsfase Dublinzaken

Door dit wetsvoorstel wordt in Dublinzaken aan het beroep in eerste aanleg tegen het overdrachtsbesluit automatisch schorsende werking toegekend. Hierdoor schort een voorlopige voorziening in hoger beroep weer in alle gevallen de overdrachtstermijn in Dublinzaken op. Dit betekent dat in minder zaken de overdrachtstermijn zal verstrijken en dus meer vreemdelingen kunnen worden overgedragen naar de verantwoordelijke lidstaat.

https://www.internetconsultatie.nl/schorsendublin


Quaker Council for European Affairs: ChooseRespect Website

The website seeks to equip Europe's voters with the necessary tools to form informed opinions on migration policy and to combat anti-migrant hate speech wherever it may arise. By fostering understanding and countering divisive narratives, it aims to encourage Europe to #ChooseRespect in 2024.

On the #ChooseRespect website, users can find:

 • Debunking of common myths associated with migrants and refugees
 • Guidance on reporting instances of hate speech
 • Tips for promoting positive narratives surrounding migration
 • Additional reading materials and sources for further information

https://www.chooserespect.eu/


Nieuwsbrief 09, 2024

Vacature STIL: leidinggevende Interne Organisatie & Financiën

Heb je interesse te werken bij een bevlogen organisatie, je in te zetten voor mensen zonder verblijfsvergunning, samen te werken met gezellige collega's in een zelfstandige en verantwoordelijke functie?

Met twee andere leidinggevenden draag je zorg voor beleid en het aansturen van de organisatie. Jouw werk draait vooral om administratieve, personeels- en financiële processen.
We zoeken een duizendpoot met sterke organisatorische vaardigheden die in staat is onder hectische omstandigheden rust en overzicht te creëren. Reageer voor 30 april.

https://www.stil-utrecht.nl/wat-kan-jij-doen/betaalde-vacatures/


Fairwork: E-learning DIRECT ‘herkenning mensenhandel’

In 35 minuten leren deelnemers twee onderdelen: ‘Wat is mensenhandel’ en ‘Hoe kun jij helpen’. Binnen deze onderdelen gaan we in op onder meer de verschillende vormen van uitbuiting, signalen van mensenhandel en hoe te handelen bij een vermoeden van mensenhandel. 

De e-learning ‘herkennen van mensenhandel’ is nu ook in het Engels beschikbaar. 

Gratis E-learning DIRECT 'herkenning mensenhandel' - FairWork


Migratie in EU verkiezingen

https://euisu.vote/

https://euisu.vote/wp-content/uploads/2024/04/What-do-the-manifestos-of-...


Canada: provincies weigeren vreemdelingendetentie, oproep federale overheid

Over the past decade, the Canada border agency has incarcerated thousands of people on immigration grounds in dozens of provincial jails across the country, on the basis of agreements and arrangements with provinces. Conditions in provincial jails are abusive, and these facilities are inherently punitive.

Human Rights Watch and Amnesty International went coast-to-coast with #WelcomeToCanada and a clear message—people seeking safety or a better life should not be jailed. All ten provinces have ended their immigration detention agreement or arrangements with the federal government, ending their complicity in a practice that is inconsistent with international human rights standards and devastating to people’s mental health.

Call on the federal government of Canada to take meaningful steps to end immigration detention across the country!

#WelcomeToCanada (hrw.org)


Nieuwsbrief 08, 2024

Wereldvrouwenhuis Nijmegen heeft ruimte voor nieuwe vrouwen zonder kinderen

Regiobinding is niet nodig, maar wel is vereist dat iemand wil werken aan een perspectief. Vrouwen in het Wereldvrouwenhuis mogen hier ongeveer 6 maanden blijven.

https://www.wereldvrouwenhuis.nl/


Vacature: leidinggevende Team Expertise Vluchtelingenwerk

Als Coördinerend Senior Asiel geef je dagelijks leiding aan een team van experts op het gebied van de Nederlandse asielprocedure en het recht op opvang van asielzoekers. Het team staat klaar om kennis en advies te bieden aan asielrechtadvocaten. Daarnaast bieden zij ook ondersteuning aan de vrijwilligers en betaalde krachten van VluchtelingenWerk en andere maatschappelijke organisaties.

Heb jij nog geen ervaring met leidinggeven maar wel de ambitie? Ook dan ontvangen we graag je sollicitatie. Sollicitaties uiterlijk 21 april.

https://vacatures.vluchtelingenwerk.nl/vacature/senior-consulent-asielprocedure-871


Spreekuur Ongedocumenteerden Flevoland alleen op afspraak

Er kan telefonisch, per mail of per What’s app een afspraak gemaakt worden via: hbrouwer@redcross.nl of 06 – 4815 4619


Call for signatures halting violence at the borders (Deadline: 10th July 2024)

The European Citizens’ Initiative “Article 4: Stop Torture and Inhuman Treatment at Europe’s Border,” launched by Stop Border Violence, advocates for addressing, and halting violations of migrants’ rights at the EU borders through the establishment of monitoring mechanisms, withdrawing from agreements with countries violating human rights, setting minimum reception standards, and enforcing sanctions for EU rule breaches.

This movement calls for EU citizens to unite, sign, and support this cause –needing 1 million signatures by the 10th July 2024 to reach the European Commission’s attention– to uphold the compliance with the EU Charter of Fundamental Rights. For more information and to support, visit Stop Border Violence (available in multiple languages), as well as their manifesto (EnglishFrenchSpanishGermanItalian and Portuguese).


Nieuwsbrief 07, 2024

Vacature Pauluskerk Rotterdam: Sociaal Hulpverlener Ongedocumenteerden, 24-32 upw

Vanuit duidelijke betrokkenheid bij mensen in de marge en een intrinsieke gedrevenheid, ondersteun je mensen met hun vragen en problemen met verblijfstatus, sociale zekerheid, arbeid, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht en voedselhulp. Je informeert en biedt ondersteunende begeleiding tijdens het spreekuur en aan mensen in de woonvoorzieningen. Je werkt hierbij nauw samen met diverse instellingen en projecten. Je neemt deel aan interne en externe overleggen. Met een klein team vorm je de schakel tussen mensen zonder geldige verblijfspapieren en (maatschappelijke) instanties en organisaties, zoals IOM, IND en advocaten, maar ook het Rode Kruis, ROS en de andere hulpverlenende stichtingen in Rotterdam.

Er wordt ook verwacht dat je niet weg deinst van af en toe hands-on taken. Ook heb je een signalerende functie en deel je signalen en trends met je collega’s van de Pauluskerk en het bestuur van de Pauluskerk. De afdeling vluchtelingenwerk is continu in ontwikkeling en hier wordt een actieve bijdrage van je in verwacht. Bij deze vacature hoort ook inzet van enkele uren voor de maatschappelijke acties van de Pauluskerk.

https://www.pauluskerkrotterdam.nl/vacature-sociaal-hulpverlener-ongedocumenteerden-12399/


Petitie Red levens, stop Frontex!

Al jaren zijn er tragische rampen op de Middellandse Zee waarbij in totaal duizenden migranten de overtocht naar Europa niet overleven. Frontex is het symbool van Europees grensbeleid en medeplichtig aan veel van deze incidenten door niet in te grijpen of door zelfs pushbacks uit te voeren. De Europese grens is daarmee dodelijk voor velen die de overtocht maken. Het wordt tijd om te stoppen met investeringen in dodelijk grensbeleid en controversiële migratie deals en te zorgen voor menswaardige opvang en veilige migratieroutes.

De ondertekenaars van deze petitie roepen het kabinet op om onmiddellijk te stoppen met het financieren en faciliteren van Frontex met middelen en personeel. De bijdrage van Nederland aan Frontex is groot, maar deze middelen kunnen veel beter worden ingezet om mensen die aankomen in Europa opvang en veiligheid te bieden. Daarom roepen we op om deze bijdragen te besteden aan levensreddende initiatieven.

Vluchtelingen hebben recht op een veilig onderkomen, niet een dodelijke grensbewaking. Stop Frontex!

https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/red-levens-stop-frontex


Sign the call to strengthen rights of all victims of crime regardless of residence status

On March 14th, the European Parliament's Committees on Civil Liberties, Justice, and Home Affairs (LIBE) and Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) voted on their draft report. While there were notable improvements, unfortunately, comprehensive protections from immigration enforcement weren't introduced. You can read more about this in our press release here

The draft report is scheduled for a plenary vote in the European Parliament on April 10th/11th. After that, the European Parliament, Council and Commission will enter the next stage of negotiations, also known as ‘trilogues’.

We're still welcoming new signatories (organisations) to our call to action.
https://picum.org/blog/urgent-call-to-eu-negotiators-to-strengthen-rights-of-all-victims-of-crime-regardless-of-residence-status/


Nieuwsbrief 06, 2024

Villa Vrede is verhuisd!

Het nieuwe adres is Europalaan 55,  3526 KP Utrecht

https://villavrede.nl/


Vacature Pigment vzw, Brussel

Pigment vzw is een erkende organisatie voor armoedebestrijding in Brussel. We focussen ons op mensen zonder wettig verblijf omdat deze groep bijna geen toegang heeft tot grondrechten en een grote uitsluiting en afwijzing ervaart in de maatschappij. Dat doen we door samen te bouwen aan een veilige ruimte voor dialoog en ontmoeting, door vorming en sensibilisering, door politieke actie en verzet.

De concrete kernactiviteiten van Pigment zijn op dit moment: een wekelijks open onthaal met socio-juridische permanentie, infosessies rond grondrechten en andere thema’s, een 100% gratis boutiek, een participatief voedselrecuperatie-project Boufcyclette, een opvangproject voor éénoudergezinnen, een politieke werkgroep, en uitstappen.

We zoeken versterking van ons klein team van 4 werkers (2,8 VTE) om onrecht aan te pakken. De specifieke taakinhoud ligt nog niet vast, aangezien we die willen afstemmen op basis van het profiel van onze nieuwe collega. Het team staat ervoor open om het takenpakket opnieuw te verdelen.

Solliciteren tot 11 maart.
https://www.pigmentvzw.be/vacature-basis-en-beleidsmedewerker/


Nieuwsbrief 05, 2024

Vacature: sociaaljuridische begeleiding oud-Nederlandse Surinamers (6mnd, 36upw)

Het team Hulpverlening & Activiteiten begeleidt mensen zonder geldig verblijfsrecht in Nederland bij maatschappelijke en juridische hulpvragen, stimuleert hen in hun zelfredzaamheid en ondersteunt hen waar nodig. Voor deze tijdelijke vacature zijn we op zoek naar iemand die ons kan ondersteunen bij de sociale en juridische begeleiding van Surinaamse oud-Nederlanders zonder geldig verblijfsrecht. 

Reageren kan tot uiterlijk 3 maart.
https://www.askv.nl/vacature/vacature-sociaal-juridisch-medewerker/


Vacature:  Coördinator Ubuntuhuis  Utrecht, 22-24upw

Voor het Ubuntuhuis zoeken wij een enthousiaste, gedreven duizendpoot! Als coördinator bij het Ubuntuhuis ben je de spil in het web, en zorg je samen met je collega, vrijwilligers en stagiaires voor een warme toegankelijke sfeer voor de bezoekers. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en gelijkwaardige behandeling. Als beroepskracht bij het Ubuntuhuis kun jij daarin het verschil maken voor mensen die te maken hebben gehad met dakloosheid, sociale uitsluiting en/of leven zonder verblijfsvergunning. 

Reageren voor 27 februari 2024
https://www.ubuntuhuis.nl/kom-werken-bij-ubuntu/

 


Vacature: bestuursvoorzitter Seguro Utrecht (vrijwillig, 4u pw)

Een leuke en uitdagende rol in een klein team in het hart van de Utrechtse samenleving. Ons kantoor is op loop- en fietsafstand van het Centraal Station. De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij zijn allen gezamenlijk bevoegd.

https://seguro-opvang.nl/category/vacatures/


Nieuwsbrief 04, 2024

Pauluskerk Rotterdam: opvang voor ongedocumenteerde ouderen

Een onzichtbare groep ongedocumenteerde ouderen zit compleet klem. Ze zijn 55, 60 of 70 jaar oud en al 20 of 30 jaar hier, sommigen nog langer. Ze hebben een heel leven opgebouwd, gewerkt in de haven, de bouw of de horeca. Of mensen zonder papieren, die verslaafd zijn geraakt, maar ze hebben die verslaving inmiddels achter zich gelaten, en al die tijd hebben ze hier geleefd.

Met de tijd krijgen deze mensen allerlei gezondheidsproblemen. Het netwerk om hen heen brokkelt langzaam af. ‘Terugkeer is voor hen een al lang gepasseerd station. Maar uitzicht op legaal verblijf in Nederland is er evenmin. En zonder verblijfspapieren krijgen zij geen opvang of hulp.

Nederland heeft ouderenvoorzieningen nodig, waar kwetsbare ongedocumenteerde ouderen die al decennia lang in Nederland zijn tot rust kunnen komen, met een dak boven het hoofd, een bed, en de verzorging krijgen die zij nodig hebben. Vanaf januari 2024 heeft de Pauluskerk een aantal plekken beschikbaar hiervoor.

Heeft u kennis van ongedocumenteerde ouderen (55+) in nood, waarvan het netwerk is opgedroogd en die met chronische medische klachten kampen, meld deze dan bij ons en dan kunnen we zien of er een mogelijkheid is om deze personen op te vangen.

Stuur dan een mail aan mahtob.boot@pauluskerkrotterdam.nl & loesknape@pauluskerkrotterdam.nl 


Campagne Sanspapiers in België

Het migratiebeleid en de toepassing daarvan leiden ertoe dat steeds meer mensen vast komen te zitten in de impasse van een daklozen-en zwerversbestaan. 

Een terugkeer naar het geboorteland is voor hen vaak geen optie. Ze zijn uitgeput door jaren van ontworteling en het enige perspectief dat zij nog hebben, is een bestaan in onzichtbaarheid.

Toch lopen we elkaar elke dag tegen het lijf. We ademen dezelfde lucht in en geven samen gestalte aan geschiedenis van onze stad, van onze samenleving, van de mensheid. We zijn samen, hier en nu.

Uitgaand van deze vaststellingen hebben Samusocial (als organisatie die maatschappelijke noodhulp verstrekt aan mensen zonder oplossing om te wonen), CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers), l’Ilot, Dokters van de Wereld en Brussels Platform Armoede besloten hun krachten te bundelen in een campagne.  

https://sanspapiers2023.be/nl/


Nieuwsbrief 03, 2024

Vacature ASKV: Projectleider 28-32upw

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name Mensen zonder geldige verblijfspapieren. Wij streven naar een volwaardig bestaan voor alle ongedocumenteerde mensen in Nederland. We bieden iedere dag juridische, maatschappelijke en medische hulp en voeren actie voor een humaan vluchtelingenbeleid.

Vanwege ontwikkelingen in de organisatie zoeken we een projectleider die ons projectenbureau gaat aansturen. Hieronder vallen de projecten Recht op Onderwijs, MDT De Ambassade en Staatloosheid, waarvan Recht op Onderwijs en MDT De Ambassade nog in de kinderschoenen staan.

De startdatum is uiterlijk 1 april, maar het liefst zo snel mogelijk. Stuur een cv en motivatie naar: sollicitatie@askv.nl o.v.v. vacature projectleider projectenbureau.
https://www.askv.nl/geen-categorie/vacature-projectleider-projectenbureau-28-32-uur/


Vacatures ASKV Ervaringsdeskundige trainees, 16upw


VidK Vacature sociaal- juridisch medewerker, 24upw

Je biedt als Sociaal-juridisch medewerker intensieve begeleiding aan individuele cliënten zodat zij kunnen werken aan een duurzaam toekomstperspectief in Nederland, het land van herkomst of een derde land. Je bent verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de juridische, sociale en medische situatie van cliënten van VidK. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van jouw cliënten op een strategische en creatieve manier. Voor het bereiken van een duurzaam toekomstperspectief doe je juridisch onderzoek, verzamel je bewijsmateriaal, zet je experts in waar nodig en onderhoud je contact met externen. Je bent bereid om je (juridische) kennis verder te ontwikkelen en maakt hierbij gebruik van de ruime scholingsmogelijkheden binnen de stichting. 

Sollicitaties met motivatie graag per e-mail uiterlijk 1 februari 2024 aan info@vidk.nl.
https://www.vidk.nl/wp-content/uploads/2024/01/Vacature-Sociaal-Juridisch-2024jan.pdf


Verhuizing Aanmeldloket Utrecht en nieuwe openingstijden

Vanaf 1 februari 2024 zit het aanmeldloket Utrecht op een nieuw adres 
Huis van Vrede, Trumanlaan 70-72, 06-18742750, mail: aanmeldloket@tussenvoorziening.nl

Nieuwe openingstijden:

 • Maandag van 10 tot 12.30
 • Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 15.30

Online free training courses: "Countering fake-news and hate speech online"

In recent years, hate speech and fake news on social media platforms and in the cyber-sphere in general have become major issues, affecting both the platforms themselves and the communities in which they are used. Hate speech and fake news are serious problems that go beyond the virtual boundaries of digital media, exacerbating polarisation and posing a threat to social harmony and democracy. Indeed, misinformation, fake news and hate speech have the potential to polarise public opinion, fuel violent extremism and racism, and ultimately undermine democracies and reduce trust in democratic processes.

That's why, with the help of a group of experts from different countries, we have developed the following training courses, which are available online:

 • Truth and trust for democracy. Tackling fake news and misinformation
 • Tackling Hate Speech and Divisive Debates. Fostering dialogue for democracy

The courses are aimed at journalists, civil society representatives and media workers, or anyone interested in learning how to produce quality information, consume media responsibly, distinguish between reliable news and disinformation, understand what fake news and hate speech are and why, and how to counter them.

The courses are available on demand with a self-paced system and will be online until the end of April 2024. You can access it now and complete it at your own pace.
You can get free access by registering at www.elearning-informagiovani.net


Nieuwsbrief 02, 2024

Vacature  Vluchtelingenwerk: Consulent Strategisch Procederen, 24upw

Via het ondersteunen en voeren van strategische procedures bij nationale rechten en Europese Hoven kun je de rechtspositie van asielzoekers en vluchtelingen verbeteren. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een gedreven jurist met kennis van het Europees asielrecht en van het asielsysteem in andere Europese lidstaten. Reageren voor 18 januari.

https://vacatures.vluchtelingenwerk.nl/vacature/consulent-strategisch-procederen-794


Vacature Open Embassy: Actieonderzoeker & trainer, 32-36upw

Als actieonderzoeker zorg je ervoor dat we data en kennis verzamelen die ons helpt om het voor alle nieuwkomers in Nederland makkelijker te maken om in gelijkwaardigheid hun leven op te bouwen. Je spreekt met mensen, inventariseert wat er nodig is om hun leven op te bouwen, realiseert doorbraken in samenwerking met ons actieonderzoekteam, noteert je inzichten in excel sheets, en brainstormt met je collega's over oplossingen.

Om onze impact te realiseren, geven wij ook trainingen aan zowel nieuwkomers als professionals. We zoeken iemand die naast actieonderzoeker ook betrokken kan zijn bij het ontwikkelen en geven van trainingen en het hosten van bijeenkomsten. Reageren voor 15 januari

https://openembassy.homerun.co/actieonderzoeker-en-trainer/nl


Nieuwsbrief 01, 2024

Vacature Justice & Peace: Programmacoördinator Migratie en Mensenrechten, 32-36upw

De komende jaren werkt Justice & Peace verder aan het formaliseren en versterken van community sponsorship in Nederland, om zo meer mensen op de vlucht via veilige routes duurzaam op te vangen. Samen met twee programmamedewerkers van het migratieprogramma zul je zorg dragen voor de verdere ontwikkeling en (co-)coördinatie van het programma.

Solliciteer tot 10 januari

https://justiceandpeace.nl/vacatures/programmacoordinator-migratie-en-mensenrechten/


Vacature Stem in de Stad: coördinator Ongedocumenteerden

In het programma ‘Ongedocumenteerden’ van Stem in de Stad worden mensen ondersteund en begeleid die (nog) niet legaal in Nederland mogen verblijven. Wij zoeken iemand met een hart voor mensen zonder verblijfsvergunning, ervaring met cliëntbegeleiding en plezier in het samenwerken met vrijwilligers.

Solliciteer tot 4 januari

https://stemindestad.nl/wp-content/uploads/2023/12/Vacaturetekst-Coordinator-Ongedocumenteerden-4-januari-2024.pdf


Vacature: coordinator Move Belgie, 32upw

Wil jij je inzetten voor mensen op de vlucht die in migratiedetentie belanden? Ben jij een echte organisator en trekt de coördinatie van een netwerkorganisatie je aan? Dan ben jij misschien wel dé collega die wij zoeken! Move is een nationale coalitie van ngo’s die een einde wil maken aan detentie van migranten o.a. door het bieden van sociaal-juridische ondersteuning aan migranten in detentie, beleidsacties uit te werken en bewustmaking van het ruime publiek. De coalitie wordt gevormd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas International, Ciré en Jesuit Refugee Service (JRS).

Solliciteren voor 14 januari

https://movecoalition.be/wp-content/uploads/2023/12/Vacature-Move-Coordinator.pdf


Spreekuur Ongedocumenteerden Almere

Vanaf 11 januari 2024 wordt het spreekuur gehouden in het Districtskantoor van het Rode Kruis aan de Randstad 21-08 in Almere. Dit spreekuur is elke donderdag van 13-15u en zal starten op 11 januari.


Hulplijn Rode kruis

Wij hebben onze verschillende hulplijnen samengevoegd tot één WhatsApp Hulplijn. We werken nu ook met een ander nummer: +31 9 70 10 28 69 64.


Greece: parliament adopts regularisation for undocumented workers

The Greek Parliament adopted legislation to regularise the status of around 30,000 undocumented migrants in Greece, aiming to address a severe labour shortage in key sectors like agriculture, tourism, and construction. The law, endorsed by leftwing opposition in a parliamentary vote, allows migrant workers to obtain residence permits in three years instead of seven if employed. Supporters argue it will alleviate labor shortages, boost public revenue through taxes, and enhance social cohesion.


Bijdrage Nieuwsbrief LOS

Voor 2024 vragen we je weer een bijdrage aan de Nieuwsbrief (en het werk) van Stichting LOS. Voor individuele abonnees vragen we 50,-, lokale hulporganisaties 100,- en voor landelijk werkende organisaties 200,-. Hartelijk dank voor je steun!


Nieuwsbrief 26, 2023

Vacature Begeleider bij Huize Agnes Utrecht (16 - 20 uur per week)

Huize Agnes (Stichting Agnes van Leeuwenberch) biedt tijdelijke opvang en begeleiding op maat aan ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen, die in bijzondere en schrijnende omstandigheden verkeren. Bij Huize Agnes vinden ze een veilig thuis en ontvangen ze professionele begeleiding op diverse levensgebieden. De begeleiding is erop gericht dat de vrouwen de regie over hun leven terugvinden en van daaruit werken aan een nieuw toekomstperspectief. In Nederland of daarbuiten.

Als begeleider ben je het eerste aanspreekpunt en de eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van bewoonsters en hun kinderen. Je biedt hen begeleiding op maat, gericht op hun toekomst en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Dit doe je aan de hand van een individueel begeleidingsplan dat je samen met deze bewoonsters opstelt. Daarbij ben jij de spin-in- het-web en onderhoud je contacten met de vrijwilligers, hulpverleners en andere organisaties die bij de bewoonsters betrokken zijn. Naast deze individuele begeleiding denk je mee met je collega’s en lever je een bijdrage aan het verder verbeteren van de inhoud en organisatie van onze begeleiding.

Stuur vóór 7 januari jouw sollicitatie naar info@huizeagnes.nl.
https://huizeagnes.nl/vacaturebegeleider


MensenMensen: misstanden over migratie bespreekbaar maken

Wij hebben een campagne gemaakt die misinformatie rondom asielzoekers en migratie in Nederland aan wil pakken en het onderwerp bespreekbaar wil maken. Zo hopen wij bij te dragen aan een positievere beeldvorming van asielzoekers in Nederland. 

Vanwege de feestdagen hebben wij onze campagne gericht op het voeren van een constructief, en feitelijk onderbouwd, gesprek over asielzoekers tijdens het kerstdiner. Voor tijdens het diner hebben we een vraagspel dat onderbouwd is met feiten, wat we hebben omgezet in een fysieke ‘menukaart’ en een downloadbare versie op onze website www.mensenmensen.com. De menukaart is bedoeld als ‘conversation piece’ voor op tafel. Dit hebben we aangevuld met persoonlijke verhalen van asielzoekers die vanaf 18 december te vinden zijn op ons Instagram kanaal (@mensenmensen__). Je kunt de posts vanaf 18 december delen via social media. 


Nieuwsbrief 25, 2023

Verkiezingen onder ongedocumenteerden in 5 steden

Ondanks dat de verkiezingen voor een belangrijk deel over migratie gingen, werden de stemmen van betrokkenen maar weinig gehoord. Velen van hen mogen zelf niet stemmen.

In de week vóór de verkiezingen hebben we in vijf steden ongedocumenteerden naar hun mening gevraagd. Wat willen zij graag dat verandert? Bijna 400 ongedocumenteerden hebben geantwoord, ze mochten 3 prioriteiten aankruisen. Uit de uitslag blijkt duidelijk dat het recht op werk en het recht op een geldig identiteitsbewijs heel belangrijk gevonden wordt. Opvallend is ook dat enkele ongedocumenteerden ons vertelden dat ze graag belasting willen betalen en dat ze graag veilig aangifte bij de politie willen kunnen doen.

 
https://kiesvoorongedocumenteerden.nl/stemmen-voor-stemlozen/


Vacature VidK : Coordinerend Leidinggevende (24-32upw)

VidK biedt intensieve sociaal-juridische begeleiding en opvang aan afgewezen vluchtelingen in Eindhoven, met als doel een duurzaam toekomstperspectief te bereiken in Nederland, het land van herkomst of een derde land.  Daarnaast bemiddelen we bij het verkrijgen van toegang tot basisrechten en -voorzieningen voor afgewezen vluchtelingen, zoals toegang tot de kledingbank, onderdak, medische zorg, juridische bijstand en opleiding. Vanuit onze directe kennis en ervaring met afgewezen vluchtelingen, zetten we ons in om bewustwording in de samenleving m.b.t. de positie van afgewezen vluchtelingen te vergroten. Ook treden we op als belangenbehartiger voor onze doelgroep richting de lokale en landelijke politiek. De dagelijkse aansturing wordt verzorgd door een coördinerend leidinggevend team (CLT).  Als CLT-lid heb je ieder een portefeuille van specifieke aandachtsgebieden, waarover je eerste aanspreekpunt bent. De CLT-leden verdelen de portefeuilles in onderling overleg en leggen de verdeling ter goedkeuring aan het bestuur voor.

