MvSZW: geld voor opvang ongedocumenteerde slachtoffers huiselijk geweld tijdens procedure

VWS en JenV voegen structureel € 2.5 miljoen/jaar toe te aan Decentralisatie-Uitkering Vrouwenopvang. De financiering zal in september 2018 beschikbaar komen voor de centrumgemeentes mits de uitvoeringspraktijk vanaf nu wordt aangepast zodat de vrouwen kunnen worden opgevangen.

Het opstellen van de AMvB om de juridische basis te regelen zal eind 2018/begin 2019 volgen.

Deze AMvB zal bepalen dat slachtoffers van huiselijk en eer gerelateerd geweld recht hebben op opvang in de periode dat zij in afwachting zijn van een beslissing op de aanvraag tot een verblijfsvergunning.

VWS, 24.5.18