MvOCW: geen onderwijs voor ongedocumenteerden

Ik deel de mening dat ook meerderjarige vreemdelingen onderwijs moeten kunnen volgen in ons land, maar uitsluitend indien zij aan de wettelijke vereisten voor inschrijving, zoals gesteld in de WHW en de WEB, voldoen. Volgens deze regels mag een vreemdeling van 18 jaar en ouder zich inschrijven aan een WEB- of WHW-opleiding indien hij hier rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 8 van de Vw 2000. Het kabinet ziet geen noodzaak om verdere maatregelen te nemen.

antwoord kamervraag 494, 5.11.15
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-613318.pdf