Solliciteer uiterlijk 1 december!
https://www.vidk.nl/nieuws/vacature-leidinggevende-bij-vidk/


Vacature DvdW: medisch programmamedewerker Medische Post A’dam, 24upw

Door de aanhoudende problematiek rondom de huisartsenzorg hebben we begin 2023 in Amsterdam Nieuw West een medische post voor ongedocumenteerde zorgbehoevenden geopend. De Medische Post bestaat uit vrijwillige huisartsen, medisch programmamedewerkers en een regiocoördinator Amsterdam. Daarnaast maken de medisch vrijwilligers onderdeel uit van het team. De praktijk is geopend op maandag, woensdag en vrijdag.

Ben je een energieke aanpakker, goed georganiseerd, oplossingsgericht en ben je gewend taken op je te nemen als doktersassistent, dan nodigen we je van harte uit te solliciteren!

Solliciteer uiterlijk zondag 10 december 2023
https://doktersvandewereld.org/vacatures/medisch-programmamedewerker-medische-post/


VU Conference: Making Rights a Reality for undocumented migrant workers, 17-19juni 2024

The "Making Rights a Reality" conference is aimed at bringing together international law instruments protecting the rights of undocumented people, with human rights activism and practice. The conference strives to break new ground in the possibilities for international norms and their effective protection.

We encourage contributions by migrant activists and social organizations which should include in particular the voices of undocumented migrants, and topics such as migrant worker rights-claiming, trade unions and the human rights of migrant workers and much more.

Please submit your proposal by 19 February 2024 at makingrightsreality.rch@vu.nl.
https://acmrl.org/call-for-papers-acmrl-making-rights-conference/


Nieuwsbrief 24, 2023

Vacature: Projectleider Wereldhuis Den Haag, 24upw zwangerschapsvervanging

Geloof jij dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan? En wil jij je kennis en talenten inzetten voor de rechten van mensen die zonder geldige verblijfspapieren in Den Haag leven en werken? Dan kun je bij ons echt een verschil maken. In het Wereldhuis, onze levendige locatie voor mensen zonder papieren, ben jij de spil die ervoor zorgt dat iedereen goed kan functioneren. Je zorgt met je aanwezigheid en manier van handelen voor een warme en toegankelijke sfeer, waarin vrijwilligers en bezoekers tot bloei komen. Je helpt daarnaast mee om het werk van het Wereldhuis zichtbaar te houden in onze stad. Daarvoor onderhoud je contacten met Haagse ambtenaren en ons brede netwerk in Den Haag en daarbuiten. Je versterkt de (samenwerking tussen) vrijwilligers en je werft tijdig nieuwe vrijwilligers. Je werkt in dit project nauw samen met de projectleider activiteiten, een communicatiemedewerker en vrijwilligers.

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 3 december 2023 naar Riccardo Fabrizi (managementassistent), via rfabrizi@stekdenhaag.nl.

https://www.stekdenhaag.nl/vacature-projectleider-wereldhuis


Vacature Programmasecretaris LVV Utrecht, 20upw

In de functie van programmasecretaris ben je niet alleen een beheerder, maar ook een bouwer. Je draagt bij aan de periodieke monitor Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Je gaat aan de slag met het verbeteren van de werkwijze van het casuïstiekoverleg met Rijkspartners. Je beheert de backoffice en stelt de periodieke monitor op. Je pakt ad-hoc inkomende zaken proactief op. Je bent kritisch, scherp en hands-on. Je denkt buiten de gebaande paden en anticipeert op voortdurende ontwikkelingen. In een politiek-bestuurlijk sensitieve omgeving ben jij degene die het verschil maakt, altijd gestructureerd en met een oog voor detail.

Onze visie is helder: we streven naar innovatie en betrokkenheid in de aanpak van de vreemdelingenvoorziening. Wij geloven in samenwerking als de sleutel tot succes. Samen met een team van toegewijde professionals werk je aan het voorbereiden en coördineren van LVV programma gerelateerde overleggen. Je fungeert als een betrouwbare vraagbaak voor LSO-leden en LVV partners, en je beheert met precisie de backoffice van LVV Utrecht, waaronder de mailbox en teams pagina met LSO casussen.

Solliciteren voor 27 december 2023
https://www.werkenbijutrecht.nl/vacature/programmasecretaris-1035428/


Vacature Asylos: Directeur, full time

We are looking for an ambitious and intrinsically motivated person to lead Asylos in its work conducting research for asylum claims worldwide, and to broaden its outreach and impact.

Asylos believes that decisions to grant or withhold asylum should be based on fair process including accurate and credible Country of Origin Information (COI). We are an international network that ensures that such information is accessible to people seeking asylum and their counsel. Our network of around 80 volunteers and staff team of six work together, primarily remotely, to uncover information that can be hard to find and often requires specific language skills or contextual regional knowledge. 

Asylos is a UK-registered human rights NGO with charitable status. The trained volunteers come from more than 20 countries. The dedicated staff team are currently based in the Netherlands and the UK, and operate within a very supportive and flexible work environment and on a hybrid office/remote basis. 

Apply before 24 November. There will be an opportunity to attend an online information session about Asylos and the director job, with the current director, on 17 November at 15.00 CET.
https://www.asylos.eu/News/we-are-recruiting-a-director


Nieuwsbrief 23, 2023

Kies voor Ongedocumenteerden!

Op de website www.Kiesvoorongedocumenteerden.nl vind je de standpunten van politieke partijen met betrekking tot ongedocumenteerde migranten in Nederland. Je kunt hen ook een brief sturen.

In de week voor de verkiezingen zullen ongedocumenteerden in enkele steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven zelf kunnen stemmen op onderwerpen die hen aangaan. Deze stemmen zullen vóór de verkiezingen ook op de website te vinden zijn, zodat stemmers deze mee kunnen wegen in hun stemkeuze.

Zie ook de stemwijzer van UNHCR, stemwijzer van Stichting Vluchteling


Vacature Pauluskerk Rotterdam: vluchtelingenwerker (20-24 uur per week)

Het vluchtelingenwerk van de Pauluskerk is er voor mensen zonder de juiste verblijfspapieren.

Vanuit duidelijke betrokkenheid bij mensen in de marge en een intrinsieke gedrevenheid, ondersteun je mensen met hun vragen en problemen met verblijfstatus, sociale zekerheid, arbeid, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht en voedselhulp. Je werkt hierbij nauw samen met diverse instellingen en projecten. Je neemt deel aan interne en externe overleggen. Met een klein team vorm je de schakel tussen mensen zonder geldige verblijfspapieren en (maatschappelijke) instanties, zoals IOM, DT&V, IND en advocaten. Ook heb je een signalerende functie en deel je signalen en trends met je collega’s van de Pauluskerk en het bestuur van de Pauluskerk. Het vluchtelingenwerk is continu in ontwikkeling en hier wordt een actieve bijdrage van je in verwacht.

https://www.pauluskerkrotterdam.nl/vacature-medewerker-vluchtelingenwerk-pauluskerk/


Wijziging spreekuur Fabel van de illegaal Leiden

Per 1 november 2023 is de Fabel alleen nog geopend op maandag tussen 13 en 16 u. Op andere momenten kan de voicemail worden ingesproken of een mail worden gestuurd. We reageren zo snel mogelijk.
www.defabel.eu / info@defabel.eu


Peter Vrieler: uitnodiging om mee te doen aan de Veldgroep

De Veldgroep, een klein groepje veldwerkers rond migranten zonder verblijfsvergunning, komt 4x per jaar online bij elkaar, altijd op maandagavond van 20:00-21:30u. Wij doen dit om te reflecteren op onderwerpen waar we door de druk van het werk normaal niet aan toe komen. Wat vind je er bijvoorbeeld van dat BBB het aantal toegelaten asielzoekers wil beperken tot 15.000? Wat weten we over het verband tussen klimaatverandering en migratie? Wat denk je van open grenzen? Moet Nederland een vorm van Duldung introduceren?

Iedereen kan een onderwerp aanbrengen, waarna we er gezamenlijk nader op in gaan. Deelname is vrijblijvend, er is geen opbouw, dus je kunt een bijeenkomst overslaan als het niet uit komt. Het doel is om onze gedachten te scherpen via de weg van een goed gesprek met mede-geïnteresseerden in klein verband, plm. 10 personen, zodat iedereen aan het woord kan komen.

Wij staan open voor nieuwe belangstellenden. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 15 januari om 20u, online. Als je geïnteresseerd bent of meer wil weten, neem dan contact op met petervrieler@stapverder.org.


Statewatch: research project on sexualised border violence in the EU

The project aims to explore the scale and scope of sexualised border violence with a view to exploring and assessing policy and political responses. The project uses a wide definition that includes acts such as forced undressings and genital searches, rape, sextortion, and sex trafficking. It is particularly concerned with instances where the perpetrators of that violence are state agents or individuals acting on their behalf.

The project is seeking to obtain responses to a questionnaire, that you can access here. If you are able to spare the time, responses to the questionnaire would be greatly appreciated.

If you have any other questions about this research, please contact volunteer@statewatch.org


ICMP: Campaign to collect data of missing Syrian families

We kindly ask Syrian families to report their missing relatives through ICMP’s Online Inquiry Center (OIC). ICMP will follow up with those who reported to explain its data collection methods and to inquire about their willingness to provide reference samples. ICMP collects information about the missing person, about the person filing the report, and about possible locations where missing persons may be found. ICMP’s repository contains information about the location of more than 50 sites in Syria, where missing persons may be located, including mass and clandestine graves.

https://www.icmp.int/press-releases/act-in-their-absence-new-icmp-campaign-encourages-syrians-to-report-missing-and-disappeared-persons/


Nieuwsbrief 22, 2023

Posters Ik Heb Geen Stem te bestellen bij de Pauluskerk Rotterdam

De Pauluskerk Rotterdam komt op voor mensen die dakloos zijn geraakt, of mensen zonder geldige verblijfspapieren, kortom: mensen die om wat voor reden dan ook hun stem niet kunnen uitbrengen tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Zij doet dat door een poster- en stickercampagne. De posters en stickers kunnen ook besteld worden.

Kijk voor meer informatie op de website: www.ikhebgeenstem.nl.


Nieuwsbrief 21, 2023

Vacature International Detention Coalition: Europe Regional Manager

The Europe Regional Manager will work collaboratively with key team members and stakeholders to develop and implement regional strategies to achieve IDC’s mission of advocating to secure the human rights of people impacted by and at-risk of immigration detention.

Solliciteren vóór 22 oktober.

https://idc.bamboohr.com/careers/25


W2EU: Independent information for refugees and migrants coming to Europe

w2eu.info provides information to refugees and migrants that might be useful on their journey to and through Europe. We want to give access to counseling and useful contacts in different european countries.

From the very start at the outer borders of Europe, many forces are going in an inhuman direction: people are refused entry, are imprisoned and deported. Nevertheless they are coming - challenging the migration regime. And there are movements supporting them in their struggle for a better life.

www.w2eu.info


EU-onderzoeksconsortium: PRIMEonderzoekt irreguliere migratie in de EU

We are conducting research on how national institutions shape the conditions of irregular migrants across Europe to develop contextualised and more effective policy responses.

https://migrationpolicycentre.eu/prime/protecting-irregular-migrants/


Nieuwsbrief 19, 2023

Medische zorg EU-burgers

EU-burgers zonder zorgverzekering vallen niet onder de CAK-regeling ‘onverzekerbare vreemdelingen’ maar onder de regeling ‘onverzekerden’. Via die regeling kunnen ze ook medisch noodzakelijke zorg krijgen. In Rotterdam is een kaartje ontwikkeld om EU-burgers te helpen om deze zorg te vragen.

Medische Zorg EU-burgers.jpg


Petitie van Afrikaans VluchtelingenCollectief voor Generaal Pardon en meer

Deze petitie roept op tot de invoering van een Generaal Pardon voor afgewezen asielzoekers, staatloze individuen, migranten en internationaal verplaatste personen die al geruime tijd in Nederland verblijven, in overeenstemming met de fundamentele mensenrechten en principes die onze samenleving sturen.

www.generaalpardon2024.nl


Le Soir: Wallonië (Frans-België) vraagt regularisering van ongedocumenteerden via werk in knelpuntberoepen

La Wallonie demande au Fédéral un assouplissement des règles en matière de permis de séjour pour les personnes qui disposent des compétences introuvables actuellement sur le marché de l’emploi.

Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, a écrit au Premier ministre, Alexander De Croo, afin de réclamer la régularisation de sans-papiers capables d’exercer des métiers en pénurie, rapporte mercredi L’Echo, qui a pu consulter ce courrier datant de juillet dernier.

D’ici 15 ans, selon les projections démographiques, la Wallonie devra faire tourner son économie avec 50.000 travailleurs actifs en moins qu’aujourd’hui. Il s’agit potentiellement d’un problème majeur à l’horizon pour les entreprises du sud du pays.

Patrons et syndicats ont demandé au gouvernement wallon d’agir : il faut activer les demandeurs d’emploi, d’une part, mais aussi faciliter l’accès au marché de l’emploi pour les personnes sans-papiers et les réfugiés, d’autre part.

https://www.lesoir.be/533985/article/2023-08-30/la-wallonie-veut-permettre-aux-sans-papiers-dexercer-des-metiers-en-penurie, 30.8.23


Nieuwsbrief 17, 2023

Pledge tegen uitbreiding registraties in Eurodac

EURODAC is being expanded to enforce the EU's discriminatory and hostile asylum and migration policies, increasing deportations, detentions and a broader climate of racialised criminalisation.

There is an urgent need to raise the political issues at stake in EURODAC, especially the digital and human rights dimensions of this gigantic biometric database that would mainstream facial recognition, the mass cross-sharing of data and coercion against people seeking international protection, all of which to facilitate more deportations and racial profiling.

Pledge: EURODAC: Europe's digital borders must fall
Sign: https://cloud.edri.org/index.php/apps/forms/s/7yiLDcY3EG9ijB4CPnWWcs5i [Before Tuesday 12 September COB]


Open letter: 'EU legislators must close dangerous loophole in AI Act' 

The European Union is entering the final stage of negotiations on its Artificial Intelligence Act (AI Act), but Big Tech and other industry players have lobbied to introduce a major loophole to the high-risk classification process (Article 6), undermining the entire legislation. We call on EU legislators to remove this loophole and maintain a high level of protection in the AI Act.

We ask that the changes to Article 6 proposed by both Council and Parliament must be rejected and the European Commission’s original risk-classification process must be restored. There must be an objective, coherent and legally certain process to determine which AI systems are ‘high-risk’ in the AI act.

Link to letterhttps://cloud.edri.org/index.php/apps/forms/s/sFk3zLaq6874Fo2AtXZ9AZAZ

Any organisation from any region can sign, via this form:  https://cloud.edri.org/index.php/apps/forms/s/sFk3zLaq6874Fo2AtXZ9AZAZ before 5th September COB


Call for expression of interest for the European Migration Forum, 4-5 dec Brussels

The European Migration Forum (EMF) is a platform for dialogue between civil society and European institutions on issues related to migration, asylum and integration. This year’s European Migration Forum (EMF)   will focus on Migrants in Europe with specific needsskills and on communication for stronger inclusion.

If your organisation is working on one of the following areas, you could be eligible to receive an invitation to participate in the Forum:

 • Support to migrants with specific needs
 • Public attitudes and communication on migration and inclusion
 • Sustainable labour market integration

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-migration-forum-8th-meeting
Aanmelden voor 14 september!


Nieuwsbrief 16, 2023

NGO’s stuurden brief aan programma-commissies Politieke partijen

In de brief wordt ingegaan op het belang van voortzetting van de LVV, de Menselijke Maat, opvang voor ongedocumenteerden met psychische problemen, oplossingen voor staatlozen en alternatieve migratie-routes, bijvoorbeeld voor arbeid. Zie de brief hier.


VNG over derdelanders Oekraïne

De opvang voor derdelanders in het kader van de Oekraïne regeling eindigt op 4 september 2023. In een brief aan het rijk roept de VNG op om antwoord te geven op de vragen van gemeenten.

De grootste zorg bij gemeenten zitten in het beëindigen van de opvang en de gevolgen daarvan. Derdelanders hebben de mogelijkheid om vrijwillig naar hun land van oorsprong terug te gaan of om asiel aan te vragen in Nederland. Nu blijkt dat de meeste ‘derdelanders’, geen asielaanvraag indienen en ook niet terug willen. Dat betekent dat op 4 september 2023 het recht op opvang voor circa 2.500 mensen stopt, maar dat deze ook niet door het COA worden opgevangen. De vrees bij burgemeesters is dat deze groep op straat belandt of niet uit de opvang wil vertrekken.

Daarnaast loopt er een aantal rechtszaken tegen het kabinetsbesluit om de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor deze groep te beëindigen. De rechtszaken zijn nog niet in hoger beroep afgehandeld en er bestaat reële kans dat meer rechtszaken worden gestart die ook tot de hoogste rechter doorlopen. Het risico is daarom groot dat hier niet voor 4 september 2023 duidelijkheid over komt. Het gevolg is dat gemeenten met een probleem worden opgezadeld dat is ontstaan door een bewuste beleidskeuze van dit kabinet.

Tot slot is veel verwarring ontstaan doordat de IND een voornemen tot beëindiging van de RTB aan ‘derdelanders’ heeft gestuurd waarin is aangegeven dat er sprake is van een vertrektermijn van 28 dagen vanaf 4 september 2023. Wat dit betekent voor de uitvoering is niet vooraf met de VNG afgestemd en is vooralsnog onduidelijk.

https://vng.nl/nieuws/nog-steeds-veel-vragen-bij-gemeenten-over-derdelan..., 24.7.23


European Citizens Initiative: Dignity in Europe

De behandeling van migranten in de Europese Unie (EU) is te vaak in strijd met de beginselen van de menselijke waardigheid, een fundamentele waarde van de Unie. De belangrijkste reden daarvoor is volgens ons de aanhoudende ontoereikendheid van de Europese regels en het gebrek aan solidariteit tussen de lidstaten.

Aangezien de Unie “een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht” is, “waarin de grondrechten worden geëerbiedigd”, verzoeken wij, Europese burgers, de EU ervoor te zorgen dat migranten, zodra zij het grondgebied betreden, een waardige opvang krijgen die verenigbaar is met de grondrechten die eenieder toekomen krachtens het Handvest van de grondrechten van de EU en het internationaal recht.

https://eci.ec.europa.eu/030/public/#/screen/home


European Citizens Initiative: Stop Border Violence

We demand the protection of migrants or asylum seekers by:

 • the establishment of monitoring mechanisms to detect and stop violations of fundamental rights and acts that violate human dignity, both at the borders and within the common European area;
 • the withdrawal from international agreements on the control of migration flows with third countries guilty of serious human rights violations, and NOT to conclude such agreements in the future;
 • the establishment of minimum standards of reception applicable to all Member States and for the entire period of residence of people in their territory;
 • the possibility of specific sanctions in the event of a breach of EU rules.

Thanks to the ECI (European Citizens’ Initiative), one million citizens living in at least a quarter of the Member States will call on the EU Commission to take legislative action. We have focused our request on compliance with Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

As European citizens, we say: stop the denial by our governments of the values expressed in the founding Charter of the Union.

https://www.stopborderviolence.org/#project


Landecker Democracy Fellowship: Call for Applications related to the theme of Democracy and the Politics of Memory.

We help young global changemakers fund their impact ideas.
Our Fellows receive €15,000, hands-on training, and support from the Humanity in Action network. 
Each Fellow creates a new project or expands the work of an existing project that helps strengthen democracy.

The deadline to apply for the Fellowship is August 6, 2023.
https://humanityinaction.org/landeckerdemocracyfellowship-cfa/


Nieuwsbrief 15, 2023

Internetconsultatie Novelle bij het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (Wtvb)

De Wtvb kent een lange voorgeschiedenis. Gelet op het grote tijdsverloop dat de wetsbehandeling inmiddels in beslag neemt, zijn bepaalde onderdelen van de Wtvb verouderd en ontbreken er onmisbare voorzieningen. Deze nota van wijziging beoogt het wetsvoorstel weer bij de tijd te brengen. Deze nota van wijziging bevat daartoe hoofdzakelijk technische wijzigingen van de novelle.

Einddatum 30-08-2023
https://www.internetconsultatie.nl/novellewtvb/b1


Vacature Stichting ROS: sociaal-juridisch medewerker (28 uur)

Taken van de medewerker  Mede verantwoordelijk voor juridische checks,

 • Het mede begeleiden van juridische procedures en dossierbeheer;
 • De voortgang bewaken van individuele juridische trajecten;
 • Contact onderhouden met asiel- en vreemdelingenrechtadvocaten;
 • Eén inloopspreekuur per week draaien, met daaruit volgende afhandeling van sociaal-juridische en sociaal-maatschappelijke vragen.
 • Contact onderhouden en overleggen met ketenorganisaties (als DT·&V, IND, gemeente, Vluchtelingenwerk en andere ngo’s)
 • Deelname aan interne en externe overleggen

Een motivatiebrief met CV kun je tot uiterlijk 1 september richten aan info@stichtingros.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden de tweede helft van september. https://stichtingros.nl/nieuws-1/nieuwevacature


Vacature PICUM: Project Officer – Impact of Return Policies, two projects, 60%

 (1) Returns and readmissions (RR) are the preferred EU and Member State response to migrant irregularity. The project problematises this drive towards "effectiveness" by adopting a mixed-methods approach focused on ethnographic fieldwork with migrants and stakeholders to explore perceptions and consequences of the RR policy response. It identifies alternative solutions to the realityof irregular migration in Europe and explores why these have not become a preferred response.PICUM’s role as partner is to contribute to project analysis concerning alternative strategies to return, such as regularisation of residence status, as well as a cross-sectorial engagement strategy of the project findings.

(2) The consortium will conduct a large survey to test the public acceptability of alternatives to return for undocumented migrants in various European countries, and assess the economic, political, and human rights aspects of the most promising alternatives. The research outcomes will inform policymakers in Europe on the feasibility and costs of the alternatives.

Application Deadline: 7 August 2023
https://picum.org/wp-content/uploads/2023/07/Vacancy-Announcement-Project-Officer-Impact-of-Return_FINAL.docx


Vacature PICUM : Project Officer – Research Participation and Communication, two projects

(1) Mirrem aims to address the uncertainty and contested nature of evidence on irregular migration by fostering a shared understanding of basic features of and policy options in regard to this phenomenon. Apart from its research objectives, an important aspect of the project is engaging stakeholders involved in issues related to irregular migration across the EU, including NGOs, service providers, migrant-led organisations, researchers and policymakers on local, national and EU levels.

(2) Within DignityFIRM, PICUM aims to engage national organizations in participatory research with irregular migrants using a 'Participatory Action Research' framework in collaboration with organizations in Poland, The Netherlands, and Spain. Tasks include preparing migrant-inclusive research guidelines, conducting peer researcher-led focus groups, and organizing action focus groups based on research findings. The focus groups aim to involve undocumented people in shaping research, discussing reactive behaviours and counter strategies in labour disputes, and identifying mobilization actions for disseminating results and achieving change.

Application Deadline: 7 August 2023
https://picum.org/wp-content/uploads/2023/07/Vacancy-Announcement_DG-Research-Project-Officer-Research-Participation-and-Communication-FINAL.docx


Nieuwsbrief 14, 2023

Campagne 'Doorbreek uitzichtloosheid'

Door het Nederlandse migratiebeleid verkeren er mensen in schrijnende situaties. Zij kunnen niet terug naar hun land van herkomst, maar door de huidige wetgeving krijgen ze ook geen status. Om deze mensen een toekomst te geven beginnen op Wereldvluchtelingendag (20 juni) dertien organisaties de campagne ‘Doorbreek uitzichtloosheid’.

Wij willen de uitzichtloosheid doorbreken:

 • voor oude, kwetsbare mensen die al tientallen jaren in Nederland zijn, maar geen verblijfsvergunning hebben. Zij zijn hier geworteld.
 • voor jongeren die hier zijn opgeleid en willen werken, maar dat niet mogen omdat ze geen verblijfsvergunning hebben. Ook zij zijn hier geworteld.

We spraken Junius; hij vertelt zijn verhaal in deze video: https://youtu.be/Mgs2AmhD0XE. Hij is lang niet de enige die in zo’n moeilijke situatie verkeert. Wij vinden dat deze mensen hun leven moeten terugkrijgen. En een kans om volwaardig deel te worden van onze samenleving.

Helpt u mee? Dat kan door deze video te delen, door u in te schrijven om op de hoogte te worden gehouden en door de campagne met een donatie te steunen.


Teken voor Dignity in Europe

De behandeling van migranten in de Europese Unie (EU) is te vaak in strijd met de beginselen van de menselijke waardigheid, een fundamentele waarde van de Unie. De belangrijkste reden daarvoor is volgens ons de aanhoudende ontoereikendheid van de Europese regels en het gebrek aan solidariteit tussen de lidstaten. Aangezien de Unie “een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht” is, “waarin de grondrechten worden geëerbiedigd”, verzoeken wij, Europese burgers, de EU ervoor te zorgen dat migranten, zodra zij het grondgebied betreden, een waardige opvang krijgen die verenigbaar is met de grondrechten die eenieder toekomen krachtens het Handvest van de grondrechten van de EU en het internationaal recht.

Om hieraan bij te dragen, roepen wij in het kader van de ontwikkeling van een gemeenschappelijk asielbeleid op tot de vaststelling van verordeningen die:

 1. een nieuw mechanisme invoeren voor de verdeling van asielzoekers over de EU, dat is gebaseerd op hun vrije wil en op daadwerkelijke solidariteit tussen de lidstaten (herziening van de Dublinverordening);
 2. opvangnormen op het gebied van voedsel, gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk, die asielzoekers verzekeren van waardige en in de hele Unie vergelijkbare levensomstandigheden, bindend maken in de lidstaten.

https://eci.ec.europa.eu/030/public/#/screen/home


IOM: weer terugkeerondersteuning voor oa Noord-Afrikanen

Na hun uitsluiting in 2016 staan deze landen nu weer op de lijst voor herintegratiehulp: Algerije, Wit-Rusland, Egypte, Libanon, Mongolië, Marokko, Tunesië. Vanaf 1 juli kunnen migranten die terugkeren naar deze landen opnieuw herintegratiebijstand aanvragen.

https://iom-nederland.nl/nieuws/avrr-assistentie-uitgebreid, 30.6.23


Nieuwsbrief 13, 2023

Vacature Stichting LOS: Pionier netwerk solidaire burgers, 32upw, jaarcontract vanaf 1/9/23 met zicht op verlenging

Stichting LOS is het landelijke steunpunt voor organisaties die zich inzetten voor ongedocumenteerden. Stichting LOS is een essentiële bron van informatie en onafhankelijk klankbord voor organisaties, instellingen en individuen die te maken hebben met ongedocumenteerden. We bouwen krachtige bondgenootschappen die hulp bieden aan ongedocumenteerden. Onze experts geven aan politiek en overheid gevraagd en ongevraagd adviezen voor een humaner beleid, waarin de basisrechten en legaliseringsmogelijkheden van ongedocumenteerden worden bevorderd.

