IND: aantallen AMV’s in 2015 en 2016

In 2015 heeft de IND 1810 beslissingen genomen op zaken van AMV’ers. Hiervan zijn 150 zaken afgewezen. In 2016 waren van de 980 beslissingen op amv-zaken 150 afgewezen.

https://vng.nl/files/vng/20160531-factsheet-amv.pdf