IB 2022/100 : naturalisatie mogelijk voor jongeren met verblijfsvergunning zonder documenten

Gerede twijfel aan de gestelde identiteit en/of nationaliteit wordt niet langer tegengeworpen in de optie- en naturalisatieprocedure als deze gerede twijfel is ontstaan door onjuiste verklaringen van de ouders. Wanneer dit aan de orde is kunnen betrokkenen deze twijfel vaak niet zelfstandig wegnemen. Het onder deze omstandigheden niet kunnen verkrijgen van het Nederlanderschap, met in sommige situaties ook gevolgen voor de (eventuele toekomstige) kinderen van betrokkenen, wordt als onevenredig gezien. De SvJ&V heeft besloten om, wanneer specifiek deze omstandigheden aan de orde zijn, twijfel aan de identiteit en/of nationaliteit in de optie- en naturalisatieprocedure niet tegen te werpen. De beleidswijziging geldt met name voor RANOV-zaken maar ook als de desbetreffende persoon over een ander type vergunning beschikt.

Deze beleidswijziging zal per 1 januari 2023 ingaan.
https://puc.overheid.nl/ind/doc/PUC_1295870_1/1/, 8.11.22