Na de zomer gaat Stichting LOS van start met een nieuw project: Ondersteunen van het netwerk van solidaire burgers. In dit project gaan we op zoek naar solidaire burgers die ongedocumenteerden willen helpen. We ondersteunen hun inzet individueel en collectief, en stimuleren onderlinge samenwerking. Met dit project versterken we het bestaande initiatief NOO (Netwerk Ondersteuning Ongedocumenteerden). Door onze inzet leren we méér van wat er aan de basis gebeurt aan onderlinge solidariteit, en zetten deze kennis in voor een solidaire samenleving waar niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Voor dit project zoeken we een Pionier/ Netwerk-ontwikkelaar

Je taken worden:

 • het bestaande netwerk NOO ondersteunen en verder uitbouwen
 • werven en motiveren van solidaire burgers die open staan voor tijdelijke opvang van en praktische hulp aan ongedocumenteerden
 • matchen van dakloze ongedocumenteerden met solidaire burgers
 • verbinden van solidaire burgers met juridische steunpunten om kansrijke perspectieven van de opgevangen personen te ontwikkelen
 • ondersteunen van deze inzet van solidaire burgers, zowel individueel als collectief, praktisch en emotioneel

Als competenties vragen we:

 • initiatiefrijk
 • verbinder
 • zorgvuldig, betrouwbaar
 • improvisatievermogen
 • betrokken bij de problematiek van ongedocumenteerden
 • bij voorkeur inzicht in het veld van de hulpverlening aan ongedocumenteerden
 • HBO/ Academisch werkniveau

Wat bieden wij jou:

 • werk binnen een gedreven en gemotiveerde organisatie
 • veel ruimte voor eigen inbreng, autonomie en indeling van je tijd/planning
 • de kans om echt een verschil te maken voor ongedocumenteerden, zowel praktisch als beleidsmatig.
 • salaris CAO Welzijn schaal 8 en reiskostenvergoeding
 • Stichting LOS is gevestigd in Rotterdam maar het werkterrein is heel Nederland.

Voor vragen over deze vacature: Rian Ederveen, tel 010 7470156
Sollicitaties graag voor 3 juli 2023 naar: rian.ederveen@stichtinglos.nl

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 10 juli (geef het aan als je dan op vakantie bent)


Vacature STIL: algemeen-strategisch leidinggevende, 26upw

Als strategisch leidinggevende speel je een belangrijke rol in het (verder) ontwikkelen en bewaken van de strategie en missie van STIL, en in de externe lobby en communicatie. Samen met twee andere leidinggevenden draag je de verantwoordelijkheid voor de continuïteit en ontwikkeling van STIL als organisatie. Tevens geef je leiding aan het medisch team en verzorg je ook op dat terrein de externe relaties. Solliciteer vóór 2 juli. 

https://www.stil-utrecht.nl/media/41555/vacature-algemeen-strategisch-medisch-leidinggevende-stil.pdf


Vacature STIL: sociaal-juridisch vrijwilligerscoördinator, 24upw

In deze baan ben je verantwoordelijk voor de werving en selectie van sociaal- juridische vrijwilligers, begeleid je de sociaal- juridische vrijwilligers op inhoud en fungeer je als achterwacht op hun caseload. Ook adviseer je tijdens het sociaal- juridische inloopspreekuur op donderdagochtend. Daarnaast neem je deel aan vergaderingen met het sociaal- juridisch team en denk je mee over de organisatie en beleidsontwikkeling op sociaal- juridisch vlak.

https://www.stil-utrecht.nl/media/41549/vacature-sj-vrijwilligerscooerdinator-stil-juni-2023.pdf


Nieuwsbrief 12, 2023

Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen: projectleider Toekomstperspectief (12 upw)

SNOV verzorgt bed-bad-brood opvang voor dakloze, ongedocumenteerde vluchtelingen (m/v) die een band hebben met Nijmegen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze bewoners de kans krijgen om hun dag betekenisvol in te vullen. Daarom zijn we het project Toekomstperspectief gestart. Het project heeft als doel om samen met de bewoners zinvolle dagbesteding (educatief en recreatief) te realiseren, aansluitend bij de wensen, talenten en het toekomstperspectief van de bewoners.

Als projectleider Toekomstperspectief ben je een direct aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Je werkt nauw samen met de algemeen coördinator (en de groepsbegeleider/huismeester. Samen vorm je één team dat bijdraagt aan een prettige sfeer, een veilige opvang en oog heeft voor het welzijn en het perspectief van de bewoners.

Meer over het project: https://snov.nl/projects/. Solliciteren via: paul@oosterhoff.nl.
https://snov.nl/helpmee/


Nieuwsbrief 11, 2023

Petitie: Nooit meer buiten slapen

We hebben allemaal de vreselijke beelden gezien vorig jaar toen vluchtelingen buiten moesten slapen op het grasveld voor Ter Apel.  Vele organisaties hebben zich uitgesproken tegen deze situatie en samen hoopten we dat dit de enige en laatste keer zou zijn. Deze zomer is de verwachting dat er zeer waarschijnlijk weer vluchtelingen noodgedwongen buiten moeten slapen.

Dit kan niet en dit mag niet weer gebeuren! Wij maken ons hard voor een menswaardige opvang voor iedereen! Wij accepteren niet dat er mensen buiten op straat moeten slapen.

https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/nooit-meer-buiten-slapen


Petitie voor menselijk asielbeleid in Europa

Geweld, pushbacks en ondermaatse opvangcentra: vluchtelingen stuiten bij de grenzen van Europa op een onmenselijke behandeling. Maar ook in de noordelijker gelegen landen is een menswaardig asielbeleid ver te zoeken. Het is tijd voor nieuw, humaan Europees asielbeleid!

Al jaren is het eerste land van aankomst verantwoordelijk voor de opvang en asielprocedure van vluchtelingen. Dit zogeheten 'Dublin-systeem' zorgt voor oneindig veel leed bij de grenzen van Europa. Andere landen voeren een 'race tot the bottom' om zo onaantrekkelijk mogelijk te zijn voor de vluchtelingen die doorreizen naar een land waar ze wél bescherming hopen te vinden. 

Vluchtelingenorganisaties uit 11 landen slaan nu de handen ineen voor solidariteit: wij eisen menselijk asielbeleid gebaseerd op een gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen die bescherming zoeken in Europa.

Teken de petitie


Petitie van Soedanese vluchteling-organisatie

Deze petitie heeft tot doel de situatie van Sudanese asielzoekers in Nederland onder de aandacht te brengen en de regering op te roepen onmiddellijk actie te ondernemen om hen de bescherming en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Door deze petitie te ondertekenen, leent u uw stem aan een belangrijke zaak en sluit u zich aan bij anderen die verandering eisen.

https://actie.degoedezaak.org/petitions/end-the-plight-of-sudanese-asylum-seekers-in-the-netherlands-in-light-of-ongoing-war-in-sudan


Petitie: Steun de EU-Richtlijn ter bescherming van vrouwen

We are calling on the EU to enhance and swiftly adopt the Directive on combating violence against women and domestic violence. The Directive should criminalise all forms of sexual exploitation of women, including sexual violence and abuse over women's sexuality, and all forms of online violence against women and girls. We also call to set high standards for specialised support mechanisms to protect survivors and ensure their access to justice and reparation.

https://act.wemove.eu/campaigns/violence-against-women


Nieuwsbrief 10, 2023

Vacature coördinator Meldpunt Vreemdelingendetentie, 32pw, zwangerschapsvervanging

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie biedt een luisterend oor aan mensen die in vreemdelingendetentie zitten, ondersteunt hun klachten bij de Commissie van Toezicht en verspreidt de zo verkregen informatie naar publiek en politiek. Bij het Meldpunt werken 3-4 stagiaires die in de praktijk de telefoontjes uit het Detentiecentrum aannemen en de klachten en nieuwsbrieven schrijven.

De coördinator Meldpunt Vreemdelingendetentie is verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van de stagiaires, de contacten met de directie van het Detentiecentrum, de zichtbaarheid van het Meldpunt in de media, en de politieke lobby voor verbetering van de omstandigheden in het Detentiecentrum en de condities tijdens uitzettingen.

Voor het Meldpunt zoeken wij tijdelijk een coördinator, 32upw vanaf 1 juni 2023
Salaris volgt schaal 8 CAO welzijn. Meer informatie over de functie kunt u krijgen bij Stichting LOS, Revijara Oosterhuis, revijara.oosterhuis@stichtinglos.nl of 010 747 0156.
Sollicitaties per mail graag uiterlijk maandag 15 mei 09:00uur naar: rian.ederveen@stichtinglos.nl. Gesprekken zullen plaatsvinden op 24 mei.


Vacature STIL –Utrecht: leidinggevende bedrijfsvoering, 26upw

Wij zijn op zoek naar organisatorisch multi-talent ter versterking van ons leidinggevende team. Het betreft een aanstelling van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Stuur je motivatiebrief en CV voor 15 mei naar: sollicitatie@stil-utrecht.nl. De gesprekken vinden plaats in de week van 20 mei.

https://www.stil-utrecht.nl/media/41544/vacature-leidinggevende-bedrijfsvoering-april-23.pdf


Vacature VW Amsterdam: Juridisch consulent Ongedocumenteerden, 32 upw

In het kader van het gemeentelijke Programma Ongedocumenteerden Amsterdam en het landelijke pilotprogramma LVV (Landelijke Vreemdelingenvoorziening) biedt VluchtelingenWerk juridische en maatschappelijke begeleiding aan ongedocumenteerden in Amsterdam. Met het bieden van deze begeleiding onderzoek je samen met de cliënt of er perspectief bestaat op rechtmatig verblijf in Nederland. Indien dit perspectief er is, begeleid je de cliënt in het bereiken van dit rechtmatig verblijf door het bieden van juridische ondersteuning. Als dit perspectief er niet is, draag je zorg voor heldere voorlichting en advies.

Stuur dan je sollicitatie uiterlijk 14 mei naar werkenbij@vluchtelingenwerk.nl t.a.v. Hans van Stee.  https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/vacatures/functie/juridisch-consulen...


SAMAH en Lifegoals Nederland: training voor afgewezen ex-amv’s

In het trainingstraject is ruimte voor ‘rouw’ en werken we daarnaast met jongeren aan het opnieuw ontwikkelen van toekomstperspectief. Het trainingstraject is een combinatie van sportieve activiteiten (letterlijk in beweging komen) en denkopdrachten. Stichting SAMAH werkt hierin samen met ervaringsdeskundigen die 10 jaar geleden een vergelijkbaar proces hebben doorgemaakt.

We verwachten van jongeren die deelnemen, dat ze zoveel mogelijk bij de bijeenkomsten aanwezig zijn. De bijeenkomsten zijn in Amsterdam Oost (vanaf 16 mei – 11 juli 2023). Tijdens de training is er warm eten voor iedereen.

https://www.samah.nl/move-it-forward/


Nieuwsbrief 09, 2023

Vacature Stichting LOS : coördinator Meldpunt Vreemdelingendetentie, 32pw, zwangerschapsvervanging

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is een landelijke organisatie ter ondersteuning van het netwerk van de hulpverlening aan migranten zonder verblijfsvergunning. Bij Stichting LOS is ook gevestigd het Meldpunt Vreemdelingendetentie, bedoeld om de leefomstandigheden van mensen in vreemdelingendetentie en tijdens de uitzetting te verbeteren. Het Meldpunt biedt een luisterend oor aan mensen die in vreemdelingendetentie zitten, ondersteunt hun klachten bij de Commissie van Toezicht en verspreidt de zo verkregen informatie naar publiek en politiek. Bij het Meldpunt werken 3-4 stagiaires die in de praktijk de telefoontjes uit het Detentiecentrum aannemen en de klachten en nieuwsbrieven schrijven.

De coördinator Meldpunt Vreemdelingendetentie is verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van de stagiaires, de contacten met de directie van het Detentiecentrum, de zichtbaarheid van het Meldpunt in de media, en de politieke lobby voor verbetering van de omstandigheden in het Detentiecentrum en de condities tijdens uitzettingen.

Voor het Meldpunt zoeken wij tijdelijk een coördinator, 32upw vanaf 1 juni 2023
Salaris volgt schaal 8 CAO welzijn. Meer informatie over de functie kunt u krijgen bij Stichting LOS, Revijara Oosterhuis, revijara.oosterhuis@stichtinglos.nl of 010 747 0156.
Sollicitaties per mail graag uiterlijk maandag 15 mei 09:00uur naar: rian.ederveen@stichtinglos.nl. Gesprekken zullen plaatsvinden op 24 mei.


Vacature STIL-Utrecht: leidinggevende bedrijfsvoering, 26upw

Gezien de zwaarte van de hulpvragen waarmee we bij STIL te maken hebben, krijgt de inhoud van ons werk vaak prioriteit. Maar een gedegen bedrijfsvoering is een voorwaarde om dit werk te kunnen doen. Zie jij dit belang en ben je in staat dat te faciliteren? Stuur ons dan voor 15 mei je sollicitatie!

https://www.stil-utrecht.nl/media/41544/vacature-leidinggevende-bedrijfsvoering-april-23.pdf


Vacature STIL Utrecht: sociaal juridisch leidinggevend, 24-26upw

Je werkt in een leuk en betrokken team bij een organisatie die zich inzet voor mensen zonder verblijfsvergunning. Soms hebben we te maken met moeilijke problemen, lastige keuzes en zware werkdruk. Wil jij onze organisatie komen versterken? Reageer dan voor 30 april. 

https://www.stil-utrecht.nl/media/41543/vacature-sociaal-juridisch-leidinggevende-temp-april-2023.pdf

 


Vacature Annahuis Breda: Jurist(e) team bestaansrecht, 8upw

Onze beroepskrachten bieden vaak langdurige en intensieve begeleiding bij allerlei hulpvragen als gevolg van het ontbreken van identiteitspapieren en/of verblijfsrecht. Als jurist(e) doe je mee met deze reguliere werkzaamheden. Inhoudelijk draag je hierbij de verantwoordelijkheid en ondersteun je de vrijwilligers daarin. Dankzij jouw juridische kennis kan de andere betrokken beroepskracht zich meer richten op maatschappelijke vragen en emotionele ondersteuning van de betrokken bezoekers en vrijwilligers. Afhankelijk van je eigen talenten, wensen en ideeën kan je in overleg verder vormgeven aan je taken.

https://annahuis.nl/uncategorized/vacature-juriste-team-bestaansrecht/.


Internetconsultatie: Wet testen bij vertrek

Deze internetconsultatie ziet op een wijziging van de Vw 2000 om bij uitzetting of overdracht te kunnen onderzoeken of een vreemdeling lijdt aan een ernstige besmettelijke ziekte, waaronder corona. Doel van de maatregel is te voorkomen dat vreemdelingen hun terugkeer kunnen frustreren door niet mee te werken aan zo’n test.

Einddatum: 8.6.23
https://www.internetconsultatie.nl/vreemdelingenrecht/b1


Nieuwsbrief 08, 2023

Oproep: casussen EU-recht voor VU EU-Citizen Right Corner

Vijf getalenteerde en enthousiaste masterstudenten rechtsgeleerdheid van de VU zijn beschikbaar voor advies aan organisaties die zich bezighouden met EU-burgers en hun (voormalige) familieleden omtrent kwesties zoals toegang tot sociale uitkeringen, sociale voorzieningen en het verblijfsrecht. Denk bijvoorbeeld aan de bijstand of de daklozenopvang (Wmo).

De studenten staan te springen om meer casuïstiek. We kunnen daarom binnen zeer korte termijn een juridisch advies van hoge kwaliteit garanderen. Stel je vraag via: migrationlawclinic@vu.nl.


Vacature Adviesraad Migratie: (senior) adviseur, 36upw

Ben jij een ervaren en ondernemende adviseur die een vlotte pen heeft? Ben je flexibel in denken en doen en heb je ervaring met het doen van onderzoek? Ben je een goede teamspeler en kun je meedenken over het brede maatschappelijke thema migratie?

In deze functie werk je samen met de raadsleden en adviseurs van het secretariaat bij de totstandkoming en doorwerking van verschillende adviesproducten. Je onderzoekt en

analyseert complexe maatschappelijke, juridische en bestuurlijke vraagstukken op het gebied van migratie en adviseert daar schriftelijk en mondeling over. Je komt snel tot de kern en kunt een helder verhaal neerzetten. Dat alles met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Reageren uiterlijk uiterlijk 14 april 2023.
https://www.adviesraadmigratie.nl/vacatures


Vacature Nidos: juridisch medewerker, 36upw

Als juridisch medewerker beoordeel je de ontwikkelingen op het gebied van jeugdbescherming en vreemdelingenrecht en de gevolgen daarvan voor Nidos en de hulpverlening aan onze pupillen. Hierbij heb je te maken diverse wet- en regelgeving, beleidskaders en organisaties op het gebied van asielbeleid, jeugdbescherming en opvang. In de praktijk informeer je en adviseer je leidinggevenden zowel telefonisch als schriftelijk over de inhoud van wetgeving en de praktische toepassing en interpretatie daarvan in de praktijk. Daarnaast adviseer je de directie over diverse juridische aangelegenheden.

Solliciteren tot woensdag 19 april 2023.
https://www.nidos.nl/wp-content/uploads/2023/04/Juridisch-medewerker-april-2023-1.pdf


Vrijwilligersvacature STIL Utrecht: balie en medisch spreekuur

Tijd voor mensen zonder verblijfsvergunning? STIL steunt in Utrecht mensen zonder verblijfsvergunning op medisch, juridisch en sociaal gebied.  Vind jij net als STIL dat ieder mens recht heeft op medische zorg en andere basisrechten? Heb je tijd te geven?

https://www.stil-utrecht.nl/wat-kan-jij-doen/vrijwilligerswerk/


Informatie voor vluchtelingen: Refugee Help

Op het online platform RefugeeHelp.nl vinden vluchtelingen 24 uur per dag praktische en actuele informatie. Het platform is ontwikkeld met input van 500 vluchtelingen en beschikbaar in 11 talen.

https://www.refugeehelp.nl/


Nieuwsbrief 07, 2023

Vacature Mr Geertshuis Deventer: coördinator activiteiten en inloop, 28upw

Stichting het Meester Geertshuis is een inloophuis in het centrum van Deventer. Er zijn drie beroepskrachten in dienst van de Stichting en er zijn ruim tachtig vrijwilligers die zich inzetten voor onze bewoners, bezoekers, klanten en deelnemers.

Eén van de clusters van het Meester Geertshuis (MGH) is de Bed-Bad-Brood & Begeleidings- voorziening -BBB+B Ons Thuis- voor een tiental veelal ongedocumenteerde asielzoekers. Aanvragen voor toelating worden zorgvuldig onderzocht op kansen van succesvolle nieuwe procedures.

Het Meester Geertshuis heeft een vacature voor een Coördinator Activiteiten en Inloop. De uitvoeringstaken zullen worden verdeeld over het cluster Activiteiten en Inloop bij het Meester Geertshuis en over het cluster BBB+B Ons Thuis.

De omvang van de functie is 70%-75% van 36 uur waarbij er 8 tot 12 uur beschikbaar is voor BBB&B Ons Thuis. De aanstelling is in eerste instantie voor een periode van 1 jaar en voor voortzetting afhankelijk van functioneren en financiering.

https://www.meestergeertshuis.nl/vacature-coordinator-activiteiten-en-inloop/


Nieuwsbrief 06, 2023

Vacature Amsterdam: Strategisch adviseur Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden (32-36upw)

Je bent aanspreekpunt en strategische gesprekspartner voor de wethouder, de diverse samenwerkingspartners, directie en programmamanagement, opdrachtgevers en teamleden. Je werkt samen met andere directies en stadsdelen. Je vervult een centrale rol in de landelijke, regionale en stedelijke beleidsontwikkeling.

Je hebt als opdracht beleidsbeïnvloeding, lobby en het initiëren van nieuwe denklijnen. Je draagt telkens bij aan de verbetering van de regels en werkwijzen waarmee we – nieuwe – doelgroepen opvangen en kansen bieden om te integreren in onze samenleving. In jouw werk staat de structurele integrale aanpak op Opvang-Huisvesting-Integratie van vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden centraal. Van groot belang is daarbij de duurzame integrale Rijksfinanciering van die aanpak.

Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag uiterlijk 29 maart 2023
https://werkenbij.amsterdam.nl/vacatures/senior-strategisch-adviseur-migratie-asiel-en-ongedocumenteerden-c1a2d66c-eaf2-4560-9348-259f21c78911


Vacature Brussel: Coordinator Talentscoop voor Mensen zonder wettig verblijf, fulltime

Met dit project willen we het taboe doorbreken om de talenten en professionele vaardigheden van MZWV in te zetten als een van de oplossingen voor de aanhoudende krapte op de Brusselse arbeidsmarkt, vooral in knelpuntberoepen. Velen van hen werken immers al jaren in Brussel en vooral in sleutelsectoren zoals de bouw, de schoonmaak, de kleinhandel en de horeca. Voor die informele arbeid worden ze vaak onderbetaald en werken ze in onveilige omstandigheden. Er is vaak sprake van flagrante vormen van uitbuiting. Ondertussen vullen ze wel de noden in van de arbeidsmarkt. Zonder hun arbeid zou de krapte op de Brusselse arbeidsmarkt nog grotere vormen aannemen.

In het Talentcoop-project ontwikkelen we modellen om op basis van de talenten en interesses van MZWV  jobs te creëren, gekoppeld aan opleiding en begeleiding om hun grondrechten maximaal te realiseren.

Solliciteren ten laatste op 24 maart, 12u t.a.v. SAAMO Brussel: angela.vandewiel@saamo.be
https://www.saamo.be/vacature/vacature-teamcoordinator-saamo-brussel-100-onbepaalde-duur-m-v-x/


DCI: Oplossing nodig voor kinderen die hier zijn geworteld

Met onze campagne 'Ze zijn al Thuis' vragen we aandacht voor kinderen die al jarenlang in Nederland zijn, maar nog geen verblijfsvergunning hebben. Ze zijn de dupe van het feit dat procedures veel te lang duren. Na een verblijf van vijf jaar zijn deze kinderen hier geworteld: ze gaan naar school, zitten op sportclubs en hebben hier hun vrienden. Omdat de jarenlange onzekerheid over hun toekomst en een mogelijke uitzetting schadelijk zijn voor hun ontwikkeling, wil Defence for Children dat hun belang voorop komt te staan. Na vijf jaar in Nederland horen ze een verblijfsvergunning te krijgen.

Teken de petitie 'Ze zijn al Thuis'!


Internetconsultatie : Modernisering van de strafbaarstelling van mensenhandel

Het belangrijkste doel van dit wetsvoorstel is om de strafbaarstelling van mensenhandel in (Caribisch) Nederland uit te breiden en te vereenvoudigen. Hierdoor kunnen daders eerder worden vervolgd en slachtoffers beter worden beschermd. Die uitbreiding vindt vooral plaats ten aanzien van ernstige misstanden in de arbeidssfeer. Ook profiteren van mensenhandel wordt eerder strafbaar. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan het coalitieakkoord.

Open consultatie


Nieuwsbrief 05, 2023

Pharos: infographic eerstelijnszorg voor migranten

Nieuw in Nederland en ziek, waar ga je dan naartoe? Om zorgprofessionals én nieuwkomers te ondersteunen ontwikkelden we een infographic over de eerstelijns gezondheidszorg.

In 12 talen waaronder engels, spaans, arabisch, farsi, tigrinya, turks.
https://www.pharos.nl/kennisbank/infographic-eerstelijnszorg/


Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning Amsterdam: behandeling ongedocumenteerde migranten

Bij Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning bieden wij behandelingen aan voor posttraumatische stressklachten, angst en-depressieklachten en eventuele aanpassingsproblematiek voor deze doelgroep. Binnen de organisatie zijn er zowel Marokkaans Arabisch sprekende psychologen als Turks/Engels/Spaans/Nederlands/Klassiek Arabisch/Afghaans. Tevens zijn er ook artsen, psychiaters en een pastoor (tevens psycholoog) ter ondersteuning van de behandelingen.

Kent u binnen uw organisatie klanten waarvoor u denkt dat zij onze ondersteuning kunnen gebruiken schroomt u niet om contact met ons op te nemen.
Info: www.zenmo.nl


Petitie: Versoepel de regels voor de toegang van asielzoekers tot werk

Werken mag na zes maanden in de asielprocedure, maar de regelgeving blijkt een grote belemmering te vormen. Voor slechts 2% van de asielzoekers die mogen werken wordt een vergunning aangevraagd. Wij roepen op om de barrières die de daadwerkelijke toegang tot arbeid belemmeren, weg te nemen.

https://werkenasielzoekers.petities.nl/


Vacature STIL : medewerker aanmeldloket (9u p wk)

Bij het Aanmeldloket in Lombok, niet ver van STIL, kunnen mensen zonder verblijfsvergunning die om wat voor reden dan ook dakloos zijn geraakt, om opvang vragen. Het loket kijkt of zij ergens opvang (en begeleiding) kunnen krijgen, meldt mensen daarvoor aan (als mogelijk) en verwijst door naar andere organisaties of andere steden. Ook wordt advies gegeven over waar andere hulp te krijgen is. Het is niet altijd (direct) mogelijk opvang voor iemand te regelen, dat maakt het werk soms zwaar. Wel kan het juist weer heel fijn zijn als het wel lukt iemand aan onderdak te helpen!

Het aanmeldloket in Utrecht wordt gedraaid door vier organisaties samen: de Tussenvoorziening, Toevlucht, VluchtelingenWerk en STIL. Het loket is drie dagdelen per week open. 

Stuur je motivatiebrief en CV vóór 5 maart naar sollicitatie@stilutrecht.nl.
https://www.stil-utrecht.nl/media/41529/vacature-medewerker-aanmeldloket-jan-2023.pdf


Vacature ex-Ama-team Utrecht: begeleider, 24-32 uur per week

Je bent als begeleider ex-ama’s verantwoordelijk voor de begeleiding van jonge vluchtelingen (18-23 jaar) in Utrecht. Je hebt een eigen caseload en moet daarbij om kunnen gaan met jonge, mondige jongens, tienermoeders, maar ook met jongeren die uitgeprocedeerd zijn. Je signaleert probleemgebieden en maakt deze op een respectvolle manier bespreekbaar met de cliënt. Bij elke cliënt zullen onderwerpen als financiën, psychosociale problematiek, zelfredzaamheid en sociale binding belangrijke onderwerpen zijn in de begeleiding. Met de clienten zonder verblijfsvergunning onderzoek je de verblijfsmogelijkheden in Nederland en informeer je hen over toegang tot basisvoorzieningen en rechtspositie in Nederland. Verder denk je mee over kansen voor de organisatie en implementeer je vastgesteld beleid.

Stuur je sollicitatie uiterlijk 27 februari naar werkenbij@vluchtelingenwerk.nl .
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/vacatures/functie/maatschappelijk-en-juridisch-begeleider-ex-amas-utrecht-24-32-uur-week


Stichting ROS Rotterdam: Cooking without documents

Dit jaar gaan we een heus professioneel Kookboek samenstellen van en door ongedocumenteerden. We zijn op zoek naar mensen, creatievelingen, schrijvers, fotografen, koks, positievelingen zonder documenten die een jaar mee willen draaien in de kookboek-commissie. Er is veel te leren & geld te verdienen, we gaan een mooi boek samenstellen en dat ook echt verkopen.

Aanmeldingen en meer info bij Katja via mail: Katja@stichtingros.nl of whatsapp 0643772394. Dank!


