COA: uitstroom uit AZC in 2021 t/m nov

naar woning

19.253

64%

naar AC

960

3%

MOB

6.757

22%

Ontruiming

368

1%

geen recht opv na POL

354

1%

zelfstandig terug

543

2%

vreemdelingenbewaring

864

3%

totaal

30.184

 

WOB-verzoek Jelle Goezinnen, 21.12.21