MvWR: ongedocumenteerden kunnen huren, tenzij anders geregeld via huisvestingsvergunning

In de Huisvestingswet 2014 is bepaald dat slechts Nederlanders en rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen voor een huisvestingsvergunning in aanmerking kunnen komen. Indien een gemeente een verordening heeft, zoals Amsterdam, kan de gemeente daarin bepalen dat als deze wordt overtreden een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

Antwoord kamervraag 2342, 22.5.15
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2342.html