NJCM : Amicus Curiae brief voor staatloos kind

Het NJCM is van mening dat kinderen die in Nederland geboren zijn, die geen geregistreerde nationaliteit hebben en die drie jaar of langer hun hoofdverblijf in Nederland hebben, de voorwaarde van legaal verblijf niet mag worden tegengeworpen bij een optieverzoek, omdat dit in strijd is met het VN-Staatloosheidverdrag 1961 (het Staatloosheidverdrag). Deze kinderen zouden daarom recht moeten hebben op verkrijging van het Nederlanderschap.

Lees hier de Amicus Curiae/opiniebrief van het NJCM.


Nieuwsbrief 04, 2023

VNG: leden Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie

 • Groot Wassink (Rutger) vz Amsterdam GL
 • Streefland (Rachel) Utrecht CU
 • Toub (Samir) Eindhoven GL
 • Visser (Grete) Nijmegen D66
 • Everling (Maarten) Bernheze SP
 • Velema (Jaap) Westerwolde D66
 • Mulder (Margo) Goes PvdA
 • Veenstra (Fred) Fryske Marren CDA
 • Rouwe, De (Sander) Kampen CDA
 • Bastiaans (Anita) Maastricht VOLT
 • Zwiers (Jan) Hoogeveen Lokaal
 • Vliet, van (Pim) Leiden Nvt
 • Kottelenberg (Jan) Neder-Betuwe CDA
 • Jaensch (Emile) Oegstgeest VVD
 • Spoor (Janine) Asten Lokaal
 • Staal (Cor) Assen CU
 • Rooij, Van (Kees) Meijerijstad CDA
 • Gebben (Jean Paul) Dronten VVD
 • Doorn, van (Don) Lansingerland Lokaal
 • Ceulemans (Simon) Rotterdam Lokaal

https://vng.nl/sites/default/files/2023-01/20230126_Ledenbrief_Bekendmaking-leden-Tijdelijke-Commissie-Asiel-en-Migratie.pdf, 26.1.23


Nieuwsbrief 03, 2023

Vacature SNDVU: Medewerker woonbegeleiding en sociale activering 16-20 uur per week

Verspreid over 23 woningen en verdeeld in aparte mannen- en vrouwenhuizen worden onze cliënten opgevangen. Als medewerker woonbegeleiding help jij het harmonieus samenleven in goede banen te leiden en kunnen bewoners bij je terecht met eventuele vragen of calamiteiten. Als woonbegeleider ga je regelmatig op huisbezoek om te kijken hoe het samenleven in de huizen verloopt, verwerk je informatie inzake woonbegeleiding en zet deze om in actiepunten. Je doet plaatsingen en opleveringen van bewoners en signaleert en bespreekt knelpunten. Daarnaast ga je in gesprek met bewoners t.a.v. mogelijkheden voor dagbesteding, cursussen/ opleidingen en praktijkleerplekken. Jij richt je vooral op degene die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken en neemt deel aan vergaderingen rondom activering georganiseerd vanuit de organisatie PAS.

Reageren voor maandag 13 februari. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 en 17 februari.
https://www.sndvu.nl/wp-content/uploads/2023/01/2023-Vacature-woonbegeleider-en-activering.pdf


Vacature: coordinator Maya Angelou Opvang, 32-36upw

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de opvang. Omdat we een kleinschalige opvang zijn, heb je een divers takenpakket. We zoeken iemand met kennis en een passie voor de doelgroep, die bereid is om samen met 2 woonbegeleiders zorg te dragen voor de vrouwen. Je zorgt ervoor dat de huisregels nageleefd worden en dat het veilig en prettig is op de opvang. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van de overige medewerkers van de stichting.

https://www.oneworld.nl/job/coordinator-vrouwenopvang/


Stem in de Stad Haarlem zoekt Coördinator Ongedocumenteerden

Binnen het programma ‘Ongedocumenteerden’ worden mensen ondersteund en begeleid die (nog) niet legaal in Nederland mogen verblijven. Wij verwijzen naar bestaande voorzieningen en geven voorlichting, helpen bij juridische zaken, geven begeleiding, verzorgen in samenwerking met anderen dagbesteding en vangen een beperkt aantal mensen op in twee verblijfhuizen. We doen dat met behulp van vrijwilligers die ervaring en expertise hebben op sociaal en juridisch terrein. Voor dit programma zijn wij op zoek naar een kundige en enthousiaste coördinator.

Jouw sollicitatie kun je tot en met 28 januari a.s. sturen naar annievandenbogaardt@stemindestad.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 6 en 9 februari.
https://netwerkdak.nl/nieuws/stem-in-de-stad-haarlem-zoekt-coordinator-ongedocumenteerden-28-01/


Vacature DCI: adviseur Public Affairs (32-36 uur per week)

Als adviseur Public Affairs ga je werken op de thema’s migratie en seksuele uitbuiting. Je weet onze doelen, gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag, te vertalen naar de politieke agenda en lobbystrategieën. Je zorgt dat je op de hoogte bent van de actualiteiten, politieke agenda en het publieke debat op onder andere social media.

Als adviseur Public Affairs ben je een sparringpartner voor de juridische adviseurs, het team Communicatie en de manager Communicatie & Public Affairs. Je maakt stakeholderanalyses en lobbyplannen, en voert deze vervolgens ook uit. Je monitort en evalueert de impact en legt hierover verantwoording af. Je schrijft lobbybrieven, position papers en andere stukken, onderhoudt het netwerk en voert het woord in Den Haag, op bijeenkomsten en ook in de pers.

Als je geïnteresseerd bent, reageer dan vóór 19 februari.
https://www.defenceforchildren.nl/over-ons/vacatures/vacature-adviseur-public-affairs/


Gezocht: ongedocumenteerde Amsterdammers met studiedroom

In maart 2022 is een convenant gesloten tussen de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Hogescholen en Universiteiten, om ongedocumenteerde jongeren beter toegang te geven tot een hogeschool of universiteit in Amsterdam. We zoeken jongeren die hier komend studiejaar vanaf september gebruik van willen maken.

Heb jij een ongedocumenteerde achtergrond, en wil je graag verder leren op een hbo-instelling of universiteit in Amsterdam? Dan is er wellicht meer mogelijk dan je denkt.

 • Heb je nog geen verblijfsvergunning en ben je niet ouder dan 29 jaar?
 • Heb jij in Nederland een havo, vwo of mbo-4 diploma behaald (of ga je dat bijna halen)?
 • En wil je graag verder doorleren op een hbo-instelling of universiteit in Amsterdam?
 • Bekijk dan de voorwaarden en meld je zo snel mogelijk en in ieder geval voor 1 mei 2023 bij een Amsterdamse hoger onderwijs opleiding aan!

Wil je meer weten, kijk dan hier: Pilot toegang hoger onderwijs voor ongedocumenteerde (Amsterdamse) jongeren - Gemeente Amsterdam


Nieuw: ‘law clinic’ over sociale rechten van EU burgers

Een groep van 5-6 studenten van de master European and International Law zullen aan de gang gaan om juridisch advies te geven over sociaal zekerheidsrecht van Unieburgers. Het is een pilot – de studenten zullen tijd nodig hebben om zich in te lezen, dus verwacht niet heel snel antwoord op je vragen.

Contact: dion.kramer@vu.nl


Consultatie: Wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met diverse aanpassingen die samenhangen met ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk, beleid en jurisprudentie 2022.

Deze wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, het Besluit inburgering 2021 en het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 strekt tot aanpassingen die voortvloeien uit ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk, beleid en jurisprudentie.

Open consultatie


Nieuwsbrief 02, 2023

Vacature: Maatschappelijk begeleider Here to Support, 18upw

Het project Queer to Support is bedoeld om perspectief te bieden aan ongedocumenteerde LGBTQI+ vluchtelingen uit de LVV-opvang in Amsterdam. Queer to Support faciliteert eens in de twee weken een bijeenkomst voor deze groep op de maandagavond en elke maandag van 13.00-17.00 een supportdesk waar individuen met hulpvragen terecht kunnen. Op een laagdrempelige manier komen we hier samen om te eten en gesprekken te voeren en soms nodigen we een gast of spreker uit uit de queer community of organisaties in de stad. Daarnaast bieden wij individuele ondersteuning.

Ons doel is om deze groep begeleiding aan te bieden ter preventie van psychische problematiek en perspectief te bieden en te begeleiden naar een succesvolle (opvolgende) asielaanvraag. Ons uitgangspunt is dat we pas goede ondersteuning kunnen bieden als we een menselijke maat aanhouden en goed kijken naar wie we voor ons hebben. We herkennen ons in de presentietheorie.

Reageer voor 28 januari naar Malou Lintmeijer (zakelijk directeur) via malou@heretosupport.nl

https://b4a08971-ffe5-4a74-8cdc-31223c930167.filesusr.com/ugd/e5b8c5_2d58a2e19e1c479d95ccff4a9a789775.pdf


Nieuwsbrief 01, 2023

Petitie DCI: Ze zijn al Thuis

Honderden vluchteling-kinderen wonen al langer dan vijf jaar in Nederland. Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij ons. Maar hoe Nederlands deze kinderen zich in hun hoofd en hart ook voelen, ze hebben nog steeds geen vergunning om hier te mogen blijven. Ze zijn iedere dag opnieuw bang om te worden uitgezet naar een land dat ze nauwelijks kennen. Dit is schadelijk voor kwetsbare kinderen en bedreigt hun ontwikkeling.

Wij vinden dat het tijd is voor een duurzame oplossing. Kinderen hebben immers zekerheid, veiligheid en houvast nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen en gezond op te groeien. Het belang van het kind hoort centraal te staan.

Doe met ons mee. Teken de petitie. Deel de boodschap. Samen kunnen wij de regering overtuigen van wat iedereen die deze kinderen kent, allang weet: ze zijn al thuis.

https://actie.defenceforchildren.nl/petitie-ze-zijn-al-thuis/


Vacature Stichting Seguro, Utrecht: Ambulant Begeleider (24upw).

Seguro biedt kwetsbare ongedocumenteerden tijdelijk een veilige leefomgeving van waaruit zij kunnen werken aan de terugkeer in de samenleving, hetzij in Nederland dan wel elders. Daartoe heeft Seguro één woning beschikbaar voor vrouwen/kinderen en drie woningen voor mannen. Seguro werkt nauw samen met de gemeente Utrecht en andere organisaties die in dit veld werkzaam zijn.

https://seguro-opvang.nl/gezocht-ambulant-begeleider/.


Vacature STIL, Utrecht: sociaal-juridisch medewerker (24-26upw)

Voor het geven van sociaal- juridisch advies en het begeleiden van cliënten. Zoals door het regelen van opvang, doen van juridisch onderzoek en voorbereiding van procedures, in samenwerking met advocaten. 

Solliciteren graag voor 1 januari 2023 per mail naar sollicitatie@stil-utrecht.nl. De eerste gesprekken zullen plaats vinden in de 2e week van januari 2023.

https://www.stil-utrecht.nl/wat-kan-jij-doen/betaalde-vacatures/


Nieuwsbrief 26, 2022

iMMO verhuist

naar: Entrada 500, 1114 AA Amsterdam – Duivendrecht
Ook ons telefoonnummer verandert na 1 januari: 020-368 2850


Vacature Projectmedewerker voor het Wereldhuis (18 uur/0,5 FTE)

Het Wereldhuis is een inloophuis en ontmoetingscentrum voor ongedocumenteerden in het hart van Amsterdam. Het is een veilige plek waar onze bezoekers tot rust kunnen komen, een kopje koffie of thee kunnen drinken, van diverse voorzieningen gebruik kunnen maken en een warme maaltijd kunnen nuttigen. Daarnaast worden er ook diverse activiteiten zoals taallessen en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de maatschappelijke en juridische spreekuren bedoeld om samen met de cliënt een traject in te zetten om maatschappelijk en juridisch perspectief te vergroten. In 2022 zijn we gestart met het project ‘Wereldmoeders!’, een wekelijks programma voor ongedocumenteerde moeders en hun kinderen. Voor dit project zoeken we een projectmedewerker.

Sollicitaties kunnen tot 8 januari 2023 aan Dirk van den Hoven: d.vandenhoven@diaconie.org. Startdatum aanstelling bij voorkeur per 1 maart. Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Geeske Hovingh, coördinator Wereldhuis (06-13933302).

https://www.diaconie.org/vacatures


Nieuwsbrief 25, 2022

Migreat: herdenken overleden migranten, 10-18 dec

Van 10 tot en met 18 december herdenken we de 48.647 mensen die sinds 1993 overleden aan Fort Europa. Op de Middellandse Zee, in de bergen op de Balkan, in het Poolse oerbos of in een Nederlands AZC. Hiervoor roepen we mensen door heel Nederland op om in hun eigen dorp of stad een herdenking te organiseren, zodat door het hele land heen hun namen genoemd worden.

Meedoen kan door deze oproep te verspreiden en/of door zelf een herdenking te organiseren. 

Als je meedoet, meld je hier aan: https://forms.gle/yWaDRk9yjgeUN5rMA. Dan ontvang je van ons een deel van de namenlijst en een toolkit met alle informatie die verder nodig is om deze herdenking te organiseren. Voor vragen, neem contact op via info@migreat.org / 06 - 48 22 59 46

Insta: https://www.instagram.com/p/CllI3QuIV3r/
Facebook: https://www.facebook.com/migreatnl/posts/pfbid02cSpzJVxei4suyFCAniMrVSe8my6MCaRF87ySMfSveAQXj1sfCD8wcemDwkpZbtFZl


GGD Amsterdam: Video’s Vaccinatie Ongedocumenteerden, div talen

Onze interactieve video over coronavaccinatie voor ongedocumenteerden is er in 8 talen: Pools,  Oekraïens, Spaans, Tigrinya, Turks, Arabisch, Engels, Nederlands

www.ggd-vaccinatie.nl/update


Vacature: voorzitter SNDVU Utrecht

De laatste jaren is de stichting verder geprofessionaliseerd. Dat leidt ertoe dat het bestuur een meer toezichthoudende rol krijgt en dat de strategiebepaling en externe vertegenwoordiging steeds meer een taak wordt voor de coördinator van de stichting. Voor de voorzitter betekent dit dat hij/zij de taken langzamerhand steeds meer achter de schermen zal uitvoeren en steeds minder op de voorgrond zal treden. De voorzitter heeft in dit proces een coachende rol naar de eindverantwoordelijke coördinator. Het is wel de intentie dat de voorzitter blijvend een actieve rol heeft bij strategische keuzes en positionering.

Belangstelling? Stuur uiterlijk 15 januari 2023 je CV en motivatiebrief naar info@sndvu.nl.
https://www.sndvu.nl/vacatures/


Young migrants’ groups launch new European umbrella organisation Voicify

End of November, youth groups with lived experience of migration launched the first-ever European umbrella organisation Voicify at an event in the European Parliament. Their stated objective is to foster political participation of young refugees, exiled, migrants, asylum seekers and undocumented people to shape policies that affect them. The network currently comprises more than 30 organisations led by young people with lived migration experiences.

https://www.voicify-eu.org/


Aditus: Call for Migrant and Refugee Led Organisations, to Register for Mapping

The perception of refugees as solely passive receivers of humanitarian aid or different integration measures is changing as the result of growing activities and advocacy of migrant and refugee-led CSOs (like SYVNL in the Netherlands and GFR in Greece). Migrant activism manifests in different ways, through different cultural activities aimed at promotion of intercultural dialogue and cultural visibility, but also through political and policy advocacy that refugee and migrant groups try to assert in the political arena.

These advocacy efforts for greater inclusion in the policy-making processes can be seen in connected fields – such as legislation on racism and discrimination, anti-Muslim hatred, integration, asylum and migration, as well as labour rights etc. There is greater understanding on all levels (from EC and national governments) that including people in the policy-making process of laws and regulations that directly concern them will result in more inclusive, coherent and needs-based policies.

https://aditus.org.mt/publications/migrant-advocate-map/


UNHCR: mapping of refugee-led organisations

The UN Refugee Agency (UNHCR) is conducting a mapping of organisations led by refugees, asylum seekers, returnees, internally displaced people, and stateless persons to find out more about the needs of the communities they come from. This will help UNCHR to work with such organisations at the global, regional and national levels to ensure their participation in conversations and decisions.

Please click here to fill out the survey.


Nieuwsbrief 24, 2022

Rode Kruis: mogelijkheden voor Corona-vaccinaties

De herhaalprik zonder BSN, V-nummer of buitenlands paspoort is nog steeds mogelijk via prikkenzonderafspraak.nl. Helaas zijn op dit moment niet veel locaties beschikbaar over het land (Jaarbeurs Utrecht, in Den Haag opent er één binnenkort). Verder kunnen mensen altijd bellen met de lokale GGD afsprakenlijn om na te vragen of er nog mogelijkheden zijn om een vaccinatie te halen.
Mensen zonder BSN-nummer, maar met een V-nummer of buitenlands paspoort kunnen een afspraak maken voor een herhaalprik via 0800-7070. Na afloop krijg iedereen een bewijs mee van vaccinatie. Dit bewijs kan na inschrijving in het BRP in Nederland verwerkt worden door de arts in het medisch dossier.


Actie: Help Ongedocumenteerde Dakloze Migranten de Winter door

Nu de winter nadert, vraagt het Afrikaans Vluchtelingen Collectief om uw steun door middel van de donatie van jassen voor ongedocumenteerde dakloze migranten.
Graag enkel gewassen en schone jassen. Maak aub een afspraak voordat u de jas komt afgeven.

Contact: Afrikaansvluchtelingencollectief@yahoo.com, tel/whatsApp: 0687661244
Address : ENTREPOTHOF 118, 1019DM amsterdam
https://www.facebook.com/events/3227913940802218/3227913974135548/


Nieuwsbrief 23, 2022

Vacature SNOV Nijmegen: Coördinator (15 uur) BBB, annex Projectleider (12 uur) Toekomstperspectief

SNOV verzorgt opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen met een band met Nijmegen. Zij worden op diverse locaties opgevangen.

Binnen SNOV loopt het project Toekomstperspectief, waarin onze bewoners activiteiten geboden worden, gericht op activering en het bieden van zinvolle activiteiten (educatief en recreatief).

Reageer tot 15 november
Contact: Paul Oosterhoff paul@oosterhoff.nl of 06.22994450
https://snovnijmegen.wordpress.com/getinvolved/


Nieuwsbrief 22, 2022

Vacature ASKV: Beleid en organisatie coördinator, 28-32 uur per week

In de functie ondersteun je de organisatie op een aantal beleidsterreinen. Je werkt direct onder de Directeur-bestuurder en fungeert als zijn rechterhand. Je bent de spin in het web van de organisatie. Het gaat om een nieuwe functie, dus zeker in het begin wordt een beroep gedaan op je vermogen om alert in te spelen op wat nodig zou kunnen zijn.

Raak jij enthousiast van een sleutelfunctie bij een organisatie, waarbij je veel naar je toe kan en mag trekken en de organisatie écht kan ontlasten? Ben jij proactief, klantgericht en draai jij je hand niet om voor het organiseren en bijhouden van werkprocessen en pak je makkelijk werkzaamheden op? Krijg jij energie van een dynamische omgeving en stroop jij je mouwen graag op voor facilitaire uitdagingen? Wil je jouw ervaring inzetten om actief onze werkorganisatie te verbeteren? Pak je uitdagingen stevig aan en rond jij deze af? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Reageer uiterlijk 23 oktober per mail naar: sollicitatie@askv.nl.
De gesprekken vinden plaats op donderdag 27 en maandag 31 oktober.
https://www.askv.nl/vacature/vacature-beleid-en-organisatie-coordinator-28-32-uur-%ef%bf%bc/


Vacature ASKV: Projectmedewerker Staatloosheid, 16-24 uur per week (start 2023)

Het Staatloosheid Project richt zich op de structurele verbetering van de positie van staatlozen in Nederland. Naast de directe begeleiding van staatlozen doen wij dit door middel van strategisch procederen, onderzoek, lobby en campagne. ASKV werkt hiervoor oa samen met het Institute on Statelessness & Inclusion, UNHCR Nederland en het European Network on Statelessness. Lees hier meer over het Staatloosheid Project.

Sollicitaties uiterlijk 30 oktober via sollicitatie@askv.nl.
De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden in de eerste week van november.
https://www.askv.nl/vacature/vacature-projectmedewerker-staatloosheid-16-24/


Vacature PICUM Brussel: Advocacy Officer – Access to Justice, Racial Equality and Health, full time

The Advocacy Officer will develop and implement strategies to influence EU policy-makers, as well as relevant member state governments and other stakeholders, to support, develop and implement favourable policy and practice solutions and innovative approaches. This role involves working closely with PICUM members active at local and national level and with a broad range of partners active on issues concerning justice, racial justice, health and the harmful impact of enforcement policies and discriminatory policing. 

The position is based at the PICUM Office in Brussels.
The deadline for applications is Tuesday, 8 November 2022 at 9.00AM (CET).
Interviews will take place online the week of 21 November 2022.

https://picum.org/employment-and-internships/


Nieuwsbrief 21, 2022

Taalstudio stopt per 1 januari 2023 met taalanalyses, geen nieuwe aanvragen meer

De laatste jaren is de wereld van vluchtelingen en hun vaak grillige route naar westerse landen ingrijpend gewijzigd. Een directe vluchtroute van het land van oorsprong naar een westers land is een uitzondering geworden, en een grillig en langdurig pad via derde landen en vluchtelingenkampen de regel.

Het merendeel van de aanvragen die wij de laatste jaren in behandeling krijgen is gebaseerd op het ontkennen van die realiteit, en het vasthouden aan de fictie dat in de herkomstgebieden stabiele een- of tweetalige gemeenschappen wonen met kenmerkende taalpatronen, en dat de oorspronkelijke moedertaal een leven lang foutloos wordt vastgehouden. Het instrument taalanalyse is daarmee voor de aanvragers een onneembare barriere geworden in plaats van een faire kans.

De Taalstudio heeft een naam hoog te houden op dit terrein, en wij trekken hier de grens.

https://www.taalstudio.nl/taalanalyse/index.html


MiGreat realiseert noodhulp in Ter Apel 

Sinds maandag 22 augustus kookt MiGreat, in samenwerking met andere organisatie en burgers, tweemaal per week een maaltijd voor de mensen die buiten moeten slapen in Ter Apel. Ook deelt de hulporganisatie tenten en slaapzakken uit. Naast de praktische hulp doet MiGreat een blijvend appel op landelijke en lokale overheidsinstanties. 

De organisatie heeft over het hele land inleverpunten gerealiseerd, waar slaapzakken of dekens ingezameld worden. Tot en met 4 oktober kunnen kwalitatief goede, warme slaapzakken en dekens worden ingeleverd. Ook vrijwilligers voor het koken, het distribueren van maaltijden of andere werkzaamheden – zijn van harte welkom.

Meer informatie, aanmelding en de mogelijkheid om te doneren vind u op de website van MiGreat 


Vacature STIL Utrecht: organisatorisch multi-talent

Om de hulpverlening van het medisch en 'ondersteunend' team van STIL te verbeteren en het managementteam te versterken zoeken we een organisatorisch multi-talent. Uiteraard iemand die zich wil inzetten voor mensen zonder verblijfsvergunning. Het is een betaalde functie van 24 uur per week.

Solliciteren voor 13 oktober 2022 naar sollicitatie@stil-utrecht.nl. 
https://www.oneworld.nl/job/stil-zoekt-organisatorisch-multi-talent-als-lid-van-ons-managementteam/


Vacature VidK Eindhoven: Juridisch Medewerker

Als juridisch medewerker begeleid je afgewezen vluchtelingen richting een duurzaam perspectief in Nederland, het land van herkomst of een derde land. Ben jij een creatief denker en wil je afgewezen vluchtelingen weer juridisch perspectief bieden, dan past deze uitdagende functie bij jou. Je komt te werken in een team met gedreven mensen die zich dagelijks inzetten voor mensenrechten.

Sollicitaties uiterlijk 14 oktober 2022 sturen aan Anouk WillemsenHabanakeh: info@vidk.nl.
https://www.vidk.nl/nieuws/vacature-voor-juridisch-medewerker/


Vacature Bestuursleden voor Stap Verder, Amsterdam

Stap Verder is een diaconale organisatie die zich vooral richt op West Afrikaanse migranten en met name ongedocumenteerden onder hen. De ondersteuning bestaat onder andere uit sociale spreekuren, directe hulpverlening. begeleiding, taallessen en activiteiten gericht op inburgering en empowerment. Er worden op jaarbasis ruim 400 mensen ondersteund.

Stap Verder zoekt per december 2022 twee nieuwe bestuursleden met competenties op de volgende gebieden: public relations en fondswerving

Inlichtingen bij Jaap Ruijgers, voorzitter, 06-13230318 of jaapruijgers@hotmail.com


Nieuwsbrief 20, 2022

Let op: Oekraïners die geen sticker krijgen

Er zijn 75.000 Oekraïners die zich hebben gemeld bij de Brp, en een kleine 7000 derdelanders. Nu is de IND bezig met iedereen verblijfstickers te geven, zodat men kan werken etc. Maar de IND is daarmee ook aan het kijken of mensen in hun ogen voldoen aan de tijdelijke bescherming. Volgens de IND komen er “heleboel” weigeringsbeschikkingen aan. Het is een soort verkapt terugkeerbesluit naar de Oekraïne (terwijl je niet kan terugkeren!). Heel moeilijk om deze beschikkingen te duiden.

Marjon Peeters (voorzitter van de svma) is in gesprek met de RvRb en de Orde van Advocaten.  over dit soort zaken. Mocht je hier tegenaan lopen,  Edward van Kempen van “Kroes advocaten” en Marjon procederen in dit soort zaken.

Mocht je vragen hierover hebben, aarzel niet om contact op te nemen met Marjon Peeters (marjon@bdspadvocaten.com).


Nieuwsbrief 19, 2022

Vacature ASKV: bevlogen directeur-bestuurder 32-36upw

De directeur is het gezicht van het ASKV. De directeur is zowel kaderstellend als inspirerend voor het behalen van de doelen van de organisatie en weet alle medewerkers te stimuleren. Je bent het aanspreekpunt voor de vele externe relaties en partners. Je weet de noodzakelijke randvoorwaarden, zoals het inrichten van de organisatie passend bij de opdracht en de financiering samen met het MT voor elkaar te krijgen. Je weet, samen met het MT, de doelstellingen en overkoepelende blik om te zetten naar praktisch handelen en beleidsontwikkeling op lokaal en nationaal niveau. Je vertegenwoordigt het team naar de RvT en andersom. Je bewaakt de idealen en doelen van de stichting en weet deze te vertalen naar doelen in de organisatie (KPI’s), dusdanig dat elke ASKV’er helder heeft hoe hieraan bij te dragen. Voor fondsenwerving zet je in op langdurige relaties.

https://www.askv.nl/vacature/askv-steunpunt-vluchtelingen-is-op-zoek-naa...


Vacature Asiel en Migrantenrecht: redactiesecretaris, 20 upw

De huidige redactiesecretaris zal haar werkzaamheden neerleggen per 1 oktober en daarom zoeken wij een opvolger. Meer informatie vind je hier.


