MvSZW: hogere straffen illegale tewerkstelling

Eén van de doelstellingen van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Stb. 462) die op 1 januari 2013 van kracht wordt, is om overtredingen door bedrijven van de arbeidswetten streng aan te pakken en om duidelijk te maken dat er in ons land geen plaats is voor bedrijven die de wettelijke normen inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen niet na willen leven (MvT 33207, 3).

Eén van de onderdelen van het aangescherpte beleid is een verhoging van de boetenormbedragen bij de eerste overtreding van een van de arbeidswetten. Het in de praktijk te hanteren boetenormbedrag voor de Wav wordt verhoogd van € 8.000 tot € 12.000. Bij recidive geldt een bedrag van € 24.000 (200% van het normbedrag) en bij herhaalde recidive van € 36.000 (300% van het normbedrag). Als sprake is van ernstige overtredingen (als er tenminste 20 werkenden bij zijn betrokken) wordt bij de eerste recidive al een boete opgelegd van 300% van het boetenormbedrag.
(Staatscourant nr. 25205, 7.12.12, Beleidsregel boeteoplegging Wav 2013).