Info: aantal uitgezette gezinnen

In 2019 zijn er vanuit de caseload van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) circa 275 vreemdelingen, onderdeel van zo’n 70 families, in de ggv geplaatst, laat het ministerie van Justitie desgevraagd weten. Dit betreft onder andere uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen. In de top vijf van landen van herkomst staan Afghanistan en Syrië bovenaan, gevolgd door Nigeria, Oekraïne en Iran. De gemiddelde verblijfsduur in de gezinsvoorziening was zeven dagen.

Ongeveer 175 vreemdelingen, onderdeel van circa 45 families, zijn in 2019 vanuit de ggv gedwongen vertrokken naar het land van herkomst (circa 80 personen) of een ander land. Zo’n 90 vreemdelingen, behorend tot circa 25 families, hebben de ggv verlaten zonder te zijn uitgezet. Dat kan, aldus het ministerie, verschillende redenen hebben. Sommigen vertrokken alsnog zelfstandig uit Nederland met ondersteuning van bijvoorbeeld de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). In andere gevallen was er sprake van „procedurele redenen, opheffing van de bewaring door een afweging van belangen of door een gebrek aan zicht op uitzetting op korte termijn.” Diverse gezinnen keerden terug naar een regulier asielzoekerscentrum.

https://www.rd.nl/artikel/905873-asielzoekersgezin-in-vreemdelingendetentie-maar-toch-niet-uitgezet, 22.12.20