Dokters van de Wereld: nieuwe medische post Amsterdam Nieuw West

Door de aanhoudende problematiek rondom de huisartsenzorg openen we in Amsterdam Nieuw West een medische post voor ongedocumenteerde zorgbehoevenden. De praktijk bestaat uit de Projectleider Medische Post, de Huisarts, Doktersassistente en de Praktijkmanager. Daarnaast maken de Medisch Vrijwilligers onderdeel uit van het team. De praktijk is geopend op maandag, woensdag en vrijdag.

https://www.oneworld.nl/job/praktijkmanager-voor-onze-op-te-richten-medische-post-06-fte


Training Dokters van de Wereld voor ongedocumenteerden met een trauma

Connectness, Hope, Identity, Meaning, Empowerment, Recognition en Safety. Dat zijn de pijlers van een nieuwe training die Dokters van de Wereld aanbiedt aan ongedocumenteerden met een trauma. De methode biedt persoonlijk herstel bij psychische problematiek. De focus van de training ligt niet op het trauma, maar op het (her)ontdekken van de eigen kracht en identiteit van de deelnemers. Wat geeft jou betekenis? Wie ben jij? Hoe ben jij in contact met andere mensen?

De training wordt gegeven door medische vrijwilligers van Dokters van de Wereld; psychologen en artsen met ervaring in de psychiatrie. De training bestaat uit negen bijeenkomsten en is gratis. De groepsgrootte varieert van vier tot negen deelnemers. Op dit moment wordt METS alleen aangeboden in Amsterdam, maar er zijn plannen voor uitbreiding naar Den Haag en Rotterdam.

https://doktersvandewereld.org/mets-biedt-ongedocumenteerden-nieuwe-kijk-op-zichzelf-en-de-wereld/


Trainingskit voor organisaties van vluchtelingen

Samen met andere Europese NGO’s ontwikkelde VluchtelingenWerk een trainingskit voor het versterken van refugee-led community organisations (RCO’s) - organisaties geleid door vluchtelingen zelf. De trainingskit biedt vluchtelingen handvatten onder meer op het gebied van organisatie-ontwikkeling en effectieve belangenbehartiging, De kit is gratis beschikbaar.


Nieuwsbrief 18, 2022

Den Haag Wereldhuis is vanaf 25 Augustus verhuisd.

Ons nieuwe adres is: Hooftskade 87, 2526 KB Den Haag
Onze nieuwe openingstijden zijn op maandag en donderdag vanaf 10.00-14.30.


Migreat kookt in Ter Apel

Sinds maandag 22 augustus kookt MiGreat, in samenwerking met andere organisaties en betrokken burgers, 2x per week een maaltijd voor de honderden mensen die buiten moeten slapen in Ter Apel.
Het gebrek aan opvangplekken zou vandaag nog opgelost moeten worden, maar zolang dat niet gebeurt, zetten we de schouders eronder! En blijven we druk uitoefenen op de overheidsinstanties.
Meld je hier aan als vrijwilliger voor het koken en eten distribueren, of om betrokken te zijn bij acties. Samen laten we luid van ons horen, voor menswaardige opvang van vluchtelingen en migranten! We laten je dan zo snel mogelijk weten wanneer er vrijwilligers nodig zijn.
Doneer hier! We kopen er eten, gas, bordjes, bestek en brandstof voor om al het eten in Ter Apel te krijgen. Mocht de situatie plotseling opgelost zijn, dan gaat het geld naar noodhulp aan de Europese grenzen.

https://migreat.org/donate


Vacatures International Detention Coalition (IDC)

IDC is a powerful global network of 400+ organisations, groups, and individuals based in over 100 countries who advocate to secure the human rights of people impacted by and at-risk of immigration detention.

IDC is currently recruiting for the following positions:

https://idcoalition.org/vacancies/


Café Averechts Utrecht zoekt Goede Doelen

Al meer dan 35 jaar steunt Café Averechts goede doelen door een groot deel van de winst weg te geven. De goede doelen worden door de vrijwilligers van Café Averechts gekozen en soms ook aangedragen. De goede doelen die wij steunen zijn veelal kleinschalige projecten in met name derde wereldlanden, maar soms worden er ook lokale initiatieven gesteund.

Heb of weet jij een goed doel dat in aanmerking wil komen voor onze steun? Vul dan het aanmeldformulier in op onze website: https://www.averechts.nl/index.php/wat/goede-doelen/fooienpotaanvraag


Omzien naar Elkaar: Fonds van Cordaid voor kerkelijke hulp aan vluchtelingen

Via dit fonds ondersteunt Cordaid lokale initiatieven, gericht op dak- en thuislozen, vluchtelingen en mensen die in sociaal isolement of met hoge schulden leven. Het zijn initiatieven door lokale organisaties dichtbij de doelgroep, een steuntje in de rug voor mensen die vanuit eigen kracht werken maar tussen wal en schip zijn gevallen, en met onze steun sneller uit de problemen geraken.

https://www.cordaid.org/nl/campagnes/noodhulp-oekraine/onefonds/voorwaarden/


Nieuwsbrief 17, 2022

Vacature ASKV/ MOO: BIG geregistreerde VERPLEEGKUNDIGE HBO/MBO.

Ervaren DOKTERSASSISTENTEN nodigen wij ook uit te solliciteren.

MOO-Basis biedt opvang en begeleiding aan 60 afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden die vanwege ernstige psychische, psychiatrische en/of somatische problematiek een tijdelijk onderkomen nodig hebben om te kunnen werken aan herstel. Onze begeleiding bestaat uit coördinatie van zorg (medisch/GGZ), maatschappelijke trajectbegeleiding, activering en juridische belangenbehartiging.

https://www.askv.nl/vacature/vacature-verpleegkundige-32-uur-2/


Vacature Rode Kruis: Medewerker Programma Mensenhandel, 32upw

De afdeling Migratie & Restoring Family Links van het Rode Kruis is onder andere verantwoordelijk voor het beschermen van kwetsbare groepen tegen mensenhandel. Dit gebeurt vanuit Programma Mensenhandel door middel van directe hulp aan slachtoffers mensenhandel (in de vorm van juridische ondersteuning tijdens verblijfsrechtelijke procedures), voorlichting (preventie) en training in herkenning signalen slachtofferschap. We richten ons daarbij op diverse kwetsbare groepen, waaronder jongeren, mensen zonder verblijfsvergunning en vluchtelingen.

Deadline is 29 augustus 2022
https://werkenbijhetrodekruis.inhroffice.com/nl/job/242659


Vacature Rode Kruis: Projectleider Heldin en Ondersteuning Ongedocumenteerden, 32upw

Voor het Heldin project  en OOM (ondersteuning ongedocumenteerde migranten)  van het Rode Kruis Haaglanden zijn we op zoek naar een enthousiaste  projectleider voor 4 dagen per week

Het project  Heldin is specifiek gericht op vrouwen met een minimaal inkomen die om diverse redenen moeite ervaren om hulp te vragen en verminderd mee kunnen komen in de samenleving. Vaak zijn dit alleenstaande moeders, vrouwen met een lage opleiding en moeders met een migratieachtergrond. Met trainingen aan deze groepen vrouwen investeren wij in hun vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen.

Voor OOM richt je je enerzijds op het signaleren van medische en psychosociale noden en de toegang tot passende hulp en zorg voor inwoners van Haaglanden.

Solliciteren vóór 15 augustus 2022 via de website.
https://werkenbijhetrodekruis.inhroffice.com/nl/job/241910


Vacature International Detention Coalition: European Programme Officer

Are you passionate about human rights and working towards a world where immigration detention no longer exists? IDC needs you as a Europe Programme Officer.

The Programme Officer will provide research, advocacy and communications support, as well as  strengthen member and partner networks in the region and offer capacity building when required. The Programme Officer will work remotely from home and should be able to travel in the region, when needed.

Apply by 7 September, 2022


Vacature PICUM Brussel: Advocacy Officer Labour Rights and Labour Migration (maternity cover)

The successful candidate will be an integral part of PICUM’s team, leading our work in the areas of labour rights and labour migration during the period of maternity cover, working closely with and reporting to the Director.

PICUM’s work on labour rights aims to achieve improved pay and working conditions for undocumented workers and other migrant workers in precarious situations. While seeking to increase the use and efficacy of civil complaints procedures, this area of work also links closely with the work on protection from harm and access to justice for victims of crime, including human trafficking. PICUM’s long-term objective on labour migration is to address and avoid the reasons people work irregularly or in precarious and dependent situations; and to enable migration and residence policies that promote regularity, decent work and social inclusion, including via regularisation for people already in Europe. 

Apply by 4 September, 2022.
For the full vacancy announcement, position description and application procedure, please see here.


Nieuwsbrief 16, 2022

Vacature Senior Teamleider voor het Aanmeldloket in Utrecht, 24 uur per week

Bij het aanmeldloket melden zich ongedocumenteerden die op zoek zijn naar opvang. Het loket screent of mensen volgens de gestelde kaders in aanmerking komen voor een opvangplek en begeleiding in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)in Utrecht. Tevens geven de medewerkers van het loket informatie over de mogelijkheden van het verkrijgen van gezondheidszorg, maaltijden en juridische begeleiding, waar nodig wordt er doorverwezen.

Je bent als senior teamleider verantwoordelijk voor het functioneel aansturen van het team van het aanmeldloket.Je organiseert de onderlinge samenwerking door proactief het gesprek op te zoeken en de dagelijkse gang van zaken te structureren en te plannen. Je bent tevens de link tussen de stuurgroep, bestaande uit managementleden van de betrokken organisaties, en het team. Je signaleert trends bij het aanmeldloket en communiceert dit met de stuurgroep en de gemeente. Je vertaalt beleid naar concrete werkafspraken met het team en monitort deze werkafspraken. Je schrijft mee aan de subsidieaanvraag en verantwoording.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Anne-Els Jansen, regiomanager asiel; 06-83231302. Je schriftelijke reactie met CV kan je vóór 15 augustus 2022 mailen naar sollicitaties-westmidden@vluchtelingenwerk.nl ter attentie van Anne-Els Jansen.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/vacatures/functie/senior-teamleider-voor-het-aanmeldloket-utrecht-24-uur-week


Voorstel Ecolo België: ongedocumenteerden laten werken in knelpuntberoep

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet roept de federale regering maandag in de krant L'Avenir op om sans-papiers legaal aan het werk te zetten. Ze zouden kunnen helpen om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren als de horeca en bouw weg te werken, meent hij. Bevoegd staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) reageert alvast afwijzend op het voorstel.

https://www.bruzz.be/samenleving/jean-marc-nollet-wil-sans-papiers-inzetten-knelpuntberoep-2022-07-25, 25.7.22


Deportation Alarm

The deportation business is a central component of the European Union's racist border regime. Its implementation is driven by a number of actors from the area of politics and private business. When deporting people, the European Commision and its militarized agency, Frontex, work hand-in-hand with EU Member states and private businesses, such as airlines and travel agencies.
Using parliamentary requests, civil society actors and defiant parliamentarians have been able to force the German government to publish the airlines profiting from charter deportations. However, in 2021, the government started classifying this information. The stated reason, as per a 
2020 government document: "Publicly naming the airlines that offer repatriation flights [sic!] carries the risk that these companies will be exposed to public criticism and, as a result, will no longer be available to transport persons who are obliged to leave [Germany] to their home countries. This makes repatriation more difficult or even impossible so that state interests […] are negatively affected."
In response to this censorship, Deportation Alarm started to closely monitor and track deportation flights. We use publicly available data to detect deportation flights through the application of a pattern recognition algorithm. We then cross-examine our findings with the redacted versions of the parliamentary requests in order to identify which airlines are responsible for which charter deportations. Our algorithm has caught 204 of the 206 flights in the parliamentary request. Today we are releasing this data to break the silence and re-expose the airlines profiting from the racist deportation business.

https://deportationalarm.com/


Nieuwsbrief 15, 2022

Vacature ASKV: Maatschappelijk medewerker, 32upw 15sept-31dec met intentie tot verlenging

De maatschappelijk medewerker is verantwoordelijk voor de begeleiding en psychosociale ondersteuning van cliënten met een maatschappelijke hulpvraag. In nauwe samenwerking met collega’s van het juridisch team geef je het begeleidingstraject vorm. Voor cliënten in de opvang van het ASKV verzorgt de medewerker met het maatschappelijk team tevens de woonbegeleiding. Het maatschappelijk team verzorgt op het kantoor tevens de ontvangst van bezoekers en de beantwoording van de telefoon. 

Als betaalde medewerker in een team met vrijwilligers ben je een aanspreekpunt voor advies en het inwerken van nieuwe collega’s. Je werkt samen met het juridisch team bij het organiseren van de werkzaamheden, administratieve taken en verbetering van dossiervoering. Je bent op vaste momenten aanwezig als ‘achterwacht’, en zorgt voor stabiliteit en continuïteit in het team.  Daarnaast verzorg je samen met de juridisch hulpverlener de intakes van nieuwe aanmeldingen. 

Stuur uiterlijk 2 augustus een motivatiebrief en CV naar sollicitatie@askv.nl.
Bij vragen kan je contact opnemen met Koen Reijnen via koen@askv.nl of 06-23020432.
https://www.askv.nl/nieuws/vacature-medewerker-maatschappelijk-hulpverlening-32-uur/


Vacature Persoonlijk Begeleider Maya Angelou Opvang, 28-32upw, A'dam

Als persoonlijk begeleider ondersteun je een woongroep van ongeveer 15 vrouwen die op dit moment ongedocumenteerd zijn bij hun dagelijkse activiteiten. Je begeleidt ze bij het vinden van een antwoord op hun vragen en stimuleert hun zelfredzaamheid. Daarbij richt je je op wat ze wèl kunnen, niet op hun beperkingen.

Je bent de ogen en oren van de wooncoördinator en rapporteert wekelijks over de voortgang in de woongroep. Je bent oprecht geïnteresseerd in je cliënten en beschikt over een sterk empathisch vermogen. Samen werk je aan perspectief. Naast persoonlijk begeleider ondersteun je de wooncoördinator ook in het runnen van de opvang. Hierbij pak je praktische taken op en zorg je dat de opvang op orde is.

Stuur een motivatie + cv naar voor 25-07 naar bestuur@mayaangelouopvang.nl
Informatie: Anouk van Nuland (coördinator) via anouk@mayaangelouopvang.nl
https://www.oneworld.nl/job/persoonlijk-begeleider-vrouwenopvang/


Pharos e-learning: Schadelijke praktijken

In de nieuwe e-learning Schadelijke Praktijken leer je in anderhalf uur hoe je als zorgverlener schadelijke praktijken als eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis of huwelijksdwang, ter sprake kunt brengen. En je leert wat je kunt doen wanneer je vermoedt dat een kind, jongere of volwassene waar jij mee werkt hier slachtoffer van is of dreigt te worden.

https://www.pharos.nl/nieuws/nieuwe-e-learning-schadelijke-praktijken/


VSB-fonds: speeddaten voor projecten in Noord-Holland

Ben je op zoek naar financiële ondersteuning voor een sociaal initiatief in Noord-Holland? In juli en augustus zitten onze adviseurs op vrijdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur klaar om met initiatiefnemers in gesprek te gaan via een online speeddate.

Deze online speeddates zijn voor mensen met ideeën die zich richten op het meedoen van mensen in de samenleving zodat niemand aan de zijlijn hoeft te staan. Denk aan projecten die ervoor zorgen dat mensen vorm kunnen geven aan hun leven en hun sociale netwerk vergroot wordt. Ook mensen met ideeën om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren of waarbij mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten kunnen zich aanmelden voor een speeddate. Voorbeelden zijn ontmoetingsplekken in de wijk of buurt zoals een buurthuis, speeltuin of tuin.
Maak een afspraak


Nieuwsbrief 14, 2022

Vacature Juridisch Casemanager project Recht in Zicht 24 upw, Amsterdam (deadline 1 juli)

Binnen het project ‘Recht in Zicht’ worden slachtoffers van mensenhandel en medisch kwetsbare ongedocumenteerden begeleid tijdens hun verblijfsrechtelijke procedure. Als Juridisch Casemanager ondersteun je de cliënt in het omschrijven van zijn of haar hulpvragen naar een hulpverleningsplan. Je begeleidt de cliënten in de verwezenlijking van het plan in samenwerking met andere instanties en biedt daarbij juridische begeleiding. Juist als cliënten hun procedure beter begrijpen, kunnen zij zelf een actievere rol spelen in bijvoorbeeld de dossieropbouw. Dit maakt hen zelfverzekerder en minder machteloos.

Als Juridische Casemanager bied je ook begeleiding aan stagiaires (Hbo-rechten, SJD en MWD). Daarnaast blijf je op de hoogte van de laatste beleidsontwikkelingen, woon je netwerkbijeenkomsten bij en weet je knelpunten aan te kaarten. Je komt in een klein team dat goed samenwerkt en elkaar ondersteunt waar nodig.

Meer info bij Meeuw Kollen via 020 – 33 000 28 of 06 – 2576 5226. Solliciteren voor 1 juli 2022.
https://www.legerdesheils.nl/vacatures/vacature/juridisch-casemanager-project-recht-in-zicht-v163621


Vacature: Teamleider (24 uur) Noodopvang/BBB Nijmegen en Deventer (deadline 4 juli)

Zowel in Nijmegen als in Deventer werkt een team van vrijwilligers dat uitgeprocedeerde asielzoekers begeleiding en ondersteuning biedt bij het vinden van een perspectief in Nederland of bij terugkeer. Door het maken van een perspectiefanalyse onderzoeken zij of er nog mogelijkheden zijn voor een verblijfsvergunning en zo niet, dan bespreken zij de mogelijkheden van vrijwillige terugkeer. De Teamleider ondersteunt dit team vrijwilligers zowel inhoudelijk als in de uitvoering.

Meer info bij afdeling M&O via 026 3838 997 (intern 6771). Reageren uiterlijk 4 juli 9.00u.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/vacatures/functie/teamleider-noodopvang-nijmegen-en-deventer-24-uur


Vacature: juridisch medewerker (32 uur) ASKV A’dam

Als medewerker binnen het juridisch team ben je verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van cliënten. In nauwe samenwerking met collega’s van het maatschappelijk team geef je de begeleiding vorm. De juridische medewerkers worden aangestuurd door de coördinator van het hulpverleningsteam.

Binnen de functie richt je je onder andere op het voorbereiden van cliënten op (herhaalde) asielaanvragen en reguliere procedures. Je gaat in gesprek met cliënten over hun verhaal en identificeert mogelijkheden voor juridisch perspectief met behulp van dossieronderzoek, jurisprudentie en landeninformatie. Het gaat hierbij om begeleidingstrajecten zowel binnen de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) als daarbuiten. Binnen de LVV neemt je ook deel aan vergaderingen met verschillende partners voor overleg over jouw dossiers. Daarnaast houd je je ook bezig met perspectief-analyses van nieuwe aanvragen en screenings van nieuwe cliënten.

Een motivatie en cv kun je tot uiterlijk 12 juli sturen naar: sollicitatie@askv.nl. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken vindt plaats op donderdag 14 juli.
Bij vragen kan je contact opnemen met Petra Schultz via 
petra@askv.nl of 06 22 605845.

https://www.askv.nl/vacature/vacature-juridisch-medewerker-32-uur-2/


Petitie: Bescherm kinderen op de vlucht

Op papier hebben vluchtelingen het recht om asiel aan te vragen in een veilig land. Maar om daar aan te komen, moeten ze een levensgevaarlijke reis maken. Voor kinderen is dit het aller gevaarlijkst. Als ze alleen vluchten, is er niemand om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld mensenhandel en criminaliteit. Maar er zijn nog meer problemen onderweg. Sommige landen waar kinderen doorheen reizen behandelen hen als volwassenen. Vragen de kinderen om hulp, dan moeten ze vaak heel lang wachten. Soms worden ze zelfs - tegen de regels in - door landen met geweld teruggestuurd naar waar ze vandaan kwamen. Lukt het kinderen om in een veilig land aan te komen? Dan is daar vaak weinig aandacht voor hun trauma’s en voor het wennen in hun nieuwe land.

Dit moet anders! Teken op: https://www.change.org/p/bescherm-kinderen-op-de-vlucht


Nieuwsbrief 13, 2022

Uitnodiging Kansfonds: dien projecten in voor Ongedocumenteerden

In Nederland verblijven enkele tienduizenden mensen zonder geldige verblijfsvergunning. Mensen van wie de vergunning is verlopen, uitgeprocedeerde asielzoekers, buitenlandse vrouwen met kinderen die door hun (Nederlandse) partner zijn weggestuurd voordat ze recht kregen op een onafhankelijke verblijfsvergunning, slachtoffers van mensenhandel die geen aangifte hebben durven doen, staatlozen die niet kunnen terugkeren naar het land van geboorte of herkomst. Het niet hebben van een geldige verblijfsvergunning maakt dat iemand wordt uitgesloten van sociale voorzieningen. Gebruik maken van reguliere opvang kan alleen onder voorwaarde van het meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst. Dit maakt dat de bestaanszekerheid van ongedocumenteerde mensen permanent onder druk staat.

Voor Kansfonds telt ieder mens en heeft iedereen recht op een menswaardig bestaan. Daarom blijven wij projecten ondersteunen die gericht zijn op opvang en begeleiding van ongedocumenteerde mensen. Onze bijdrage kan ingezet worden als startbijdrage voor exploitatiekosten en/of een (eenmalige) investering voor een project met een start- en einddatum.
We nodigen je van harte uit om voor 15 augustus 2022 een (voor)aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning. Dat kan op de reguliere manier, via onze website. Hier lees je ook meer over de voorwaarden waar je aanvraag aan moet voldoen.

Bekijk de richtlijnen en dien je aanvraag in


Teken voor Dreamersnl

DreamersNL is een campagne om ongedocumenteerde jongeren die in Nederland zijn opgegroeid, een toekomst te geven via studie of werk. Op de site staat een manifest met uitleg over de campagne. U kunt het manifest ondertekenen, om de campagne verder te helpen richting politiek

www.dreamersnl.org


Nieuwsbrief 12, 2022

Vacature GroenLinks Europa: Beleidsmedewerker Migratie en Rechtsstaat (36 uur per week)

Als beleidsmedewerker help je GroenLinks-Europarlementariërs om de idealen van GroenLinks te vertalen naar Europees beleid. Dat doe je door de politieke agenda te volgen en te beïnvloeden. Je beoordeelt Europese (wets)voorstellen, maakt amendementen en onderhandelt hierover met andere politieke fracties. Je bouwt en onderhoudt een netwerk met de andere EU-instellingen en relevante Europese organisaties. Je vertaalt complexe beleidsprocessen in begrijpelijke taal.

Je schakelt snel tussen wat er in Den Haag, Brussel en de rest van Europa speelt. Je werkt nauw samen met de Europarlementariërs en medewerkers van de GroenLinks-delegatie en de Groene fractie in het Europees Parlement.

De standplaats voor deze functie is Brussel. Daarnaast reist de beleidsmedewerker regelmatig mee met de delegatie naar Straatsburg.

We zoeken voor deze functie invulling per 22 augustus 2022. Solliciteren kan tot en met 12 juni 2022.
https://werkenbij.groenlinks.nl/beleidsmedewerker-migratie-en-rechtsstaa...


Nieuwsbrief 11, 2022

Vacature STIL-Utrecht, juridisch teamleider 28upw

STIL is de afgelopen jaren sterk gegroeid, waarbij de aandacht voor ondersteuning en management is achtergebleven bij de aandacht voor onze doelgroep. Daarom is recent een nieuw managementteam gevormd bestaande uit drie leidinggevenden, die collegiaal en meewerkend de leiding van STIL vormen. Wij zijn op zoek naar een leidinggevende voor het Sociaal Juridisch team voor 28 uur per week, voor de periode van een jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Je bent een coachende leidinggevende die thuis is in asiel- en migratierecht. Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en bent in staat onder hectische omstandigheden rust en overzicht te bewaren. Je hebt een stevige persoonlijkheid en staat voor de belangen van STIL en de doelgroep.

Solliciteren voor 10 juni via sollicitatie@stil-utrecht.nl. De eerste gesprekken zullen plaats vinden op 16 en 17 juni, het tweede gesprek op 21 juni.
https://www.stil-utrecht.nl/media/41498/vacature-sociaal-juridisch-leidinggevende-mei-22.pdf


Europese Kerken herdenken verdronken vluchtelingen, 20 juni

In het vooruitzicht van de Wereldvluchtelingendag (20 juni 2022) nodigen de Conferentie van Europese Kerken (CEK) en de Commissie voor Migranten in Europa (CCME) in een gemeenschappelijke oproep de Kerken in Europa uit om de duizenden migranten en vluchtelingen te herdenken, die de afgelopen jaren het leven lieten in de Middellandse Zee en elders in en rond Europa op zoek naar veiligheid. Tegelijk wordt parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om de dag voordien, op zondag 19 juni, net als de voorgaande jaren, eucharistie- en gebedsdiensten en wakes te houden.

Als Kerken en christenen is het onze roeping om getuigen en dienaren van de opstanding te zijn, en van een nieuw leven in gerechtigheid en vrede voor iedereen, ongeacht etniciteit, nationaliteit of religie. We weten dat we deel uitmaken van een wereldwijde gemeenschap van christenen door samen de getroffenen in hun respectieve regio's te herdenken en na te denken over de oorzaken van hun migratie.

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/europese-kerken-herdenken-verdronken-vluchtelingen


Tijdelijke werkwijze indienen opvolgende asielaanvragen LVV, ter ontlasting van Ter Apel

 1. Zodra een deelnemer aan de LVV klaar is voor zijn of haar opvolgende asiel aanvraag kan deze het M35O formulier (https://ind.nl/en/Forms/7054.pdf) inclusief alle bijlagen aangetekend mailen, of beveiligd mailen of faxen naar de Lokale LVV-medewerker van de IND.
 2. De IND medewerker voert de aanvraag op.
 3. Zodra de zaak is opgevoerd kan je mailen naar het COA in Ter Apel: FMPLaatsingTerApelAC@coa.nl. In de email kan je verzoeken om plaatsing in azc ihkv de opvolgende asielaanvraag. Je kan verwijzen naar de afspraak die is gemaakt met Pascal Riemens (regiomanager COA), benoem daarbij dat het om een LVV zaak gaat. Bij plaatsingen wordt er met TA gekeken naar beschikbare plekken via bewonerslogistiek. Vermeld hierbij ook of er omstandigheden zijn waarmee rekening gehouden moet worden. (medisch, familie leden, onderwijs) en azc van voorkeur.
 4. Lokaal kan AVIM benaderd worden om biometrie af te nemen en Eurodac check uit te voeren. Mocht dit niet lukken lokaal met AVIM dan is dit op zich geen probleem voor het behandelen van de asielaanvraag er kan gewoon beslist worden maar is wel wenselijk. Als dit niet lukt dan moet daar een andere oplossing voor gevonden worden.

NB: Deze werkwijze is nadrukkelijke een tijdelijke werkwijze die tussentijds geëvalueerd wordt. Zijn er knelpunten/uitdagingen laat dit gerust weten dan kijken we naar oplossingen.

IND schrijft een instructie voor de lokale IND medewerkers. AVIM kan gevraagd worden om medewerking bij biometrie afname.


