MvSZW: wijziging WAV voor studenten

O.a. de volgende wijzigingen worden doorgevoerd.

  • Verblijfsvergunning als stagiair: derdelanders die een opleiding volgen aan een instelling voor hoger onderwijs of ten hoogste twee jaar voor de aanvraag van de vergunning een dergelijke opleiding hebben afgerond, komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning als stagiair. Een twv of gvva wordt voor deze vreemdelingen afgegeven zonder dat er een arbeidsmarkttoets plaatsvindt, en zonder dat de stagiair tenminste het minimumloon moet verdienen. Er dient een stageovereenkomst of een diploma te worden overgelegd. De stagiair `dient gedurende het verblijf te beschikken over voldoende middelen van bestaan. Een stagevergoeding wordt hiertoe gerekend, maar ook andere inkomsten, zoals studiebeurzen uit het land van herkomst.
  • Meer arbeid toegestaan bij vergunning als student: de urennorm wordt op max. 16 uur gesteld, wat studenten in staat stelt om twee dagen per week naast hun studie te werken. Het alternatief blijft voor studenten bestaan om fulltime, uitsluitend in de maanden juni, juli en augustus te werken. Deze mogelijkheid wordt ook opengesteld voor studenten die i.h.k.v. inkomende mobiliteit in Nederland verblijven.

Regeling uitvoering Wav 2014, 19.4.18 in Staatscourant nr. 23392, 30.4.18
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-23392.html