EU: aantal verblijfsvergunningen in EU 2019

De EU-landen hebben vorig jaar drie miljoen verblijfsvergunningen afgegeven aan burgers van buiten de EU. Een derde daarvan was voor mensen uit Oekraïne, Marokko en India die in de EU kwamen wonen om er te werken, te studeren of zich bij familie te voegen. In Nederland kregen 102.132 mensen toestemming zich te vestigen.

Sinds 2013 groeit het aantal verstrekte verblijfvergunningen in de EU gestaag. Over 2019 gaat het om een stijging van 6 procent, ofwel 163.000 personen, vergeleken met het jaar ervoor.

Gemiddeld was in de EU 41 procent van alle verblijfsvergunningen gerelateerd aan werk en 27 procent aan familie. In Nederland was 38 procent in het kader van familiehereniging en een vijfde door werk. Ook komen studenten naar de EU om een opleiding te volgen, vooral uit China en de Verenigde Staten. In Nederland lag het percentage vergunningen vanwege een studie met 20 flink hoger dan het EU-gemiddelde van 14.

Er werden in Nederland 21.271 verblijfsvergunningen (20,8 procent) afgegeven om "andere redenen". Daar worden onder meer vluchtelingen onder verstaan. Gemiddeld in de EU lag dat percentage op 18,5.

Met een kwart van alle verblijfsvergunningen die in 2019 door de EU-landen werden verstrekt liep Polen voorop. Het overgrote merendeel daar, 551.000 van de 625.000 verblijfsvergunningen, was voor Oekraïners die voor werk naar hun buurland verhuisden.

Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië verstrekten de meeste verblijfsvergunningen, maar per hoofd van de bevolking gemeten waren Malta en Cyprus de koplopers. Duitsland nam veel vluchtelingen, vooral Syrische, op terwijl het in Frankrijk voor een kwart om studenten ging.

https://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvj9idsj04xr6/vle4gqslofzb?ctx=vh6ukzb3nnt0, 24.11.20