Nieuwsbrief 10, 2022

Sign: Europe Must Act Now to ensure all refugees are welcomed into our communities

We welcome the support given to Ukrainian citizens fleeing the Russian conflict,  in particular the immediate and swift application of protection procedures and freedom of movement across the EU. 

While millions of refugees from Ukraine have been welcomed with open arms, people from Asian and African countries are met at Europe’s borders with violence and inhuman treatment. From Greece to Spain to Poland to Lithuania, people seeking sanctuary face pushbacks, detention, appalling living conditions, lack of access to basic services, and legal limbo. 

We call on the EU and all European countries to use the response to this current situation as an example to further discussion on what a common and fair asylum system in Europe could look like, and how this could be achieved for all individuals seeking safety in practice. 

Organisations who want to sign, can do it in this docs:
https://docs.google.com/document/d/1Pr8o_6OUHLpTZBkyAGZPAJZMHkhhiKcstAfTgAck6RE/edit


Nieuwsbrief 9, 2022

INLIA: vacature juridisch medewerker (16upw)

Ter uitbreiding van ons juridisch team zoeken we een jurist voor 16 uur per week. Heb jij affiniteit met vluchtelingen en asielzoekers, beschik je over een relevante wo-opleiding en heb je ervaring met vreemdelingenrecht? Dan ben jij mogelijk de collega die we zoeken!

Voor nadere informatie, neem contact op met HR manager Esmée de Kroon of met HR assistent Janneke de Vries, tel 050-3137371.
Jouw sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag op hr@inlia-foundations.nl

https://www.inlia.nl/nl/werken-bij-inlia


ASKV: vacature juridisch medewerker, 32upw

De medewerker is binnen het juridisch team verantwoordelijk voor de juridische begeleiding bij het ASKV. In nauwe samenwerking met collega’s van het maatschappelijk team geef je de begeleiding vorm. Dit zijn begeleidingstrajecten zowel binnen de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) als daarbuiten. De medewerker wordt aangestuurd door de coördinator van het hulpverleningsteam. Je bent op vaste momenten telefonisch bereikbaar als ‘achterwacht’, en zorgt voor stabiliteit en continuïteit in het team.

Bij voldoende financiering is de intentie om het contract te verlengen.

Je kan een motivatiebrief en CV tot uiterlijk 24 april sturen. De eerste ronde is op dinsdag 26 april. Bij vragen kan je contact opnemen met Petra Schultz via 06 22 605845
Deadline sollicitaties: 24-04-2022
https://www.askv.nl/vacature/vacature-juridisch-medewerker-32-uur-per-week/


PICUM: Join the civil society statement on the Schengen Borders Code

Overall, the proposal embraces a very harmful narrative which assumes that people crossing borders irregularly are a threat to the EU and proposes to address it by increasing policing and curtailing safeguards. At the same time, the proposal fails to recognise the lack of regular pathways for asylum seekers, who are often forced to turn to irregular border crossings in order to seek international protection within the EU, and further complicates access to asylum. The measures put forward by the Commission would have a detrimental impact on the right to freedom of movement within the EU, the principle of non-discrimination, access to asylum and the harmonisation of procedures under EU law. Furthermore, the proposal would increase the use of monitoring and surveillance technologies, without any adequate safeguards

Please find the statement at this link.
We are still accepting signatures of organizations and will update the list on a weekly basis.


Nieuwsbrief 8, 2022

Vacature ASKV: juridisch medewerker 32 upw 1 juli t/m 31 dec ‘22, met intentie te verlengen

De medewerker juridisch team is verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van bij het ASKV. In nauwe samenwerking met collega’s van het maatschappelijk team geef je de begeleiding vorm. Dit zijn begeleidingstrajecten zowel binnen de LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening) als daarbuiten.

De medewerker wordt aangestuurd door de coördinator van het hulpverleningsteam. Je bent op vaste momenten telefonisch bereikbaar als ‘achterwacht’, en zorgt voor stabiliteit en continuïteit in het team.

Bij voldoende financiering is de intentie om het contract te verlengen.

Motivatie en CV kun je tot uiterlijk 24 april sturen naar: sollicitatie@askv.nl. De eerste ronde is op dinsdag 26 april. Bij vragen kunt u contact opnemen met tel 06 22 605845.
https://www.askv.nl/vacature/vacature-juridisch-medewerker-32-uur-per-week/


Vacature Seguro: Coordinator Teamcoach, 20upw

Stichting Seguro is een opvangorganisatie voor kwetsbare ongedocumenteerden; mannen, vrouwen en kinderen zonder legaal verblijfsrecht in Nederland. Seguro biedt hen intensieve persoonlijke begeleiding, zowel juridisch als sociaal maatschappelijk. De begeleiding gaat uit van maatwerk, gericht op eigen kracht, zelfredzaam en toekomstperspectief. Seguro werkt nauw samen met de gemeente Utrecht en andere organisaties die in dit veld werkzaam zijn.

Het dagelijks team bestaat uit een coördinator,  sociaal juridische begeleider, een hulpverlener, een pedagoog en een financieel medewerker. De Stichting hecht aan de professionele verantwoordelijkheid van haar medewerkers. Daarop willen we onze interne communicatie- en verantwoordingsstructuur baseren. Dat hebben we nog niet helemaal rond met elkaar, want bij verantwoordelijkheden horen ook bevoegdheden. We zijn nieuwsgierig naar jouw ervaringen en visie hierin.

In het begin van het dienstverband zal het accent vooral liggen op de begeleiding van de medewerkers, gericht op het versterken van hun professionele verantwoordelijkheid voor de hulpverlening,  Daarnaast is jouw rol vooral gericht op de visie- en beleidsontwikkeling in de dienstverlening. Ook zal je focus liggen op het uitbouwen en versterken van de netwerken waarin onze hulpverleners opereren. In een latere fase behoort de  participatie in strategische (politieke en bestuurlijke) netwerken tot de mogelijkheden.

Meer informatie bij Hans Flantua (voorzitter Seguro) 06 – 1036 1977: info@seguro-opvang.nl.
Reactietermijn is t/m 25 april 2022. Reageren kan door een CV en motivatiebrief op te sturen naar info@seguro-opvang.nl. We willen de sollicitatiegesprekken in de eerste helft van mei voeren.
https://seguro-opvang.nl/vacature-coordinator-teamcoach/


Stem voor DuPho Award op Mona vd Berg met haar fotoserie Wachten

Wachten. Dat doen vluchtelingen zonder dat zij duidelijkheid krijgen over hoe lang het wachten zal duren. Mona van den Berg ging met hen in gesprek over hoe zij zich voelen en ving uitzichtloosheid als vanzelf. Niets is in scène gezet. Alles is gefotografeerd binnen de muren van de kleine kamers of op het azc-terrein.

https://www.dupho.nl/so-award/award-winnaars/selection-of-2022


Nieuwsbrief 7, 2022

Internetconsultatie: Verhoging strafmaxima en uitbreiding rechtsmacht mensensmokkel

Dit conceptwetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht op twee onderdelen. In de eerste plaats wordt de rechtsmacht over mensensmokkel uitgebreid. Dat betekent: meer mogelijkheden om buitenlandse daders in Nederland te vervolgen voor mensensmokkel. In de tweede plaats worden de wettelijke strafmaxima voor alle vormen van mensensmokkel verhoogd.

Einddatum: 27 april 2022
https://www.internetconsultatie.nl/mensensmokkel/b1


Nieuwsbrief 6, 2022

Vacature ASKV/ MOO-Intensief Amsterdam: Juridisch Begeleider, 24upw

MOO-intensief ondersteunt afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden met ernstige psychiatrische en/of somatische problematiek die niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. MOO-intensief begeleidt cliënten bij een herhaald asielverzoek, een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden, een artikel 64 aanvraag (uitstel van vertrek) of terugkeer. Tijdens de voorbereiding van een aanvraag wordt opvang geboden, worden cliënten begeleid naar passende zorg en krijgen ze juridische ondersteuning

Je kunt tot uiterlijk 12 maart solliciteren.
https://www.askv.nl/vacature/vacature-juridisch-trajectbegeleider-24-uur/


Vacature Interim Officemanager ASKV Amsterdam, 16upw

Als officemanager van Stichting ASKV neem je allerlei administratieve, secretariële en organisatorische taken op je, zodat de kantoororganisatie op rolletjes loopt. Jij zorgt voor een goedlopend kantoor. Veel van je werkzaamheden zijn gericht op een juiste planning, maar vanwege de dynamiek in onze organisatie zijn er tegelijkertijd ook vaak ad hoc en onvoorspelbare werkzaamheden. Daar weet jij als geen ander goed mee om te gaan.

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor in 1e instantie 3 maanden t.b.v. vervanging van ziekte.

Solliciteren kan tot en met 13 maart.
https://www.askv.nl/vacature/vacature-interim-officemanager-16-uur/


Vacatures Huize Agnes Utrecht: begeleider (16upw) en woonondersteuner (16upw)

Als begeleider biedt je bewoonsters en hun kinderen begeleiding op maat, gericht op hun toekomst en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Dit doe je aan de hand van een individueel begeleidingsplan dat je samen met deze bewoonsters opstelt. Daarbij onderhoud je contacten met de vrijwilligers, hulpverleners en andere organisaties die bij de bewoonsters betrokken zijn. Naast deze individuele begeleiding denk je mee met je collega’s en lever je een bijdrage aan het verder verbeteren van de inhoud en organisatie van onze begeleiding. Lees meer

Als woonondersteuner draag je bij aan een veilige woonsituatie voor onze bewoonsters én je werkt met hen samen om de woonvaardigheden aan te leren, die ze nodig hebben om straks zelfstandig te kunnen wonen. Lees meer


Vacature Seguro Utrecht: juridisch begeleider 20upw; zwangerschapvervanging va 15mei

Seguro is een Utrechtse stichting die zich inzet voor kwetsbare ongedocumenteerden met aanmerkelijke psychische en of fysieke problemen. Om te kunnen herstellen biedt Seguro deze mensen tijdelijk een veilige leefomgeving van waaruit zij kunnen werken aan de terugkeer in de samenleving, hetzij in Nederland danwel elders. Daartoe heeft Seguro één woning beschikbaar voor vrouwen/kinderen en drie woningen voor mannen. Seguro werkt nauw samen met de gemeente Utrecht en andere organisaties die in dit veld werkzaam zijn.

Reageer zo snel mogelijk, en uiterlijk t/m 8 april 2022.
https://seguro-opvang.nl/gezocht-juridisch-begeleider-tijdelijke-functie-als-zwangerschapvervanging/


Questionaire on older persons deprived of their liberty

Deprivation of liberty has a greater impact on older persons, particularly where they may already have other vulnerabilities due to chronic and complex health issues. In this report, the Independent Expert will aim at examining the existing international and regional legal standards applicable to the human rights of older persons deprived of their liberty, in public and private settings, in detention facilities, as well as, in care settings. She will also analyse the challenges faced by older persons deprived of their liberty, including in the face of the COVID-19 pandemic. The report will identify and highlight good practices to ensure the respect and protection of older persons’ rights while being deprived of their liberty. Furthermore, the Independent Expert will analyse the issues related to older persons deprived of their liberty, from an intersectional perspective, in exploring the interactions with other social factors such as gender, sex, race, ethnicity, indigenous identity, disability, sexual orientation, gender identity, religion, social status, place of origin and immigration status.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/OlderPersons/Deprived-liberty/que...


ASKV: meld staatlozen zonder verblijfsrecht

Het Staatloosheid Project van het ASKV Steunpunt Vluchtelingen is momenteel bezig met het beter in kaart brengen van de omvang van staatlozen zonder rechtmatig verblijf in Nederland. Het ASKV vraagt organisaties die in contact zijn met staatlozen zonder verblijfsvergunning en personen zonder verblijfsvergunning waarbij een onbekende nationaliteit en vermoedelijke staatloosheid speelt contact op te nemen met Marlotte van Dael, coördinator staatloosheid, via marlotte@askv.nl


Join the State.Free Community

The Statefree Community is the first global online community focused on communication and exchange around the topic of statelessness. This new digital space is here for all of us to:

 • Inform each other about what is happening in the statelessness sector
 • Share stories and experiences with each other
 • Support stateless communities with information and knowledge by experience
 • Connect to each other

The Statefree Community is centred around stateless people but highly encourages other actors to join.
https://statefree.world/


Internetconsultatie: verhoging van de wettelijke strafmaxima van mensensmokkel en de uitbreiding van de toepasselijkheid van de strafwet op mensensmokkel begaan buiten Nederland.

Dit conceptwetsvoorstel voorziet in twee wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht. In de eerste plaats wordt de rechtsmacht over mensensmokkel uitgebreid, zodat het openbaar ministerie een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan mensensmokkel in Nederland kan vervolgen. In de tweede plaats worden de wettelijke strafmaxima van de verschillende vormen van mensensmokkel verhoogd.

Open consultatie


Nieuwsbrief 5, 2022

Petitie: opvang Oekraïeners in NL

Hoe meer mensen zich uitspreken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, hoe groter de druk op Rutte en het kabinet om het enige juiste te doen: mensen op de vlucht voor oorlog een veilige plek bieden.

https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/solidair-met-oekraine


Vacature INLIA: Sociaal Juridisch Dienstverlener, 24-28upw

Heb jij affiniteit met vluchtelingen en asielzoekers, sta je stevig in de schoenen, beschik je over een relevante hbo-/wo-opleiding en heb je ervaring met of belangstelling voor vreemdelingen- en bestuursrecht? Dan ben jij mogelijk de collega die we zoeken. We bieden je een uitdagende werkplek waarbij geen casus hetzelfde is.

https://www.inlia.nl/download/1054


Alternatives to detention for Children: International and EU legal standards and case-law database

This database seeks to facilitate access to extracts of laws and jurisprudence, best practices and standards, on alternatives to detention for migrant children by providing a searchable and updated tool for legal professionals dealing with cases of migrant children. In doing so, the project aims to foster an effective and consistent application of EU and international law and standards on alternatives to detention, benefitting migrant children at risk of being detained or whose rights may be violated in alternatives to detention or alternative forms of detention, in the focus countries, and in the long-term, across the EU more generally.

https://www.icj.org/jurisprudence/


Nieuwsbrief 4, 2022

Internetconsultatie knellende wetten

Wetten en regels kunnen soms onbedoeld leiden tot onrechtvaardigheden waardoor mensen in de knel komen te zitten, zonder dat dit was voorzien of bedoeld. Een voorbeeld hiervan is een opeenstapeling van (financiële) problemen, omdat er te weinig oog is voor de achterliggende situatie van mensen. Om dit in de toekomst te voorkomen, toetst het kabinet daarom nieuwe wetten en regels hierop. Daarnaast wordt onderzocht door welke bestaande wetten en regels mensen in de knel komen. Daarvoor is deze consultatie ingericht.

Het doel van de consultatie is om voorbeelden van wetten of regels te vinden die onbedoeld het effect hebben dat mensen in de knel komen.

De consultatie gaat 8 februari van start en sluit 8 maart. De consultatie is via deze link te bereiken.


MiGreat: Actie in kader Gemeenteraadsverkiezingen, 1-16mrt

Gemeenteraden beslissen onder andere over AZC’s, opvang van ongedocumenteerden en de inburgering van statushouders. Daarnaast kunnen zij met moties duidelijk maken dat er in hun gemeente plaats is voor vluchtelingen of migranten.
We willen door het hele land acties organiseren. In dorp of stad, een half uurtje of een halve dag, met z’n tweeën of met z’n vijftigen? Dat maakt niet uit. Belangrijk is dát we van ons laten horen. En daarbij hebben we jou keihard nodig. Meedoen? Meld je aan als coördinator van jouw dorp of stad.

Heb je vragen of ideeën? Dan kun je ons ook gelijk e-mailen: info@migreat.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe29x9MOkAaPihiNPUWiZLOoF60LTSc...


Nieuwsbrief 2, 2022

CORONA

 • Vind locaties voor vaccinatie zonder afspraak hier. Laat deze flyer zien bij de locatie!
 • Maak een afspraak voor de booster-prik via 0800-7070. Zonder afspraak kan het hier. Vanaf zondag 16jan ook in Amsterdam-Rai.
 • Informatie over QR-codes hier.

Vacatures Commissie Meijers: secretaris en projectmedewerker “Waken over de rechtsstaat in de EU”

Lijkt het je interessant om samen met de Commissie Meijers de openbare en democratische besluitvorming en het respect voor mensenrechten te bevorderen en ligt jouw interesse binnen het werkveld van de Commissie Meijers?

Solliciteer dan vóór 30 januari op een van onze vacatures.


Nieuwsbrief 1, 2022

Nieuwe naam Loket Ongedocumenteerden Amsterdam

Vanaf januari 2022 coördineert de RgOA de uitvoer van het nieuwe loket voor ongedocumenteerden: het Amsterdams Centrum Ongedocumenteerden (ACO).

Dit is de centrale plek in de stad waar ongedocumenteerde mensen terecht kunnen met vragen omtrent opvang; juridische, maatschappelijke of terugkeer begeleiding; doorverwijzing voor medische of andere hulp; etc. Het adres en telefoonnummer is hetzelfde gebleven.

https://rgoa.nl/aco/


Vacature Programmaleider Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten Rode Kruis den Haag (32-36upw)

Het programma heeft tot doel dat ongedocumenteerde migranten die tijdelijk in Nederland verblijven (in vreemdelingendetentie of daarbuiten) beter in staat zijn toegang te krijgen tot basislevensbehoeften zoals medische en mentale zorg, voedsel, onderdak. De programmaleider is deels verantwoordelijk voor de aansturing van de OOM collega’s en vrijwilligers (de)centraal, het relatieonderhoud met externe stakeholders. Hij/zij heeft tevens een adviserende rol naar de verschillende afdelingen en is ondersteunend aan de districtsmanagers binnen de regio’s.

Je motivatiebrief + cv gericht aan Joost Jaspers, adviseur, ontvangen we graag vóór 3 januari 2022.
https://werkenbij.rodekruis.nl/app/nl/Vacature/Details/213793/programmaleider-ondersteuning-ongedocumenteerde-migranten.html


Nieuwsbrief 26, 2021

QR-codes voor ongedocumenteerde migranten in Amsterdam

Ongedocumenteerden die in Amsterdam zijn gevaccineerd, én die zich kunnen legitimeren, kunnen een QR-code krijgen.

https://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/QR%20Amsterdam.pdf


Reactie LVV-NGO’s op regeerakkoord

De gezamenlijke NGO’s uit de vijf LVV-steden reageerden op het regeerakkoord. Wij zijn vooral bezorgd over de voorstellen voor LVV als terugkeer-middel, en de plannen om uitgeprocedeerde asielzoekers ongewenst te verklaren.

https://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Brief%20aan%20Tweede%20Kamerleden%2C%2016-12.Pdf


Vacature STEK (den Haag): Medewerker communicatie Wereldhuis (16upw)

We zoeken een nieuwe collega om mensen, ongeacht hun verblijfsstatus, met elkaar te verbinden en het verhaal van mensen zonder papieren te vertellen!  

Reageren kan tot en met 3 januari 2022.
https://www.stekdenhaag.nl/sites/default/files/Vacature%20202112%20Medewerker%20communicatie%20Wereldhuis_1.pdf


Vacature Stichting Gast (Nijmegen): Algemeen Coördinator (28 upw)

Als algemeen coördinator geef je leiding aan de vrijwilligers. Tevens lever je een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en –realisatie binnen de organisatie. Je draagt daarbij zorg voor een goede positionering van de organisatie binnen het maatschappelijk krachtenveld. Je zorgt voor informatievoorziening, monitort de uitvoering van de werkzaamheden op het kantoor en zorgt voor een adequate verantwoording richting bestuur. Ook draag je bij aan fondsenwerving. 

Reageren voor 31 december.
https://www.stichtinggast.nl/images/docx/Vacatures/SG_Vacature-Algemeen_...


Vacature ASKV (Amsterdam) : juridisch medewerker (32 upw)

De medewerker juridisch team is verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van ongedocumenteerden bij het ASKV. In nauwe samenwerking met collega’s van het maatschappelijk team geef je de begeleiding vorm. Dit zijn begeleidingstrajecten zowel binnen de LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening) als daar buiten.  

De medewerker wordt aangestuurd door de coördinator van het hulpverleningsteam. Je bent op vaste momenten bereikbaar als ‘achterwacht’, en zorgt voor stabiliteit en continuïteit in het team. 

Stuur voor 27 december een motivatiebrief en CV. Op 28 december zullen de eerste gesprekken plaatsvinden.
https://www.askv.nl/vacature/vacature-juridisch-medewerker-32-uur/


Vacature ASKV/MOO (Amsterdam): juridisch begeleider, 32upw

Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) biedt onderdak aan 60 ongedocumenteerden met ernstige psychiatrische problematiek. De begeleiding richt zich op toeleiding naar behandeling, stabilisatie en een duurzaam toekomstperspectief. Voor de individuele trajectbegeleiding van onze cliënten zoeken wij per direct een trajectbegeleider.

Stuur uiterlijk 19 december een CV en motivatiebrief. De eerste gespreksronde vindt plaats in week 51.
https://www.askv.nl/vacature/vacature-trajectbegeleider-terugkeer-32-uur/


Crowdfunding Tolken bij vrouwenopvang Fanga Musow, Utrecht

Juridisch gezien is het belangrijk dat de vrouwen goed snappen hoe hun verblijfsrechtelijke procedure in elkaar zit en bv. waarom de IND hun aanvraag in eerste instantie heeft afgewezen. Ook is het omgekeerd van belang dat de vrouwen duidelijk hun verhaal kunnen vertellen, zodat de juridisch begeleider kan inschatten waar aanknopingspunten zitten voor een aanvraag en hoe de bewijslast daarvoor verzameld kan worden. En niet alleen juridisch, maar juist ook in de 1 op 1 begeleiding vanuit de hulpverleners wordt gesproken over persoonlijke dingen. Denk hierbij aan gesprekken over hoe het gevoelsmatig met ze gaat, wat ze nodig hebben aan rust, ruimte en/of specialistisch hulp voor herstel en opbouw.   

De inzet van de tolkentelefoon maakt hierin een groot verschil!

Voor € 3000,- kunnen vijf Fanga vrouwen, 5 tot 10 keer per jaar een telefonische tolk krijgen    

https://whydonate.nl/fundraising/maak-tolken-inzet-mogelijk/nl
of via onze website www.fangamusow.nl


Nieuwsbrief 25, 2021

Vacature Vluchtelingenwerk Freelance Project coördinator joint EU advocacy project on relocation

Eén van de concrete lobbydoelen is het instellen van een EU relocatie-coördinator binnen de Europese Commissie die de relocatie door/naar verschillende (welwillende) lidstaten aanjaagt, coördineert en versterkt. 

In plaats van het huidige afschrikbeleid in de vorm van pushbacks, containment policy in inhumane kampen en detentie, moet solidariteit en eerlijke herverdeling van vluchtelingen naar veilige opvang in EU lidstaten de kern worden van het EU Asiel- en Migratie beleid. Europese lidstaten zouden zich niet langer moeten verschuilen achter het ontbreken van consensus c.q. beslissing van de Europese Raad  maar met een coalitie van welwillende landen samen in actie komen. 

Bekijk de Engelstalige vacature voor deze ZZP-opdracht op de website


Vacature VluchtelingenWerk Projectleider LVV Amsterdam (m/v) - 36 upw

De projectleider geeft functioneel leiding aan het team Counselors en administratie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project ‘Met Opgeheven Hoofd’ (MOH), onderdeel LVV AmsterdamAls projectleider ben je hét gezicht voor het project binnen de LVV Amsterdam, je neemt deel aan verschillende overlegstructuren (waaronder het LSO en het procesoverleg), behoudt overzicht over de gehele caseload, bespreekt wekelijks de casuïstiek met de counselors om de voortgang en termijnen te bewaken. Je levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en realisatie van de ontwikkelingen en bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en juiste naleving van procedures en processen. Je legt verantwoordelijkheid af aan de manager Projecten.

Reageren kan tot en met dinsdag 7 december.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vacatures/projectleider-lvv-voor-36-uur-week-voor-locatie-amsterdam


Vacature HVO Querido: Persoonlijk begeleider opvang ongedocumenteerden (32 uur)

Als persoonlijk begeleider / woonbegeleider ben je het eerste aanspreekpunt voor onze cliënten binnen de opvanglocatie. Je werkt in een team met andere woonbegeleiders: ondersteunend en persoonlijke begeleiders. Samen met je collega's bied je cliënten een veilige leefomgeving. Daarnaast overleg je regelmatig met betrokkenen in het (professionele) netwerk van cliënten om jouw begeleiding goed af te stemmen. Binnen de opvang werken wij vanuit de cliëntbenadering volgens de krachtmethodiek. Dit betekent dat je gelooft in de kracht van cliënten en jij je richt op wat ze wel kunnen en niet op hun beperkingen. De opvang is niet vrijblijvend. Ongedocumenteerden moeten werken aan een oplossing voor hun situatie. Dat kan terugkeer naar hun eigen land zijn, legaal verblijf hier of verhuizen naar een ander land.

Graag ontvangen we je digitale reactie voor 15 december a.s.
https://samenvoorthuis.nl/vacature/2778353/


PICUM Advocacy Officer – Access to Justice and Health

The Advocacy Officer will be responsible for the strategy on access to justice to achieve safe reporting for undocumented people who have been victimised and for the further development of PICUM’s work on anti-racism and discriminatory policing and profiling. The Advocacy Officer will also lead the strategy on improving access to health care for undocumented people, encompassing also the determinants of physical and mental health, and the healthrelated impact of policies that restrict undocumented people’s access to decent work and housing, as well as the damaging health-related effects of migration enforcement policies and criminalisation more generally. The Advocacy Officer will develop and implement strategies to influence EU policy-makers, as well as relevant member state governments and other stakeholders, to support, develop and implement favourable policy and practice solutions and innovative approaches.

This role involves working closely with PICUM members active at local and national level and with a broad range of partners active on issues concerning justice, health and the harmful impact of enforcement policies and discriminatory policing.

The deadline for applications is Thursday, 16 December 2021 at midnight (CET).
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/11/APPLICATION-FORM-Advocacy-Officer-Justice-and-Health_FINAL.docx


Nieuwsbrief 24, 2021

Vacature VluchtelingenWerk : Projectleider LVV  Amsterdam, 36upw

De projectleider geeft functioneel leiding aan het team Counselors en administratie en is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het project Met Opgeheven Hoofd', onderdeel LVV.

Als projectleider ben je het gezicht voor het project binnen de LVV Amsterdam, je neemt deel aan verschillende overlegstructuren (waaronder het LSO en het procesoverleg), behoudt overzicht over de gehele caseload, bespreekt wekelijks de casuïstiek met de counselors om de voortgang en termijnen te bewaken.

Reageren kan tot en met maandag 22 november.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vacatures/projectleider-lvv-voor-36-uur-week-voor-locatie-amsterdam


Vacature VluchtelingenWerk : Counselor LVV Amsterdam, 32upw

De Counselor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de toekomstoriëntatie binnen het uitvoeringsplan ongedocumenteerden MOH (Met Opgeheven Hoofd) voor de LVV Amsterdam.

