Amsterdam: convenant toegang hoger onderwijs voor ongedocumenteerden

Als eerste stad in Nederland gaat Amsterdam ongedocumenteerde jongeren de mogelijkheid geven een studie te volgen aan een hogeschool of universiteit. De gemeente heeft hiervoor donderdag afspraken gemaakt met alle hoger onderwijsinstellingen in de stad.

De onderwijsinstellingen die het convenant hebben ondertekend bekijken of ze studenten tegen een gereduceerd tarief in de collegebanken kunnen laten plaatsnemen. Daarnaast zullen de instellingen ongedocumenteerden begeleiden bij het aanvragen van een studievisum. Dit is ook onder de huidige wet- en regelgeving al mogelijk, ongedocumenteerden moeten dat aanvragen in het land van herkomst.