Reageren tot dinsdag 23 november.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vacatures/counsel...


DT&V biedt herintegratieondersteuning via Frontex voor bepaalde landen

Per 1 juli 2022 wordt een deel van de ERRIN-herintegratieactiviteiten overgedragen aan Frontex. De DT&V biedt in lijn hiermee sinds 1 maart 2021 herintegratieondersteuning aan aan regievoerders  op de gezinslocaties, vrijheidsbeperkende locaties en de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen voor vreemdelingen uit Bangladesh, Irak, Pakistan en Syrië, die zelfstandig willen terugkeren.

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/actueel/nieuws/2021/11/17/frontex-gaat-van-start-met-herintegratieondersteuning, 17.11.21


Nieuwsbrief 23, 2021

Corona-toegangsbewijs ongedocumenteerden

Helaas is het proces om mensen zonder BSN een QR code te verschaffen via de GGD GHOR landelijk nogmaals uitgesteld ivm een juridische kwestie. De GGD Amsterdam werkt nu aan een route voor iedereen die door de GGD Amsterdam is gevaccineerd maar vanwege gebrek aan een BSN geen QR code kan krijgen. We hopen hier zeer binnenkort mee van start te kunnen gaan.


ASKV vacature: tijdelijk onderzoeker staatloosheid (zzp)

Sinds 2016 bestaat het staatloosheid project binnen het ASKV. Op dit moment zijn we bezig met onderzoek naar de relevante cijfers omtrent staatloosheid in Nederland. Zo hoopt het ASKV de relevante cijfers rondom staatloosheid in Nederland beter inzichtelijk en beschikbaar te maken. Transparantie in deze data is tevens van belang voor het garanderen van effectief beleid en regelgeving voor de bescherming van staatlozen in Nederland en het recht op een nationaliteit. Het onderzoek zal naast kwantitatieve gegevens (zoals cijfers m.b.t. de ontwikkeling van het aantal staatlozen in Nederland, asielverzoeken, vergunningverlening, naturalisatie, vertrek en vreemdelingenbewaring) tevens zien op een aantal kwalitatieve gegevens (zoals de definities rondom staatloosheid, international compliance in Nederlands beleid en good practice elders).

Voor voortzetting van de dataverzameling en data analyse zoeken we een part-time onderzoeker op ZZP-basis. De onderzoeker is bij voorkeur in staat om begin november te beginnen en afhankelijk van wekelijkse beschikbaarheid (bij voorkeur minimaal 16 uur per week) voor de duur van circa 6-8 weken.

Je motivatie, CV en een indicatie van je uurtarief kun je sturen naar Marlotte van Dael via marlotte@askv.nl en Anne van Schaik via anne@askv.nl. Deze vacature loopt totdat deze is vervuld.

https://www.askv.nl/vacature/parttime-onderzoeker-voor-ons-staatloosheid-project-gezocht/


Leiden: nieuw voorstel bbb

Nu ook het college vindt dat de landelijk georganiseerde LVV-opvang niet werkt, komt een nieuwe vorm van opvang weer in beeld. Hoe zo’n BBB 2.0 er uit gaat zien is nog niet duidelijk. De fractie van de PvdA wil vooralsnog geen nieuw gebouw of nieuwe gebouwen inrichten voor de vluchtelingen, maar GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, de Partij Sleutelstad en Leiden Participeert zien daar allemaal wel een oplossing in. De VVD is en blijft mordicus tegen: “Zoiets doen, druist in tegen alle met het rijk gemaakte afspraken”, vond raadslid Alyssa Voorwald van die partij.

https://sleutelstad.nl/2021/10/27/meerderheid-leidse-raad-wil-toch-weer-opvang-uitgeprocedeerde-vluchtelingen/, 27.10.21


Gezocht: Sub-Sahara Afrikaanse migranten voor onderzoek HIV-zorg

The main objective of this study is to explore the barriers and facilitators to HIV testing among Sub-Saharan African migrants in The Netherlands, in order to build more relevant and effective testing services. For this reason, we are looking for potential participants willing to share their experiences and perspectives on migration, HIV testing, and health care access. 

The study does not involve HIV testing, does not require participants to have tested previously and is highly confidential and anonymous. In addition, participants will receive a VVV gift voucher worth 30 Euros.

Are you a sub-saharan African man or woman, 18 years or older who has lived in The Netherlands for at least one year? Join us for a one-on-one interview!

Phone : 06 86415989
Email: l.maran@student.maastrichtuniversity.nl


Caritas International: Walk in my shoes 

Dit interactieve internet-spel dompelt je onder in het relaas van Sifa uit Congo, Hassan uit Syrië of Senait uit Eritrea. De drie tieners staan voor erg moeilijke en levensbepalende keuzes, en moeten hun land ontvluchten.
Walk in my shoes vraagt je om in de schoenen te gaan staan van deze jongeren, en keuzes te maken. Elke keuze bepaalt hoe hun verdere leven er zal uitzien. Om je te helpen, krijg je achtergrondinformatie mee: een filmpje van een getuigenis, een artikel… Tijdens deze interactieve tocht ga je mee in de gedachten, twijfels, angsten en hoop van deze jongeren. Omdat je in hun schoenen staat, stel je je de vraag: “Wat als ik het was geweest? Wat zou ik gedaan hebben?”

https://www.caritasinternational.be/nl/asiel-migratie/walk-in-my-shoes-kruip-in-de-huid-van-een-vluchteling/


Spain : residence procedures for unaccompanied children

This legal reform specifically targets unaccompanied children and undocumented young people who arrived as unaccompanied children and are now between 18 and 23 years old. The government emphasised that this new decree will simplify the bureaucratic process and will bring the Spanish system in line with EU standards. This will improve the inclusion and integration of young migrants and prevent they become undocumented at 18. According to government’s data, approximately 15,000 people will benefit from this: 8,000 unaccompanied children and 7,000 who aged out.

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/inmigracionemigracion/detalle/4121, 19.10.21


Internetconsultatie: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met gebruik biometrie bij automatische grenscontrole

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 om het mogelijk te maken om voor de doelgroep biometrische gegevens te verwerken bij het gebruik van e-gates voor grensoverschrijding.

Open consultatie


Nieuwsbrief 22, 2021

QR-codes ongedocumenteerden

Voor mensen die door GGD-Utrecht zijn gevaccineerd, en oud BSN-nr hebben:
bel mét de gevaccineerde persoon 0800 – 5090 (GGD-Backoffice).
Geef: naam, geboortedatum, contactgegevens (=telnr en e-mailadres), datum&adres vaccinatie

Voor mensen die door GGD-Amsterdam zijn gevaccineerd en oud BSN-nr of V-nr hebben:
bel mét de gevaccineerde persoon 0800 – 5090 (GGD-Backoffice).
Geef: naam, geboortedatum, contactgegevens (=telnr en e-mailadres), datum&adres vaccinatie

Voor mensen zonder BSN- en V-nummer is het nog niet mogelijk om een QR-code te laten maken.
Zij kunnen via www.testenvoortoegang.nl een testafspraak maken. De uitslag geeft binnen 24 uur een geldige QR-code.

Vind meer informatie over QR-codes voor diverse groepen op: https://ggdghor.nl/uitleg-routes-corona-toegangsbewijs/


Vacature interim-coordinator ASKV Amsterdam, 1feb-1sept 2022

De algemeen coördinator is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het ASKV, waaronder de financiën, HR en overkoepelende zaken. We zoeken iemand die gewend is verantwoordelijkheid te dragen, maar die ook op een democratische wijze leiding kan geven aan het managementteam (MT) en de organisatie als geheel. Reacties tot 1 november.

https://www.askv.nl/vacature/gezocht-algemeen-coordinator-tijdelijk-7-maanden/


Vacature juridisch medewerker ASKV, 32 upw vanaf 1 januari 2022

De medewerker juridisch team is verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van ongedocumenteerden bij het ASKV. In nauwe samenwerking met collega’s van het maatschappelijk team geef je de begeleiding vorm. Dit zijn begeleidingstrajecten zowel binnen de LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening) als daarbuiten.

De medewerker wordt aangestuurd door de coördinator van het hulpverleningsteam. Je bent op vaste momenten bereikbaar als ‘achterwacht’, en zorgt voor stabiliteit en continuïteit in het team.

Reageren tot 15 november.
https://www.askv.nl/vacature/gezocht-juridisch-medewerker-32-uur/


Vacatures bij Fairwork:


Fonds: Stichting Ella Vogelaar, voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen

Individuele vrouwen uit heel Nederland en organisaties die zich voor de doelgroep inzetten, kunnen aankloppen. Er is steun beschikbaar voor voeding, kleding, medische zorg, onderwijs en juridische bijstand.

https://stichting-ellavogelaar.nl/


Fonds Kerk en Wereld

Dit fonds stelt 150.000 euro beschikbaar voor vernieuwende initiatieven die groepen mensen met elkaar samenbrengen. Bijvoorbeeld door wederzijds begrip te versterken en mensen te stimuleren om blijvend samen op te trekken.
Stuur voor 1 december een voorstel in. Lees meer.


Werk digitaal als taaldocent voor vluchtelingen

NaTakallam is a social enterprise that connects refugees and displaced persons with remote work opportunities in the language sector. We began in 2015, connecting primarily Syrian and Iraqi displaced persons with students online that wanted to practice Arabic conversation. Now, our language tutors from displaced backgrounds also offer Spanish, Persian, Kurdish, Armenian, French, and English lessons.

Conversation Partners will set their own schedule and the time they are available, based on that, students sign up to have online sessions. Conversation Partners may have 1 student per week (each session is one hour), or more. It is up to their availability as well as how many students sign up for sessions.

https://natakallam.com/
https://airtable.com/shrQqFrFe2sAe4IAf


Campagne: Europese grensbewakingsorganisatie aangeklaagd voor illegale pushbacks

Frontex, de grensbewakingsorganisatie van de Europese Unie, is door een Syrisch gezin aangeklaagd vanwege het schenden van fundamentele mensenrechten. Het gezin werd kort na hun aankomst in Griekenland illegaal uitgezet naar Turkije (een zogenaamde pushback) en kreeg geen kans op een asielprocedure.

Steun de campagne en roep Eurocommissaris Johansson, verantwoordelijk voor migratiebeleid, op om per direct een eind te maken aan het schenden van fundamentele mensenrechten aan de buitengrenzen van de EU.

www.notonourborderwatch.com


Nieuwsbrief 20, 2021

Vaccinatiepas ongedocumenteerden

Voor ongedocumenteerden zonder DigiD is het ook mogelijk een vaccinatiebewijs te krijgen. Bel, met de betrokkene, de Backoffice GGD via 0800 – 5090 en geef door naam, geboortedatum, mobiel nummer en e-mail. Je krijgt een vaccinatiebewijs in je mail en via sms. Plus een code voor activering van de app.


ARQ Kenniscentrum Migratie: Update landelijke sociale kaart cultuursensitieve zorg

ARQ heeft een landelijk overzicht gemaakt van interculturele GGZ en maatschappelijke ondersteuning.

https://migratie.arq.org/sites/default/files/domain-51/documents/arq_sociale_kaart_landelijk_september_2021-51-16310940451540971444.pdf


Nieuwsbrief 19, 2021

Vaccinaties zonder afspraak, ook voor mensen zonder BSN

Prikken zonder afspraak (rijksoverheid.nl)


Vacature HVO/ Querido Amsterdam Opvang ongedocumenteerden, (32 uur/ 0 uren oproepkracht)

De Opvang Ongedocumenteerden van HVO-Querido heeft verschillende locaties in Amsterdam (Centrum, Oud Zuid 3x en Noord) en biedt plaats aan meer dan 300 ongedocumenteerden (mensen zonder verblijfsvergunning) volwassenen, zowel mannen als vrouwen. De cliënten komen uit Afrikaanse en Aziatische landen en uit het Midden-Oosten. Hun leeftijden lopen uiteen van 18 tot 65 jaar. De cliënten wonen in woongroepen en zorgen zelf voor hun boodschappen en maaltijden.

Wij begeleiden cliënten die zoveel mogelijk in zelfbeheer samenleven en werken aan een stabiel toekomstperspectief. Ons team bestaat uit een teammanager, een zorgcoördinator en woonbegeleiders (persoonlijk begeleiders en ondersteunend begeleiders). Er wordt gewerkt volgens een 4-weeks rooster waarbij je ook 's avonds en in het weekend ingeroosterd wordt (niet tussen 23.00 en 7.00 uur).

https://samenvoorthuis.nl/vacature/residentiele-begeleiding/2778353/


Vacature Amnesty International: (Beleids)medewerker Vluchtelingen en Migranten 32 upw

De medewerker Vluchtelingen en Migranten is (mede)verantwoordelijk voor het uitvoeren van het programma Vluchtelingen en Migranten. We zetten ons binnen dit programma in voor het tegengaan van mensenrechtenschendingen binnen de asielketen en voor een menswaardig Europees migratiebeleid. We kijken de komende jaren specifiek naar risico’s van gedwongen terugkeer, bewijsnood en vluchtelingen en seksueel geweld. Daarbij streeft Amnesty Nederland ernaar de strijd voor de bescherming van vluchtelingen en migranten nauwer met de rightsholders samen te voeren.

De nieuwe medewerker fungeert als inhoudelijk deskundige op dit dossier, voert onderzoek uit en bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de externe uitingen, vertegenwoordigt Amnesty extern en op ministeries en werkt aan de strategische programma-ontwikkeling. Er is veel ruimte binnen het team voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroei.

We zoeken iemand die scherpe (juridische) analyses kan maken van mensenrechtenschendingen en gevoel heeft hoe mensen en organisaties te verbinden aan concrete oplossingen voor betere bescherming van vluchtelingen in Nederland en Europa.

Je sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk zondag 3 oktober a.s.
https://www.amnesty.nl/werken-bij-amnesty/beleidsmedewerker-vluchtelinge...


Nieuwsbrief 18, 2021

Petitie Vluchtelingenwerk: Kom in actie voor Afghaanse vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Wat moet er gebeuren?

1. Een nieuw asielbeleid voor Afghanistan
2. Evacueer Afghaanse medewerkers
3. Ondersteun de buurlanden
4. Maak solidaire Europese afspraken

https://actie.vluchtelingenwerk.nl/petitie-vluchtelingen-afghanistan


Aanbod workshop Rode Kruis/ Fairwork: Ken je Rechten als je werkt

Het Rode Kruis en FairWork bieden een gratis informatieve en participatieve voorlichting aan die zich richt op ongedocumenteerde migranten. Tijdens de workshop leren deelnemers wat hun (arbeids)rechten zijn in Nederland, over de risico’s op mensenhandel en hoe zij zichzelf hiertegen kunnen beschermen.

Contact Maïté Theze-Lassus via mtheze-lassus@redcross.nl voor een gratis sessie op maat.


Aanbod training Rode Kruis/ Fairwork: Mensenhandel/uitbuiting onder ongedocumenteerden

Het Rode Kruis en FairWork bieden een training aan in het signaleren van mensenhandel en de vervolgstappen. Tijdens de training behandelen we drie vormen van mensenhandel; seksuele-, criminele- en arbeids­uitbuiting. Na de training zijn hulpverleners in staat om signalen van mensenhandel te herkennen, deze adequaat op te volgen, en preventief zowel rechten als risico’s te bespreken met ongedocumenteerde mensen om hen beter in staat te stellen zichzelf te beschermen tegen uitbuiting.

Contact Maïté Theze-Lassus via mtheze-lassus@redcross.nl.


Nieuwsbrief 17, 2021

Vacature ASKV: ZZP-er voor onderzoek impact PAO

ASKV wil het Project Activering Ongedocumenteerden (PAO) evalueren. Wat levert deelname aan de PAO-ambassade concreet op voor ongedocumenteerde mensen? Zorgen de activiteiten van de PAO-ambassade inderdaad voor zelfregie van ongedocumenteerden? Wat gaat goed en waar zijn verbeteringen mogelijk binnen het project?

Om deze vragen te beantwoorden zoeken we een onderzoek die dit impact- en evaluatieonderzoek op ZZP-basis kan leiden. Onze voorkeur gaat uit naar een onderzoeker die affiniteit en ervaring heeft met de doelgroep ongedocumenteerden.  

Schrijf een korte onderzoeksopzet (max. 500 woorden) waarin je uitlegt hoe je deze opdracht zou aanpakken. Stuur je CV en onderzoeksopzet voor 19 augustus op naar pao[at]askv.nl.

https://www.askv.nl/nieuws/vacature-onderzoeker-project-activiteiten-ongedocumenteerden-zzp/


Teken voor een ruimhartig toelatingsbeleid voor Afghaanse medewerkers

Ondertekenaars wensen een ruimhartig evacuatiebeleid voor elke Afghaan die voor en met Nederlandse militairen en NGO’s heeft samengewerkt, van tolken tot gidsen, chauffeurs, andere ondersteunende en leidinggevende Afghaanse collega’s zoals journalisten, advocaten, rechters en vrouwen- en mensenrechtenactivisten, en een zo snel mogelijke evacuatie van deze mensen uit Afghanistan.

https://evacueerafghanen.petities.nl/


Vakantierechten domestic workers

De coronacrisis bracht veel domestic workers in grote financiële problemen doordat werkgevers thuis bleven en ze plotseling geen loon meer kregen. Nog niet echt hersteld krijgen velen nu weer te maken met de jaarlijkse vakantiecrisis: werkgevers gaan op vakantie en betalen niet door.

Daarom vragen we jullie om te helpen de oproep te verspreiden: respecteer de vakantierechten van huishoudelijk werkers; vier weken doorbetaalde vakantie en 8% vakantiegeld. Dat is wettelijk vastgelegd en geldt ook wanneer er geen schriftelijk contract is en/of de werknemer ongedocumenteerd is.

Contact: migrantdomesticworkersfnv@gmail.com


Nieuwsbrief 16, 2021

Petitie voor Layan en Karam, en voor terugkeer discretionaire bevoegdheid

Layan (13) en Karam (12) vluchtten ruim vijf jaar geleden samen met hun moeder Hafsa voor de burgeroorlog in Syrië. De IND wil hen uitzetten naar Marokko omdat hun opa een Marokkaans paspoort heeft. Een land dat ze niet kennen en waar ze amper geweest zijn. Wij willen dat kinderen als Layan en Karam, die meer dan 5 jaar in Nederland wonen en dus geworteld zijn, een verblijfsvergunning krijgen.

Als er geen structurele oplossingen komen moeten we telkens weer voor individuele gevallen strijden. Daarom vinden wij dat de discretionaire bevoegdheid terug moet komen. Daarmee kan de staatssecretaris uitzonderingen maken voor situaties als die van Layan en Karam. IK TEKEN DE PETITIE


Vacature Cordaid: Stagiair(e) Migratie en Vluchtelingen (32 upw)

Tijdens deze stage bied je ondersteuning aan de uitvoering van Public and Political Attitudes on Migration and Development, een tweejarig project op het terrein van draagvlak, polarisatie en communicatie over migratie en vluchtelingen in Nederland. Doel is een gezamenlijke visie en aanpak voor een meer humaan ontwikkelings- en migratiebeleid te bevorderen in samenleving en politiek. Daarbinnen is aandacht voor de problematiek van vluchtelingen en ontheemden, voor de grondoorzaken waarom mensen moeten vluchten, en voor de bijdrage van migranten en diaspora bij duurzame ontwikkeling in het land van herkomst. Dit werk gebeurt in samenwerking met migranten, diaspora en vluchtelingen zelforganisaties en met humanitaire en ontwikkelingsorganisaties.

Solliciteren uiterlijk woensdag 8 september bij dhr. Bob van Dillen: bvd@cordaid.org.
https://www.cordaid.org/nl/wie-we-zijn/werken-bij-cordaid/nederland/?cd_job_id=197975


Vacature Justice and Peace : Programmamedewerker Migratie en Mensenrechten (32upw)

Justice and Peace Nederland richt zich op het empoweren van burgers en professionals die opkomen voor gelijkheid, vrijheid van meningsuiting, rechten van vluchtelingen of een gezond milieu.

Binnen het programma Migratie & Mensenrechten hebben we ons de afgelopen vijf jaar ingezet voor het zichtbaar maken en versterken van de lokale solidariteit met vluchtelingen. Dit deden wij onder andere met de reeks van Welkom Hier festivals, het Europees Burgerinitiatief A Welcoming Europe en het platform Haagse Huiskamer. In 2019-2020 zijn we Samen Hier gestart: het eerste ‘community sponsorship model’ in Nederland. Samen Hier wil dat vluchtelingen via veilige routes naar Nederland kunnen (blijven) komen en bouwt aan een beweging in verschillende Nederlandse steden en dorpen waarin burgers een grote rol op zich nemen om daaraan bij te dragen. In 2019 startte een pilot waarin we veertig groepen van vijf vrienden of kennissen koppelden aan een vluchteling(engezin), die zij opnamen in hun community. De komende jaren willen we dit programma verder uitbouwen naar een nationale en zichtbare beweging van actief burgerschap voor vluchtelingen.

Solliciteren tot 1augustus
https://justiceandpeace.nl/vacatures/programmamedewerker-migratie-en-men...


Nieuwsbrief 13, 2021

VACCINATIES

-  Leiden en omgeving (Wassenaar, Noordwijk, Alphen), 30 juni
Mensen zonder papieren die gevaccineerd willen worden, kunnen contact met de Fabel opnemen. Dat kan via langskomen op ons inloopspreekuur, elke woensdag tussen 1 en 4 uur, Middelstegracht 36, Leiden.
Of per telefoon/whatsapp 071-5127619, of per email: info@defabel.eu.

Op woensdag middag 23 juni is er in Leiden een informatiebijeenkomst met een GGD-arts waarop mensen vragen kunnen stellen. Ook daarvoor kunnen mensen zich via de Fabel opgeven.
 

- Rotterdam, 28 juni – 9 juli Maassilo
Iedereen kan zonder afspraak langskomen. De prik is veilig en is gratis

Tijden: Maandag 28 juni tot en met donderdag 1 juli, 09.00 – 16.00 uur Vrijdag 2 juli, 09.00 – 21.00 uur Maandag 5 juli tot en met donderdag 8 juli, 09.00 – 16.00 uur Vrijdag 9 juli, 09.00 – 21.00 uur


Vacature STIL-Utrecht: Leidinggevende Organisatie en Medisch, 24upw

STIL stelt een nieuw managementteam samen met drie leidinggevenden, die collegiaal en meewerkend de leiding van STIL vormen.

Wij zijn op zoek naar een leidinggevende voor het team Organisatie en Medisch (24 uur / week), voor de periode van een jaar met de mogelijkheid van verlenging. In dit team zijn de volgende functies ondergebracht: medische dienstverlening aan de doelgroep, telefoon en receptie, financiële administratie, facilitair (waaronder IT, gebouw en kantoor) en Arbo-zaken.

Solliciteren voor 1 juli 2021 per mail naar sollicitatie@stil-utrecht.nl.

https://www.stil-utrecht.nl/media/41453/vacature-leidinggevende-organisa...


Nieuwsbrief 12, 2021

Stuur een actiemail voor een humaner migratiebeleid

Nu de formatie voor een nieuw kabinet op gang komt, is het van belang om de formerende partijen te laten weten dat het huidige migratiebeleid niet deugt. Het aanpakken van de knelpunten kan niet langer wachten. Met uw hulp kunnen we de politieke partijen eraan herinneren dat ze ook tijdens de formatie moeten kiezen voor een humaner migratiebeleid.

Op de website https://kiesvoorongedocumenteerden.nl hebben wij, in samenwerking met andere organisaties, een aantal knelpunten weergegeven die volgens ons echt moeten worden opgelost tijdens deze kabinetsformatie. Zo vinden wij dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan waarbij iedereen verzekerd is van onderdak, voedsel, kleding en behoorlijke toegang tot medische zorg. Dus ook mensen die ongedocumenteerd zijn!

Help ons mee de politieke partijen aan te sporen om te kiezen voor een beleid waarbij ook mensen zonder papieren kunnen rekenen op een menswaardig bestaan in Nederland door een actiemail te sturen.


Vacature juridisch medewerker ex-amateam Utrecht, 28 upw, 1jr Utrecht (vóór 7 juni!)

Het ex-amateam is gevestigd in Utrecht en begeleidt ex-ama’s, alleenstaande minderjarige asielzoekers die inmiddels boven de 18 zijn (en hun eventuele kinderen). Kenmerkend voor deze begeleiding is dat deze plaatsvindt vanuit een laagdrempelige setting. We begeleiden jongeren met een status, maar ook jongeren die ongedocumenteerd zijn. In de begeleiding van de gehele doelgroep is aandacht voor de toekomst, financiën, psychosociale problematiek, zelfredzaamheid en sociale binding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met senior teamleider Floorke Schoonheym, telefoon 030-2725002 of per mail fschoonheym@vluchtelingenwerk.nl.

Je schriftelijke reactie met CV kan je vóór 7 juni 2021 mailen naar sollicitaties-westmidden@vluchtelingenwerk.nl ter attentie van Ariëtte Reijersen van Buuren, regiomanager.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vacatures/juridisch-medewerker-ex-amateam-utrecht


Vacature coordinator zorgcafé DvdW Amsterdam, 20upw (vóór 7 juni!)

Als Coördinator Zorgcafé ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het Zorgcafé en zorg je voor een goede positionering van het Zorgcafé binnen het netwerk van formele en informele partners. Je bent de spil van het Zorgcafé, het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers, evenals contactpersonen van partnerorganisaties gelieerd aan het Zorgcafé in Amsterdam.

Je begeleidt de vrijwilligers in de individuele zorgverlening zowel inhoudelijk als gesprekstechnisch, draagt bij aan de continuïteit van zorg en ziet toe op dataregistraties en overdrachten. Daarnaast begeleid je de vrijwilligers ook in de ontwikkeling van groepsvoorlichtingen en vrouwenbijeenkomsten in samenwerking met ontmoetingscentrum ‘Boost’ en andere partners. Iedere 6 weken organiseer en faciliteer je een teamoverleg en je initieert 2 keer per jaar training en intervisie voor de vrijwilligers. Samen met de afdeling personeelszaken, werf en selecteer je nieuwe vrijwilligers en voer je evaluatiegesprekken met de vrijwilligers.

Als coördinator draag je zorg voor de logistieke, administratieve en financiële zaken van Zorgcafé Amsterdam en draag je actief bij aan diverse rapportages. Je rapporteert aan de Programma Manager Zorgcafé en draagt samen met je collega coördinator in Arnhem/Nijmegen bij aan strategie ontwikkeling en lange termijn planning binnen DvdW.

Ontvangen we graag voorzien van een inspirerende motivatiebrief en cv, uiterlijk zondag 6 juni 2021 via de website http://www.doktersvandewereld.org/vacatures/ t.a.v. Tirza Dantuma, HR Adviseur. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Petra Wisse, via telefoonnummer 020-7653819.


Campagne Domestic Workers voor Decent Work

Migrant Domestic Workers in Nederland organiseren zich lange tijd voor erkenning van hun werk als echt werk èn van zichzelf als werkers, met volledige rechten.Op 16 juni a.s. bestaat ILO-Conventie 189 tien jaar. Hierin wordt huishoudelijk werk gelijkgesteld aan ander werk, met bijbehorende bescherming, sociale zekerheid en meer. Nederland heeft C189 nog niet geratificeerd.

Doe mee met de social media campagne van de Migrant Domestic Workers campagne. Stuur een boodschap in of post er zelf een met link naar de MDW.

https://www.instagram.com/domestic_workers_netherlands
Facebook: Domestic Workers Netherlands
Website: FNV Migrants Domestic Workers Union


Petitie Generaal Pardon 2021

Voor asielzoekers die 5 jaar of langer in Nederland zijn: www.generaalpardon2021.nl


Nieuwsbrief 11, 2021

Vacature Amnesty: Senior beleidsmedewerker Vluchtelingen en Migranten, 32upw

Deze medewerker is (mede) verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van het programma Vluchtelingen en Migranten. We kijken de komende jaren specifiek naar nieuwe onderwerpen zoals vluchtelingen en seksueel geweld en de toenemende surveillance en technologisering van het migratiebeleid. Daarbij streeft Amnesty Nederland ernaar de strijd voor de bescherming van vluchtelingen en migranten nauwer met de rights holders samen te voeren.

De nieuwe collega heeft als professional gewerkt aan verbetering van het Nederlandse vluchtelingen- en migratiebeleid, is initiatiefrijk en in staat om onderscheidende activiteiten van Amnesty uit te denken en uit te (laten) voeren. We zoeken iemand die scherpe analyses kan maken van mensenrechten-schendingen én mensen en organisaties weet te verbinden aan concrete oplossingen voor betere bescherming van vluchtelingen in Nederland en Europa.

Reageren uiterlijk 30 mei naar Paul Helsloot: p.helsloot@amnesty.nl.
https://www.amnesty.nl/werken-bij-amnesty/senior-beleidsmedewerker-vluchtelingen-en-migranten


Vacature STIL Utrecht: leidinggevende voor het team Medisch en Ondersteuning (24 upw)

STIL is een solidariteitsorganisatie voor mensen zonder verblijfsvergunning. Al ruim twintig jaar helpen we ongedocumenteerden in Nederland op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak.

De afgelopen jaren zijn we sterk gegroeid, waarbij de aandacht voor ondersteuning en management is achtergebleven bij de aandacht voor onze doelgroep. Daarom stellen we een nieuw managementteam samen met drie leidinggevenden, die collegiaal en meewerkend de leiding van STIL vormen.

Sollicitaties graag voor 29 mei naar sollicitatie@stil-utrecht.nl. Voor vragen over de functie-inhoud: mail naar Leonie@stil-utrecht.nl, dan zorgt zij voor een telefonische afspraak.
https://www.oneworld.nl/vacaturebank/vacature-leidinggevende-medisch-en-...


Actie 20.000 namen, 1-28 juni

Met deze actie herdenken wij de dodelijke slachtoffers van het Europese asiel- en migratiebeleid. 

Graag zouden wij in contact komen met betrokken individuen en organisaties met wie wij samen deze actie tot een succes kunnen maken. We horen dan ook graag of uw organisatie hier iets in zou kunnen betekenen. Dit kan het delen van een post op Sociale Media zijn tot het aansporen van personen binnen uw organisatie om zichzelf aan te melden als coördinator voor een herdenking of het maken van gedenktekens. Alles is mogelijk!

Zie migreat.org en facebook.nl/migreat.nl.
Vragen kun je stellen aan Sofie Croonenberg, sofie@migreat.org of 06 46663239.


Nieuwsbrief 09, 2021

Verlenging Noodopvang Niet-Rechthebbenden tot 11 mei

In verband met verlenging van de coronamaatregelen, vraagt het Rijk gemeenten de noodopvang voor dak- en thuislozen langer open te houden. Concreet betekent dit dat het Rijk vraagt de noodopvang open te houden totdat stap 2 uit het openingsplan in gaat. Op dit moment is dat voorzien op dinsdag 11 mei a.s. Vanaf het moment dat stap 2 in gaat, volgt een afbouwperiode van twee weken, ongeacht de datum waarop stap 2 ingaat.

Zie verder: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-mensen, 21.4.21


Stem in de Stad Haarlem: Luister naar de verhalen van de stad

Deze audiotour is bedacht om meer aandacht te vragen voor onze meest kwetsbare medeburgers en het werk van Stem in de Stad.

Onze audiotour is een wandeling langs twaalf locaties in Haarlem waar Haarlemmers hun verhaal en herinneringen delen over die plek.

De audiotour is herkenbaar door een speciale stoeptegel met een QR code erop. Wanneer u met de camera van uw mobiele telefoon de QR code scant, dan hoort u het ontroerende maar ook hoopvolle verhaal van één van de gasten van Stem in de Stad. Een beroepsmilitair bijvoorbeeld die PTSS kreeg na een missie en die een schuilplaats vond onder de Amsterdamse Poort. Een echtpaar dat vertelt dat zij vanwege financiële problemen negen maanden in hun auto sliepen. Een vrouw, gevlucht uit Burundi, die door haar ‘’bevrijders’’ gedwongen werd om in de prostitutie te werken.


Draag bij aan de Wake voor vluchtelingen, 19-20 juni Den Haag

Met de jaarlijks terugkerende 24-uurswake op Wereldvluchtelingendag willen de Haagse kerken de betrokkenheid bij vluchtelingen inspireren en stimuleren, relevante informatie delen en publieke aandacht genereren. Het gaat hierbij om minder vooroordelen, minder hardheid, meer kennis, meer begrip, meer medemenselijkheid, een humaan asielbeleid en menswaardige behandeling van vluchtelingen.
De tweede editie van de Wake voor vluchtelingen is van 12.00 uur op 19 juni tot 12.00 uur op 20 juni. Opnieuw in het Haagse buurt-en-kerkhuis Bethel, plaats van het kerkasiel voor het gezin Tamrazyan in 2018/2019.

Graag jullie bijdrage aanmelden via info@wakevoorvluchtelingen.nl. Dan nemen de organisatoren contact op om de praktische gang van zaken te regelen.

We hopen op inspirerende bijdragen en veel belangstelling!
Meer informatie: www.wakevoorvluchtelingen.nl.


OnMigration

OnMigration heeft als centrale vraag: "Hoe vergroten we in deze gepolariseerde tijd het draagvlak voor migratie in Nederland". We hebben daarvoor een plek gecreëerd waarin professionals zich kunnen laten inspireren door relevante modellen, door onderzoek en door ervaringen uit binnen- en buitenland. Vooral willen we van elkaar leren: welke relevante leerervaringen hebben we opgedaan en wat kunnen we leren van de best-practices van specialisten in collega-organisaties? We openen ook een kenniskamer die tijdens onze zoektocht zal uitgroeien tot een centrale plek met relevante modellen en onderzoeken.

www.onmigration.nl


Nieuwsbrief 08, 2021

Vacatures Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt

 • Vacature (zwangerschapsvervanging) medewerker toekomstoriëntatie en activering 16 uur per week
 • Vacature medewerker juridische begeleiding / spreekuur 20 uur per week

Solliciteren tot 20 april. Meer info: https://stichtingros.nl/vacatures


Petitie: NLs paspoort voor pardonners

Veertien jaar geleden kregen 10.000 mensen te horen dat ze de rest van hun leven in Nederland mochten blijven. Nu, jaren later, mogen zij zichzelf nog steeds geen Nederlander noemen – bureaucratische regels staan dit in de weg.

Laat je stem horen en teken de petitie


Sofia en Najoua Sabbar dreigen te worden uitgezet. Teken de petitie!

Na twee keer een nee te hebben gehoord van de IND heeft de rechter daarna besloten dat de meiden mogen blijven. Nu gaat IND in hoger beroep en dreigen ze alsnog uitgezet te worden. De rechter zal uiteindelijk beslissen of Sofia en Najoua mogen blijven.
Sofia heeft zoveel gezinnen ondersteund in Amsterdam. Sofia kwam naar Amsterdam Fashion College om vervolgens Ambassadeur te worden, te schrijven voor Modemuze en om benoemd te worden als Junior Held. Najoua werkt bij een steunpunt en heeft vele mensen aan haar bureautafel kunnen helpen. Nu is het tijd dat Najoua en Sofia geholpen worden! 
De strijd gaat door en als community en in zusterschap willen wij ervoor zorgen dat deze mooie zielen een toekomst in Nederland hebben.

https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/fatima_essahsah_sofia_en_najoua_sabbar_dreigen_te_worden_uitgezet_teken_de_petitie/


Petitie: Jacob en Tina blijven hier

Jacob, een brugklasleerling van 13, vluchtte in 2015 met zijn moeder voor de oorlog in Syrië. De IND zegt dat ze naar Armenië moeten, omdat ze Armeense Christenen zijn. Maar ze kennen dat land helemaal niet, ze zijn Syrisch! Tina is één keer in haar leven in Armenië geweest. Vier dagen maar. Om een Armeens paspoort aan te vragen, in de hoop daarmee een visum voor Europa te krijgen. Dat ging niet. Dus restte haar en Jacob niets anders dan een gevaarlijke boottocht naar Griekenland. Van daaruit zijn ze naar Nederland gekomen, naar hun familie hier. Tina’s moeder, oma, een broer en twee ooms wonen al langer in Nederland én hebben de Nederlandse nationaliteit. Tina en Jacob zijn inmiddels vele rechtszaken en hoger beroepen verder en krijgen afwijzing na afwijzing te verwerken. Zonder verblijfsvergunning is hun perspectief uiterst somber. Hun opties: Syrië (oorlog), Armenië (oorlog) of illegaal in Nederland blijven.

https://actie.degoedezaak.org/petitions/jacob-en-tina-blijven-hier


Nieuwsbrief 07, 2021

Pharos: Informatie over corona en vaccinaties, simpel uitgelegd in verschillende talen


Vacature DvdW:  Coördinator Mondzorgnetwerken, 20upw

Toegang tot mondzorg is niet voor alle mensen vanzelfsprekend. In de medische programma’s van Dokters van de Wereld (DvdW) en de mondzorgcampagne met Prodent streven wij naar toegang tot mondzorg voor o.a. ongedocumenteerden, vluchtelingen, mensen in de schuldhulp of onder de armoedegrens, sekswerkers en arbeidsmigranten. Dit betekent dat wij directe tandartsbehandelingen bieden door de inzet van de Mondzorgkaravaan, maar daarnaast ook een netwerk van tandartsen willen opzetten en versterken die gratis of tegen een kleine vergoeding behandelingen willen geven aan de doelgroepen.

Als Coördinator ondersteun je de Projectleider en werk je nauw samen met de vrijwilligers van de programma’s Zorgcafé en Zorgrecht en andere organisaties ten aanzien van de doorverwijzing van ongedocumenteerden naar tandarts en mondhygiënist. Verder zoek jij tandartsen en mondhygiënisten die preventieve mondzorg, (acute) mondzorgbehandelingen en voorlichting willen geven aan kwetsbare doelgroepen. Voor een duurzame verandering in de toegang tot mondzorg is het belangrijk om vrijwilligers en/of tandartsen te ondersteunen met informatievoorziening en de tandartsen met elkaar te verbinden.

Sollicitaties uiterlijk woensdag 31 maart 2021.


Nieuwsbrief 06, 2021

Oproep: meld ongedocumenteerde jongeren die een studieverblijfsvergunning overwegen

Door te studeren aan een Hogeschool of Universiteit kunnen ongedocumenteerden een studieverblijfsvergunning krijgen. Het is niet eenvoudig, maar er is een fonds beschikbaar voor een deel van het benodigde geld. We komen graag in contact met potentiele studenten. Meld je aan bij Stichting LOS: rian.ederveen@stichtinglos.nl


Vacature Projectmedewerker Toezichthouder Trajecten Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam, tijdelijk (32 uur)

Als Projectmedewerker Toezichthouder Trajecten lever je een bijdrage aan een goed verloop en positieve uitkomst van begeleidingstrajecten (screening, participatie, opvang, juridisch, toekomstoriëntatie, doormigratie en terugkeer) binnen de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) pilot. Je werkt continu aan de realisatie van het gemeenschappelijke doel: een duurzame oplossing voor ongedocumenteerden. Je concentreert je op de begeleidingstrajecten die door partnerorganisaties worden uitgevoerd. Je bent een vraagbaak en kritische vriend voor de casemanagers. Je signaleert knelpunten en lost ze samen met de casemanagers op.

Graag ontvangen we je digitale reactie vóór 19 maart a.s.
https://samenvoorthuis.nl/vacature/innovatie-support/2660769/


Vrijwilligerswerk: Mede-coördinator voor het Harriet Tubman Huis

Wij zijn op zoek naar twee daadkrachtige en energieke regelaars die als mede-coördinatoren in een leuk team van vier coördinatoren ongeveer één dag in de week aan de slag willen in het Harriet Tubman Huis, een kleinschalig opvang voor 7 vrouwen en hun 12 kinderen, in Amsterdam Zuidoost.

Deadline sollicitaties: 22.3.21
https://www.harriettubmanhuis.nl/2021/03/03/harriet-tubman-huis-zoekt-twee-coordinatoren/


Petitie: Help Nune en Davit in hun geboorteland Nederland te mogen blijven!

Nune van 9 en Davit van 7 zijn in Nederland geboren nadat hun ouders in 2011 vanuit Armenië naar Nederland zijn gevlucht omdat het voor hen daar niet meer veilig was en is. Hun asielaanvragen in Nederland zijn helaas afgewezen.

Ze hebben in 2019 een beroep gedaan op de kinderpardonregeling. Dit is afgewezen omdat het gezin een tijd uit beeld is geweest Ze wonen echter bijna 9 jaar op hetzelfde adres in Groningen. Er loopt op dit moment nog een beroep bij de rechtbank Groningen.

Wij pleiten voor hen; 'Laat ze na bijna 10 jaar in Nederland te zijn ook in Nederland mogen blijven in het belang van de kinderen!'

https://www.openpetition.eu/nl/petition/online/help-nune-en-davit-in-hun-geboorteland-nederland-te-mogen-blijven#petition-main


We Are Belgiums Too: actie voor regularisatie in Belgie

Wij kruisen elkaar regelmatig. Je kent ons als de moeder van de klasgenoot van je kind, als de kruidenier op de hoek van de straat, als de persoon die je kantoren schoonmaakt of je verwarmingsketel controleert. Net als jullie, werken we, betalen we huur, sorteren we ons afval …

Kortom, we zijn gewone burgers. Eén ding is anders: in de ogen van de staat bestaan wij niet.

In België zijn we met zo’n 150.000 mensen die leven zonder papieren, soms wonen we hier al 5, 10 of zelfs 20 jaar. Ook al werken we, we hebben geen recht op sociale bescherming. Onze gezondheidszorg wordt niet terugbetaald, we hebben geen vangnet als we onze baan verliezen. Voor werk en een dak boven ons hoofd zijn we overgeleverd aan de willekeur van corrupte bazen en huisjesmelkers.

Al vele jaren roepen wij de Belgische politieke besluitvormers met alle middelen (demonstraties, petities, bezettingen….) op om een duurzame en redelijke oplossing te vinden voor onze situatie. Onze vragen blijven onbeantwoord. Onze stem wordt niet gehoord.
Daarom spreken wij vandaag tot jullie. Help ons om de beleidsmakers te tonen dat wij in de ogen van de Belgen ook tot België behoren. Laat de migranten zonder papieren toe in de rechtsstaat. Je hebt de kracht om een positief verschil te maken in onze situatie door de petitie te ondertekenen.

https://www.wearebelgiumtoo.be/nl/


VNG: Kader Aanpak Mensenhandel

Gemeenten kunnen voortaan hun aanpak van mensenhandel toetsen aan het Kader Aanpak Mensenhandel. Het kader biedt bouwstenen bij het formuleren van een aanpak van mensenhandel die gemeenten in 2022 gereed moeten hebben.

https://vng.nl/nieuws/kader-aanpak-mensenhandel-biedt-gemeenten-houvast?utm_medium=email, 12.3.21


Nationale Ombudsman: Raadbaak

De Nationale ombudsman lanceert een platform, speciaal voor professionals: de Raadbaak. Op dit online platform delen professionals van verschillende organisaties kennis met elkaar en de Nationale ombudsman, worden praktische vragen beantwoord en knelpunten gesignaleerd. Met als doel om burgers die in de knel zijn gekomen sneller en nog effectiever te kunnen ondersteunen.
www.raadbaak.nl


Nieuwsbrief 05, 2021

Teken voor tandzorg in het basispakket

Zo'n anderhalf miljoen mensen in Nederland gaan wegens geldgebrek niet of te weinig naar de tandarts of mondhygiënist. Dokters van de Wereld wil dit probleem gaan aanpakken.

Daartoe zijn we een petitie gestart en voeren we de politieke druk op om mondzorg terug in het basispakket te krijgen. Daarmee voorkom je dat eenvoudige tandproblemen uitgroeien tot complexe gezondheidsschade. Teken jij ook?

https://doktersvandewereld.org/campagnes/mondzorg-in-het-basispakket/


Nieuwsbrief 04, 2021

Verlenging noodopvang voor niet-rechthebbenden tot en met 1 maart 2021

De lockdown is verlengd tot en met 1 maart. Dat betekent dat ook de oproep om de opvang open te stellen voor niet-rechthebbende dakloze mensen wordt verlengd tot en met 1 maart.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-mensen/Richtlijn+opvang+dak-+en+thuisloze+mensen+versie+4+februari+2021.pdf


Estafette-wake voor Moria: Lopend Vuur, 1 tot 17 maart

De verwoestende brand in kamp Moria, kinderen die opgroeien in de blubber, zinkende boten en verdrinkende mensen: de ellende aan de Europese grenzen is enorm. Toch gaan er stemmen op voor nóg harder grensbeleid, meer deals en kampen, minder vluchtelingen en migranten. En daarmee een minder menselijk Nederland en Europa.

We willen door het hele land kleine, Corona-proof wakes organiseren, waarmee we voorbijgangers informeren over de bedroevende situatie aan de Europese grenzen én aan politici laten zien dat er wel degelijk draagvlak is voor menselijk beleid. Dorpjes of steden, een half uurtje of een halve dag, met z’n tweeën of met z’n vijftigen? Dat maakt niet uit. Belangrijk is dát we van ons laten horen. En daarbij hebben we jou keihard nodig.

Zo zullen er vanuit alle hoeken van het land wakes en tochten richting Den Haag bewegen, waar op 17 maart de hele dag gewaakt wordt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Zie migreat.org/lopendvuur of facebook.nl/migreat.nl.
Contact Sofie Croonenberg, via sofie@migreat.org of telefonisch / Whatsapp via 06 46663239. 


Defence for Children kieswijzer over kinderrechten

We analyseerden de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van dertien politieke partijen op kinderrechtenthema’s. Uit de kieswijzer blijkt dat maar vijf politieke partijen de ambitie uitspreken om de situatie van kwetsbare kinderen te verbeteren. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 scoren hoog op urgente onderwerpen als armoede, jeugdzorg en de opvang van vluchtelingen.

Stemvoorkinderen.nl


Overzicht migratie-standpunten politieke partijen

Wat willen de verschillende politieke partijen met een ingewikkeld onderwerp als migratie? NU.nl liep alle verkiezingsprogramma's voor je af, zodat je precies weet wat je kunt verwachten als het gaat om de opvang van vluchtelingen, het beschermen van de Europese grenzen en om arbeidsmigratie.

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114578/dit-willen-de-politieke-partijen-met-migratie-en-integratie.html


Nieuwsbrief 03, 2021

Vacature projectmedewerker Monitoring en Onderzoek Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam, tijdelijk (24-32u)

Als projectmedewerker Monitoring en Onderzoek lever je een bijdrage aan het inzichtelijk maken van processen en uitkomsten binnen de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). De LVV is een pilot, wat betekent dat er continue gezocht wordt naar wat wel of niet werkt bij de realisatie van het gemeenschappelijke doel: een duurzame oplossing voor ongedocumenteerden. Je concentreert je daarom op het cijfermatig en kwalitatief inzichtelijk maken van alles wat er gaande is binnen de LVV. Je rapporteert hierover in begrijpelijke taal, zowel op papier als mondeling.

Reageren voor 9 februari.
https://samenvoorthuis.nl/vacature/innovatie-support/2637181/


Openingstijden Kruispost in corona-tijd

De Kruispost is elke ochtend open, na telefonische afspraak. Voor dringende medische zorg, die niet kan wachten tot de volgende ochtend, kun je ’s avonds terecht tussen 18.30 en 20.00. We hebben verklaringen liggen waarmee mensen evt op de terugweg kunnen legitimeren waarom ze op straat zijn.

Tel: 020-6248078 (maatschappelijk werk)/ 020-6249031 (algemeen)
www.kruispost.nl


RvIG: Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties geopend

Vanaf 4 januari 2021 is het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) geopend. Het MFO helpt burgers, bedrijven en organisaties problemen op te lossen met overheidsregistraties.

Het MFO:

 • Wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren. Als het zo niet lukt, gaat het meldpunt aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan te helpen oplossen.
 • Helpt waar mogelijk om aanmaningen en boetes te laten stoppen. Zolang er nog geen oplossing is, helpt het meldpunt betrokkenen niet verder in de problemen te komen.
 • Werkt samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot de gegevens weer kloppen.

Het MFO wordt in 2021 doorontwikkeld. Klik hier voor het bericht >>


Krant van vluchtelingen uit zestien landen

In de week van 6 februari komt De Nieuwste Amsterdammer uit, een krant gemaakt door 23 vluchtelingen uit zestien verschillende landen. De krant kun je on-line bestellen. De teller staat al op bijna 50.000 exemplaren die gedrukt zullen worden.

De krant is een afstudeerproject van Joppe Soons. Hij wil vluchtelingen invloed geven op de maatschappelijke discussie. Het asielzoekerscentrum op de Willinklaan in Amsterdam West ging met hem in zee. Joppe vormde een redactieteam van 23 mensen uit zestien verschillende landen. Zij waren volledig vrij om de inhoud te bepalen. Er kwamen basisworkshops van journalisten van NRC en de Volkskrant en toen alles liep boden steeds meer mensen zich aan om te helpen met vertalen en redigeren.

De krant kun je online bestellen. Je kunt doneren, zodat zij meer kranten gratis kunnen verspreiden. Ook is het mogelijk om te adverteren in de krant. Voorlopig is het een eenmalig initiatief.
Meer informatie en bestellen via 
deze link


Nieuwsbrief 02, 2021

Positive Sisters en Brothersvan Stichting ShivA maken kans op Appeltje van Oranje 2021

Stichting ShivA heeft tot doel in heel Nederland mensen met hiv (weer) toegang te laten vinden tot hun eigen krachtbronnen en antwoorden te zoeken ophun levensvragen. De stichting heeft een methodiek ontwikkeld waarin ‘Positive Sisters’ en ‘Positive Brothers’ mede-migranten met hiv/aids begeleiden.

De Positive Sisters en Brothers hebben zelf ook hiv/aids en, net als de migranten die ze begeleiden, komen ze uit Afrika of het Caribisch Gebied. Veelal zijn ze gevlucht uit hun thuisland. Hierdoor spreken ze dezelfde talen en delen ze elkaars culturen, ervaringen en het feit dat ze hiv/aids hebben.

Dankzij hun Positive Sister of Positive Brother neemt de mentale gezondheid van de deelnemers sterk toe. Ze zien dat het mogelijk is om te leven met hiv en mee te doen in de maatschappij. Ze leren hun leven (weer) in eigen hand te nemen, sociale contacten te leggen, werken aan hun inburgering en gaan participeren in de samenleving.

Stemmen kan via stem.oranjefonds.nl/peers; van maandag 11 tot en met woensdag 20 januari.


Oproep: Houd noodopvang voor alle dak- en thuislozen open tot april

Het Rode Kruis en Vereniging Valente roepen gemeenten op om de noodopvang voor alle dak- en thuislozen open te houden na de lockdown. We vragen lokale overheden om mensen te blijven opvangen tot april 2021. Tijdens de lockdown krijgen meer mensen toegang tot de noodopvang dan gebruikelijk. Zo mogen bijvoorbeeld ook ongedocumenteerden momenteel in de noodopvang overnachten. Het Rode Kruis wil dat alle dak- en thuislozen ook na de lockdown kunnen blijven rekenen op onderdak bij de gemeente.

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/hou-noodopvang-dak-en-thuislozen-langer-open/, 8.1.21


Nieuwsbrief 01, 2021

Vacature Fairwork: Projectcoördinator tegen arbeidsuitbuiting, 24-28upw

Rollen en verantwoordelijkheden

 • Coördinatie van en meewerken aan een EU-project over arbeidsuitbuiting in de privésfeer;
 • Coördinatie van en meewerken aan een project over misstanden op het gebied van arbeidsuitbuiting in Amsterdam;
 • Meewerken aan een project over het bij autoriteiten melden van misstanden op het gebied van arbeidsuitbuiting;
 • Signaleren van trends op het gebied van arbeidsuitbuiting en dilemma’s rondom slachtofferschap.

Reacties mét CV en motivatiebrief kun je voor zaterdag 16 januari 2021 sturen naar sollicitatie@fairwork.nu. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 22 januari 2021.

https://www.fairwork.nu/2020/12/21/vacature-projectcoordinator-tegen-arbeidsuitbuiting/


Vacature VluchtelingenWerk Utrecht: medewerker aanmeldloket met coördinerende taken, 16upw

Je bent mede verantwoordelijk voor het draaiende houden van het aanmeldloket. Bij het aanmeldloket melden zich ongedocumenteerden die op zoek zijn naar opvang. Als medewerker van het loket heb jij de taak om te kijken of ze in aanmerking komen voor een plek in de bed, bad, brood-voorziening van Utrecht. Indien ze uit een andere regio komen en daar is een bed, bad, brood-voorziening of andere opvangmogelijkheid, dan meldt je ze daarvoor aan. Indien nodig geef je uitleg over de mogelijkheden van het verkrijgen van gezondheidszorg, maaltijden en juridische begeleiding. Waar nodig verwijs je door.

Je schriftelijke reactie met CV kun je vóór 13 januari ter attentie van Anne-Els Jansen mailen naar sollicitaties-westmidden@vluchtelingenwerk.nl.
Gesprekken zullen plaatsvinden in week 4 in Utrecht.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vacatures/medewerker-aanmeldloket-met-coordinerende-taken-16-uur-utrecht


Vacature VluchtelingenWerk Utrecht: (Sociaal) juridisch medewerker ex-amateam, 24upw

Je biedt individuele ondersteuning en advies aan vreemdelingen waarbij de aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen en die in Utrecht verblijven. Je informeert over toegang tot basisvoorzieningen en rechtspositie in Nederland.

Samen met cliënt onderzoek je de verblijfsmogelijkheden in Nederland. Je houdt hierbij rekening met de hulpvraag en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Daarnaast ondersteun je de andere medewerkers in het team met betrekking tot de juridische begeleiding middels het maken van begeleidingsplannen, het bijhouden van beleidswijzigingen en het geven van advies.

Je schriftelijke reactie met CV kan je vóór 13 januari 2021 mailen naar sollicitaties-westmidden@vluchtelingenwerk.nl ter attentie van Anne-Els Jansen, regiomanager.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vacatures/sociaal-juridisch-medewerker-ex-amateam